صنایع غذایی
قیاس‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬مقیاس

مالیات‭ ‬كالاهای‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬برعهده‭ ‬تولیدكننده‭ ‬یا‭ ‬مصرف‌كننده؟‭!‬

قیاس‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬مقیاس

نویسنده: محمدرضا منصوریان

انواع‭ ‬پفك،‭ ‬چیپس‭ ‬و‭ ‬نوشابه‌های‭ ‬گازدار‭ ‬ازجمله؛‭ ‬كالاهایی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فهرست‭ ‬كالاهایی‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬برخی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باورند‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬كاهش‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬كالاها،‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬مالیات‭ ‬بر‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬افزایش‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬محصولات‭ ‬است‭. ‬موضوعی‭ ‬كه‭ ‬واكنش‌های‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬به‌دنبال‭ ‬داشت‭.‬
افرادی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬مغایر‭ ‬بودن‭ ‬تعریف‭ ‬كالاهای‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تعریف‭ ‬جهانی‭ ‬آن‭ ‬اظهار‭ ‬می‌كنند،‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬كشورها‭ ‬ازجمله؛‭ ‬سوئیس،‭ ‬كالایی‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬خوانده‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬نمك‭ ‬و‭ ‬چربی‭ ‬آن‭ ‬زیاد‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬كالایی‭ ‬كه‭ ‬نیترات،‭ ‬باقیمانده‭ ‬كالاهایی‭ ‬فلزات‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬غیرخوراكی‭ ‬همچون‭ ‬آلوده‌كننده‌های‭ ‬مختلف‭ ‬هوا‭ ‬را‭ ‬داشته‌باشد‭ ‬به‌عنوان‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شوند‭. ‬موضوعی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تبلیغات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬نیز‭ ‬نخواهند‭ ‬داشت‭. ‬
براساس‭ ‬بازنگری‌ها‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬دارو‭ ‬چندین‭ ‬قلم‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬اقلام‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬سلامت‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬اولویت‌بندی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬48‭ ‬قانون‭ ‬الحاق‭ ‬موارد‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬تنظیم‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مقررات‭ ‬مالی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بند‭ ‬"ج"‭ ‬ماده‭ ‬7‭ ‬احكام‭ ‬دایمی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه،‭ ‬تبلیغ‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭.‬
بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬تصمیمات‭ ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬اظهار‭ ‬می‌دارد‭ ‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬كالاهایی‭ ‬كه‭ ‬صرفا‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬غذا‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬می‌دانند؛‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬همان‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬صنف‭ ‬هم‭ ‬تولید‭ ‬شود‭ ‬چون‭ ‬امكانات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬صنوف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ندارد‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬فاكتور‭ ‬می‌گیرد‭.‬

برخی‭ ‬از‭ ‬كالاهای‭ ‬شور،‭ ‬شیرین‭ ‬و‭ ‬چرب‭ ‬جزو‭ ‬آسیب‌رسان‌ها

دكتر‭ ‬وحید‭ ‬مفید،‭ ‬مدیركل‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬غذایی،‭ ‬آرایشی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬سازمان‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬دارو،‭ ‬درخصوص‭ ‬كالاهای‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬كالاهایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬آن‌ها‭ ‬احتیاط‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬مخاطرات‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بروز‭ ‬بیماری‌های‭ ‬غیرواگیر‭ ‬همچون‭ ‬دیابت‭ ‬باید‭ ‬مَدنظر‭ ‬داشت‭ ‬به‌عنوان‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬براین‭ ‬اساس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬97،‭ ‬30‭ ‬قلم‭ ‬كالا‭ ‬به‌دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬قند،‭ ‬نمك‭ ‬و‭ ‬چربی‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬كالاهای‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬كه‭ ‬"اگر‭ ‬كالایی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬غذا‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬تلقی‭ ‬شود،‭ ‬آیا‭ ‬در‭ ‬صنف‭ ‬نیز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود"‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬چنین‭ ‬كالایی‭ ‬در‭ ‬صنف‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬به‌عنوان‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬باید‭ ‬حساب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬برخورد‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬اقداماتی‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬تشدید‭ ‬برخورد‭ ‬در‭ ‬صنف‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‌ایم‭.‬

پرداخت‭ ‬مالیات‭ ‬مضاعف
از‭ ‬عهده‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‭ ‬خارج‭ ‬است

مهندس‭ ‬كاوه‭ ‬زرگران،‭ ‬عضو‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬در‭ ‬دیدار‭ ‬مهر‭ ‬ماه‭ ‬97‭ ‬با‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬37‭ ‬برنامه‭ ‬5‭ ‬ساله‭ ‬پنجم‭ ‬به‭ ‬ممنوعیت‭ ‬تبلیغ‭ ‬كالاهای‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬معاونت‭ ‬بهداشت‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت،‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬پزشكی‭ ‬به‌دنبال‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬كالاهای‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬شده،‭ ‬مالیات‭ ‬اخذ‭ ‬شود‭ ‬حال‭ ‬آنكه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬اقتصادی‭ ‬كه‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستند،‭ ‬پرداخت‭ ‬مالیات‭ ‬مضاعف‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬عهده‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‭ ‬است‭ ‬لذا‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬خواستار‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ریاست‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حساسیت‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬تصویب‭ ‬این‭ ‬دستورالعمل‭ ‬شود‭.‬

پیشگیری‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬درمان‭...‬

حال‭ ‬این‭ ‬سوال‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تنبیهی‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬كالاهای‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬نیستیم‭ ‬تا‭ ‬موضوع‭ ‬اخذ‭ ‬مالیات‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬هیچ‭ ‬طرفی‭ ‬محل‭ ‬بحث‭ ‬نباشد؟‭!‬
آیا‭ ‬نمی‌توان‭ ‬چیپس،‭ ‬پفك‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬خوراكی‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬سلامت‭ ‬افراد‭ ‬تولید‭ ‬كرد؟‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow