صنایع غذایی
ذائقه‭ ‬زنبورهاي‭ ‬داخلي

ذائقه‭ ‬زنبورهاي‭ ‬داخلي
به‭ ‬آپي‭ ‬پاستاي‭ ‬وارداتي‭ ‬سازگار‭ ‬است؟‭!‬

مهندس‭ ‬محمد رضا‭ ‬منصوريان

چند‭ ‬وقتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬فعالين‭ ‬صنعت‭ ‬زنبورداري‭ ‬كشور‭ ‬مشاجره‭ ‬لفظي‭ ‬درگرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬عده‌اي‭ ‬واردات‭ ‬محصولي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬"آپي‭ ‬پاستا"‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ديگر‭ ‬مشكلات‭ ‬اين‭ ‬صنف‭ ‬همچون‭ ‬واردات‭ ‬ملكه‌هاي‭ ‬غيرمجاز،‭ ‬تبليغ‭ ‬روش‭ ‬پيوند‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬ملكه‌هاي‭ ‬بي‌كيفيت،‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬داروهاي‭ ‬توليدي‭ ‬يا‭ ‬وارداتي‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬قوز‭ ‬بالا‭ ‬قوز‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬خواهان‭ ‬برچيده‭ ‬شدن‭ ‬چنين‭ ‬محصولي‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امكان‭ ‬توليد‭ ‬خمير‭ ‬شيرين‭ ‬با‭ ‬كيفيت‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬هستند‭.‬
عده‌اي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬برآمده‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬مشابه‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬كيفيت‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬مي‌دانند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬اظهار‭ ‬نظرات‭ ‬طرفين‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬
آپي‭ ‬پاستاي‭ ‬وارداتي
ارزان‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬مشابه‭ ‬داخلي
دكتر‭ ‬شهرام‭ ‬دادگستر،‭ ‬مسئول‭ ‬فني‭ ‬شركت‭ ‬زوكان،‭ ‬انتقادها‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬را‭ ‬غرض‌ورزي‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬عدم‭ ‬حمايت‭ ‬كافي‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬زنبورداري‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬اداري‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬مشكل‭ ‬برمي‌خورند،‭ ‬بر‭ ‬طبل‭ ‬بي‌كيفيتي‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬مي‌كوبند‭.‬
وي‭ ‬درخصوص‭ ‬مواد‭ ‬تشكيل‭ ‬دهنده‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬ساكارز،‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬فروكتوز‭ ‬و‭ ‬گلوكز‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬آب‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭.‬ مسئول‭ ‬فني‭ ‬شركت‭ ‬زوكان،‭ ‬نياز‭ ‬زنبورداري‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬شكر‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬نيمي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مقدار‭ ‬شكر‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬زنبورداري‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬واردات‭ ‬تأمين‭ ‬مي‌شود‭.‬ دادگستر‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اگر‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬فروكتوز‭ ‬از‭ ‬عسل‭ ‬استفاده‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬خودمان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تهيه‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬كنيم،‭ ‬قيمت‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬كيلو‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آپي‭ ‬پاستاي‭ ‬وارداتي‭ ‬با‭ ‬قيمت‭ ‬هر‭ ‬كيلو‭ ‬حدود‭ ‬3000‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬داخل‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬مي‌رسد‭.‬ وي‭ ‬درباره‭ ‬دلايل‭ ‬اين‭ ‬تفاوت‭ ‬قيمت‭ ‬گفت‭: ‬كشور‭ ‬اسپانيا‭ ‬كه‭ ‬محصول‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شود،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬ماليات‭ ‬بر‭ ‬شكر‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬مراودات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تسهيل‭ ‬انتقال‭ ‬موجب‭ ‬اين‭ ‬كاهش‭ ‬قيمت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬توليدات‭ ‬داخلي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬محصولي‭ ‬هستيم‭ ‬تا‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬زنبور‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد،‭ ‬عمر‭ ‬زنبور‭ ‬را‭ ‬كم‭ ‬نكند‭ ‬و‭ ‬آلودگي‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬نيازهاي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬پاسخگو‭ ‬است‭.‬
آپي‭ ‬پاستا‭ ‬عمر‭ ‬زنبور‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬مي‌دهد‭!‬
مهندس‭ ‬عدالت‭ ‬علي‭ ‬پور،‭ ‬مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬تعاوني‭ ‬مهر،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬خمير‭ ‬شيريني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬عسل‭ ‬استفاده‭ ‬نشده‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬زنبور‭ ‬براي‭ ‬ادامه‭ ‬حيات‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬زمستان‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬عسل‭ ‬به‌منظور‭ ‬گرم‭ ‬كردن‭ ‬كندو‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬گرده‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬پروتئين‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آناليزهاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬از‭ ‬عسل‭ ‬استفاده‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬فروكتوز‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬نيازهاي‭ ‬زنبور‭ ‬كافي‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬طول‭ ‬زمستان‭ ‬گذراني‭ ‬زنبور‭ ‬حدود‭ ‬5-7‭ ‬ماه‭ ‬مي‌باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آپي‭ ‬پاستا،‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬زنبور‭ ‬به‭ ‬نصف‭ ‬تقليل‭ ‬مي‌يابد‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬مواد‭ ‬مغذي،‭ ‬كربوهيدارت‌ها‭ ‬و‭ ‬پروتئين‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬عسل‭ ‬امكان‭ ‬تأمين‭ ‬اين‭ ‬نياز‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬فروكتوز‭ ‬فاقد‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬است‭.‬
آپي‭ ‬پاستا‭ ‬يا‭ ‬شكر‭ ‬وارداتي؟‭!‬
مهندس‭ ‬محمد‭ ‬دوميرايي،‭ ‬بزرگترين‭ ‬زنبوردار‭ ‬پاكدشت،‭ ‬درخصوص‭ ‬محصول‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬زنبورستان‌ها‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اينكه‭ ‬واردات‭ ‬شكر‭ ‬ممنوع‭ ‬است،‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬بايد‭ ‬محصولي‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬شكر‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬تشكيل‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬شود‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬تأييديه‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬در‭ ‬حقيقت‭ ‬واردات‭ ‬شكر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬استفاده‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بي‌كيفيت‭ ‬بودن،‭ ‬يبوست‭ ‬زنبورها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مصرف‭ ‬نيز‭ ‬باعث‭ ‬شده‌اند‭.‬    
اين‭ ‬زنبوردار‭ ‬پاكدشتي‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬را‭ ‬جايگزين‭ ‬خمير‭ ‬شيرين‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬خمير‭ ‬شيرين‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬فروكتوز‭ ‬از‭ ‬عسل‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬پودر‭ ‬شكر‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬توصيه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬محصول‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬درصدد‭ ‬توليد‭ ‬خمير‭ ‬شيرين‭ ‬برآيند‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬كيفيت‭ ‬بالاتر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آپي‭ ‬پاستا،‭ ‬جلوي‭ ‬خروج‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬نيز‭ ‬گرفته‭ ‬مي‌شود‭.‬
خوب‭ ‬است‭ ‬اما‭...‬
مهندس‭ ‬فداكار،‭ ‬زنبوردار‭ ‬كرمانشاهي،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مصرف‌كنندگان‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬بهمن‭ ‬95‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنم،‭ ‬اما‭ ‬ايرادي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬ساخت‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬وارد‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬خاصيت‭ ‬ژله‌اي‭ ‬و‭ ‬خشك‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬زنبورها‭ ‬مقدار‭ ‬كمي‭ ‬دچار‭ ‬يبوست‭ ‬مي‌شوند‭.‬
وي‭ ‬ترجيح‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خمير‭ ‬شيرين‭ ‬را‭ ‬به‌خاطر‭ ‬ميكرونيزه‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬خمير‭ ‬شيرين‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬توليد‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬سنتي‭ ‬داراي‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬درشت‌تر‭ ‬از‭ ‬خرطوم‭ ‬مكشي‭ ‬زنبور‭ ‬مي‌باشد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬دلايل‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آپي‭ ‬پاستا‭ ‬است‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow