صنایع غذایی
پاسپورت‭ ‬برای‭ ‬زعفران‭ ‬بی‌شناسنامه‭ ‬صادر‭ ‬نمی‌شود‭

ایران‭ ‬باید‭ ‬‮«‬مارکت‭ ‬لیدر‮»‬‭ ‬صادرات‭ ‬زعفران
از‭ ‬پیاز‭ ‬تا‭ ‬محصولات‭ ‬متنوع‭ ‬نهایی‭ ‬باشد

پاسپورت‭ ‬برای‭ ‬زعفران‭ ‬بی‌شناسنامه‭ ‬صادر‭ ‬نمی‌شود‭!‬

مهندس‭ ‬محمدعلی‭ ‬منصوریان

افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬غیرنفتی‭ ‬نیازمند‭ ‬زمینه‌سازی‌های‭ ‬اصولی‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌خصوص‭ ‬زعفران‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬محصول‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شود،‭ ‬درگیر‭ ‬نزاع‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬افراد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬کیف‭ ‬صادرات‭ ‬زعفران‭  - ‬از‭ ‬پیاز‭ ‬تا‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ -  ‬دستخوش‭ ‬چنین‭ ‬نظراتی‭ ‬بدون‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرایط‭ ‬صادرات‭ ‬یا‭ ‬عواقب‭ ‬آن‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ به‌طوری‭ ‬که‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬فعالین‭ ‬را‭ ‬نگران‭ ‬جایگاه‭ ‬صادراتی‭ ‬زعفران‭ ‬ایران‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

دنیا‭ ‬باید‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بشناسد‭...‬

دکتر‭ ‬پیمان‭ ‬یوسفی‭ ‬آذر،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬درخصوص‭ ‬لزوم‭ ‬صادرات‭ ‬زعفران‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬ایران‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬زعفران‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬میکند‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬شانزدهم‭ ‬تجارت‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬دست‭ ‬ایرانی‌ها‭ ‬می‌باشد‭. ‬براساس‭ ‬برنامه‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬زعفران‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬نگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬کاشت‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬صنعت‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬کشوری‭ ‬همچون‭ ‬هلند‭ ‬اولین‭ ‬صادرکننده‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬دارای‭ ‬گواهی‭ ‬باشد‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬70‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬پیشرو‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نگاه‌های‭ ‬تنگ‌نظرانه‭ ‬بازار‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌دهیم‭ ‬و‭ ‬هلند‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬جای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬مهم‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬بنابراین‭ ‬به‌منظور‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬استانداردسازی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬ مجری‭ ‬طرح‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬افزود‭: ‬ایران‭ ‬باید‭ ‬مارکت‭ ‬لیدر‭ ‬صادرات‭ ‬زعفران‭ ‬از‭ ‬پیاز‭ ‬تا‭ ‬محصولات‭ ‬متنوع‭ ‬آن‭ ‬باشد‭.‬

برای مطالعه مطلب «زعفران ایرانی پرقدرت‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهانی» کلیک کنید

ایستگاه‭ ‬خرید‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬تولید

مهندس‭ ‬علی‭ ‬حسینی،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬رئیسه‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬زعفران،‭ ‬استاندارد‭ ‬نبودن‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬ضعف‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬راهکارهای‭ ‬اصولی‭ ‬و‭ ‬صحیح،‭ ‬وظیفه‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬است‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬زعفران‭ ‬پیشنهاد‭ ‬احداث‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬خرید‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬مازاد‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬درجه‌بندی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬فواید‭ ‬احداث‭ ‬ایستگاه‌های‭ ‬مذکور‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ایستگاه‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬خاک‌گیری،‭ ‬ضدعفونی،‭ ‬درجه‌بندی،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭... ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬دارند‭. ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬رئیسه‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬زعفران‭ ‬نقش‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬مروج‭ ‬و‭ ‬مشوق‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬اقداماتی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دولت‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬متولی‭ ‬امر،‭ ‬مسئولیت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬پیشرفت‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬باشد‭. ‬حسینی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬کارشناسان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬مزرعه‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬اگر‭ ‬ضایعات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬بالاست‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬محصولات‭ ‬مرتبط،‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭ ‬به‌واسطه‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬امر‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬درخصوص‭ ‬سخنان‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬درباره‭ ‬"لزوم‭ ‬عدم‭ ‬خروج‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬از‭ ‬کشور"‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬وضعیت‭ ‬تولید‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬مدیریت‭ ‬نکرده‌ایم،‭ ‬اما‭ ‬به‌گفته‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬میز‭ ‬ملی‭ ‬زعفران،‭ ‬نباید‭ ‬نگران‭ ‬صدور‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬باشیم‭.‬
عضو‭ ‬هیأت‭ ‬رئیسه‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬زعفران،‭ ‬اظهاراتی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬کشاورزان‭ ‬افغانستانی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زعفرانکاران‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬شایعه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬امکان‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬سطح‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تراکم،‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬قدرت‭ ‬رقابتی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬نیز‭ ‬می‌شود‭. ‬کما‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬کشاورزان‭ ‬زعفران‭ ‬کار‭ ‬ایرانی،‭ ‬رکورد‭ ‬تولید‭ ‬45‭ ‬کیلو‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭.‬

33‭ ‬کیلوگرم‭ ‬برداشت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هکتار

حسین‭ ‬شادمان،‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نمونه‭ ‬محصول‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95،‭ ‬درخصوص‭ ‬نحوه‭ ‬تهیه‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬بیشتر‭ ‬زعفرانکاران‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬نداشته‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬میکنند‭. ‬وی‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬زعفران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هکتار‭ ‬را‭ ‬33‭ ‬کیلوگرم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬دلالان‭ ‬هر‭ ‬گرم‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬4200‭ ‬تومان‭ ‬خریداری‭ ‬میکنند‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسد‭.‬

سیاست‌ها‭ ‬اصولی‭ ‬باشد

سعید‭ ‬وادی‭ ‬خیل،‭ ‬زعفران‭ ‬کار‭ ‬استان‭ ‬البرز،‭ ‬صادرات‭ ‬پیاز‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬داخل،‭ ‬لازم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬به‌منظور‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬باید‭ ‬زمینه‌سازی‌های‭ ‬اصولی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬نتایج‭ ‬مطلوبی‭ ‬کسب‭ ‬نمی‌شود‭.‬ وی‭ ‬درخصوص‭ ‬اظهار‭ ‬نظرهای‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬به‌منظور‭ ‬لزوم‭ ‬صادرات‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬نیز‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬هر‭ ‬پیشنهاد‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬محاسن‭ ‬و‭ ‬معایب‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقاطع‭ ‬باید‭ ‬تصمیم‌های‭ ‬درست‭ ‬را‭ ‬اتخاذ‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات،‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow