صنایع غذایی
کرونا و رکود تولیدات سنتی

ویروس کرونا لطمات فراوانی را در بخش‌های مختلف به کشاورزی، صنعت دام و طیور و همچنین صنعت غذا وارد کرد و از این رهگذر بسیاری از فعالان عرصه تولید بیکار و خانه‌نشین شدند و نه تنها چرخه اقتصادی در کشور باز ایستاد که این افراد بعضاً به نان شب خویش محتاج گشتند.
در این میان صنف تولیدات سنتی مثل سوهان پزها از این موضوع مصون نمانده و به دلیل این که اکثر تولیدکنندگان سوهان در شهر قم قرار دارند، چندین ماه است که کارگاه‌های مرتبط با این صنف تعطیل می‌باشند.
هم اکنون که دولت بسیاری از کسب و کارها را بازگشایی کرده، اما همچنان این صنف بدون مشتری و معطل مانده‌اند؛ زیرا اذهان عمومی بر این پایه بنا نهاده شده است که هر چیزی که تولید شهر قم است مشکوک به کرونا است و مردم از خرید آن پرهیز می‌کنند.
البته این مشکل را نه فقط از دیدگاه فنی و مسائل روز بلکه باید در ریشه‌های فرهنگی آن جستجو و این ذهنیت غلط را اصلاح کرد.
به هر حال، این صنف زحمتکش که نه تنها تقاضای مصرف داخلی را تولید و تأمین می‌کند، بلکه به‌عنوان یک کالای صادراتی که سالها است به کشورهای مختلف به‌عنوان یک سوغات محلی و بومی ایران، ذائقه میلیون نفر را شیرین کرده، به کشورهای دیگر نیز صادر و برده شده است.
این موضوع هم به دولت و هم به آحاد مردم مربوط است که این دسته از تولیدکنندگان را حمایت و این صنف را از رکود چندین ماهه بیرون آورند و با خرید به روش گذشته چرخه تولید و اشتغال آنها را به حرکت درآورند.
در این مختصر سعی شده تا به‌گونه‌ای گرفتاری‌ها و مشکلات این کسب و کار از این طریق مطرح گردیده تا این عزیزان هر چه زودتر به بازار کسب و کار پررونق گذشته خود بازگردند.

ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۳۹- ۱۳۹۹
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow