صنایع غذایی
بهانه‌ای‭ ‬به‭ ‬نام کیفیت‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬آرد

بهانه‌ای‭ ‬به‭ ‬نام کیفیت‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬آرد

واردات‭ ‬گندم‭ ‬با‭ ‬بهانه‭ ‬نداشتن‭ ‬کیفیت‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬نان‌های‭ ‬حجیم‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬مکرراً‭ ‬تاکید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬معتقدند‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬کیفیت‭ ‬آردهای‭ ‬داخلی‭ ‬نیاز‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬بلکه‭ ‬تفاوت‭ ‬قیمتی‭ ‬گندم‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬نرخهای‭ ‬جهانی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آردهای‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬فاقد‭ ‬توجیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
موضوعی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬مسئولان‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬بی‌انصافی‭ ‬واردکنندگانی‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬سعی‭ ‬دارند‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬سود‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭.‬

لزوم‭ ‬آزادسازی‭ ‬قیمت‭ ‬آرد

در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬محمدجواد‭ ‬کرمی،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬نان‭ ‬فانتزی‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬آرد‭ ‬آزاد‭ ‬هر‭ ‬کیسه‭ ‬52‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬قیمت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬همین‭ ‬آرد‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بخش‌ها‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬فضا‭ ‬برای‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬و‭ ‬رانت‭ ‬گشوده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬‭ ‬
کرمی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬این‌که‭ ‬هرگاه‭ ‬شاهد‭ ‬آزاد‌سازی‭ ‬قیمت‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬گندم‭ ‬بوده‌ایم،‭ ‬فضای‭ ‬رقابتی‭ ‬مناسبی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬افزود‭: ‬ایجاد‭ ‬چنین‭ ‬فضایی‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬رانت‭ ‬می‌انجامد،‭ ‬چراکه‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬رقابت‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬کیفیت‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬هستند‭. ‬
کرمی‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬یکسان‌سازی‭ ‬قیمت‭ ‬آزاد‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬گندم‭ ‬با‭ ‬نرخ‌های‭ ‬جهانی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حالی‭ ‬آرد‭ ‬مصرفی‭ ‬نانوایان‭ ‬آزادپز‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬900‭ ‬تومان‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نرخ‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬700‭ ‬تومان‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نانویان‭ ‬ازاد‭ ‬پر‭ ‬آرد‭ ‬گران‌تر‭ ‬می‌خرند‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬میزان‭ ‬گراتن‭ ‬و‭ ‬پروتئین‭ ‬نیز‭ ‬آرد‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬مناسب‭ ‬برخوردار‭ ‬نیست‭.‬
کرمی‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭ ‬نامناسب‭ ‬آرد‭ ‬در‭ ‬نان‌های‭ ‬حجیم‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬تولید‭ ‬نان‌های‭ ‬حجیم‭ ‬به‭ ‬گراتن‭ ‬30‭ ‬درصدی‭ ‬و‭ ‬پروتئین‭ ‬5‭/‬13‭ ‬درصدی‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬گندم‭ ‬داخلی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬
کرمی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬تنها‭ ‬خواسته‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬واردات‭ ‬گندم‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬تنها‭ ‬براساس‭ ‬نیاز‭ ‬مصرف‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نان‭ ‬حجیم‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬علی‌رغم‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬و‭ ‬درحالی‌‭ ‬که‭ ‬گندم‭ ‬تولیدی‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬نان‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬صنعتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ارد‭ ‬فراهم‭ ‬نیست‭.‬

برای مطالعه مطلب «کُمِیت قانون «ورود موقت» لَنگ می‌زند!» کلیک کنید

واردات‭ ‬گندم‭ ‬بی‌انصافی‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬است

حسن‭ ‬عباسی‭ ‬معروفان‭ ‬معاون‭ ‬بازرگانی‭ ‬داخلی‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ورادت‭ ‬گندم‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬خودکفایی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری،‭ ‬هرگونه‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬بی‌انصافی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬عده‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬واردات‭ ‬منافعی‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬فضای‭ ‬بسته‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شوند،‭ ‬ناچارند‭ ‬به‭ ‬کسانی‭ ‬پناه‭ ‬ببرند‭ ‬تا‭ ‬مجوز‭ ‬واردات‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬خودشان‭ ‬با‭ ‬مخلوط‭ ‬کردن،‭ ‬کیفیت‭ ‬گندم‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرند‭ ‬یا‭ ‬این‌که‭ ‬واردات‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬
به‭ ‬گفته‭ ‬معاون‭ ‬بازرگانی‭ ‬داخلی‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران،‭ ‬امسال‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬برخی‭ ‬کشورهای‭ ‬تولیدکننده‭ ‬جهان‭ ‬نیز‭ ‬افزایش‭ ‬داشته؛‭ ‬بنابراین‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬واردکنندگان‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬ارتباط‭ ‬دارند،‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬فروشندگان‭ ‬خارجی‭ ‬خود‭ ‬مواجه‌اند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬فشار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬وارد‭ ‬می‌کنند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow