صنایع غذایی
مقابله‭ ‬با‭ ‬گرسنگی‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬ضایعات

مقابله‭ ‬با‭ ‬گرسنگی‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬ضایعات

سیده‭ ‬طیبه‭ ‬عزتی‭ -  ‬کارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬

در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬عکسی‭ ‬از‭ ‬تابلوی‭ ‬جلوی‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬نوشته‭ ‬بود :‬‮«‬‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬قدر‭ ‬می‌خورید‭ ‬بردارید،‭ ‬ولى‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برمی‌دارید‭ ‬واقعا‭ ‬بخورید‭!‬‭ ‬دیروز‭ ‬‮٤٥‬‭ ‬کیلو‭ ‬غذاى‭ ‬اضافه‭ ‬بشقاب‌ها‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬ریختیم‭ ‬که‭ ‬‮١٨٠‬‭ ‬گرسنه‭ ‬را‭ ‬سیر‭ ‬می‌کرد‮»‬‭!‬
مسئله‭ ‬گرسنگی‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬خطرهای‭ ‬تهدید‌کننده‭ ‬سلامتی‭ ‬انسان‭ ‬است‭. ‬آمار‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬شنیده‭ ‬می‌شود‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گرسنگان‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬آنان‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬هستند‭. ‬
گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬آمار‭ ‬گرسنگی‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فقر‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬موجب‭ ‬مرگ‭ ‬6/2‭ ‬میلیون‭ ‬کودک‭ ‬زیر‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬معادل‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬جمعیت‭ ‬کودکان‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬
سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬نرخ‭ ‬گرسنگی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬کاهش،‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬روند‭ ‬صعودی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬حدود‭ ‬815‭ ‬میلیون‭ ‬نفر،‭ ‬معادل‭ ‬11‭ ‬درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان،‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬گرسنگی‭ ‬و‭ ‬سوءتغذیه‭ ‬بوده‌اند‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬520‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬آسیا،‭ ‬243‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬آفریقا‭ ‬و‭ ‬42‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬امریکای‌لاتین‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬کارائیب‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭. ‬
کوتاهی‭ ‬قد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سن،‭ ‬کمبود‭ ‬وزن‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قد‭ ‬در‭ ‬کودکان‭ ‬زیر‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬کم‌خونی‭ ‬در‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬عوارض‭ ‬شایع‭ ‬در‭ ‬مسئله‭ ‬سوءتغذیه‭ ‬است‭. ‬آمار‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬مردمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬جنگ‌زده‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬5/2‭ ‬برابر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬سوء‭ ‬تغذیه‭ ‬هستند‭. ‬
همچنین‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬ناعادلانه‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬کنترل‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬قدرت‭ ‬نظامی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬کم‭ ‬دسترسی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬طبقات‭ ‬پائین‌تر،‭ ‬بهداشت‭ ‬ضعیف،‭ ‬تغییرات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی،‭ ‬اختلال‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬پایین‭ ‬انرژی‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬توانایی‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬یادگیری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پیامدهایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فقر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬می‌آورد

راه‭ ‬مقابله

اهمیت‭ ‬کاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬راهکارهای‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬غذایی‭ ‬کشورهاست‭. ‬
تحقیقات‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬تقریبا‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬کل‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬تولیدی‭ ‬دنیا،‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬استفاده‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬ریخته‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬نوعی‭ ‬هدر‭ ‬رفت‭ ‬سرمایه‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬ضایعات‭ ‬نیز‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭. ‬
کاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬محصولات‭ ‬غذایی‭ ‬راهی‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬گرسنگی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تخمین‭ ‬فائو‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬سالانه‭ ‬3/1‭ ‬میلیارد‭ ‬تن‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید،‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬اسراف‭ ‬مردم‭ ‬ضایع‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬
در‭ ‬قاره‭ ‬اروپا،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬سبک‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬روند‭ ‬صعودی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬صحیح‭ ‬انجام‭ ‬نشود،‭ ‬میزان‭ ‬ضایعات‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬قاره‭ ‬سبز‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬میلادی‭ ‬به‭ ‬120‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬می‌رسد‭. ‬
پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2050‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬6/9‭ ‬میلیارد‭ ‬نفر‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬نگرانی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت،‭ ‬نیازمند‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬می‌بایست‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬بیشتر‭ ‬غذا‭ ‬تولید‭ ‬کرد‭. ‬
آمار‭ ‬فائو‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬نفر‭ ‬134‭ ‬کیلو‭ ‬کالری‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬غذایی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود‭ ‬7/2‭ ‬درصد‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
میزان‭ ‬ضایعات‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬تازه‌خوری‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬میوه‌ها‭ ‬و‭ ‬سبزی‌ها،‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬لبنیات‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬آن‌ها‭ ‬موجب‭ ‬کاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬و‭ ‬ماندگاری‭ ‬بیشتر‭ ‬آن‭ ‬می‌شود‭. ‬
لذا‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬مصرف‭ ‬غذا،‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬حلقه‌های‭ ‬اتصال‭ ‬از‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬تجهیزات،‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬فن‌آوری،‭ ‬مواد‭ ‬اولیه،‭ ‬تقاضای‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬ذائقه‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬حلقه‌ها‭ ‬با‭ ‬همدیگر‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬منافع‭ ‬مشترک‭ ‬بوده‭ ‬تا‭ ‬میزان‭ ‬ضایعات‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭. ‬

نشریه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۷  و ۲۱۸  -  سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow