صنایع غذایی
گاهی‭ ‬زور‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬سبیلشان‭ ‬می‌چربد

بسته‌بندی‭ ‬موادغذایی‭ ‬در‭ ‬چالش‭ ‬قوانین‭ ‬یکباره
ناظرانی‭ ‬که

گاهی‭ ‬زور‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬سبیلشان‭ ‬می‌چربد‭!‬

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬پر‭ ‬رنگ‭ ‬شدن‭ ‬حلقه‭ ‬واسط‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اصلاح‭ ‬تعیین‭ ‬حدود‭ ‬اختیارات‭ ‬دو‭ ‬وزارتخانه‭ ‬سخن‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬اظهار‭ ‬گلایه،‭ ‬اخذ‭ ‬تصمیمات‭ ‬وزارت‭ ‬"ص‭.‬م‭.‬ت"‭ ‬را‭ ‬دخالت‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬می‌دانند‭.‬ اما‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌آید‭ ‬قانونمند‭ ‬بودن‭ ‬دستورات‭ ‬دکتر‭ ‬شریعتمداری‭ ‬برای‭ ‬فعالین‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬همین‭ ‬دستورات‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬وزارت‭ ‬صمت‭ ‬چندان‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬نمی‌گیرد‭.‬‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬تمکین‌نکردن‭ ‬شرکت‭ ‬ملی‭ ‬صنایع‭ ‬پتروشیمی‭ ‬از‭ ‬ماده‭ ‬8‭ ‬ابلاغیه‭ ‬دستورالعمل‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬پتروشیمی‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬نظارت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مسئولین‭ ‬مربوطه،‭ ‬صدای‭ ‬فعالین‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بروز‭ ‬بحران‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬شدید‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬تولید‭ ‬بطری‭ ‬PET‭ ‬درآورد‭. ‬ براساس‭ ‬ماده‭ ‬8‭ ‬ابلاغیه‭ ‬مذکور‭ ‬کلیه‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬پتروشیمی‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬تخصیص‭ ‬سهمیه‭ ‬به‭ ‬واحدهای‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬نهایی‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬نیاز‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬و‭ ‬کسر‭ ‬این‭ ‬تخصیص‭ ‬سهمیه‭ ‬از‭ ‬سهمیه‭ ‬تخصیصی‭ ‬صنایع‭ ‬پائین‌دستی‭ ‬شده‌اند‭.‬
بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬نیز،‭ ‬در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نامه‭ ‬مشترک
انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی‭ ‬ایران
انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬صنایع‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬ایران
انجمن‭ ‬آب‌های‭ ‬معدنی‭ ‬و‭ ‬آشامیدنی‭ ‬ایران
انجمن‭ ‬مالت‭ ‬و‭ ‬ماءالشعیر‭ ‬ایران
و‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬نوشابه‌های‭ ‬گازدار
خطاب‭ ‬به محمد‭ ‬شریعتمداری،‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت آمده‭ ‬است‭:‬
طی‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬واحدهای‭ ‬تولید‌کننده‭ ‬محصولات‭ ‬نهایی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گریبان‭ ‬بحران‭ ‬تامین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬بوده‌اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬4700‭ ‬تومانی‭ ‬به‭ ‬27‭ ‬هزار‭ ‬تومانی‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬خود‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‌اند‭ ‬سازمان‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬تعزیرات‭ ‬صرف‌نظر‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬نامه‭ ‬و‭ ‬مکاتبه،‭ ‬نه‌تنها‭ ‬هیچ‭ ‬اقدام‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬در‭ ‬شناسایی‭ ‬عوامل‭ ‬اصلی‭ ‬بروز‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬نکرده‌اند؛‭ ‬بلکه‭ ‬به‌طور‭ ‬پیوسته‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ارسال‭ ‬نامه‌های‭ ‬اخطار‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬پرونده‌های‭ ‬تعزیراتی‭ ‬برای‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬موجبات‭ ‬مضاعف‭ ‬شدن‭ ‬فشار‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬در‭ ‬صاحبان‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‌اند‭.‬ نتیجه‭ ‬چنین‭ ‬عملکردی‭ ‬این‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‌تنها‭ ‬مشکلات‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬رفع‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬تولید‭ ‬بطری‭ ‬کاهش‭ ‬نیافته‌است؛‭ ‬بلکه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬فروشنده‭ ‬پریفرم‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬فاکتور‭ ‬رسمی‭ ‬خودداری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬درج‭ ‬وزن‭ ‬واقعی‭ ‬پریفرم‭ ‬در‭ ‬فاکتورهای‭ ‬صادره‭ ‬خودداری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬مبالغ‭ ‬فاکتورهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬نوبت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬شماره‭ ‬حساب‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬نهایی‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬اتفاقات‭ ‬ورود‭ ‬کارخانجات‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬آستانه‭ ‬تعطیلی‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬اشتغال‭ ‬می‌باشد‭.‬
تشکل‌های‭ ‬امضاء‌کننده‭ ‬زیر،‭ ‬نهایت‭ ‬تاسف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬توجه‭ ‬نکردن‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‭ ‬بهادار‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬پتروشیمی‭ ‬و‭ ‬‭... ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬ابلاغیه‭ ‬صادره‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزیر‭ ‬محترم‭ ‬"صمت"‭ ‬و‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬عمل‭ ‬نمودن‭ ‬آنان‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬تردیدی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬اجرای‭ ‬ماده‭ ‬8‭ ‬ابلاغیه‭ ‬مذکور‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬قطع‭ ‬منافع‭ ‬عده‌ای‭ ‬خاص‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬کنونی‭ ‬برده‌اند‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ لذا‭ ‬مسئولیت‭ ‬تعطیلی‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬نابسامانی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬محصولات‭ ‬متوجه‭ ‬تمامی‭ ‬آنانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬ماده‭ ‬8‭ ‬ابلاغیه‭ ‬کوتاهی‭ ‬و‭ ‬تعلل‭ ‬نموده‌اند‭.‬

دغدغه‌های‭ ‬فعالان‭ ‬صنایع‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬نوشیدنی‭ ‬

به‌گزارش‭ ‬نوش‭ ‬آنلاین،‭ ‬دکتر‭ ‬محمد‭ ‬شریعتمداری‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت،‭ ‬27‭ ‬شهریور‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬گهر‭ ‬دورود‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬واحدهای‭ ‬تولید‭ ‬آب‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬ وی‭ ‬گفت :‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬ستاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬طی‭ ‬روزهای‭ ‬آینده‭ ‬شرایطی‭ ‬به‌وجود‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬مواد‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬این‭ ‬واحدها‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬عرضه‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬نیازمندان‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬بورس،‭ ‬ماده‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمتی‭ ‬معقول‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬تهیه‭ ‬کنند‭.‬ این‭ ‬اظهارات‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بیان‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دستور‭ ‬ستاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬دولت،‭ ‬محدودیت‭ ‬در‭ ‬سقف‭ ‬رقابت‭ ‬محصولات‭ ‬پتروشیمی‭ ‬برداشته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

لزوم‭ ‬بسترسازی‌های‭ ‬اقتصادی

مهندس‭ ‬رضا‭ ‬باکری،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی‭ ‬ایران،‭ ‬مابه‌التفاوت‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬دلیل‭ ‬اصلی‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬بطری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت :‬دولت‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬محصولات‭ ‬پتروشیمی‭ ‬اقداماتی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬نوسان‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬مواد‭ ‬پتروشیمی‭ ‬نتوانند‭ ‬از‭ ‬تفاوت‭ ‬قیمت‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬صرف‭ ‬نظر‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬تمکین‭ ‬نکردن‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬دولت‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬حداقل‭ ‬5/2‭ ‬برابری‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬بطری‭ ‬افزود :‬انگیزه‭ ‬اصلی‭ ‬بحران‭ ‬فعلی‭ ‬تضاد‭ ‬بین‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬بنگاهی‌داری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ابزارهای‭ ‬تعزیراتی‭ ‬و‭ ‬دادگاهی‭ ‬به‌طور‭ ‬موقت‭ ‬اثرگذار‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬بسترسازی‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اقتصاد‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬زور‭ ‬تاثیر‭ ‬داشت‭ ‬باید‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬موثر‭ ‬واقع‭ ‬می‌شد‭.‬ دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬رانت‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬تغییر‭ ‬اختیارات‭ ‬مدیران‭ ‬ادامه‭ ‬داد :‬براساس‭ ‬بخشنامه‭ ‬جدید‭ ‬وزیر‭ ‬صمت‭ ‬به‭ ‬بورس،‭ ‬سقف‭ ‬قیمت‭ ‬برای‭ ‬مواد‭ ‬پتروشیمی‭ ‬برداشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬متقاضیان‭ ‬کاذبی‭ ‬که‭ ‬به‌دنبال‭ ‬احتکار‭ ‬و‭ ‬تزلزل‭ ‬بازار‭ ‬بودند‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‌های‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭.‬

قیمت‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬بالاست‭...‬

مهندس‭ ‬امیرهوشنگ‭ ‬بیرشک،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬صنایع‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬ایران،‭ ‬عرضه‭ ‬شدن‭ ‬مواد‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬را‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت :‬بیشتر‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬به‌طور‭ ‬مستقیم‭ ‬از‭ ‬بورس‭ ‬مواد‭ ‬تهیه‭ ‬کنند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬سهمیه‌ای‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬ندارد؛‭ ‬پس‭ ‬آزادسازی‭ ‬سقف‭ ‬رقابت‭ ‬محصولات‭ ‬پتروشیمی،‭ ‬دلالان‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬نمی‌کند‭. ‬کما‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬برای‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬بالاست‭.‬

نبود‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬ماحصل‭ ‬احتیاط‭ ‬پتروشیمی‭ ‬ها

مهندس‭ ‬مبارکی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬کارگاه‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬قهوه‭ ‬ورتو،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬آمدن‭ ‬تولید‭ ‬به‌واسطه‭ ‬نبود‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت :‬وقتی‭ ‬پتروشیمی‌ها‭ ‬بعضا‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬احتیاط‭ ‬می‌کنند،‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تاثیر‭ ‬می‌گذارد‭ ‬به‌نحوی‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬چهار‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد :‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬مجبوریم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬نیز‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬مواد‭ ‬مورد‭ ‬نیازمان‭ ‬کنیم‭. ‬البته‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬اجازه‭ ‬افزایش‭ ‬تنها‭ ‬17‭ ‬درصدی‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬را‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬با‭ ‬برخورد‭ ‬بازرسان‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شویم‭.‬ مدیرعامل‭ ‬کارگاه‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬قهوه‭ ‬ورتو‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬"آیا‭ ‬این‭ ‬نظارت‭ ‬برای‭ ‬پتروشیمی‌ها‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد"‭ ‬اذعان‭ ‬داشت :‬اگر‭ ‬نظارتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬تعیین‭ ‬شده،‭ ‬محصولاتشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رساندند‭. ‬به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬قیمت‭ ‬هر‭ ‬بسته‭ ‬ساشه‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬نزدیک‭ ‬24‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬به‌واسطه‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬آن‭ ‬می‌باشد‭.‬

از‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬ماست‭!‬

یکی‭ ‬از‭ ‬فعالین‭ ‬حوزه‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬بدون‌حساب‭ ‬در‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت :‬اگر‭ ‬گفته‭ ‬شود‭ ‬که؛‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬که‭ ‬به‌صورت‭ ‬ساشه‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌شود‭. ‬بنابراین‭ ‬گران‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬منطقی‭ ‬است؛‭ ‬زیرا‭ ‬که‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬آن‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طبع‭ ‬با‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬زیاد‭ ‬شدن‭ ‬دلار،‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬دچار‭ ‬نوسان‭ ‬می‌شود‭. ‬اما‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭:‬‭ ‬چرا‭ ‬بیریکس‭ ‬رب‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬اردیبهشت‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬مهلت‭ ‬پرداخت‭ ‬4‭ ‬ماهه‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬98‭ ‬تومان‭ ‬بود؛‭ ‬الان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نقد،‭ ‬495‭ ‬تومان‭ ‬شده‭ ‬است؟‭! ‬وی‭ ‬حضور‭ ‬بازرسان‭ ‬را‭ ‬به‌منظور‭ ‬کنترل‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬الزامی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت :‬اگر‭ ‬همانند‭ ‬نظارتی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬کنترل‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬برای‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬نیز‭ ‬باشد،‭ ‬شاهد‭ ‬چنین‭ ‬افزایش‭ ‬قیمتی‭ ‬نمی‌شدیم‭. ‬این‭ ‬فعال‭ ‬حوزه‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬هجوم‭ ‬خرید‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬دلیل‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬دیگری‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬می‌باشد‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد :‬مسئولین‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬زیر‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬خود‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدکننده،‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬موجب‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

نبود‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ ‬محصولات‭ ‬پتروشیمی

لازم‭ ‬به‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬خانه‌ملت،‭ ‬دکتر‭ ‬لاریجانی‭ ‬رئیس‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬9‭ ‬مهر‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب،‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‌اسلامی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی،‭ ‬وزیر‭ ‬ص‭.‬م‭.‬ت،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬مالیاتی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬تأکیدبر‭ ‬اینکه‭ ‬اگر‭ ‬پتروشیمی‌ها‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬قرار‭ ‬نداده‌اند‭ ‬باید‭ ‬لحاظ‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬کمک‭ ‬شود‭.‬

نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۲ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow