مکانیزاسیون
ما‭ ‬کجا‭! ‬آن‌ها‭ ‬کجا‭!‬

نوآوری‌های‭ ‬تکنولوژی‭ ‬در‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی
ما‭ ‬کجا‭! ‬آن‌ها‭ ‬کجا‭!‬

عطیه‭ ‬گلباف

محور‭ ‬برای‭ ‬تریلر‭ ‬کشاورزی
با‭ ‬فرکانس‭ ‬رادیوی‭ ‬قابل‭ ‬شناسایی
مشخصات‭: ‬این‭ ‬محور‭ ‬برای‭ ‬تریلر‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬لوله‭ ‬یک‭ ‬تکه‌ای‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬فرکانس‭ ‬رادیویی‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬می‌باشد‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محور‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ساماندهی‭ ‬داده‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬برای‭ ‬ردیابی،‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬آن،‭ ‬تعبیه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
دلایل‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناخته‭ ‬شدن
برای‭ ‬‮«‬‭ ‬تازه‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬2016‮»‬
از‭ ‬طرفی،‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬سطح‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تکنولوژی‭ ‬تولیدی‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬بالا‭ ‬می‌برد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬ردیابی‭ ‬را‭ ‬فعال‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬کنترل‭ ‬پارامترهای‭ ‬یکپارچه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سیستم‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬داده‌ها‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬نیاز‌های‭ ‬پیشرفته‌ترین‭ ‬سناریوهای‭ ‬تولید‭ ‬کشاورزی‭ ‬کنترل‭ ‬می‌نماید‭.‬
کنترل‭ ‬کننده‭ ‬راننده‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور
مشخصات‭:‬‭ ‬سیستمی‌‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬رفتار‭ ‬راننده‭ ‬تراکتور‭ ‬درطول‭ ‬مسیر‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬سنسورها،‭ ‬کنترل‌گرها،‭ ‬سیستم‭ ‬ارتباط‭ ‬داده‌ها‭ ‬به‭ ‬سرور‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کاربر‭ ‬می‌باشد‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬انگیزش‭ ‬اپراتور‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬روش‭ ‬بهینه‭ ‬رانندگی،‭ ‬توانایی‭ ‬دریافت‭ ‬سریع‭ ‬اطلاعات‭ ‬برپایه‭ ‬تعداد‭ ‬داده‌های‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬براساس‭ ‬الگوریتم‭ ‬و‭ ‬مستقل‭ ‬از‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬دیگر‭ ‬می‌باشد‭.‬
دلایل‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناخته‭ ‬شدن
برای تازه‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬2016‬
این‭ ‬اپلیکیشن،‭ ‬با‭ ‬روشی‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬سریع،‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬رانندگی‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬راحتی،‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬اقتصاد،‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬می‌کند‭.‬
سیستم‭ ‬ترکیب‭ ‬همزمان
در‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬برای‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬کودها
مشخصات‭: ‬برای‭ ‬سمپاش‌هایی‭ ‬که‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬پایینی‭ ‬پمپ‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬کنترل‭ ‬مایعات‭ ‬یا‭ ‬پودرهای‭ ‬فرموله‭ ‬شده‭ ‬می‌باشد‭ ‬این‭ ‬تکنولوژی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
دلایل‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬شناخته‭ ‬شدن
برای‭ ‬تازه‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬2016‬
این‭ ‬برنامه،‭ ‬وجوه‭ ‬مختلف‭ ‬امنیت‭ ‬محیط‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬می‌بخشد‭. ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬کاهش‭ ‬ریسک‭ ‬آلودگی‭ ‬برای‭ ‬اپراتور‭ ‬می‌شود‭. ‬همچنین،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬اضافی‭ ‬مخلوط‭ ‬آماده‭ ‬در‭ ‬مقادیر‭ ‬زیاد‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌کند‭. ‬
در‭ ‬دنیایی‭ ‬که‭ ‬کشاورز‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬بیل‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬غرقاب‭ ‬کردن‭ ‬زمین‭ ‬کشاورزی‭ ‬کار‭ ‬می‌کند،‭ ‬یا‭ ‬اراضی‭ ‬زراعی‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬ناهموار‭ ‬و‭ ‬کوچک‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬قطعات‭ ‬پراکنده‌اند‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬ورود‭ ‬تراکتور‭ ‬یا‭ ‬اجرای‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬یا‭ ‬نشاء‭ ‬برنج‭ ‬و‭... ‬دستی‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود،‭ ‬دنیای‭ ‬پیشرفته‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬فناوری‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬رسیده‭ ‬که سیستم‭ ‬«کنترل‌کننده‭ ‬رفتار‭ ‬راننده‭ ‬تراکتور‮‬‭»‬ یا‭« ‬‬تریلر‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬فرکانس‭ ‬رادیویی‭ ‬قابل‭ ‬شناسایی»‮‬‭ ‬را‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬می‌سازد،‭ ‬یا‭ ‬این‌که‭ ‬‮«‬سیستم‭ ‬ترکیب‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬برای‭ ‬پخش‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‮»‬‭ ‬را‭ ‬ارایه‭ ‬می‌کند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬صفحه‭ ‬نگاهی‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬نوآوری‭ ‬که‭ ‬بزودی‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬اروپا‭ ‬عرضه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
امید‭ ‬است‭ ‬مسئولان‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬روابط‭ ‬و‭ ‬لابی‌های‭ ‬غیرحرفه‌ای،‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‭ ‬این‭ ‬زیربخش‭ ‬بپردازند‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬خودی‭ ‬و‭ ‬غیرخودی‮»‬‭ ‬تقسیم‭ ‬نکنند‭ ‬تا‭ ‬پراکنش‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬سالم‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۴ - سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow