صنایع غذایی
"من‭ ‬نبودم، دستم‭ ‬بود"‭ ‬ها‭...‬

ذکر‭ ‬مصیبت فعالین‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬از؛

"من‭ ‬نبودم، دستم‭ ‬بود"‭ ‬ها‭...‬

نویسنده: مهندس‭ ‬محمدعلی‭ ‬منصوریان

در‭ ‬دومین‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬ماه‭ ‬مهر‭ ‬امسال،‭ ‬نشستی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬اتاق‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬فعالین‭ ‬حوزه‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬هرکدام‭ ‬از‭ ‬اظهارات‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬جای‭ ‬بحث‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد،‭ ‬اما‭ ‬بیشتر‭ ‬انتقادها‭ ‬به‭ ‬تصمیمات‭ ‬بدون‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬دفعتی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬پیش‌آمده‭ ‬بر‭ ‬می‌گشت‭.‬

تعدادی‭ ‬از‭ ‬تذکرات‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬مجلس‭ ‬متوجه‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭!‬

دکتر‭ ‬کیخا،‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬کارشناسی‭ ‬نبودن‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت :‬طی‭ ‬نشست‌هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مسئولین‭ ‬مربوطه‭ ‬داشتیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیدم‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬مبنای‭ ‬علمی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬لغو‭ ‬ممنوعیت‭ ‬دارای‭ ‬توجیه‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬درخصوص‭ ‬برگزاری‭ ‬چنین‭ ‬جلساتی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت :‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون،‭ ‬شورای‭ ‬گفتگوی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مجلسی‌ها‭  ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حَکم،‭ ‬مستلزم‭ ‬شنیدن‭ ‬صحبت‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬نیز‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬مجلس‭ ‬بتواند‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬شورای‭ ‬گفت‭ ‬وگو‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬ رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬دارنده‭ ‬مدرک‭ ‬دکترای‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬واقعی‭ ‬شدن‭ ‬نرخ‌ها‭ ‬افزود :‬به‭ ‬اعتبار‭ ‬کلام‭ ‬واردکننده‌ای،‭ ‬گوشت‭ ‬کیلویی‭ ‬7/3‭ ‬یورو‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬تهیه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یورویی16‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬20درصد‭ ‬هزینه‌های‭ ‬اضافی‭ ‬برای‭ ‬واردکننده،‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬گوشت‭ ‬وارداتی‭ ‬حدود‭  ‬71‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭. ‬اما‭ ‬همین‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬داخل‭ ‬نزدیک‭ ‬55‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭.‬ کیخا‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بحث‭ ‬درخصوص‭ ‬اهمیت‭ ‬آزاد‭ ‬شدن‭ ‬ارز‭ ‬گفت :‬اگر‭ ‬یورو‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬حساب‭ ‬شود‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬گوشت‭ ‬وارداتی‭ ‬حدود‭ ‬23‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬در‭ ‬فروش‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬مانع‭ ‬عرضه‭ ‬این‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬می‌شود‭. ‬وی‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬جایگزین‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت :‬این‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬علمی‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مدیریتی‭ ‬اصلاحاتی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬برای‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬ناراحت‌کننده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬تذکرات‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬مجلس‭ ‬متوجه‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭.‬ نماینده‭ ‬مردم‭ ‬شریف‭ ‬زابل،‭ ‬زهک،‭ ‬نیمروز،‭ ‬هیرمند‭ ‬و‭ ‬هامون‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬نقدی‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬افزود :‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‌گیری‭ ‬ساده‭ ‬با‭ ‬طرف‭ ‬خارجی‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬هستند‭.‬

وزارتخانه‭ ‬دنبال‭ ‬زنجیره‭ ‬است‭!‬

مهندس‭ ‬طهماسبی،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬جزو‭ ‬کوچکی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬فرایند‭ ‬است،‭ ‬گفت :‬اقدامات‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بخش‌ها‭ ‬یا‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تکالیف‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬برابری‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش‭ ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پنج‭ ‬ماهه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬افزود :‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬دولت‭ ‬موظف‭ ‬است‭ ‬اهلیت‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬ارز،‭ ‬بررسی‭ ‬کند‭. ‬طهماسبی‭ ‬درخصوص‭ ‬انتقاد‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬کیوی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت :‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬باغبانی‭ ‬آزاد‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬خواسته‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬تشکل‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬کیوی،‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬

نظر‭ ‬فعالین‭ ‬فصل‭ ‬الخطاب‭ ‬است‭!‬

مهندس‭ ‬زرگران،‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬اتاق‭ ‬تهران،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬بروکراسی‭ ‬سنگین‭ ‬برقرار‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬برای‭ ‬تخصیص‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬ارز‭ ‬گفت :‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬حدود‭ ‬40‭ ‬روز‭ ‬تا‭ ‬شروع‭ ‬دور‭ ‬دوم‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است،‭ ‬میزان‭ ‬ذخایر‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬تقویت‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬مخاطب‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬مجلس‭ ‬افزود :‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬حذف‭ ‬ریفاینانس‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬حال‭ ‬آنکه‭ ‬ریفاینانس‭ ‬می‌توانست‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬نقدینگی‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬تشخیص‭ ‬اهلیت‭ ‬واردکنندگان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬غذایی‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬و‭ ‬انجمن‌های‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬واگذار‭ ‬شود‭.‬ رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬اتاق‭ ‬تهران‭ ‬ادامه‭ ‬داد :‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دستورالعمل‭ ‬اخذ‭ ‬مالیات‭ ‬از‭ ‬کالاهای‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬سلامت‭ ‬دفاع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬نوبت‭ ‬مجلس‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬ورود‭ ‬کند‭.‬

لزوم‭ ‬هویت‌دار‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬ایران

مهندس‭ ‬فرهاد‭ ‬آگاهی،‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬فراورده‌های‭ ‬خام‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬اتاق‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬دام‭ ‬کشور‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت :‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬واردات‭ ‬دو‭ ‬برابری‭ ‬اما‭ ‬کماکان‭ ‬سیر‭ ‬صعودی‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬می‌کند‭. ‬هیچ‭ ‬اطلاعات‭ ‬شفافی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬جمعیت‭ ‬دامی‭ ‬کشور‭ ‬ارائه‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬آمار‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬ادامه‭ ‬داد :‬آمار‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬جمعیت‭ ‬دام‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬حدود‭ ‬8‭ ‬و‭ ‬65‭ ‬میلیون‭ ‬است‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬آمار‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬است‭. ‬ آگاهی،‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬اشتباه‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت :‬قاچاق‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬ماحصل‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬جای‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات،‭ ‬مابه‭ ‬التفاوت‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‭!‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬مهندس‭ ‬تیموری،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی،‭ ‬نبود‭ ‬تعادل‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬مهمترین‭ ‬معضل‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت :‬سیاست‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬حلقه‭ ‬اول‭ ‬تامین‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬حلقه‌ها‭ ‬حمایتی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد :‬دولت‭ ‬مدعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬11‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬شیر‭ ‬خام‭ ‬در‭ ‬سال‭ (‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬روزانه‭ ‬31‭ ‬هزارتن‭ ‬شیر‭ ‬خام‭) ‬تولید‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬تقاضا‭ ‬داریم‭ ‬تنها‭ ‬19‭ ‬هزارتن‭ ‬شیر‭ ‬خام‭ ‬تحویل‭ ‬صنایع‭ ‬مربوطه‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬مصرفی‭ ‬که‭ ‬مد‭ ‬نظرش‭ ‬هست‭ ( ‬از‭ ‬جمله‭ ‬صادرات‭ ‬شیرخشک‭) ‬برساند‭.‬ رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد :‬اگر‭ ‬این‭ ‬تقاضای‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی‭ ‬براورده‭ ‬شود،‭ ‬دیگر‭ ‬ادعایی‭ ‬مبنی‌بر‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬شیرخشک‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬واردات‭ ‬25‭ ‬هزارتن‭ ‬شیر‭ ‬خشک‭ ‬را‭ ‬نخواهیم‭ ‬داشت‭.‬
تیموری‭ ‬با‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬کمبود‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬لبنی‭ ‬در‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬در‭ ‬هفته‌های‭ ‬اخیر‭ ‬اظهار‭ ‬داشت :‬آنچه‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬گویای‭ ‬کاهش‭ ‬محصولات‭ ‬به‌خصوص‭ ‬محصولات‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بازار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬باعث‭ ‬بی‌کار‭ ‬شدن‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فعالین‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬نیز‭ ‬می‌شود‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬خام‭ ‬با‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬لبنی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬داد :‬به‌جای‭ ‬ممنوعیت‭ ‬در‭ ‬صادرات،‭ ‬مابه‭ ‬التفاوت‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‭ ‬چراکه‭ ‬اختلاف‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬همه‭ ‬فعالین‭ ‬میل‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬پیدا‭ ‬کنند‭.‬ مهندس‭ ‬باکری،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی،‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ممنوع‭ ‬شدن‭ ‬صادرات‭ ‬شیرخشک‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬شهریور‭ ‬گفت :‬با‭ ‬وجود‭ ‬نبود‭ ‬صادرات‭ ‬اما‭ ‬بهبودی‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬شیرخشک‭ ‬حاصل‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

باید‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کرد‭!‬

مهندس‭ ‬عزیزاللهی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬مرکزی‭ ‬دامداران‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬محدود‭ ‬شدن‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬پروتئین‭ ‬حیوانی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬گفت :‬جمعیت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬5/2‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تولید‭ ‬پروتئین‭ ‬حیوانی‭ ‬به‭ ‬جایگاهی‭ ‬رسیده‭ ‬که‭ ‬نیازمند‭ ‬واردات‭ ‬نیست‭.‬
وی‭ ‬کاهش‭ ‬یا‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬یکباره‌ای‭ ‬میسر‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬افزود :‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬ظرفیت،‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬داشتیم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬این‭ ‬یکسال‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬چرخش‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬فعالین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬خشک‭ ‬صادراتی،‭ ‬با‭ ‬کمبود‭ ‬عرضه‭ ‬شیر‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭.‬ عزیزاللهی،‭ ‬واردات‭ ‬شیرخشک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تعدیل‭ ‬قیمت‭ ‬داخلی‭ ‬آن‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت :‬ما‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬ساختارها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬تنظیم‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬معضل‭ ‬صنایع‭ ‬لبنی،‭ ‬دامداران‭ ‬نیز‭ ‬متضرر‭ ‬نشوند‭.‬

نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۲ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow