سیاستگذاری کشاورزی
صدای صداهای خاموش

چرا تاریخ شفاهی در کشاورزی نداریم؟!
صدای صداهای خاموش

یکی از اشکالاتی که در کشاورزی کشور ما وجود دارد، این است که هیچ موقع تاریخ شفاهی یا کتبی از میزان تأثیرات مدیران این بخش و سازندگی آنها نداریم؛ به طوریکه هیچ گونه اطلاعاتی از این موضوع که اگر مدیری آمده و رفته چه تاثیری داشته، گردآوری نشده است؟
اینکه یک مدیری بیاید و فلان متر بنا یا مزرعه احداث کند، پیشکش اما این که این مدیر چه تأثیرات سازمانی داشته است، یعنی از نظر دیدگاه سازمانی و تغییر رفتار سازمانی چه تغییری را ایجاد کرد؟ چیزی برای قضاوت نداریم!
مهندس عباس کشاورز در مدت کوتاه سه ماهه واقعاً تأثیرات بسیاری عمیقی ایجاد کرده است. متأسفانه هیچ کس در تاریخ شفاهی به دنبال این تأثیرات سازمانی و بازگو کردن آن (چه قبل و چه بعد از انقلاب) نبوده است. به طور مثال یک ویژگی عباس کشاورز، مبارزه با فساد است. در زمینه رانتخواری کدام وزارتخانه مثل او عمل و برخورد کرده است؟ درحالی که برخی نمایندگان دوستدار وی در مجلس معتقد بودند عباس کشاورز باید بدون برخورد، با جناح حاکم ابتدا مماشات میکرد تا به مجلس معرفی می شد و رأی تأیید می گرفت سپس به مبارزه با فساد می پرداخت.
اینجاست که تحلیل افراد و اثراتی که می گذارند مهم است و الا در حوزه عمران که اگر پول و بودجه داده اند، فعالیت عمرانی نیز ایجاد شده و اگر پول نبوده که هیچ! ولی در حوزه تأثیرات باید دید مدیران سازمانی چه تغییراتی را ایجاد کرده اند و چه تأثیراتی داشته اند.
مدیر و وزیر چه انقلابی در کشاورزی و کشاورزان ایجاد کرده و در این مدت کوتاه، سرپرستی وزارتخانه چه کرده که همه کشاورزان میآیند و از ایشان دفاع می کنند. 
این ریشه در تأثیرات مثبت وی دارد. جالب اینکه در همین سه ماهه مدیریت عالی بخش کشاورزی، علاوه بر انجام همه وظایف معاونت زراعت (پس از دو ماه و نیم سرپرست برای معاونت زراعت انتخاب شد) تمامی وظایف وزیر را انجام داده، همه سفرها و بازدید از طرحها و افتتاح ها را شرکت نموده و سخنرانیهای او در هر موردی تازگی های خود را داشته و در همین حال مبارزه فساد را فراموش نکرده است.
پس تأثیرات فرد در سازمان مهم است و باید توسط تحلیلگران، نقد، بررسی و اندازهگیری شود. کارشناسان معتقدند تحلیل خوبی باید روی این تأثیرگذاری یا منفعل بودن انجام شود. اینجاست که گفته میشود باید تأثیراتی که وزرای کشاورزی و جهادکشاورزی از نظر فنی و تأثیراتی که از نظر سازمانی گذاشتهاند به عنوان دو مقوله جدا از هم نگاه، بررسی و تحلیل شود. به عنوان مثال تأثیرات فنی در بخش تولید گندم در زمان دوره اول صدارت حجتی که خودکفا شدیم، آثاری بودند که در دورههای بعد و پس از روی کار آمدن وزیر جدید از بین رفت ولی اگر این تأثیرات، دارای استراتژی و برنامههای سازمانی بودند، هیچگاه با جابجایی افراد، از بین نمی رفت. 

سخن ماه ماهنامه شماره 237 دام و کشت و صنعت

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow