صنایع غذایی
آخرین‭ ‬حلقه‭ ‬تولید‭ ‬بسته‌ بندی

آخرین‭ ‬حلقه‭ ‬تولید‭ ‬بسته‌ بندی

نویسنده: سیده‭ ‬طیبه‭ ‬عزتی‭- ‬کارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬تکنولوژی‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬

صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬ایران‭ ‬صنعتی‭ ‬دیرین‭ ‬و‭ ‬قدیمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سال‌های‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬اشتغال‭ ‬دارند‭.‬

عوامل‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬رشد‭ ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬

این‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تحولات‭ ‬اقتصادی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬دارای‭ ‬رشد‭ ‬ادامه‭ ‬دار‭ ‬است‭. ‬بازار‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬موازی‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضای‭ ‬سایر‭ ‬صنایع‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬نهایی‭ ‬گسترش‭ ‬می‌یابد‭. ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬کشور‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬بازار‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬جهانی‭ ‬دارد‭.‬
بسته‌بندی‭ ‬اغلب‭ ‬مهمترین‭ ‬ویژگی‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬مشتریان‭ ‬بالقوه‭ ‬به‭ ‬محصول‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬جمعیت‭ ‬گسترش‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬افزایش‭ ‬سهولت‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬همواره‭ ‬موجب‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬بناابراین‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬باید‭ ‬هدفمند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬تجاری‭ ‬بروز‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬باشد‭.‬

بسته‌بندی،‭ ‬هزینه‭ ‬نیست‭ ‬

در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬تحولی‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬تولیدات‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امکانات‭ ‬گسترده‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬معرفی‭ ‬محصول،‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬محصول،‭ ‬حفاظت‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬ایجاد‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬عرضه‭ ‬انتقال‭ ‬دانش،‭ ‬ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬بیشمار‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬عظیم‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬نمایانگر‭ ‬می‌گردد‭. ‬با‭ ‬علم‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬می‌تواند‭ ‬درآمد‭ ‬سرانه‭ ‬غیرنفتی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭ ‬باید‭ ‬حمایت‌های‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬

اولین‭ ‬گام‭ ‬تجارت‭ ‬رقابت‭ ‬است

صادرات‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬در‭ ‬بقای‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬نقدینگی‭ ‬همراه‭ ‬است‭. ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬رانت‭ ‬خواری‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬یک‭ ‬تاجر‭ ‬بتواند‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬انجام‭ ‬دهد،‭ ‬هم‭ ‬کیفیت‭ ‬کار‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‌تر‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬مناسب‭ ‬نیز‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شناسایی‭ ‬بازار‭ ‬هدف‭ ‬کالا‭ ‬می‌بایست‭ ‬تحقیق‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬کافی‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬بازار‭ ‬مقصد،‭ ‬نوع‭ ‬و‭ ‬شکل‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭. ‬

عوامل‭ ‬تنش‌زا‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی

از‭ ‬جمله‭ ‬عوامل‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬رشد‭ ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬بحث‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬بر‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬تولید‌کنندگان‭ ‬اثر‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬نمی‌دانند‭ ‬چگونه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬مالی‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬یا‭ ‬کالاهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تحریم‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بفرستند‭. ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬توانایی‭ ‬اقتصادی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬خرید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬بسیار‭ ‬کاهش‭ ‬می‌یابد‭. ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت،‭ ‬تأمین‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬است‭. ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬دلار‭ ‬تا‭ ‬3‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بدهی‭ ‬بانکی،‭ ‬بیمه‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی،‭ ‬کاهش‭ ‬نقدینگی‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬به‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬به‌دنبال‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬مناسبی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬نیازمند‭ ‬حمایت‭ ‬ویژه‭ ‬دولت‭ ‬هستند‭.‬

راهکار

راهکاری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬ساماندهی‭ ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬کشور،‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬مناسب،‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬حمایت‌های‭ ‬دولتی،‭ ‬تجهیز‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬استاندارد‭ ‬در‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬کالاها‭ ‬و‭ ‬محصولات،‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬متخصصان‭ ‬مراکز‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬بازار‭ ‬هدف‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬کشور‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬بر‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.

ماهنامه دام و کشت و صنعت - ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow