صنایع غذایی
حمايت‭ ‬از‭ ‬برند‭ ‬حلال

حمايت‭ ‬از‭ ‬برند‭ ‬حلال؛
نقش‭ ‬برند‭ ‬حلال
در‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬كشورهاي‭ ‬اسلامي

بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬اسلامي‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬معرفي‭ ‬برندهايشان‭ ‬در‭ ‬بازارهاي‭ ‬بومي‭ ‬و‭ ‬بين‌المللي‭ ‬هستند‭. ‬محصولات‭ ‬حلال‭ ‬تنها‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬طيف‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬فرآورده‌هاي‭ ‬آرايشي‭ ‬و‭ ‬بهداشتي،‭ ‬دارويي،‭ ‬مكمل‌ها،‭ ‬هنر،‭ ‬كتاب،‭ ‬مسافرت،‭ ‬موسيقي‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬مي‌شود‭. ‬برند‭ ‬حلال‭ ‬ابزار‭ ‬قدرتمند‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬ارزش‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬اعتمادسازي‭ ‬مشتريان‭ ‬يك‭ ‬جامعه‭ ‬مسلمان‭ ‬و‭ ‬غيرمسلمان‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود‭. ‬
در‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬اسلامي،‭ ‬كشورهاي‭ ‬چند‭ ‬مليتي‭ ‬غربي‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬برند‭ ‬حلال‭ ‬دارند‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬نستله‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فرآيندهاي‭ ‬حلال‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬موسسات‭ ‬اعتبار‭ ‬بخشي‭ ‬حلال،‭ ‬برندهاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬توليد‭ ‬مي‌كند‭.‬
توليدكنندگان‭ ‬غذاهاي‭ ‬آماده‭ ‬مانند‭: ‬مك‭ ‬دونالد،‭ ‬كي‌اف‌سي‭ ‬و‭ ‬ساب‌وي‭ ‬در‭ ‬گسترش‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬تهيه‭ ‬غذاهاي‭ ‬حلال‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬به‭ ‬مشتريان‭ ‬هستند‭. ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬يك‭ ‬برند‭ ‬حلال،‭ ‬فرصت‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازارهاي‭ ‬جديد‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌شود‭.‬‭ ‬
عضو‭ ‬كميسون‭ ‬كشاورزي‭ ‬مجلس‭ ‬ضمن‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬غفلت‭ ‬مسئولان‭ ‬در‭ ‬ايجاد‭ ‬برند‭ ‬حلال‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬استاندارد‭ ‬حلال‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬مورد‭ ‬حمايت‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد‭.‬
نقش‭ ‬برند‭ ‬حلال‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬
بررسي‌ها‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬93،‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬6‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬حجم‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬11‭ ‬تا‭ ‬12‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ظرفيت‭ ‬بالاي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬كالا‭ ‬بايد‭ ‬حجم‭ ‬كسري‭ ‬تجارت‭ ‬جبران‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تراز‭ ‬تجاري‭ ‬صنايع‭ ‬غذايي‭ ‬به‭ ‬تعادل‭ ‬برسد‭. ‬
بسياري‭ ‬از‭ ‬جوامع‭ ‬غيرمسلمان‭ ‬نيز‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬حلال‭ ‬مشتاق‭ ‬هستند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬اين‭ ‬جوامع‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برندسازي‭ ‬حلال‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بين‌المللي‭ ‬مي‌توان‭ ‬ارزآوري‭ ‬بالايي‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور‭ ‬داشت‭. ‬
عليرغم‭ ‬اينكه‭ ‬ايران‭ ‬كشوري‭ ‬اسلامي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬محصولات‭ ‬غذايي‭ ‬توليد‭ ‬شده‭ ‬داخلي‭ ‬حلال‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬كشورهاي‭ ‬غيراسلامي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬چين،‭ ‬گوي‭ ‬سبقت‭ ‬در‭ ‬درآمدزايي‭ ‬از‭ ‬برند‭ ‬حلال‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬برند‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬اسلامي‭ ‬صادر‭ ‬مي‌كنند‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬ذبح‭ ‬دام‭ ‬براساس‭ ‬اصول‭ ‬شرعي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشكي‭ ‬طبق‭ ‬ماده‭ ‬چهار‭ ‬قانون‭ ‬نظارت‭ ‬شرعي‭ ‬بر‭ ‬ذبح‭ ‬و‭ ‬صيد،‭ ‬بر‭ ‬واحدهاي‭ ‬فرآوري‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندي‭ ‬مواد‭ ‬پروتئيني‭ ‬نظارت‭ ‬مي‌كند‭. ‬بنابراين‭ ‬برند‭ ‬حلال‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬افزايش‭ ‬صادارت‭ ‬فرآورده‌هاي‭ ‬گوشتي‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬اسلامي‭ ‬تأثير‭ ‬مستقيم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬درحالي‌كه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬كار‭ ‬زيادي‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬زمينه‭ ‬و‭ ‬فرصت‌هاي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مي‌دهيم‭. ‬
پيش‌بيني‭ ‬مي‌شود،‭ ‬جمعيت‭ ‬مسلمانان‭ ‬از‭ ‬23‭ ‬درصد‭ ‬كل‭ ‬جمعيت‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2025‭ ‬برسد‭. ‬همچنين‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬مي‌شود،‭ ‬گردش‭ ‬مالي‭ ‬تجارت‭ ‬غذاي‭ ‬حلال‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬ميلادي‭ ‬به‭ ‬850‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬افزايش‭ ‬يابد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبي‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬بيشتر‭ ‬وارد‭ ‬اين‭ ‬بازار‭ ‬بين‌المللي‭ ‬شويم‭. ‬
جايگاه‭ ‬برند‭ ‬حلال‭ ‬
گزارشات‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬صادركنندگان‭ ‬محصولات‭ ‬غذايي‭ ‬حلال‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬رتبه‭ ‬142‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬تركيه‭ ‬با‭ ‬رتبه‭ ‬26‭ ‬و‭ ‬پاكستان‭ ‬با‭ ‬رتبه‭ ‬53،‭ ‬داراي‭ ‬جايگاه‭ ‬مناسبي‭ ‬نيست‭. ‬بنابراين‭ ‬با‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬مي‌توان‭ ‬ضعف‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬حلال‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬داد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امضاء‭ ‬و‭ ‬تأييد‭ ‬رييس‭ ‬سازمان‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬نماينده‭ ‬ولي‭ ‬فقيه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬تأثير‭ ‬برند‭ ‬حلال‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬داخلي،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬سازمان‭ ‬مربوطه‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬اين‭ ‬برند‭ ‬را‭ ‬تقويت‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬نموده‭ ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬جايگاه‭ ‬داخلي‭ ‬در‭ ‬بازارهاي‭ ‬خارجي‭ ‬نيز‭ ‬جاي‭ ‬گيرد‭. ‬
برند‭ ‬حلال،‭ ‬شاخص‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬كالاست‭. ‬اميد‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬80‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬كسري‭ ‬غذاي‭ ‬حلال‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬ضمن‭ ‬برندسازي‭ ‬غذاي‭ ‬حلال‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬سياست‌گذاران‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادي،‭ ‬بتوانيم‭ ‬سالانه‭ ‬حداقل‭ ‬يك‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كسري‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬كنيم‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow