صنایع غذایی
واردات در‭ ‬مقابل‭ ‬کشت‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی

واردات در‭ ‬مقابل‭ ‬کشت‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی

مهندس محمدرضا منصوریان

چند‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬اسحاق‭ ‬جهانگیری‭ ‬کارخانه‭ ‬روغنیکشی‭ ‬نوید‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬را‭ ‬افتتاح‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬بهره‌‌برداری‭ ‬آن‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کافی‭ ‬نبودن‭ ‬تولید‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬کفاف‭ ‬تامین‭ ‬کنجاله‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬نمیکند،‭ ‬بایستی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬واردات‭ ‬کنجاله‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬خام،‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬وارد‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬کمک‭ ‬نمود‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬علیرضا‭ ‬مهاجر،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬به‭ ‬ایسنا‭ ‬گفت‭: ‬سیاست‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬حرکت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬واردات‭ ‬روغن‭ ‬خام،‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬شود،‭ ‬چراکه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفیت‭ ‬محصول‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬ابعاد‭ ‬اقتصادی،‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬آنکه‭ ‬دانه‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬آفتاب‌گردان‭ ‬و‭ ‬کلزا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬سویا‭ ‬وارد‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬بالاتری‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬واردات‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬ماندگاری‭ ‬بسیار‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی،‭ ‬سیاست‌‭ ‬اصلی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬واردات‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬تاکید‭ ‬می‌شود‭.‬
مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬مسئله‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افتتاح‭ ‬این‭ ‬کارخانه‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬فارس،‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬کشور‭ ‬نهایتا‭ ‬حدود‭ ‬سه‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬آن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵‭.‬۳‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬می‌باشد،‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬۴.‬۱‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مازاد‭ ‬جایی‭ ‬برای‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬ندارد،‭ ‬مگر‭ ‬آنکه‭ ‬سیاست‌گذاری‌ها‭ ‬به‭ ‬سمتی‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬روغن‭ ‬مازاد‭ ‬تولید،‭ ‬صادر‭ ‬شود‭.‬
مهاجر‭ ‬گفت‭: ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬هزینه‭ ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬چنین‭ ‬کارخانه‌‌هایی،‭ ‬صنایعی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهره‌‌برداری‭ ‬برسانیم‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬نیاز‭ ‬دارد،‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬دانه‌‌های‭ ‬روغنی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬کمک‭ ‬کنیم‭.‬

تنظیم‭ ‬بازار
یا‭ ‬شنای‭ ‬خلاف‭ ‬جهت‭ ‬جریان‭ ‬آب

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬نیز‭ ‬درخصوص‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬حدود‭ ‬چهار‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬کنجاله‭ ‬وارد‭ ‬می‌‌شود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خودی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬قدرتی‭ ‬ایجاد‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این‭ ‬قدرت‭ ‬نامرئی‭ ‬بتوان‭ ‬برخلاف‭ ‬جریان‭ ‬آب‭ ‬شنا‭ ‬کرد‭. ‬اما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون‭ ‬تمرکز‭ ‬وظایف‭ ‬بازرگانی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬وظیفه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار،‭ ‬عرضه‭ ‬مناسب،‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬کالاها‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کلان‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬مغازه‭ ‬یا‭ ‬مغازه‌هایی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬خرده‭ ‬فروشی‭ ‬محصولی‭ ‬را‭ ‬گران‭ ‬می‌فروشند،‭ ‬دستگاههای‭ ‬نظارتی‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬کنند‭.‬

خوداتکایی‭ ‬10‭ ‬درصدی
صنعت‭ ‬روغن‭ ‬داخلی

مهندس‭ ‬بوژ‭ ‬مهرانی،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬کارخانجات‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬خراسان،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ارجح‭ ‬بودن‭ ‬واردات‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وابستگی‭ ‬90‭ ‬درصدی‭ ‬صنعت‭ ‬روغن‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور،‭ ‬واردات‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬مقدمات‭ ‬خودکفایی،‭ ‬سبب‭ ‬اشتغال‌‌زایی‭ ‬نیز‭ ‬می‌شود‭.‬
مهرانی‭ ‬تعرفه‭ ‬یکسان‭ ‬کنجاله‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬واردات‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬واردکننده‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬سودآوری،‭ ‬رغبت‭ ‬به‭ ‬وارد‭ ‬کردن‭ ‬کنجاله‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬متفاوت‭ ‬بودن‭ ‬تعرفه‌‌ها‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬رقابت‭ ‬بین‭ ‬شرکت‌‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه،‭ ‬می‌‌تواند‭ ‬کارخانه‎ها‭ ‬را‭ ‬فعال‌‌تر‭ ‬کند‭.‬
مدیر‭ ‬عامل‭ ‬کارخانجات‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬دانه‌‌های‭ ‬روغنی‭ ‬خراسان،‭ ‬میزان‭ ‬کشت‭ ‬دانه‌‌های‭ ‬روغنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ناکافی‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬سویا‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬نوار‭ ‬شمالی‭ ‬کشور‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود،‭ ‬می‌تواند‭ ‬5‭ - ‬10‭ ‬درصد‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬طرفی،‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬کلزا‭ ‬آن‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬پایین‭ ‬می‌‌باشد‭. ‬همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬کنجد‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬اسیدهای‭ ‬چرب‭ ‬غیر‭ ‬اشباع‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سویا‭ ‬و‭ ‬کلزا‭ ‬ارزش‭ ‬غذایی‭ ‬بالاتری‭ ‬دارد،‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬روزانه‭ ‬بین‭ ‬200‭ - ‬250‭ ‬تن‭ ‬کنجد‭ ‬در‭ ‬کارخانه‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬دانه‌‌های‭ ‬روغنی‭ ‬خراسان‭ ‬تست‭ ‬سلامت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬روغن‌‌گیری‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬می‌‌گردد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۴  -  سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow