صنایع غذایی
شكر‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود

در‭ ‬یك‭ ‬قدمی‭ ‬خودكفایی‭ ‬شكر،‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار

شكر‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود

نویسنده: محمدرضا منصوریان

دغدغه‭ ‬تهیه‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬برای‭ ‬كارخانجات‭ ‬صنعتی‭ ‬به‌واسطه‭ ‬تحریم‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬نشدن‭ ‬مشتقات‭ ‬صنعت‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬كمبودهای‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬شرایط‭ ‬نامساعد‭ ‬جوی،‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬حدیث‌هایی‭ ‬درباره‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬كمبود‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬موضوعی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اظهارات‭ ‬امیدواركننده‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬رنگ‭ ‬دیگری‭ ‬گرفت‭.‬
مهندس‭ ‬جمشید‭ ‬مغازه‌ای،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬بیسكویت،‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬تولید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬شكر‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬گفت‭: ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬شكر‭ ‬تولیدی‭ ‬از‭ ‬چغندرقند‭ ‬كشت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬كشور‭ -‬برداشت‭ ‬از‭ ‬شهریور‭ ‬تا‭ ‬آذر‭- ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬نیشكرهای‭ ‬جنوبی‭ ‬كشور‭ -‬برداشت‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭- ‬به‌دست‭ ‬می‌آید‭. ‬كمبود‭ ‬شكری‭ ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬بارندگی‌های‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬نشده‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬خوزستان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شكر‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬خوزستان‭ ‬هنوز‭ ‬میسر‭ ‬نیست‭. ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬واردات‭ ‬شكر‭ ‬باشد،‭ ‬خود‭ ‬دولت‭ ‬به‌منظور‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬اقدام‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬بازرگانی‭ ‬داده‭ ‬نمی‌شود‭ -‬قرار‭ ‬است‭ ‬حدود‭ ‬850‭ ‬هزارتن‭ ‬شكر‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬وارد‭ ‬شود‭-.‬
وی‭ ‬میزان‭ ‬شكر‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬5/2‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬كه‭ ‬بیشترین‭ ‬مصرف‭ ‬شكر‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬داراست‭ -‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭- ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬كمبودی‭ ‬مواجه‭ ‬نشدیم‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬مصرف‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬پایانی‭ ‬سال‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬كمبودی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬قول‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬تخصیص‭ ‬شكر‭ ‬و‭ ‬برآورد‭ ‬نیاز‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬اطلاعات‭ ‬اعضای‭ ‬صنعت‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬محفوظ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬براساس‭ ‬آن‭ ‬میزان‭ ‬تقاضا‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬روزانه‭ ‬و‭ ‬ماهانه‭ ‬آن‌ها‭ ‬تطبیق‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬شكر‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬تقریبا‭ ‬مطمئن‭ ‬هستیم‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬شكر‭ ‬صرف‭ ‬تولید‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

آرد‭ ‬شیرینی،‭ ‬بهترین‭ ‬نوع‭ ‬آرد

مغازه‌ای‭ ‬با‭ ‬تاكید‭ ‬بر‭ ‬كم‭ ‬بودن‭ ‬تفاوت‭ ‬قیمت‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬اقلام‭ ‬ضروری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شكر،‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬افزود‭: ‬بیشتر‭ ‬نیاز‭ ‬صنعت‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬به‭ ‬اقلام‭ ‬مذكور‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ -‬با‭ ‬قیمت‭ ‬دولتی‭- ‬تامین‭ ‬می‌شود‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬قیمت‭ ‬شكر‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬عادی‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬3100‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬كیلو‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬كمبود‭ ‬قرار‭ ‬بگیریم‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬سودجو‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬می‌شوند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬باعث‭ ‬ملتهب‭ ‬شدن‭ ‬بازار‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬این‭ ‬نظریه‭ ‬كه‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬ایجاد‭ ‬رانت‭ ‬می‌كند‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬یارانه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬درخصوص‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬آرد‭ -‬به‭ ‬جز‭ ‬نانوایان‭ ‬سنتی‭- ‬برداشته‭ ‬شود‭. ‬درخصوص‭ ‬شكر‭ ‬نیز‭ ‬زمزمه‌هایی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬آزاد‭ ‬شدن‭ ‬واردات‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اقدامی‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬
دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬درخصوص‭ ‬كیفیت‭ ‬آرد‭ ‬مورداستفاده‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬میان‭ ‬آردهای‭ ‬نول،‭ ‬ستاره‭ ‬و‭ ‬خبازی‭ ‬آردی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬شیرینی‭ ‬محل‭ ‬مصرف‭ ‬دارد‭ ‬همان‭ ‬آرد‭ ‬نان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بهترین‭ ‬نوع‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬الك‭ ‬می‌باشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬هدف‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬صنعت‭ ‬است‭.‬

افزایش‭ ‬قیمت،‭ ‬خودزنی‭ ‬است‭!‬

مغازه‌ای‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نبود‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬به‭ ‬جز‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬درصدی‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬شدند،‭ ‬افزایش‭ ‬دیگری‭ ‬حادث‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬تحت‭ ‬كنترل‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬نبود‭ ‬همكاری‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬خصوصی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬اخذ‭ ‬تصمیمات‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬مشورت‭ ‬نمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬همین،‭ ‬رفتارهای‭ ‬دفعتی‭ ‬و‭ ‬تنش‌زا‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬امیدواریم‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬نهم‭ ‬بتواند‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬جلسه‌های‭ ‬دولت،‭ ‬ارائه‭ ‬راهكار،‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬نظرات‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی،‭ ‬بیشتر‭ ‬محقق‭ ‬كند؛‭ ‬البته‭ ‬تصمیمات‭ ‬فعلی‭ ‬دولت‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬دنیا‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬امیدواریم‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬نظرات‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بیشتر‭ ‬توجه‭ ‬كند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ارزآوری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارند‭.‬
دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬شكلات‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬پیشنهاداتی‭ ‬درباره‭ ‬بهبود‭ ‬اوضاع‭ ‬بازار‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬تصمیماتی‭ ‬درباره‭ ‬تك‌نرخی‭ ‬شدن‭ ‬ارز،‭ ‬بهبود‭ ‬سیاست‌های‭ ‬ارزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬لزوم‭ ‬بازگشت‭ ‬ارز‭ ‬توسط‭ ‬صادركننده‭ ‬بدون‭ ‬مهیا‭ ‬كردن‭ ‬بسترهای‭ ‬بازگشت‭ ‬ارز،‭ ‬تدبیر‭ ‬سازوكاری‭ ‬برای‭ ‬هزینه‌مند‭ ‬بودن‭ ‬تبدیل‭ ‬ارز‭ ‬و‭... ‬اگر‭ ‬اتخاذ‭ ‬شود‭ ‬می‌توان‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬بلندمدتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬گرفت‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow