آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری
قانون‭ ‬۳۴‭ ‬سال‭ ‬قبل،‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬مدیریت‭ ‬آب

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭:‬

قانون‭ ‬۳۴‭ ‬سال‭ ‬قبل،‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬مدیریت‭ ‬آب‭!‬

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬طی‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬رسانه‌های‭ ‬گروهی‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬انباشت‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مواجه‭ ‬می‌باشیم،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲ میلیون‭ ‬و‭ ‬۲۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خرده‌فروشی‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬مواجهیم‭ ‬که‭ ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬بیشتر‭ ‬قیمت‭ ‬توسط‭ ‬دولت،‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬2هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬ارزان‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬افت‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬افزود‭:  ‬قانون‭ ‬توزیع‭ ‬عادلانه‭ ‬آب‭ ‬که‭ ‬می‌گوید،‭ ‬آب‭ ‬کشاورزان‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬حجمی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬آنها‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۶۱‭ ‬تصویب‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬درنیامده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬آن‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬فشار‭ ‬بیاوریم‭.‬
معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬شکر‭ ‬گران‭ ‬می‌شود‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬باید‭ ‬جوابگو‭ ‬باشد؟‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬امروز‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬برداشت‭ ‬چغندر‭ ‬قند،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬شکر‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کارخانه‌ها‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬مصرف‭ ‬۱۸۰‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬هر‭ ‬ماه،‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬برای‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬شکر‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬با‭ ‬عرضه‭ ‬مناسب،‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬کلان‭ ‬عمل‭ ‬کنیم‭.‬‭ ‬
قیمت‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم‭ ‬شکر‭ ‬در‭ ‬کارخانه‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬مصوب‭ ‬۲۵۲۰‭ ‬تومان‭ ‬قابل‭ ‬عرضه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬متقاضیان‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬اندازه‌ای‭ ‬که‭ ‬بخواهند‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تحویل‭ ‬بگیرند؛‭ ‬حال‭ ‬سوال‭ ‬اینجا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬کیلویی‭ ‬۳۵۰۰‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬شود؟

مهندس‭ ‬گیوچ‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬شیرین‭ ‬شهد‭ ‬طبرستان؛
قیمت‭ ‬شکر‭ ‬منطقی‭ ‬است‭ !‬

این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مهندس‭ ‬گیوچ،‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬شیرین‭ ‬شهد‭ ‬طبرستان،‭ ‬۳۵۰۰‭ ‬تومان‭ ‬را‭ ‬منطقی‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬اگر‭ ‬به‭ ‬قیمتی‭ ‬که‭ ‬مغازه‌دار‭ ‬از‭ ‬عمده‭ ‬فروش‭ ‬می‌خرد،‭ ‬هزینه‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬سود‭ ‬۲۰درصدی‭ ‬و‭ ‬کرایه‭ ‬حمل‭ ‬بار‭ ‬را‭ ‬اضافه‭ ‬کنیم‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬همین‭ ‬حدود‭ ‬می‌شود‭.‬

واگذاری‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬بذر‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی

عباس‭ ‬کشاورز‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬برسیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬بذور‭ ‬انتخابی‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬افزود‭: ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬با‭ ‬وضعیت‭ ‬نامناسب‭ ‬عرضه‭ ‬کود،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬بذر‭ ‬نابه‭ ‬سامان‭ ‬و‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت‭ ‬گندم‭ ‬روبه‌رو‭ ‬بود‭.‬
خبرنگاری‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬۹۵درصد‭ ‬بذور‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬بذر‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬بهکارگیری‭ ‬مراکز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬اصلاح‭ ‬نباتات‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬کیفیت‭ ‬بذرهای‭ ‬داخلی‭ ‬هم‭ ‬سطح‭ ‬ارقام‭ ‬خارجی‌ها‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭.‬

حمید‭ ‬امیرسیدی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬فراز‭ ‬هامون؛
تقریبا‭ ‬صددرصد‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬صیفی،‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭ !‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬حمید‭ ‬امیرسیدی‭ ‬تنها‭ ‬تولیدکننده‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬صددرصد‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬صیفی‭ ‬و‭ ‬سبزی‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬وارداتی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬۵‭ ‬هزار‭ ‬نوع‭ ‬بذر‭ ‬خیار‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬بذور‭ ‬هیبریدی‭ ‬تولیدی‭ ‬شرکت‭ ‬فراز‭ ‬هامون‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬استان‭ ‬کشور‭ ‬ارزیابی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬خود‭ ‬کشاورز‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬بهتر،‭ ‬بذر‭ ‬مناسبش‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬میکند‭.‬
کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬واردات‭ ‬بذرهایی‭ ‬که‭ ‬قابلیت‭ ‬ترکیب‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬بذرهای‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬ندارند،‭ ‬جز‭ ‬افزایش‭ ‬وابستگی‭ ‬کشور‭ ‬نتیجه‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬شاید‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬اول‭ ‬بذرهای‭ ‬هیبریدی‭ ‬که‭ ‬ژن‭ ‬آن‌ها‭ ‬دستکاری‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬۲۵درصد‭ ‬افزایش‭ ‬دهند‭ ‬اما‭ ‬قابلیت‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬نداشته؛‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬باید‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬بودجه‭ ‬کلانی‭ ‬صرف‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬بذور‭ ‬شود‭.‬
کمترین‭ ‬ضرر‭ ‬استمرار‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬وابستگی‭ ‬شدید‭ ‬به‭ ‬بذور‭ ‬وارداتی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬قرار‭ ‬بگیریم‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬صادرکننده‭ ‬بذر‭ ‬نخواهند‭ ‬یا‭ ‬نتوانند‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بذر‭ ‬بفروشند،‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬پروتئین‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬حیوانی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭  - ‬غذا‭ -  ‬خواهیم‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow