مکانیزاسیون
روند‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی

روند‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی

مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬جزیی‭ ‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬جدایی‌ناپذیر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬اقتصاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رویکردی‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬اهداف‭ ‬مهمی‭ ‬مانند‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید،‭ ‬مدیریت‭ ‬مصرف‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬انجام‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬عملیات‭ ‬زراعی‭ ‬و‭... ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭.‬
موضوع‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬نیازمند‭ ‬نگرش‭ ‬وسیع‌تر‭ ‬و‭ ‬حمایت‌های‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬بخش‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬نوشتار‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬وضعیت‭ ‬موجود‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬شامل‭ ‬دستاوردهای‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬راهکارهای‭ ‬پیشنهادی‭  - ‬اعم‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬بین‌المللی‭ -  ‬پرداخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1397

دکتر‭ ‬کامبیز‭ ‬عباسی،‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬پیشرفت‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬6500‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬که‭ ‬صرفاً‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬برنامه‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬12‭ ‬ساله‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دوره‭ ‬5‭ ‬ساله‭ ‬اول‭ ‬آن‭ ‬شاهد‭ ‬پیشرفت‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بودیم‭. ‬
حوزه‭ ‬غلات‭:‬
عباسی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬غلات،‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬مزارع‭ ‬برداشت‭ ‬مکانیزه‭ ‬با‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬ضایعات‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬75‭ ‬درصد‭ ‬کاشت‭ ‬گندم‭ ‬نیز‭ ‬به‌صورت‭ ‬مکانیزه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭. ‬همچنین‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬معاینات‭ ‬فنی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬550‭ ‬کمباین‭ ‬برداشت‭ ‬غلات‭ ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬محصولات‭ ‬ردیفی‭  - ‬ذرت‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬و‭ ‬دانه‌ای‭ -  ‬می‌توان‭ ‬ادعا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬کاملاً‭ ‬مکانیزه‭ ‬هستیم‭.‬
رونق‭ ‬حرفه‭ ‬شالیکاری‭:‬
پرونده‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬برنج‭ ‬کشور‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬درحالیکه‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برنامه،‭ ‬به‌صورت‭ ‬سنتی‭ ‬انجام‭ ‬می‌گرفت‭. ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬ضایعات‭ ‬برنج‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬درصد‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬هنوز‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬بیشتر‭ ‬دارند‭. ‬
محصولات‭ ‬باغبانی‭: ‬
در‭ ‬حوزه‭ ‬محصولات‭ ‬باغی‭ ‬وضعیت‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬بهتری‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬137‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬شاخص‭ ‬ضریب‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشور‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬7‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬انواع‭ ‬تراکتور‭ ‬باغی‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
کشاورزی‭ ‬حفاظتی‭:‬
عباسی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬دستاوردها،‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬75‭ ‬نوع‭ ‬ماشین‭ ‬کشاورزی‭ ‬حفاظتی،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬کشت‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬خاک‌ورز‌های‭ ‬حفاظتی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬استانداردسازی‭ ‬شده‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
بیش‭ ‬از‭ ‬19هزار‭ ‬و‭ ‬970‭ ‬نوع‭ ‬دستگاه‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کشاورزان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬کشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬کم‌خاک‌‌ورزی‭ ‬و‭ ‬بی‌خاک‌ورزی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬
پیرو‭ ‬آن،‭ ‬حدود‭ ‬5‭/‬19‭ ‬درصد‭ ‬گندم‭ ‬آبی‭ ‬کشور‭ ‬شخم‭ ‬نمی‌خورد‭ ‬و‭ ‬به‌صورت‭ ‬کشت‭ ‬مستقیم‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬گندم‭ ‬دیم‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عملیات‭ ‬کم‌‌خاک‌ورزی‭ ‬و‭ ‬بی‌خاک‌ورزی‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭. ‬
14‭ ‬درصد‭ ‬جو‭ ‬دیم‭ ‬و‭ ‬آبی،‭ ‬34‭ ‬درصد‭ ‬ذرت‭ ‬علوفه‌ای،‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬کلزا‭ ‬و‭ ‬10درصد‭ ‬حبوبات‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬دیم،‭ ‬به‌صورت‭ ‬عملیات‭ ‬کم‌خاک‌ورزی‭ ‬و‭ ‬بی‌خاک‌ورزی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬
حوزه‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نوین‭: ‬
عباسی‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬کشور‭ ‬تحت‭ ‬خسارت‭ ‬سرمازدگی‭ ‬و‭ ‬تگرگ‭ ‬است،‭ ‬دستگاه‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬مولد‭ ‬باد،‭ ‬اتوپولار‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬چامک‭ ‬معکوس‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬بومی‌سازی‭ ‬آنها‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬استان‌ها‭ ‬مانند‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬غربی‭ ‬در‭ ‬باغ‌ها‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬شده‌اند‭. ‬
مساعدت‭ ‬دولت‭:‬
در‭ ‬مبحث‭ ‬سیاست‌های‭ ‬ارزی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬مشمول‭ ‬دریافت‭ ‬ارز‭ ‬مباده‌ای‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬زراعت‭ ‬برنج،‭ ‬شیردوشی،‭ ‬تولید‭ ‬غذای‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬طیور‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌روند‭. ‬
سوخت‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭: ‬
رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬سوخت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬8‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬سوخت‭ ‬مصرفی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصصاص‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬بیشتر‭ ‬وزارت‭ ‬نفت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تمهیداتی‭ ‬جهت‭ ‬کارت‭ ‬سوخت‭ ‬برای‭ ‬کشاورزان‭ ‬اندیشیده‭ ‬شود‭. ‬
تهیه‭ ‬لاستیک‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬روبه‌رو‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬بالای‭ ‬لاستیک‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬گله‌مند‭ ‬هستند‭. ‬با‭ ‬2‭ ‬برابر‭ ‬شدن‭ ‬قیمت‭ ‬لاستیک،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬توجه‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
شاهدخوداتکایی‭ ‬90‭ ‬تا‭ ‬95‭ ‬درصدی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬هستیم‭. ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬دیگر‭ ‬مشکلی‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬صاحب‭ ‬تراکتور‭ ‬می‌شوند،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬97‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬
212‭ ‬هزاردستگاه‭ ‬انواع‭ ‬تراکتور‭ ‬و‭ ‬کمباین‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پلاک‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬رشد‭ ‬20‭ ‬برابری‭ ‬بودیم‭. ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬معاینه‭ ‬فنی‭ ‬عامل‭ ‬بازدارنده‭ ‬روند‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬است‭.‬

همه‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬گردن‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬نیندازیم

مهندس‭ ‬حمیدرضا‭ ‬نامی،‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تراکتور،‭ ‬کمباین،‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مشکلات‭ ‬موجود‭ ‬بخش‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: ‬سال‭ ‬97‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سخت‌ترین‭ ‬سال‌ها‭ ‬برای‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬بالتبع‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بود‭. ‬افت‭ ‬و‭ ‬خیز‭ ‬و‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬در‭ ‬ارز،‭ ‬مواد‭ ‬اولیه،‭ ‬آیین‌نامه‌های‭ ‬متوالی‭ ‬و‭ ‬متعدد‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬تناقض‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬واردات‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬علی‌رغم‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬95‭-‬94‭ ‬شاهد‭ ‬شرایط‭ ‬باثباتی‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬اطمینان‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬شد،‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬سالی‭ ‬نفس‌گیر‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬نامساعد‭ ‬بود‭. ‬
نامی‭ ‬گفت‭: ‬آثار‭ ‬آسیب‌ها‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬اقداماتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬95‭-‬94‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬ملموس‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬قطعاً‭ ‬به‭ ‬مخاطبین‭ ‬نهایی‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬بی‌تردید‭ ‬در‭ ‬بهای‭ ‬تمام‌شده‭ ‬اثرگذار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬دستگاه‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نوین‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬رسیده‭ ‬بودیم‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬در‭ ‬بلاتکلیفی‭ ‬قرار‭ ‬داریم‭. ‬مسائل‭ ‬پیش‭ ‬آمده،‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬کارآفرینان‭ ‬را‭ ‬مأیوس‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬وضعیت،‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬نگرانکننده‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬
نامی‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬هم‌چنان‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬ناملایمت‌های‭ ‬موجود‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬لحظه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬تضمینی‭ ‬برای‭ ‬وجود‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬زنگ‭ ‬خطری‭ ‬برای‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬عادلانه‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بگوییم‭ ‬ریشه‭ ‬تمام‭ ‬مشکلات‭ ‬موجود‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬تحریم‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است؛‭ ‬بلکه‭ ‬مسائل‭ ‬داخلی‭ ‬هم‭ ‬اثرگذار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬مواردی‭ ‬مانند‭ ‬نبود‭ ‬هماهنگی‌ها‭ ‬و‭ ‬تصمیمات‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬نشأت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬مدیریت‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬هوشمندانه‭ ‬است،‭ ‬باعث‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬روند‭ ‬تعادلی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
نامی‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬اینها‭ ‬هشداری‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سعه ‌صدر‭ ‬و‭ ‬درایت‭ ‬بیشتر‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬را‭ ‬قدم‭ ‬به‭ ‬قدم‭ ‬پیش‭ ‬برود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬دولت‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬این‭ ‬پیچ‭ ‬تند‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬کند‭. ‬البته‭ ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬سخنان‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬دیگر،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬تصمیمات‭ ‬مؤثری‭ ‬اتخاذ‭ ‬کنند‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تنها‭ ‬چرخه‭ ‬فعال‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬
رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تراکتور،‭ ‬کمباین،‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬حدود‭ ‬70‭ ‬تا‭ ‬80‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬طوری‭ ‬عمل‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬کار‭ ‬امیدوار‭ ‬باشند‭. ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬خواهیم‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬زحماتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭.‬

روند‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نمایشگاهی

مهندس‭ ‬فریبا‭ ‬نصیری،‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬سومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬طی‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬‮«‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬به‌منظور‭ ‬برگزاری‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه،‭ ‬هماهنگی‌هایی‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌خصوص‭ ‬معاونت‌های‭ ‬آب‌وخاک،‭ ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬سامانه‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬برای‭ ‬تشکیل‭ ‬شورای‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬کشاورزی‭ ‬تهران‭ ‬انجام‭ ‬شد‭.‬
تفاهم‌نامه‌هایی‭ ‬با‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬تشکل‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭  - ‬انجمن‌های‭ ‬حوزه‭ ‬آبیاری،‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬انجمن‌های‭ ‬بخش‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬ماشین‌آلات‭ -  ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬همراهی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ارسال‭ ‬فراخوان‭ ‬و‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬اعضاء‭ ‬جهت‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬
نصیری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وجه‭ ‬تمایز‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گفت‭: ‬اکثر‭ ‬مشارکتکنندگان،‭ ‬فضای‭ ‬تجاری‭ ‬را‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرده‌اند‭. ‬وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬دسترسی‭ ‬کلیه‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬پاویون‌های‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬وجوه‭ ‬تمایز‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بود‭. ‬
نصیری‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬دوره‌های‭ ‬قبلی‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬نمایشگاه‭ ‬کشاورزی،‭ ‬به‌منظور‭ ‬جذب‭ ‬حداکثری‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ - ‬بذر،‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ - ‬،‭ ‬هماهنگی‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬با‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬جهت‭ ‬حضور‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬هیأت‌های‭ ‬بازدیدکننده‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬چهارمین‭ ‬دوره‭ ‬نمایشگاه‭ ‬انجام‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

حضور‭ ‬200‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه

دکتر‭ ‬علیرضا‭ ‬صدرزاده،‭ ‬مجری‭ ‬سومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬درخصوص‭ ‬ضرورت‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬وجود‭ ‬برپایی‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬یک‭ ‬بازار‭ ‬محلی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند؛‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬ترجیح‭ ‬می‌دهد‭ ‬نمایشگاه‭ ‬به‌صورت‭ ‬ملی‭ ‬برگزار‭ ‬گردد‭.‬
وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬نظرسنجی‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬مشارکتکنندگان‭ ‬مؤید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمایشگاه‭ ‬امسال‭ ‬موفق‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
صدرزاده‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‭ ‬200‭ ‬شرکت‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬بوده‌‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬به‌منظور‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خارجی،‭ ‬ما‭ ‬متولی‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬سایت‭ ‬رسمی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬هستیم‭. ‬تلاش‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمایشگاه‭ ‬فوق،‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬توسعه‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬باشد‭. ‬

سخن‭ ‬آخر‭ ‬

به‭ ‬گزارش‭ ‬‮«‬دام،‭ ‬کشت،‭ ‬صنعت‮»‬،‭ ‬ظرف‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬ماهانه‭ ‬100‭ ‬تا‭ ‬150‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬معادل‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬قبلی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
فعالیت‭ ‬300‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدکننده‭ ‬لوازم‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬250‭ ‬شرکت‭ ‬تجهیزات‭ ‬لوازم‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬روند‭ ‬خوب‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬است‭. ‬
از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬قطب‭ ‬اصلی‭ ‬پیشرفت‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬است،‭ ‬بخش‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬ارکان‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬بلندمدت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬است‭. ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬درخصوص‭ ‬اقدامات‭ ‬مثبت‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬سازنده،‭ ‬کاربران،‭ ‬فروشندگان‭ ‬و‭ ‬تعمیرکاران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬مهم‭ ‬داشت‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow