مکانیزاسیون
اتماك؛‭ ‬قريب‭ ‬اروپاييان،‭ ‬غريب‭ ‬اعضا

اتماك؛‭ ‬قريب‭ ‬اروپاييان،‭ ‬غريب‭ ‬اعضا

مهندس‭ ‬محمدرضا منصوریان

انجمن‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬تراكتور،‭ ‬كمباين،‭ ‬ماشين‌ها،‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬كشاورزي‭ (‬اتماك‭) ‬در‭ ‬نشست‭ ‬سالانه‭ ‬مجمع‭ ‬كه‭ ‬هشتم‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬تشكيل‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬گزارشي‭ ‬پيرامون‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬يكسال‭ ‬گذشته‭ ‬پرداخت‭. ‬
در‭ ‬اين‭ ‬نشست‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬مكانيزاسيون،‭ ‬رئيس‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬صنايع‭ ‬ماشين‭ ‬سازي‭ ‬وزارت‭ ‬صنايع‭ ‬نيز‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اظهارات‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جلسه،‭ ‬نقش‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬پيشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬سوال‭ ‬ما‭ ‬به‌عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬تحليلي‭ ‬كارشناسي‭ ‬از‭ ‬فعالين‭ ‬اين‭ ‬صنف‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬فعالين‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزي‭ (‬به‌خصوص‭ ‬اعضاي‭ ‬انجمن‭ ‬اتماك‭) ‬كمترين‭ ‬همكاري‭ ‬در‭ ‬بازگو‭ ‬كردن‭ ‬نظرات‭ ‬كارشناسي‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬مصاحبه‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وعده‭ ‬از‭ ‬زير‭ ‬بار‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬شانه‭ ‬خالي‭ ‬مي‌كنند‭. ‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬اهم‭ ‬صحبت‌هاي‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جلسه‭ ‬پرداخته‌ايم‭.‬
غلظت‭ ‬فشارها‭ ‬با‭ ‬صادرات‭ ‬رقيق‭ ‬مي‌شود
مهندس‭ ‬حميدرضا‭ ‬نامي،‭ ‬رئيس‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬مكانيزاسيون،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬به‭ ‬گزارشي‭ ‬پيرامون‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬فعاليت‭ ‬مجمع‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬صرف‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬مسائلي‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬منتخب‭ ‬ارث‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬باقي‌مانده‭ ‬به‭ ‬تعاملات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬با‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مرتبط‭ ‬همچون‭ ‬بانك‌ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬تسهيل‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬اجراييات‭ ‬سپري‭ ‬شد‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬انجمن‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬تراكتور،‭ ‬كمباين،‭ ‬ماشين‌ها،‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬كشاورزي‭ ‬افزود‭: ‬مسائل‭ ‬ماهوي‭ ‬انجمن‭ ‬از‭ ‬سربرگ‌ها‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬برند‭ ‬تا‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اهدافي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬محقق‭ ‬شد‭. ‬هدف‭ ‬ديگر‭ ‬تقويت‭ ‬ارتباطات‭ ‬خارجي‭ ‬با‭ ‬انجمن‌هاي‭ ‬متقابل‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬با‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬ايتاليايي‭ ‬و‭ ‬هندي‭ ‬قراردادهايي‭ ‬منعقد‭ ‬و‭ ‬گزارش‌هاي‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬اعضا‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬داشتن‭ ‬يك‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬افتخار‭ ‬صنف‭ ‬نيز‭ ‬هدف‭ ‬ديگر‭ ‬انجمن‭ ‬بود‭.‬
رئيس‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬با‭ ‬خبر‭ ‬عضو‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬جهاني‭ ‬سازندگان‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ (‬اگروبولوشن‭) ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬انجمن‭ ‬اتماك‭ ‬از‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬به‌عنوان‭ ‬پانزدهمين‭ ‬عضو‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬انجمن‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬چهارده‭ ‬غول‭ ‬صنعتي‭ ‬است،‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬انجمن‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬شامل‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬صدم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬نامي‭ ‬به‭ ‬الزامات‭ ‬و‭ ‬امكانات‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬انجمن‭ ‬اذعان‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اتماك‭ ‬وظيفه‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬اعضاي‭ ‬اين‭ ‬انجمن‭ ‬جهاني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازارهاي‭ ‬خود‭ ‬به‌منظور‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬و‭ ‬ارزيابي‌هاي‭ ‬اوليه‭ ‬راه‭ ‬دهد‭. ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اتماك‌اي‭ ‬فارم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهريور‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شود‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‌المللي‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬معرفي‭ ‬كرديم‭. ‬از‭ ‬مزيت‌ها‭ ‬نيز‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬معرفي‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬داخلي‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬جهان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سازنده‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭.‬
وي‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬آنقدر‭ ‬به‭ ‬خودمان‭ ‬مطمئن‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬رقباي‭ ‬آلماني،‭ ‬ترك،‭ ‬هندي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬رقباي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬كارهاي‭ ‬داخلي‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬عرضه‭ ‬كنيم‭. ‬ررئيس‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬با‭ ‬تبيين‭ ‬هدف‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬عرصه‌هاي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬گفت‭: ‬به‌دنبال‭ ‬اين‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬قطب‭ ‬صادراتي‭ ‬منطقه‭ ‬جا‭ ‬بندازيم‭. ‬چراكه‭ ‬ايران‭ ‬بهترين‭ ‬امكانات‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تحقق‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬منظور‭ ‬به‌دنبال‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬و‭ ‬صنعتي‭ ‬هستيم‭. ‬نامي‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬باطل‭ ‬را‭ ‬لازمه‭ ‬كاهش‭ ‬فشارهاي‭ ‬وارده‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬مركز‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬ساختار‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فشار‭ ‬آوردن‭ ‬براي‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زير‭ ‬كشت‭ ‬به‌منظور‭ ‬افزايش‭ ‬راندمان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬يعني‭ ‬كاهش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬حضور‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬غيرتخصصي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬عرصه‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬صادرات‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬نجات‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬باشد‭. ‬وي‭ ‬با‭ ‬مخاطب‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬دولت‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬دولت‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬ايده‭ ‬آل‭ ‬تنها‭ ‬توانست‭ ‬موج‭ ‬تكنولوژي‌هاي‭ ‬نوين‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مربوطه‭ ‬توسعه‭ ‬دهد‭ ‬اما‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬ساختار‭ ‬اقتصادي‭ ‬مناسب‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬خود‭ ‬فعالين‭ ‬است‭ ‬هرچند‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬نيز‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬بلوغ‭ ‬نرسيده‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬حضور‭ ‬رقبا‭ ‬نترسيم
رئيس‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬با‭ ‬تشويق‭ ‬فعالين‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬عرصه‌هاي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬متقاضيان‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬تفاوت‭ ‬كيفيت‭ ‬و‭ ‬قيمت‭ ‬محصولات‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬مطلع‭ ‬شوند‭ ‬اطمينان‭ ‬بيشتري‭ ‬از‭ ‬خريد‭ ‬ادوات‭ ‬ايراني‭ ‬حاصل‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬كشورهاي‭ ‬همسايه‭ ‬نيز‭ ‬مي‌توانند‭ ‬بازارهاي‭ ‬مناسبي‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬باشند‭.‬
نامي‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬ارتباطات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬با‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬مكتوب‭ ‬و‭ ‬غيرمكتوب‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬اين‭ ‬تفكر‭ ‬كه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬صنفي‭ ‬سنديكايي‭ ‬حركت‭ ‬كند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬متوجه‭ ‬كردن‭ ‬فعالين‭ ‬درباره‭ ‬اهميت‭ ‬موضوع‭ ‬بخش‭ ‬نشريات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اينجا‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬وي‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬به‭ ‬ضعف‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬اجرايي‭ ‬شدن‭ ‬تسهيلات‭ ‬تخصيص‭ ‬يافته‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬اين‭ ‬جريان‭ ‬به‌خاطر‭ ‬نبودن‭ ‬تك‭ ‬صدايي‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬مجبور‭ ‬شديم‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بانك‭ ‬سپه‭ ‬و‭ ‬پست‭ ‬بانك‭ ‬وارد‭ ‬تعامل‭ ‬شويم‭ ‬چراكه‭ ‬نگاه‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬براي‭ ‬بخش‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬خاص‭ ‬نبوده‭ ‬است‭.‬رئيس‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬برهمين‭ ‬اساس‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬موسسات‭ ‬مالي‭ ‬قانوني‭ ‬و‭ ‬بانك‌ها‭ ‬حاضريم‭ ‬وارد‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬شده‭ ‬ودر‭ ‬سود‭ ‬تسهيلات‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬منطقي‭ ‬مشاركت‭ ‬كنيم‭.‬
توقع‭ ‬از‭ ‬اتماك‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬است
دكتر‭ ‬كامبيز‭ ‬عباسي،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزي،‭ ‬درابتداي‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬كمرنگ‭ ‬اعضا‭ ‬ابراز‭ ‬نگراني‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬جمع‭ ‬حاضر‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬توليدي‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬علت‌يابي‭ ‬صورت‭ ‬بگيرد‭. ‬اعضاي‭ ‬اين‭ ‬صنف‭ ‬بايد‭ ‬بسيار‭ ‬فعال‌تر‭ ‬در‭ ‬نشست‌هاي‭ ‬اينچنيني‭ ‬حاضر‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬مربوطه‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬تمهيدات‭ ‬لازم‭ ‬انديشيده‭ ‬شود‭.‬
وي‭ ‬توان‭ ‬انجمن‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬را‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬رئيس‭ ‬هيأت‭ ‬مديره‭ ‬انجمن‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬انجمن‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬بايد‭ ‬به‌دنبال‭ ‬اصلاح‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬علت‌يابي‭ ‬مشكل‭ ‬فروش‭ ‬باشد؛‭ ‬چراكه‭ ‬مستندسازي‭ ‬مشكلات‭ ‬اين‭ ‬صنف‭ ‬برعهده‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬است‭.‬
رئيس‭ ‬مركز‭ ‬مكانيزاسيون،‭ ‬انجمن‭ ‬اتماك‭ ‬را‭ ‬قوي‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬توقع‭ ‬ارائه‭ ‬راهكار‭ ‬برون‌رفت‭ ‬از‭ ‬مشكلات،‭ ‬ارزيابي‭ ‬دقيق‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬و‭ ‬پيگيري‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬كلي‌گويي‭ ‬بايد‭ ‬خودداري‭ ‬كرد‭. ‬از‭ ‬وظايف‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬مسائل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬دولتي‭ ‬منتقل‭ ‬كند‭.‬
عباسي‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬آمارهاي‭ ‬هشت‭ ‬ماهه‭ ‬اول‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬510‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬اعتبار‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬تسهيلات‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬حدود‭ ‬600‭ ‬ميليارد‭ ‬توماني‭ ‬تسهيلاتي‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬آورده‭ ‬شخصي‭ ‬مشاركت‭ ‬مردم‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬علي‌رغم‭ ‬توقع‭ ‬بالا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬اوليه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صنف‭ ‬اما‭ ‬كشاورزان‭ ‬با‭ ‬ميزان‭ ‬درآمد،‭ ‬شرايط‭ ‬سخت‭ ‬اقليمي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬شرايط‭ ‬سخت‭ ‬تأمين‭ ‬تضامين‭ ‬بانكي‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬صد‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬مشاركت‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬پشتوانه‭ ‬خوبي‭ ‬است‭.‬
رئيس‭ ‬مركز‭ ‬مكانيزاسيون،‭ ‬به‭ ‬تبيين‭ ‬ميزان‭ ‬ادوات‭ ‬خريداري‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬هشت‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬توسط‭ ‬كشاورزان‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬11‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬صد‭ ‬دستگاه‭ ‬تراكتور‭ ‬و‭ ‬كمباين‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬مزارع‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
عباسي‭ ‬تحليل‭ ‬وضعيت‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬در‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬متفاوت‭ ‬ارزيابي‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬اگر‭ ‬در‭ ‬حوزه‌اي‭ ‬ميزان‭ ‬جذب‭ ‬با‭ ‬وضعيت‭ ‬نامناسبي‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬نمي‌توان‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬بخش‭ ‬تسري‭ ‬داد‭.‬
وي‭ ‬با‭ ‬تأييد‭ ‬هدف‭ ‬انجمن‭ ‬درجهت‭ ‬تقويت‭ ‬بازارهاي‭ ‬صادراتي‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬است‭ ‬به‌طوري‭ ‬كه‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬آب‌بر‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬داخل،‭ ‬به‭ ‬كشورهايي‭ ‬كه‭ ‬مشكل‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬ندارند‭ ‬انتقال‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬اخير‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬غنا‭ ‬همراه‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬معاون‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬غنا‭ ‬بارها‭ ‬نياز‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬ابراز‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬صادرات‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ايران‭ ‬شد‭.‬
رئيس‭ ‬مركز‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬با‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬ديدگاه‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬اراضي‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬كاهش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬افزود‭: ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬كل‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زير‭ ‬كشت‭ ‬كشور‭ ‬حدود‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬زمين‌هاي‭ ‬كم‭ ‬بازده‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬غيرممكن‭ ‬است‭. ‬عباسي‭ ‬نسبت‭ ‬دادن‭ ‬دلايل‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬توفيق‭ ‬در‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬سيستم‭ ‬بانكي‭ ‬را‭ ‬نادرست‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬اين‭ ‬دلايل‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬انتخاب‭ ‬محصول،‭ ‬كيفيت‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬تكثر‭ ‬عرضه‌كنندگان‭ ‬مي‌تواند‭ ‬از‭ ‬دلايل‭ ‬عدم‭ ‬فروش‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آيد‭.‬
وي‭ ‬گسترش‭ ‬دامنه‭ ‬حمايت‌كننده‌هاي‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬البته‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‌كنم‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬به‌منظور‭ ‬اصلاح‭ ‬دستور‭ ‬العمل‌ها‭ ‬متمركز‭ ‬شويم‭ ‬هرچند‭ ‬اين‭ ‬بانك‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬العمل‌هاي‭ ‬خود‭ ‬باز‭ ‬ويرايشي‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تطبيق‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬متقاضيان‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
***
گروه‭ ‬خبرنگاران‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬مهندس‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬زاده،‭ ‬دبير‭ ‬اتحاديه‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬صادركنندگان‭ ‬ماشين‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايران،‭ ‬به‌منظور‭ ‬برگزاري‭ ‬هرچه‭ ‬بهتر‭ ‬اين‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬رساني‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬هماهنگي‌هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬سپاسگزاري‭ ‬مي‌كند‭.  
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow