صنایع غذایی
رابطه‭ ‬ارزش‌ افزوده‭ ‬اقتصادی

رابطه‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی
و‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬شركت‌های‭ ‬منتخب
صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬غذایی در‭ ‬بورس

دكتر‭ ‬ایرج‭ ‬یوسفی‭ *‬
مریم‭ ‬ارجمندی‭ ‬بهزاد‭ **‬

شركت‌های‭ ‬منتخب‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬غذایی‭ ‬دارای‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬ایجاد‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬واقعی‭ ‬ثروت‭ ‬برای‭ ‬سهامداران‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬این‭ ‬شركت‌ها‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬صنایع‭ ‬از‭ ‬مزیت‭ ‬نسبی‭ ‬خوبی‭ ‬به‌منظور‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬شفافیت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬شركت‌ها‭ ‬موجب‭ ‬بالارفتن‭ ‬حس‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
روش‭ ‬گردآوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬سایت‭ ‬سازمان‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‌بهادار‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬استخراج‭ ‬داده‌های‭ ‬صورت‌های‭ ‬ترازنامه‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬وزیان‭ ‬منتهی‭ ‬به‭ ‬شهریور‭ ‬96‭- ‬97‭ ‬و‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬مقالات‭ ‬مرتبط‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
حلقه‌های‭ ‬مهم‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی
امروزه‭ ‬خام‌فروشی‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬منابع‌محور‭ ‬نه‌تنها‭ ‬نتوانسته‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬این‭ ‬كشورها‭ ‬كمك‭ ‬كند‭ ‬بلكه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬رخوت،‭ ‬سستی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬نكردن‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ایجاد‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬شده‌است‭.‬
این‭ ‬امر‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬اشتغال،‭ ‬تولید،‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬GDP‭ -‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬Gross Domestic Product-‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬توسعه‌نیافته‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬غذایی‭ ‬عامل‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬فرآوری‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬سو،‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬محصولات‭ ‬اولیه‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬محصولاتی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تكنولوژی‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬ارائه‭ ‬می‌كند‭.‬
بنابراین‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬استمرار‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مولد‭ ‬بودن‭ ‬دارای‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬مناسبی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تاثیر‌گذاری‭ ‬بر‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی‭ ‬ازطریق‭ ‬كاهش‭ ‬ضایعات،‭ ‬افزایش‭ ‬اشتغال،‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات،‭ ‬كاهش‭ ‬ریسك‭ ‬و‭ ‬تكمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬بازاریابی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬حلقه‌های‭ ‬مهم‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬نقش‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملكرد‭ ‬شركت‌ها‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬صحیح‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭.‬
به‌كار‭ ‬نگرفتن‭ ‬معیارهای‭ ‬صحیح‭ ‬برای‭ ‬تعیین‭ ‬ارزش‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملكرد‭ ‬آن‌ها‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬ارزش‭ ‬یا‭ ‬قیمت‭ ‬سهام‭ ‬آن‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬یا‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬واقعیشان‭ ‬ارزش‌گذاری‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬عواقب‭ ‬چنین‭ ‬ارزیابی‭ ‬غلط‭ ‬و‭ ‬نادرستی‭ ‬می‌تواند‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬ذی‌نفع‭ ‬شود‭.‬
هدف‭ ‬اصلی‭ ‬سرمایه‌گذاران
یكی‭ ‬از‭ ‬معیار‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬مدیریت‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬حسابداری‭ ‬مدیریت‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬مفهوم‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬معیار‭ ‬ارزش‭ ‬شركت‭ ‬به‭ ‬بازده‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬سرمایه‭ ‬به‌كار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬شركت‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬معیار‭ ‬می‌توانیم‭ ‬سود‭ ‬اقتصادی‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬صحیح‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬كنیم‭. ‬
ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بازده‭ ‬دارایی‌های‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬به‌منظور‭ ‬تعیین‭ ‬ارزش‭ ‬واقعی‭ ‬شركت‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬معیار‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬شركت‭ ‬به‌صورت‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬سیاست‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬معیار‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مبنایی‭ ‬برای‭ ‬تعیین‭ ‬اهداف‭ ‬سالانه،‭ ‬تعیین‭ ‬پاداش‭ ‬مدیریت،‭ ‬داوری‭ ‬درخصوص‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬سرمایه‌ای،‭ ‬ارزیایی‭ ‬و‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬عملكرد،‭ ‬تعیین‭ ‬ارزش‭ ‬شركت‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬دیگر‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
همچنین،‭ ‬ابزاری‭ ‬مهم‭ ‬برای‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬انگیزه‭ ‬یافتن‭ ‬راه‌های‭ ‬افزایش‭ ‬كارایی‭ ‬سرمایه‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬عملكرد‭ ‬برتر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ارزش‭ ‬كند،‭ ‬موضوعی‭ ‬كه‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬است‭.‬
آیا‭ ‬معیار‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملكرد‭ ‬شركت‌های‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭
كه‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شناسایی فرصت‌های‭ ‬مطلوب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬یاری‭ ‬كند؟
معیارهای‭ ‬مختلفی‭ ‬مانند‭ ‬مبلغ‭ ‬فروش،‭ ‬مبلغ‭ ‬سود،‭ ‬سود‭ ‬هر‭ ‬سهم،‭ ‬بازاده‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬ارائه‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬آن‌ها‭ ‬معیارهای‭ ‬سنتی‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬عملكرد‭ ‬شركت‌ها‭ ‬می‌باشند،‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اطلاعات‭ ‬حسابداری‭ ‬به‌دست‭ ‬می‌آیند‭. ‬
در‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملكرد‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬سنتی‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬حسابداری‭ ‬توجه‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬به‌دلیل‭ ‬درنظر‭ ‬نگرفتن‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬سرمایه‭ ‬شركت‌ها‭ ‬روش‭ ‬مطلوبی‭ ‬محسوب‭ ‬نمی‌شوند‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬جدیدترین‭ ‬معیار‌های‭ ‬مبتنی‌بر‭ ‬ارزش،‭ ‬معیار‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬معیار‭ ‬توجه‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه‭ ‬بازده‭ ‬كسب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬بازده‭ ‬باید‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬هزینه‭ ‬سرمایه‭ ‬باشد‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شركت‌ها‭ ‬سود‭ ‬نهایی‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬هزینه‭ ‬سرمایه‭ ‬خود‭ ‬برآورد‭ ‬می‌كنند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬نكات‭ ‬اساسی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬وقتی‭ ‬شركتی‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬به‌كارگیری‭ ‬سرمایه‌ی‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬كردن‭ ‬هزینه‭ ‬سرمایه،‭ ‬بازده‭ ‬مطلوبی‭ -‬بازده‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬هزینه‭ ‬سرمایه‭- ‬به‌دست‭ ‬آورد،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬مثبتی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭.‬
برخلاف‭ ‬سایر‭ ‬معیارهای‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملكرد،‭ ‬اساس‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬شركت‭ ‬می‌باید‭ ‬هم‭ ‬هزینه‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬هزینه‭ ‬سرمایه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬دهد‭.‬ از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬در‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬غذایی‭ ‬نیازمند‭ ‬توجیه‌پذیر‭ ‬بودن‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬جدید‭ ‬است‭.‬ این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬معیار‭ ‬ارزش‌محور‭ ‬و‭ ‬بنیادین‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬مورد‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬
سوال‭ ‬اساسی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملكرد‭ ‬شركت‌ها‭ ‬كدام‭ ‬روش‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬گزیده‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬كرد‭
تا‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬موثر‭ ‬واقع‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬حركت‭ ‬صحیح‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اقتصادی‭ ‬پویا‭ ‬شود؟
براساس‭ ‬تحقیقات‭ ‬انجام‭ ‬شده‌‭ ‬همبستگی‭ ‬بسیار‭ ‬قوی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬متغیر‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متغیر‭ ‬وابسته‭ ‬با‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متغیر‭ ‬مستقل‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬اتصال‭ ‬منطقی‭ ‬و‭ ‬قوی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬معیار‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬برای‭ ‬توضیح‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭.‬
صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی‭ ‬كشاورزی
نقش‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬بسیار‭ ‬سازنده‭ ‬و‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جهات‭ ‬زیر‭ ‬قابل‭ ‬بررسی‭ ‬است‭:‬
كاهش‭ ‬ضایعات‭:‬‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬ضایعات‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬همین‭ ‬گسترش‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬فرآیندهایی‭ ‬چون‭ ‬فراوری‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬امكان‭ ‬كاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كند‭.‬
افزایش‭ ‬اشتغال‭:‬‭ ‬ایجاد‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬برخوردارند‭ ‬فرصت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
توسعه‭ ‬صادرات‭:‬‭ ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬گسترش‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی‭ ‬با‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬ماندگاری‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬موجب‭ ‬مزیت‭ ‬رقابتی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬می‌شود‭.‬
كاهش‭ ‬ریسك‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی‭:‬‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬تولید‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬ریسك‌پذیر‭ ‬بودن‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬كشاورزان‭ ‬موجب‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬می‌شود‭.‬
تكمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬بازاریابی‭:‬‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی،‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬قدرت‭ ‬پاسخگویی‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انواع‭ ‬سلیقه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬زنجیره‭ ‬بازاریابی‭ ‬را‭ ‬تكمیل‭ ‬می‌كند‭.‬
اهمیت‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‌بهادار
با‭ ‬تقسیم‭ ‬كل‭ ‬سیستم‭ ‬اقتصاد‭ ‬یك‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬واقعی‭ ‬و‭ ‬مالی،‭ ‬بخش‭ ‬مالی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬زیرمجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬نظام‭ ‬اقتصادی‭ ‬تعریف‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬وجوه،‭ ‬اعتبارات‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬مشخص‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬پس‌انداز‌كنندگان،‭ ‬صاحبان‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬متقاضیان،‭ ‬جریان‭ ‬می‌یابد‭. ‬بازارهای‭ ‬مالی‭ ‬نیز‭ ‬بازارهایی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬دارایی‌های‭ ‬مالی‭ ‬مبادله‭ ‬می‌شوند‭.‬
دارایی‌های‭ ‬مالی‭ ‬همچون‭ ‬سهام‭ ‬و‭ ‬اوراق‌قرضه‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬شركت‌های‭ ‬منتشركننده‭ ‬آن‌ها‭ ‬وابسته‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬اقتصاد،‭ ‬بازار‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬مكانیزمی‭ ‬اطلاق‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬سهام،‭ ‬كالا‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬محصول‭ ‬قابل‌تبادلی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مشاركت‌كنندگان‭ ‬با‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬پایین‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورد‭. ‬
مزایای‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‌بهادار‭ ‬
•‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬جزئی‭ ‬و‭ ‬پراكنده‭ ‬و‭ ‬انباشت‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬شركت‌ها‭.‬
•‭ ‬به‌كارگیری‭ ‬پس‌اندازهای‭ ‬راكد‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬موسسات‭.‬
•‭ ‬كنترل‭ ‬حجم‭ ‬پول،‭ ‬نقدینگی‭ ‬و‭ ‬تورم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬انتشار‭ ‬سهام‭ ‬و‭ ‬اوراق‌قرضه‭ -‬مشاركت‭-.‬
•‭ ‬بورس‭ ‬به‌مثابه‭ ‬بازار‭ ‬رقابت‭ ‬كامل‭ (‬تعداد‭ ‬زیاد‭ ‬خریدار‭ ‬و‭ ‬فروشنده،‭ ‬آزادی‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬بازار،‭ ‬شفافیت‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬تخصیص‭ ‬مطلوب‭ ‬منابع).
•‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬ملی،‭ ‬افزایش‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬تعادل‭ ‬اقتصادی‭ ‬كشور‭.‬
•‭ ‬فراهم‌كردن‭ ‬توزیع‭ ‬عادلانه‭ ‬ثروت‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬گسترش‭ ‬مالكیت‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬احساس‭ ‬مشاركت‭ ‬عمومی‭.‬
•‭ ‬افزایش‭ ‬درجه‭ ‬نقدشوندگی‭ ‬ثروت‭ ‬افراد‭.‬
اهمیت‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬بورس
محصولات‭ ‬غذایی‭ ‬به‌دلیل‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬بالقوه‭ ‬و‭ ‬وابسته‭ ‬نبودن‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬مزیت‭ ‬نسبی‭ ‬خوبی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬ورود‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬سهام،‭ ‬شركت‌ها‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬ارتقاء‭ ‬كیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬ثبات‭ ‬كیفیت‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬استاندارد‭ ‬می‌كند‭.‬
همچنین‭ ‬شفافیت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬شركت‌ها‭ ‬سبب‭ ‬شناخت‭ ‬بهتر‭ ‬مشتریان‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬حس‭ ‬اعتماد‭ ‬در‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬فصول‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬وضعیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬مختلف،‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬غذایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬
جامعه‭ ‬آماری‭ ‬تحقیق
جامعه‭ ‬آماری‭ ‬این‭ ‬پژوهش‭ ‬شركت‌های‭ ‬فعال‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬پذیرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‌بهادار‭ ‬تهران‭ ‬است؛‭ ‬به‌عنوان‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬معیار‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬عضویت‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬بورس‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬بوده‌اند‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬پژوهش‭ ‬با‭ ‬مطالعه‭ ‬صورت‌های‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬و‭ ‬ترازنامه‭ ‬شركت‌های‭ ‬مذكور‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬مقایسه‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬به‌عنوان‭ ‬معیار‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬پرداخته‭ ‬شده‌است‭.‬
تعریف‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی
ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬معیار‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬عملكردی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬راه‌های‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬یا‭ ‬كاهش‭ ‬ارزش‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬به‌درستی‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌كند‭. ‬این‭ ‬معیار‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬سود‭ ‬باقیمانده‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كسر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬سرمایه‭ ‬است‭. ‬
ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی EVA - Economic Value Adde ‬كه‭ ‬یك‭ ‬معیار‭ ‬عملكرد‭ ‬ساده‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬واقعی‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬ثروت‭ ‬برای‭ ‬سهامداران‭ ‬ارائه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اتخاذ‭ ‬تصمیمات‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬شناسایی،‭ ‬فرصت‌هایی‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬منافع‭ ‬كوتاه‌مدت‭ ‬همانند‭ ‬منافع‭ ‬بلندمدت‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭.‬
ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭:‬
تفاوت‭ ‬سود‭ ‬خالص‭ ‬عملیاتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مالیات
NOPAT- Net Operation Profit After Tax-
و‭ ‬هزینه‭ ‬سرمایه‭.‬
سرمایه‭ ‬×‭ (‬نرخ‭ ‬هزینه‭ ‬سرمایه‭-‬نرخ‭ ‬بازده‭ ‬سرمایه‭)‬  =  ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی


مزایای‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی
1-‭ ‬تغییرات‭ ‬قیمت‭ ‬سهام‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬زمان‭ ‬را‭ ‬توضیح‭ ‬می‌دهد‭.‬
2-‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬عملكرد‭ ‬واقعی‭ ‬شركت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عملكرد‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬كاهش‭ ‬یا‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‌است‭. ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬مثبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬ارزش‭ ‬شركت‭ ‬با‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬هزینه‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‌است‭.‬
3-‭ ‬برای‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬سود‭ ‬هر‭ ‬سهم‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭.‬
4-‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬بازار‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‭.‬
5-‭ ‬به‌عنوان‭ ‬معیار‭ ‬داخلی‭ ‬سنجش‭ ‬عملكرد،‭ ‬موفقیت‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ارزش‌آفرینی‭ ‬برای‭ ‬سهامداران‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬روش‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬
6-‭ ‬معیار‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬اعطای‭ ‬پاداشت‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬است‭.‬
تعریف‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام
نسبت‭ ‬درآمد‭ ‬خالصی‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬شركت‭ ‬برای‭ ‬سهامدارانش‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌كند‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام،‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭.‬
بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬میزان‭ ‬سودآوری‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آشكار‭ ‬كردن‭ ‬نحوه‭ ‬تولید‭ ‬سود‭ ‬آن‭ ‬شركت‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سرمایه‭ ‬سهامداران‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬می‌كند‭. ‬
بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬به‌شكل‭ ‬درصدی‭ ‬با‭ ‬فرمول‭ ‬زیر‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌گردد‭:‬
حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭/ ‬سود‭ ‬خالص‭= ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام
اگر‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام-ROE- -Return On Equity - عدد‭ ‬3‭/‬0‭ ‬باشد،‭ ‬یعنی‭ ‬سهامداران‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬مذكور‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬100‭ ‬تومانی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شركت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬كرده‌اند‭ -‬اعم‌از‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬انباشته‭- ‬توانسته‌اند‭ ‬30‭ ‬تومان‭ ‬سود‭ ‬كسب‭ ‬كنند‭.‬
بررسی‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام
شركت‌های‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی
با‭ ‬بررسی‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬و‭ ‬ترازنامه‭ ‬هشت‭ ‬شركت‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬پذیرفته‭ ‬شده‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‌بهادار‭ ‬تهران،‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬96‭ ‬و‭ ‬97‭ ‬و‭ ‬مقایسه‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬پنج‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬مواد‭ ‬شیمیایی،‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬پلاستكی‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬شركت‭ ‬قند‭ ‬هكمتان‭ ‬با‭ ‬44‭/‬0‭ ‬بیشترین‭ ‬بازدهی‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬31‭/‬6‭/‬97‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬شركت‭ ‬گلوكوزان‭ ‬با‭ ‬42‭/‬0،‭ ‬شیر‭ ‬پاستوریزه‭ ‬پگاه‭ ‬اصفهان‭ ‬با‭ ‬22‭/‬0‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬بهنوش‭ ‬با‭ ‬21‭/‬0‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬بیشترین‭ ‬بازدهی‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬محصولات‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬آشامیدنی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬شكر‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬بوده‌است‭. ‬
براساس‭ ‬نتایج‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬تمام‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬دارای‭ ‬بازده‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬-ROE-‭ ‬بالای‭ ‬3 / 0‭ ‬هستند‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬سود‭ ‬خالص‭ ‬طی‭ ‬یك‭ ‬سال‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬شركت‭ ‬گلوكوزان‭ ‬علی‌رغم‭ ‬كاهش‭ ‬سود‭ ‬خالص،‭ ‬ROE‭ ‬نسبتاً‭ ‬مناسبی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬كاهش‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬كاهش‭ ‬سود‭ -‬زیان‭- ‬انباشته،‭ ‬كاهش‭ ‬اندوخته‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬اندوخته‭ ‬قانونی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
نتایج‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬حاكی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬شركت‭ ‬گلوكوزان‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬تولید‭ ‬قند‭ ‬و‭ ‬شكر‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬شركت‌های‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬میانگین‭ ‬دارای‭ ‬ROE‭ ‬مناسب‌تری‭ ‬بوده‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬بالاتری‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬ثروت‌آفرینی‭ ‬برای‭ ‬سهامداران‭ ‬خود‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬كرده‌اند‭. ‬
این‭ ‬عملكرد‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬دارویی،‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬پلاستیكی‭ ‬دارای‭ ‬ROE‭ ‬بالای‭ ‬2‭/‬0‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬پتانسیل‭ ‬مناسب‭ ‬شركت‌های‭ ‬صنایع‌غذایی‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬استراتژی‭ ‬مدیریتی‭ ‬شركت‌های‭ ‬فوق،‭ ‬می‌توان‭ ‬این‭ ‬پتانسیل‭ ‬بالقوه‭ ‬را‭ ‬بالفعل‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‌غذایی‭ ‬و‭ ‬تبدیلی‭ ‬پیش‭ ‬برد‭.‬
نتیجه‌گیری
آنچه‭ ‬در‭ ‬مطالعه‭ ‬فوق‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭ ‬فعالیت‭ ‬بهینه‭ ‬شركت‌های‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬و‭ ‬غذایی،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬افزایش‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬واقعی‭ ‬ثروت‭ ‬سهامداران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬جذابیت‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬سایر‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬اعتباردهندگان‭ ‬است‭. ‬
با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬گزارش‌های‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬بورسی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬شركت‌ها‭ ‬دارای‭ ‬خصوصیاتی‭ ‬ازجمله؛‭ ‬یك‭ ‬دفتره‭ ‬و‭ ‬فاقد‭ ‬فرار‭ ‬مالیاتی‭ ‬و‭ ‬رانت،‭ ‬مدل‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬مشخص،‭ ‬اداره‭ ‬مدیریت‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‌های‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬هستند‭. ‬
این‭ ‬تحقیق‭ ‬از‭ ‬صورت‌های‭ ‬مالی‭ ‬قابل‭ ‬اتكا‭ ‬و‭ ‬شفاف‭ ‬اخذ‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬كاملاً‭ ‬سالم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬اشاره‭ ‬كنیم،‭ ‬در‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬شركت‌های‭ ‬غیربورسی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شركت‌ها‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬دفتره‭ ‬هستند‭ ‬قطعاً‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬و‭ ‬اثر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حقوق‭ ‬صاحبان‭ ‬سهام‭ ‬بسیار‭ ‬بالاتر‭ ‬است‭.‬ امروزه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا،‭ ‬چه‭ ‬كشورهای‭ ‬دارای‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬كشورهای‭ ‬بدون‭ ‬منابع‭ ‬خام‭ ‬اما‭ ‬دارای‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬صنایع‌تبدیلی،‭ ‬اصل‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬معدنی‭ ‬و‭ ‬فسیلی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭.‬
در‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشورها‭ ‬بیشترین‭ ‬رشد‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬ملی‭ ‬GNP- Gross National Product-‭ ‬و‭ ‬همچنین،‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬-GDP-‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬صنایع‌تبدیلی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬فوق‭ ‬و‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬بالقوه‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬غذایی‭ ‬برای‭ ‬وابسته‭ ‬نبودن‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬غیرادواری‭ ‬بودن‭ ‬آن،‭ ‬این‭ ‬صنایع‭ ‬از‭ ‬مزیت‭ ‬نسبی‭ ‬خوبی‭ ‬به‌منظور‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬شفافیت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬شركت‌ها‭ ‬سبب‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬حس‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬در‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
krd252@agri-bank.ir‭    *‬
m-arjmandi@agri-bank.ir‭ *‬‌‭*

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow