آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری
آبیاری‭ ‬نوین در‭ ‬مارپیچ‭ ‬نبود‭ ‬اعتبارات

3.5‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سنتی‭ ‬آبیاری‭ ‬می‌شوند

آبیاری‭ ‬نوین در‭ ‬مارپیچ‭ ‬نبود‭ ‬اعتبارات

از‭ ‬مجموع‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬مجهز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سخنان‭ ‬عباس‭ ‬زارع،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬کلید‭ ‬خورده‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تخصیص‭ ‬تسهیلات‭ ‬بلاعوض‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬85‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشدی‭ ‬همراه‭ ‬است‭. ‬
موضوعی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬واکنش‭ ‬فعالان‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬متقاضیان‭ ‬بکارگیری‭ ‬تجهیزات‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آنچه‭ ‬بهانه‌های‭ ‬بانک‌های‭ ‬عامل‭ ‬عنوان‭ ‬می‌کنند،‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬درحد‭ ‬حرف‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬کند‭ ‬توسعه‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬تأکید‭ ‬دارند‭.‬ هر‭ ‬چند‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ارائه‌کننده‭ ‬تجهیزات‭ ‬با‭ ‬مثبت‭ ‬ارزیابی‭ ‬کردن‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬فوق‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬سال‌های‭ ‬94‭ ‬و‭ ‬95‭ ‬از‭ ‬کاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماهه‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬خبر‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬می‌گویند‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬بیشترین‭ ‬فشار‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬مطالبات‭ ‬بانک‌ها‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تأمین‌کننده‭ ‬تجهیزات‭ ‬تحمیل‭ ‬می‌شود‭. ‬

تجهیز‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی
به‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین

عباس‭ ‬زارع،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین،‭ ‬درخصوص‭ ‬روند‭ ‬توسعه‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬حدود‭ ‬8‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬آبی‭ ‬قابل‭ ‬کشت،‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬یکصد‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬آن‭ ‬اراضی‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬سنتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬600‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬آن‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬روش‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬ ‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬روند‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬85‭ ‬درصدی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬تسهیلات‭ ‬بلاعوض‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬ایجاد‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬سنتی‭ ‬مصوب‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬سیستم‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬85‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬اجرا‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شد‭. ‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬پرداخت‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬مجوز‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬تداوم‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬نیز‭ ‬همچون‭ ‬روال‭ ‬گذشته‭ ‬تسهیلات‭ ‬اعطایی‭ ‬پرداخت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
زارع‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬کند‭ ‬شدن‭ ‬روند‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬در3‭ ‬ماهه‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬گفت‭: ‬مشکلی‭ ‬در‭ ‬پرداخت‌ها‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬برخی‭ ‬اظهار‭ ‬نظرها‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بانک‌های‭ ‬عامل‭ ‬به‭ ‬بهانه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬بلاعوض‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود‭ ‬وثیقه‌ای‭ ‬از‭ ‬متقاضی‭ ‬درخواست‭ ‬نمی‌گردد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬هرگونه‭ ‬مشکلی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬آمادگی‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬دارد‭.‬

عدم‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬با‭ ‬بهانه‌های‭ ‬مختلف

همچنین‭ ‬علی‭ ‬خان‌محمدی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬مجمع‭ ‬خبرگان‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬تقابل‭ ‬شیوه‭ ‬آبیاری‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین،‭ ‬چالشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تزریق‭ ‬اندک‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬کند‭ ‬طرح،‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬امیدوار‭ ‬بود‭.‬
وی‭ ‬از‭ ‬نامناسب‭ ‬بودن‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬کند‭ ‬ماندن‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬نام‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬85‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬بودجه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬به‌صورت‭ ‬وام‌های‭ ‬بلاعوض‭ ‬تأمین‭ ‬خواهد‭ ‬شد؛‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬درحد‭ ‬حرف‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬تولیدکننده‭ ‬برای‭ ‬تجهیز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬پشتیبانی‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬مانند‭ ‬اغلب‭ ‬طرح‌های‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬نیز‭ ‬آمارها‭ ‬اغلب‭ ‬با‭ ‬آنچه‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد،‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نحوه‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬گفت‭: ‬کشاورز‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬زمین‭ ‬زراعی‭ ‬خود،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬نقشه‭ ‬اقدام‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬پیش‭ ‬فاکتور‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬عامل‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬کارشناسان‭ ‬بانک،‭ ‬تسهیلات‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬85‭ ‬درصد‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬ارائه‌کننده‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود‭.‬ خان‭ ‬محمدی‭ ‬افزود‭: ‬معمولاً‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬با‭ ‬بهانه‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬همچون‭ ‬نبود‭ ‬اعتبارات‭ ‬به‭ ‬تاخیر‭ ‬می‌افتد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬انصراف‭ ‬برای‭ ‬کشاورز‭ ‬باقی‭ ‬نمی‌ماند‭.‬

درخواست‭ ‬پیش‭ ‬فاکتور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬مبلغ‭ ‬واقعی‭ ‬

بهفر‭ ‬بهشاد‭ ‬مدیر‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‭ ‬خوشنام‭ ‬خراسان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬تجهیزات‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬روند‭ ‬توسعه‭ ‬طرح‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قرارگیری‭ ‬اراضی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬اقلیم‌های‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬کم‌آبی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬نگرانی‌های‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشته،‭ ‬اجرای‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬الزامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تخصیص‭ ‬تسهیلات‭ ‬85‭ ‬درصدی‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬94‭ ‬و‭ ‬95‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬مناسبی‭ ‬داشته،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬در‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬چشمگیری‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬چگونگی‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬کشاورز‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ابعاد‭ ‬زمین‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬طرح‭ ‬اقدام‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پیش‭ ‬فاکتور‭ ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شرکت‭ ‬مجری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬عامل‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهد‭. ‬
بهشاد‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬احتمالی‭ ‬درپرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬اعطایی‭ ‬گفت‭: ‬بانک،‭ ‬تسهیلات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مجری‭ ‬واریز‭ ‬می‌کند،‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬این‭ ‬پرداخت‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬مشکلی‭ ‬برای‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬اعطای‭ ‬تسهیلات‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬تخلفات‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬کشاورزان‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬شاهد‭ ‬درخواست‭ ‬کشاورزان‭ ‬برای‭ ‬اخذ‭ ‬پیش‭ ‬فاکتور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬مبلغ‭ ‬واقعی‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬تسهیلات‭ ‬بیشتری‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تخلفات،‭ ‬سامانه‌ای‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬"‭ ‬آسا‭ ‬”‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬تمامی‭ ‬مراحل‭ ‬پروژه‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬تا‭ ‬ارائه‭ ‬پیش‭ ‬فاکتور‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬سامانه‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

تاخیر‭ ‬8‭ ‬ماهه‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات

یکی‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬منطقه‭ ‬قزوین‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دریافت‭ ‬تسهیلات‭ ‬بلاعوض‭ ‬اجرای‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬3‭ ‬هکتار‭ ‬زمین‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬همچون‭ ‬کانال‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬محل‭ ‬استخر‭ ‬اقدام‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬تاکنون‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬40‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تکمیل‭ ‬پرونده‭ ‬قسط‭ ‬اول‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬ماه‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬اعتبار،‭ ‬پرداختی‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‌‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سررسید‭ ‬چک‌هایمان‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬تجهیزات‭ ‬اولیه‭ ‬به‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬فروشندگان‭ ‬فرا‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow