سیاستگذاری کشاورزی
مجلس یازدهم در کنار سازمان دامپزشکی

وضع قوانین مصرح، دیگر حمایت‌های قوه مقننه و اشراف کامل‌تر نمایندگان به ضرورت تأمین غذای سالم و نظارت مستمر بر آن می‌تواند جمعیت 40 هزار نفری پرسنل و کادر فنی، تخصصی سازمان دامپزشکی، همکاران و همراهان آن‌ها را با قدرت و انگیزه بیشتری به سمت اهداف سازمان سوق دهد.
در بهار سال آینده 290 نماینده جدید به مجلس یازدهم ورود می‌کنند و این خیل عظیم قانونگذار، مسلماً با تمام رموز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... آشنایی کامل ندارند؛ چراکه هر یک تخصص و تجربه کاری و تحصیلی خویش را دارند و نهایتاً اینکه مجموعه‌ای از نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف حضور می‌یابند و فعالیت 4 ساله خود را آغاز می‌کنند.
آنچه مسلم است اینکه نمایندگان مجلس حداقل در چهار سطح، خدمات، دانایی و توانایی خود را به کار می‌بندند و ارائه می‌نمایند:
• فعالیت در سطح ملی، منافع و مصالح کشور.
• فعالیت در سطح بین‌المللی (بین‌المجالس) مقاوله‌های بین‌المللی و... 
• فعالیت برای حوزه انتخابیه، دفاع از حقوق و مطالبات آن‌ها 
• فعالیت در یک کمیسیون تخصصی و ورود به موضوع خاص که معمولاً یک یا چند وزارتخانه و سازمان و نهاد را در بر می‌گیرد. 
از آنجا که کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با حدود 23 عضو، تدارک اولیه برای بررسی لوایح و طرح‌ها، پیشنهاد تصویب قوانین و مقررات، مطالعات روی کاندیداهای معرفی شده در سطح کلان (وزیر)، دفاع از بودجه وزارتخانه و نظارت کامل بر عملکرد وزارتخانه و همه سازمان‌ها، استان‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت کشاورزی (از جمله سازمان دامپزشکی) را عهده‌دار است، باید گستردگی و اثرگذاری خدمات این سازمان با گستره سراسری، مورد حمایت جدی کمیسیون کشاورزی قرار گیرد. 
خوشبختانه نمایندگان مجلس می‌توانند 4 الی 6 مشاور را در تخصص‌های مختلف مورد نیاز (به‌‌ویژه کمیسیون مورد نظر) به کمک بگیرند و هزینه مشاورین از سوی مجلس تأمین می‌شود. 
به همین جهت به نظر می‌رسد اعضاء کمیسیون آینده (مجلس یازدهم) کشاورزی هر کدام یک دکترای صاحب نام و باتجربه دامپزشکی را با مشورت و معرفی ریاست سازمان دامپزشکی در کنار خود داشته باشند. 
موضوع مهم دیگر، ارتباط مستمر همه نمایندگان مجلس در استان‌ها با سازمان دامپزشکی حوزه انتخابیه و در جریان مسائل روز قرار گرفتن است؛ زیرا این سازمان در مواردی به تسریع در طرح موضوع در صحن علنی مجلس، طرح سوال از مقاماتی که سر راه سازمان مانع تراشی می‌کنند و بذل توجه به ضرورت اجرایی شدن طرح‌های سازمان نیاز دارد. دلگرم کردن دامپزشکان، کارشناسان و مدیران ذیربط با تأیید خدمات منطقی آنان و یادآوری انجام وظایف مدیریتی و نظارتی و کنترل امور نیز ازجمله مواردی است که مجلس می‌تواند پیشگام آن باشد. 
امید است در مجلس یازدهم علاوه بر اینکه تعدادی از دامپزشکان به‌عنوان نماینده حضور داشته باشند، رابطه همه‌ی نمایندگان با سازمان دامپزشکی موجبات توسعه کمی و کیفی فعالیت این سازمان را فراهم آورد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۷- بهمن ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow