ماشین آلات کشاورزی
سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬یا‭ ‬سنتی؟

‭ ‬مسئله‭ ‬این‭ ‬است
سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬یا‭ ‬سنتی؟‭!‬

امروزه‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضای‭ ‬مصرف‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬زمینه‭ ‬کاربرد‭ ‬وسیع‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬آفتکش‌ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬انبوه‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬درحالیست‭ ‬که‭ ‬درکشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬رویکرد‭ ‬سنتی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬قدیمی‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬آفتکش‌ها‭ ‬ضمن‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬میزان‭ ‬مصرف،‭ ‬باعث‭ ‬تخریب‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬نیز‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
علاوه‭ ‬بر‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬سازگاری‭ ‬سموم‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی،‭ ‬موضوع‭ ‬استفاده‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬سم‭ ‬موردنیاز‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نحوه‭ ‬سمپاشی‭ ‬ازجمله‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬محصولی‭ ‬با‭ ‬آلودگی‭ ‬و‭ ‬پسماند‭ ‬سم‭ ‬کمتر‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬
موضوعی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬کارشناسان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬مدرن‭ ‬سم‌پاشی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه‌ها‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آفتکش‌های‭ ‬شیمیایی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬
اما‭ ‬آنچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬بکارگیری‭ ‬این‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬تحمیل‭ ‬هزینه‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬حمایت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

تجهیزات‭ ‬مدرن‭ ‬نیازمند‭ ‬حمایت‭ ‬دولت

یکی‭ ‬از‭ ‬سازندگان‭ ‬سمپاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بکارگیری‭ ‬سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سنتی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬این‭ ‬درحالیست‭ ‬که‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سم‌پاش‌ها‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬بکارگیری‭ ‬سموم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬می‌تواند‭ ‬زمینه‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬سموم‭ ‬و‭ ‬آفتکش‌ها‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬
وی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬نوین‭ ‬را‭ ‬نیازمند‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬کشاورزی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سنتی‭ ‬فعالیت‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬روش‭ ‬سم‌پاشی‭ ‬برای‭ ‬کشاورز‭ ‬بار‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭. ‬بنابراین‭ ‬استفاده‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مدرن‭ ‬نیازمند‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬است‭.‬
یارانه‭ ‬30‭ - ‬35‭ ‬درصدی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خرید‭ ‬سم‌پاش‭ ‬را‭ ‬ناکافی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬حدود‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬ما‭ ‬سم‌پاش‌های‭ ‬الکترواستاتیک‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سم‌پاش‌های‭ ‬قدیمی‭ ‬هنوز‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬دستگاه‭ ‬نیز‭ ‬نشده‌ایم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬روال‭ ‬باعث‭ ‬کمرنگ‭ ‬شدن‭ ‬فعالیت‭ ‬شرکت‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
اثرات‭ ‬سموم‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬سم‌پاش‌ها‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬مراکز‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬یا‭ ‬زنبور‭ ‬را‭ ‬بی‌مورد‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬پرورش‌های‭ ‬مکمل‭ ‬در‭ ‬مجاورت‭ ‬باغ‌ها‭ ‬توجیه‌پذیر‭ ‬نیست‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬نیز‭ ‬تضمینی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬آلوده‭ ‬نشدن‭ ‬مراکز‭ ‬پرورشی‭ ‬اطراف‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬جریان‭ ‬باد‭ ‬نیست‭.‬

سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬دوستدار‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬

نامی،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬را‭ ‬هم‌سو‭ ‬با‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬نزدیک‭ ‬بودن‭ ‬نازل‭ ‬خروج‭ ‬سم‭ ‬به‭ ‬گیاه‭ ‬هدف،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اثرگذاری‭ ‬بیشتر،‭ ‬میزان‭ ‬سم‭ ‬مصرفی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬کاهش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬انواع‭ ‬سمپاش‌های‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬سم‌پاشی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نوع‭ ‬کشاورزی‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سم‌پاش‌های‭ ‬مزارع‭ ‬نمی‌توان‭ ‬در‭ ‬باغات‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬مداوم

توکلی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬نمایندگی‭ ‬فروش‭ ‬مجتمع‭ ‬کشاورزی‭ ‬خوشه‌چین‭ ‬فارس،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬زمان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سمپاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬را‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬سمپاش‌های‭ ‬توربولاینر‭ ‬که‭ ‬نسل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬سم‌پاش‌ها‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬وزش‭ ‬باد‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ ‬می‌تواند‭ ‬اثرات‭ ‬مخربی‭ ‬را‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬باید‭ ‬زمان‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬سنتی‭ ‬را‭ ‬مثبت‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬رویکرد‭ ‬سنتی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬موضوعات‭ ‬تجربی‭ ‬بر‭ ‬مسایل‭ ‬علمی‭ ‬ارجحیت‭ ‬دارند‭ ‬بنابراین‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سم‌پاش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬مداوم‭ ‬را‭ ‬طلب‭ ‬میکند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۵ -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow