صنایع غذایی
صنعتی‭ ‬یا‭ ‬سنتی ‬مسئله‭ ‬این‭ ‬است‭!‬

علیرغم‭ ‬اینکه‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬نان‌های‭ ‬مصرفی‭ ‬مردم‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬است،‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬خود‭ ‬می‌گویند‭:‬

صنعتی‭ ‬یا‭ ‬سنتی ‬مسئله‭ ‬این‭ ‬است‭!‬

محبوبه‭ ‬قرمزچشمه

براساس‭ ‬آمارها‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬مصرف‭ ‬می‌کنند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬امور‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬تعزیرات‭ ‬سازمان‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬و‭ ‬تولید‌کننده‭ ‬در‭ ‬مرداد‭ ‬ماه‭ ‬96‭ ‬همچنان‭ ‬شکایت‭ ‬از‭ ‬نانوایی‌ها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬صدرنشین‭ ‬شکایات‭ ‬مردمی‭ ‬است‭.‬ نان‭ ‬موضوع‭ ‬جدیدی‭ ‬نیست،‭ ‬واژه‌ای‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬صامت‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬مصوت،‭ ‬تمام‭ ‬دولت‌ها‭ ‬چه‭ ‬آن‌ها‭ ‬که‭ ‬‮«‬قدر‭ ‬قدرتی‮»‬‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬این‭ ‬چنان‭ ‬می‌کنم‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬می‌کنم‮»‬‌،‭ ‬چه‭ ‬آن‌ها‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬‮«‬اُلدرم‭ ‬بُلدرم‮»‬‭ ‬وارد‭ ‬گود‭ ‬نان‭ ‬شدند‭ ‬را‭ ‬محکم‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬کوفت‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬همچنان‭ ‬مسئله‭ ‬قوت‭ ‬لایموت‭ ‬مردم‭ ‬لاینحل‭ ‬مانده‭ ‬است‭.‬ یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬موضوعات،کیفیت‭ ‬نان‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬واحد‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬سنتی‭ ‬معتقدند‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬نان‭ ‬بهتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬برخوردارند‭.‬
‮«‬دام‭ ‬وکشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬در‭ ‬نوشتار‭ ‬زیر‭ ‬مجموعه‭ ‬نظرات‭ ‬انجمن‌های‭ ‬تولید‌کننده‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬را‭ ‬منعکس‭ ‬و‭ ‬نقطه‭ ‬نظرات‭ ‬کارشناسان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬بیان‭ ‬می‌دارد‭.‬

برترین‭ ‬نان‭ ‬کدام‭ ‬است؟‭!‬

سید‭ ‬مومن‭ ‬نیافر،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬سال‌های‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬غلات‭ ‬فعالیت‭ ‬داشته‭ ‬در‭ ‬تعریف‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬نان‌،‭ ‬نان‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬تقسیم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬واحد‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬هم‭ ‬می‌توانند‭ ‬نان‌های‭ ‬سنگک‌،‭ ‬بربری،‭ ‬لواش‭ ‬و‭ ‬تافتون‭ ‬پخت‭ ‬کنند‭ ‬افزود‭: ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬نان‌های‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واحد‌های‭ ‬صنفی‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬پروانه‭ ‬کسب‭ ‬با‭ ‬آرد‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬660‭ ‬تومانی‭ ‬طبخ‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬نان‌هایی‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واحد‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬دارای‭ ‬پروانه‭ ‬بهداشت،‭ ‬جواز‭ ‬کسب،‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‌برداری،‭ ‬تاریخ‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬انقضا‭ ‬با‭ ‬آرد‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬900‭ ‬تومانی‭ ‬طبخ‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بسته‌بندی‌های‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شناسنامه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬ نیافر‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬بهترین‭ ‬نان‭ ‬کدام‭ ‬است‭ ‬گفت‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تجربه،‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬شناسنامه‌دار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬نظارتی،‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬بر‭ ‬کیفیت‭ ‬آن‭ ‬نظارت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حرارت‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬و‭ ‬پخته‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬ماشین‌های‭ ‬استاندارد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬نان‌ها‭ ‬برتری‭ ‬دارند‭. ‬

نان‌های‭ ‬حجیم
از‭ ‬کیفیت‭ ‬بیشتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬برخوردارند؟

محمد‭ ‬جواد‭ ‬کرمی‌،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬نان‌های‭ ‬حجیم‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬حجیم‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬نان‌های‭ ‬حجیم‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬حجیم‭ ‬گفت‭: ‬نان‌های‭ ‬حجیم‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬بهتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬نان‌های‭ ‬حجیم‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬حجیم‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬گندمی‭ ‬با‭ ‬پروتئین‭ ‬بالا ‭ -‬13‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬14‭ - ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬نان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬فنی‭ ‬تایید‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬متوسط‭ ‬پروتئین‭ ‬گندم‌های‭ ‬داخلی‭ ‬زیر‭ ‬13‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬نانوایی‌ها،‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬آزمون‭ ‬نظرات‭ ‬مسئولین‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬گندم‭ ‬است‌،‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نامرغوب‭ ‬بودن‭ ‬گندم‌ها،‭ ‬نان‭ ‬باکیفیتی‭ ‬نمی‌توانیم‭ ‬تحویل‭ ‬مردم‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ضایعات‭ ‬تولید‭ ‬نان‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬ماندگاری‭ ‬پایین‭ ‬است‭.‬

برتری‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬بر‭ ‬نان‭ ‬سنتی
یک‭ ‬شعار‭ ‬بیشتر‭ ‬نیست‭!‬

قاسم‭ ‬زراعتکار،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬نانوایان‭ ‬سنتی‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬فانتزی‌ها‭ ‬و‭ ‬صنعتی‌ها‭ ‬می‌گویند‭ ‬‮«‬نانشان‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬بهتری‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬‮»‬‭ ‬گفت‭: ‬برتری‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬بر‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬یک‭ ‬شعار‭ ‬بیشتر‭ ‬نیست،‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬گفته‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬درست‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬شاهد‭ ‬تعطیلی‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬واحد‌های‭ ‬تولید‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬نبودیم‭.‬ زراعتکار‭ ‬افزود‭: ‬کیفیت‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬بالا‭ ‬نیست‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬و‭ ‬نمونه‌گیری‌های‭ ‬کارشناسان‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬از‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬صنعتی،‭ ‬میزان‭ ‬نمک‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬از‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬بیشتر‭ ‬بوده‭ ‬است؛‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬همین‭ ‬نمونه‌گیری‭ ‬روند‭ ‬کاهشی‭ ‬میزان‭ ‬نمک‭ ‬در‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬از‭ ‬8‭/‬1‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬واحد‌ها‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬سبوس‌گیری‭ ‬کمتر‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عامل‭ ‬برتری‭ ‬دیگر‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬گفت‭: ‬هر‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬درصد‭ ‬سبوس‌گیری‭ ‬آرد‭ ‬کمتر‭ ‬باشد‭ ‬نان‭ ‬کیفیت‭ ‬بیشتری‭ ‬خواهد‭ ‬داشت،‭ ‬سبوس‌گیری‭ ‬آرد‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬بین‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬18‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬برای‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬23‭ ‬تا‭ ‬27‭ ‬درصد‭ ‬است‭.‬

نان‭ ‬سنتی‭ ‬عطر‭ ‬و‭ ‬طعم‭ ‬دیگری‭ ‬دارد

یکی‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬دلیل‭ ‬ترجیح‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬را‭ ‬عطر‭ ‬و‭ ‬طعم‭ ‬بهتر‭ ‬آن‭ ‬ذکر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬غذاهای‭ ‬سنتی‭ ‬مثل‭ ‬آبگوشت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬غذاهایی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬لقمه‭ ‬گرفت‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬کامل‭ ‬می‌شود،‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‌تر‭ ‬آن‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬است‭.‬

سنتی‭ ‬پز‌ها،
از‭ ‬برتری‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬می‌گویند‭!!!‬

یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬سابق‭ ‬اتحادیه‭ ‬نانوایان‭ ‬سنتی،‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬کیفیت‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬از‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬بهتر‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬تولیدکنندگان‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬متخصص‭ ‬فنی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آرد‌های‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬گندم‌های‭ ‬مرغوب‭ ‬هستند،‭ ‬همچنین‭ ‬عامل‭ ‬دیگر‭ ‬برتری‭ ‬این‭ ‬نان‌ها‭ ‬بر‭ ‬نوع‭ ‬سنتی‭ ‬آن‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬افزودنی‌های‭ ‬غیرمجاز‭ ‬است‭.‬

پیشرفت‭ ‬در‭ ‬ماشین‌های‭ ‬صنعت‭ ‬نان

مهرداد‭ ‬ضروری،‭ ‬مدیر‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‭ ‬صنایع‭ ‬نان‭ ‬سالم‭ ‬تبریز،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ماشین‌های‭ ‬تولید‭ ‬نان‭ ‬سنگک،‭ ‬تافتون،‭ ‬بربری‭ ‬و‭ ‬لواش‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬پیشرفت‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬طبخ‭ ‬نان‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬ماشین‭ ‬تولید‭ ‬نان‭ ‬سنگک‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬پیشرفت‭ ‬چندانی‭ ‬نداشت،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬تمام‭ ‬اتوماتیک‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭.‬

خمیرمایه‭ ‬عامل‭ ‬سلامت‭ ‬نان

سید‭ ‬محسن‭ ‬موسوی،‭ ‬مدیر‭ ‬تولید‭ ‬خمیرمایه‭ ‬و‭ ‬الکل‭ ‬رازی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬خمیرمایه‭ ‬و‭ ‬جوش‭ ‬شیرین‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نان‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬نان‌های‭ ‬تخت‭  ‬نانوایی‌ها‭ ‬جوش‭ ‬شیرین‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خمیر‭ ‬مایه‭ ‬مخلوط‭ ‬کنند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬جوش‭ ‬شیرین‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬برای‭ ‬پخت‭ ‬محصول‭ ‬ناکارآمد‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬درمورد‭ ‬نان‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬میکس‭ ‬جوش‭ ‬وهم‭ ‬مخمر‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬مخمر‭ ‬جواب‭ ‬می‌دهد‭.‬
وی‭ ‬دلیل‭ ‬استفاده‭ ‬نانوایی‌ها‭ ‬از‭ ‬جوش‭ ‬شیرین‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬خمیرمایه‭ ‬را‭ ‬ارزانی‭ ‬این‭ ‬ماده‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬جوش‭ ‬شیرین‭ ‬ماده‌ای‭ ‬شیمیایی‭ ‬با‭ ‬خاصیت‭ ‬قلیایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬بر‭ ‬سیستم‭ ‬گوارش‭ ‬تاثیر‭ ‬منفی‭ ‬می‌گذارد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬خمیرمایه،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬پروتئین‭ ‬موجب‭ ‬جذب‭ ‬کلسیم‭ ‬و‭ ‬آهن‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬ماندگاری‭ ‬نان‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭.‬
محسنی‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬نان‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬نکرده‭ ‬است،‭ ‬نانوا‌ها‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬سلامتی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬اتحادیه‭ ‬نانواها‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬جوش‭ ‬شیرین‭ ‬می‌کنند‭. ‬

سخن‭ ‬آخر‭ ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬نان،‭ ‬موضوع‭ ‬بهداشت‭ ‬محیط‭ ‬طبخ‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬افزودنی‌های‭ ‬غیر‭ ‬مجاز‌،‭ ‬اصولی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬واحد‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬رعایت‭ ‬شود،‭ ‬اولویت‭ ‬انتخاب‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬واحد‭ ‬است،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬و‭  ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬عمل‌آوری‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آرد‭ ‬مطلوب‭ ‬تر،‭ ‬حرارت‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬نظارت‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭... ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭.‬
از‭ ‬کیفیت‭ ‬بالاتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬برخورداراست،‭ ‬مضاف‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کنیم‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬که‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬تحمیل‭ ‬می‌کند‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬دریافت‭ ‬آرد‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬ارزان‌تر،‭ ‬یک‭ ‬برابر‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬است‭. ‬ناگفته‭ ‬نماند‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬صنعتی‌سازی‭ ‬پخت‭ ‬نان،‭ ‬امکان‭ ‬طبخ‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬همچون‭ ‬سنگک،‭ ‬تافتون،‭ ‬بربری‭ ‬و‭ ‬لواش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬صنعتی‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬نان‭ ‬صنعتی‭ ‬میسر‭ ‬شود‭.‬
می‌تواند‭ ‬با‭ ‬جذب‭ ‬شهروندان‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬نان‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه،‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دلیل‭ ‬موجه‭ ‬اتفاقی‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نان‭ ‬کشور‭ ‬شود،‭ ‬اول‭ ‬آنکه‭ ‬نان‌های‭ ‬متنوع،‭ ‬شناسنامه‌دار‭ ‬و‭ ‬باهویت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬حفظ‭ ‬می‌شود‭.‬
دوم‭ ‬آنکه،‭ ‬امکان‭ ‬تخلف‭ ‬کاهش‭ ‬می‌یابد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬تمام‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬را‭ ‬آمار‭ ‬95درصدی‭ ‬توجه‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬نان‭ ‬سنتی‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬زبر‭ ‬می‌کند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬چنین‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که،‭ ‬باید‭ ‬ابتدا‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬مذکور‭ ‬ضمن‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬نان‌های‭ ‬سنتی‭ ‬در‭ ‬واحد‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬ذائقه‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬واحد‌های‭ ‬سنتی‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬صنعتی‌سازی‭ ‬تولید‭ ‬نان،‭ ‬زمینه‭ ‬ادامه‭ ‬اشتغال‭ ‬واحدهای‭ ‬سنتی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow