ماشین آلات کشاورزی
‬از‭ ‬نیک‭ ‬ابزار‭ ‬آسیا‭ ‬تا‭ ‬بهکو

گفتم‭ ‬این‭ ‬جام‭ ‬جهان‌بینی‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬کی‭ ‬داد‭ ‬حکیم

‮«‬از‭ ‬نیک‭ ‬ابزار‭ ‬آسیا‭ ‬تا‭ ‬بهکو‮»‬ 

در‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬فعالیت‭ ‬تولیدی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب،‭ ‬شهاب‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬درخشیدند‭ ‬و‭ ‬متأسفانه‭ ‬به‭ ‬خاموشی‭ ‬گراییدند‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬مسئولی‭ ‬به‭ ‬تبعات‭ ‬این‭ ‬صعود‭ ‬و‭ ‬سقوط‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭. ‬
در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬ابزار‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬جایگزین‭ ‬نیروی‭ ‬کار‭ ‬سنتی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تسریع‭ ‬در‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ز‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬تخم،‭ ‬هزاران‭ ‬تخم‭ ‬برداشت‮»‬‭ ‬را‭ ‬عینیت‭ ‬می‌بخشد،‭ ‬افرادی‭ ‬تمام‭ ‬هستی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کمان‭ ‬آرش‭ ‬کمانگیر‭ ‬نهادند‭ ‬تا‭ ‬مرز‭ ‬به‌روز‭ ‬رسانی‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بی‌نیازی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دهند‭. ‬
از‭ ‬سمپاش‌های‭ ‬‮«‬معیری‮»‬‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬اول‭ ‬انقلاب‭ ‬تا‭ ‬‮«‬ابزار‭ ‬مهدی‮»‬‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬زراعی‭ ‬‮«‬نیک‭ ‬ابزار‭ ‬آسیا‮»‬‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬برند‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬دیگر،‭ ‬ستاره‌هایی‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬هریک‭ ‬‮«‬بدرخشید‭ ‬و‭ ‬ماه‭ ‬مجلس‭ ‬شد‮»‬‭ ‬اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬به‌دلیل‭ ‬عدم‭ ‬یا‭ ‬ضعف‭ ‬نظارت‭ ‬دولت‭ ‬بر‭ ‬ورود‭ ‬یا‭ ‬ساخت‭ ‬کالاهای‭ ‬بی‌کیفیت‭ ‬یا‭ ‬تقلبی،‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬انگیزه‌های‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬درخشش،‭ ‬دیری‭ ‬نپاید‭. ‬
مهندس‭ ‬روحانی،‭ ‬بنیان‌گذار‭ ‬شرکت‭ ‬نیک‭ ‬ابزار‭ ‬آسیا‭ ‬که‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬زراعی‭ ‬وی‭ ‬با‭ ‬برندهای‭ ‬اروپایی‭ ‬برابری‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭  ‬هنوز‭ ‬کیف‌های‭ ‬مهندسی‭ ‬ابزار‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیک‭ ‬ابزار‭ ‬آسیا‭ ‬زینت‌بخش‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬باغات‭ ‬کشور‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مردانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عرصه‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬تنگ‭ ‬دید‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کمبود‭ ‬نقدینگی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬نزد‭ ‬مردم‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬رکود‭ ‬شدید‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬صنف‌ها‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬این‌که‭ ‬مقهور‭ ‬ناپایداری‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬نشود،‭ ‬هجرت‭ ‬را‭ ‬برگزید‭. ‬
مهندس‭ ‬روحانی‭ ‬با‭ ‬مطالعه‭ ‬بازارهای‭ ‬تولید‭ ‬جهانی،‭ ‬چندسالی‭ ‬است‭ ‬استقرار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬تایوان‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬کارخانه‭ ‬تولید‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬برند‭ ‬‮«‬بهکو‮»‬‭ ‬احداث‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬مدیری‭ ‬که‭ ‬مجبور‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬25‭ ‬الی‭ ‬30‭ ‬درصدی‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬خبری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬می‌گوید‭: ‬گرچه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬بیگانه‌ام‭ ‬اما‭ ‬تسهیلات‭ ‬با‭ ‬5‭/‬1‭ ‬درصد‭ ‬سود‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬خواب‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬که‭ ‬نحوه‭ ‬صدور‭ ‬موافقت‭ ‬اصولی‭ ‬مجوز‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬موافقت‭ ‬سازمانهایی‭ ‬چون‭ ‬آب،‭ ‬برق،‭ ‬گاز،‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭ ‬شهرداری،‭ ‬عوارض‭ ‬و‭ ... ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬چگونه‭ ‬است‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بیگانه‭ ‬هر‭ ‬مامور‭ ‬و‭ ‬سازمانی‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬تسهیل‭ ‬تولید‭ ‬مراجعه‭ ‬می‌کند‭ ‬نه‭ ‬برای‭ ‬ممانعت‭ ‬یا‭ ‬نظارت‌های‭ ‬سلیقه‌ای‭. ‬
روحانی‭ ‬در‭ ‬ژانویه‭ ‬2017‭ ‬کارخانه‭ ‬بهکو‭ ‬را‭ ‬رسماً‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مقامات‭ ‬اقتصادی‭ ‬تایوان‭ ‬افتتاح‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬گزارش‭ ‬کامل‭ ‬آن‭ ‬متعاقباً‭ ‬منتشر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow