آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری
حیات‭ ‬دوباره‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك

دولت‭ ‬دوازدهم؛‭ ‬حیات‭ ‬دوباره‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان
    
مهندس‭ ‬علیمراد‭ ‬اكبری‭ ‬معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬نام‭ ‬آشنای‭ ‬عرصه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬مردی‭ ‬صاحب‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬بخش‭ ‬كه‭ ‬تحصیلات‭ ‬اكادمیك‭ ‬خود‭ ‬را‭ - ‬قبل‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭- ‬ در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬تكمیل‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
اكبری،‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اداره‭ ‬ترویج‭ ‬سازمان‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایلام‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬شهرستان‌‭ ‬درّه‭ ‬شهر،‭ ‬مدیریت‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬مهندسی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬استان‭ ‬ایلام،‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬كشور،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایلام ‭ -‬پس‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬دو‭ ‬وزارتخانه ‭-‬،‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬دفتر‭ ‬بهبود‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روش‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬كشور،‭ ‬معاون‭ ‬مهندسی‭ ‬شركت‭ ‬تحقیقات‭ ‬پیشرفته،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬مهندسین‭ ‬مشاور‭ ‬نم‭ ‬آب‭ ‬گستر،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شبكه‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬زهكشی‭ ‬رودخانه‌های‭ ‬مرزی‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬مسئولیت‭ ‬معاونت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كارنامه‭ ‬۳۵‭ ‬ساله‭ ‬خدمتی‭ ‬خود‭ ‬دارد‭.‬ با‭ ‬این‭ ‬توصیف‭ ‬او‭ ‬كسی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬بم‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬مصائب‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬كشور‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬كسی‭ ‬ملموس‌تر‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬مخترعین‭ ‬كشور‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬آبیاری‭ ‬زیر‭ ‬سطحی‭ ‬نوین‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬هوادهی‭ ‬ازن‭ ‬از‭ ‬اختراعات‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬اوست‭.‬
از‭ ‬او‭ ‬هنگامی‭ ‬كه‭ ‬می‌پرسم،‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬یكباره‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬اوج‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬شما‭ ‬بود‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬بازنشستگی،‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬ترك‭ ‬كردید،‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬خنده‭ ‬همیشگی‌اش‭ ‬می‌گوید‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬مشمول‭ ‬مهرورزی‭ ‬شدیم‭.‬ و‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬صدها‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬فكر‭ ‬من‭ ‬منعكس‭ ‬و‭ ‬تكثیر‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬هزاران‌نفر‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬توانمند‭ ‬كشور‭ - ‬این‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬انسانی‭- ‬ این‭ ‬چنین‭ ‬از‭ ‬میدان‭ ‬كار‭ ‬بر‭ ‬كنار‭ ‬شدند‭.‬ مصاحبه‭ ‬با‭ ‬خوش‭ ‬رویی‭ ‬و‭ ‬پذیرایی‭ ‬گرم‭ ‬مهندس‭ ‬اكبری،‭ ‬رئیس‭ ‬حوزه‭ ‬معاونت،‭ ‬رئیس‭ ‬دفتر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬احوال‭ ‬پرسی‭ ‬شروع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬چنان‭ ‬پر‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬حرارت‭ ‬از‭ ‬اتفاقات‭ ‬و‭ ‬تصمیمات،‭ ‬پروژه‌های‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬خبرهای‭ ‬خوش‭ ‬آینده‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬كشور‭ ‬می‌گوید‭ ‬كه‭ ‬زمان‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬می‌كنیم‭.‬
و‭ ‬چنین‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نباید‭ ‬اثر‭ ‬آفتاب‭ ‬همیشه‭ ‬درخشان‭ ‬كشورم‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬زاگرس‭ ‬و‭ ‬البرز‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬چنین‭ ‬انسان‌های‭ ‬دلسوز‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬خونگرم‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬گرفت
‭...‬ای‭ ‬آفتاب‭ ‬زندگی‭ ‬بتاب

در‭ ‬دنیا‭ ‬دیپلماسی‭ ‬آب،‭ ‬ جایگزین‭ ‬دیپلماسی‭ ‬نفت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬
مهندس‭ ‬علی‭ ‬مراد‭ ‬اكبری،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی،‭ ‬درگفتگوی‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬خبری‭ ‬ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬‮ - ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮ - ‬‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬این‭ ‬معاونت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬قضاوت‭ ‬دیگران‭ ‬واگذار‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬همچون‭ ‬سایر‭ ‬كشورها‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬نوسانات‭ ‬اقلیمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬اهمیت‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬جایگاهی‭ ‬رسیده‭ ‬كه‭ ‬جای‭ ‬دیپلماسی‭ ‬نفت‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬كشورهایی‭ ‬همچون‭ ‬امریكا‭ ‬با‭ ‬خشكسالی‌های‭ ‬شدیدی‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پنجه‭ ‬نرم‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬جنگ‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬مدت‌ها‭ ‬قبل‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬البته‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬نیست،‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬كه‭ ‬مساحت‭ ‬كشور‭ ‬هلند‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬استان‭ ‬گیلان‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬ما‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬علی‌رغم‭ ‬اینكه‭ ‬متوسط‭ ‬بارندگی‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬استان‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬هلند‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬۸۰‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬۸‭ ‬برابر‭ ‬كل‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬بود،‭ ‬پس‭ ‬ما‭ ‬ظرفیت‭ ‬بالایی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬بالفعل‭ ‬درآید‭.‬

توسعه‭ ‬عمودی‭ -‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬آب‭-‬  راهكار‭ ‬برون‌رفت‭ ‬از‭ ‬مشكل‭ ‬كم‭ ‬آبی‭ ‬
معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك،‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬توسعه‭ ‬عمودی‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬الاجرا‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬باید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬چون‭ ‬كشور‭ ‬تاب‌آوری‭ ‬توسعه‭ ‬عمودی‭ ‬را‭ ‬جزء‭ ‬در‭ ‬حوضه‭ ‬آب‌های‭ ‬مرزی‭ ‬وی‭ ‬افزود،‭ ‬انتقال‭ ‬حوضه‌ای‭ ‬آب‭ ‬جزء‭ ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬شرب‭ ‬از‭ ‬مصادیق‭ ‬تخریب‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬است‭. ‬
اكبری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬راهكارهای‭ ‬دست‭ ‬یابی‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬عمودی‭ ‬گفت‭: ‬روش‌های‭ ‬مدرن‭ ‬آبیاری‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬راهكارها‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭: ‬حدود‭ ‬۱۰‭ ‬میلیون‭ ‬از‭ ‬۲۴‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬اراضی‭ ‬آبی‭ ‬امریكا،‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كند‭. ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬مجهز‭ ‬كردن‭ ‬۳۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬ماهه‭ ‬نخست‭ ‬حدود‭ ‬۴۲‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬آن‭ ‬عملیاتی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬۱۳۳‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرا‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬راه‭ ‬دیگر‭ ‬توسعه‭ ‬عمودی‭ ‬را‭ ‬انتقال‭ ‬گیاهان‭ ‬پر‭ ‬آب‌بر‭ ‬به‭ ‬محیط‌های‭ ‬كنترل‭ ‬شده‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬اگر‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬امكان‭ ‬توسعه‭ ‬گلخانه‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬میكرو‭ ‬آبیاری‭ ‬شوند‭. ‬روش‭ ‬بعدی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬مجازی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬باید‭ ‬گیاهان‭ ‬پر‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬كالاهای‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬مصرف‭ ‬را‭ ‬جزو‭ ‬كالاهای‭ ‬صادراتی‭ ‬گنجاند‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬شود‭.‬ معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك،‭ ‬نشاكاری‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬راهكار‭ ‬دیگر‭ ‬مدیریت‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬نشاكاری‭ ‬محصول،‭ ‬یك‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬آبیاری‭ ‬حذف‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هكتار‭.‬
اكبری،‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬موثر‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬هرچه‭ ‬مواد‭ ‬آلی‭ ‬خاك‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭ ‬ظرفیت‭ ‬نگهداری‭ ‬خاك‭ ‬نیز‭ ‬افزایش‭ ‬مییابد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬كاهش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند‭.‬ وی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ارقام‭ ‬مقاوم‭ ‬به‭ ‬خشكی‭ ‬و‭ ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬براساس‭ ‬تقاضا‭ ‬محوری‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬تاكنون‭ ‬اتفاق‭ ‬نیافتاده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬ملزومات‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬عمودی‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬اقلیم‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬خشك‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬خشك‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬لاجرم‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬مقاوم‭ ‬به‭ ‬خشكی‭ ‬استفاده‭ ‬كنیم‭.‬

پایان‭ ‬دوران‭ ‬بتونیزم‭!‬
معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اشتباهات‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬در‭ ‬ادوار‭ ‬گذشته‭ ‬افزود‭: ‬ساخت‭ ‬سدهای‭ ‬متعدد‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬زیست‭ ‬محیطی،‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬مناطق‭ ‬مشكل‭ ‬ساز‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬ماحصل‭ ‬آن،‭ ‬ریزگردها‭ ‬و‭ ‬گردو‭ ‬غبار‭ ‬است‭. ‬ ‭ ‬اكنون‭ ‬باید‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬سد‭ ‬سازی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬هزینه‭ ‬شود‭.‬

‭ ‬
حجم‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬
در‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬بود
وی‭ ‬به‭ ‬سابقه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬كشور،‭ ‬از‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬تا‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬علی‌رغم‭ ‬وجود‭ ‬مشكلات‭ ‬عدیده‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ناجوانمردانه‭ ‬و‭ ‬تحمیلی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آب،‭ ‬هیچ‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬نكرده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬اعتبارات‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬بود‭.‬ شایان‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۸۰‭ ‬درصد‭ ‬اعتبارات‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬معاونت‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌شود‭.‬ معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها،‭ ‬تخصیص‭ ‬۱۰‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬از‭ ‬اعتبارات‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬مهار‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬آب‌های‭ ‬كشور،‭ ‬احداث‭ ‬شبكه‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬زهكشی‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬فرعی‭ ‬كه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اعتبارات‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬شامل‭ ‬پروژه‌های‭ ‬۵۵۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬احیای‭ ‬اراضی‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬ایلام‭ -‬یك‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭-‬،‭ ‬پروژه‭ ‬۴۶‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬سیستان‭  -‬۵۰۰ ‭ ‬میلیون‭ ‬دلار - ‬،‭ ‬پروژه‭ ‬۲۲۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬شبكه‌های‭ ‬مناطق‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬گرمسیری‭ ‬كشور ‭ -‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ - ‬و‭... ‬بوده‌است‭.‬

آبیاری‭ ‬میكرو،‭ ‬ رویكرد‭ ‬اصلی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی
اكبری‭ ‬درخصوص‭ ‬انتقادهای‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬سیستم‌های‭ ‬رو‭ ‬باز‭ ‬آبیاری‭ ‬طرح‭ ‬۵۵۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬نیز‭ ‬گفت‭: ‬رویكرد‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬طرح‌ها‭  ‬به‭ ‬سمت‭ ‬آبیاری‭ ‬میكرو،‭ ‬سپس‭ ‬ماشین‌های‭ ‬آبیاری،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سیستم‌های‭ ‬كلاسیك،‭ ‬روش‌های‭ ‬كم‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬نهایی‭ ‬كانال‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬نوع‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری،‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬تعیین‭ ‬نمی‌كنیم‭ ‬بلكه‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬پارامترهای‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬مشخص‭ ‬می‌كند‭.‬ وی‭ ‬خبر‭ ‬خوشی‭ ‬درباره‭ ‬پروژه‭ ‬۲۲۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ - ‬مناطق‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬گرمسیری‭ ‬كشور‭- ‬ داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬۵‭.‬۹۸‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬فشار‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

پروژه‭ ‬شاخص‭ ‬كشور
معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬پروژه‭ ‬۴۶‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬سیستان‭ ‬را‭ ‬جزو‭ ‬پروژه‌های‭ ‬شاخص‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬از‭ ‬تأمین‭ ‬آب‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬گیاه‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬لوله‌گذاری‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬مضافاً‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‌های‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬برای‭ ‬۲۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬عملیات‭ ‬حدود‭ ‬۴۰‭ ‬درصد‭ ‬پیشرفت‭ ‬فیزیكی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬امسال‭ ‬۲۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬آن‭ ‬تحویل‭ ‬می‌شود‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬۴۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬اعتبار‭ ‬به‌منظور‭ ‬هزینه‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬مذكور‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬۱۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬۴۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬اعتبار‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تأمین،‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬سال‭ ‬پایانی‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

آب‭ ‬و‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬خط‭ ‬قرمز‭ ‬دولت‭ ‬
اكبری‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬خوب‭ ‬اعتبارات‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬گفت‭ ‬اعتبارات‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬۳‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۲۸۰‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تعداد‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬۱۱‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۸۰۰‭ ‬پروژه‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نشانگر‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پراكندگی،‭ ‬كوچك‭ ‬بودن‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬و‭ ‬حجم‭ ‬عظیم‭ ‬تلاش‭ ‬همكاران‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬می‌باشد‭.‬ ایشان‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كردند‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬به‌طور‭ ‬خاص‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬خط‭ ‬قرمز‭ ‬دولت‭ ‬هستند‭.‬

نقش‭ ‬حاكمیتی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭  ‬
اكبری‭ ‬اذعان‭ ‬كرد‭: ‬استفاده‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آبی،‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬كارشناسان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اتفاق‭ ‬نظر‭ ‬دارند؛‭ ‬و‭ ‬لازمه‭ ‬آن‭ ‬بهره‌ور‭ ‬كردن‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬رویكرد‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬۹‭/‬۰‭ ‬كیلوگرم‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬۲.۱‬ كیلوگرم‭ ‬بر‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬رسیده‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬ارتقاء‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بطور‭ ‬متوسط‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬تا‭ ‬۵‭.‬۲‭ ‬كیلوگرم‭ ‬در‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬امكان‌پذیر‭ ‬است‭.‬ معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬به‭ ‬عوامل‭ ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬بهره‌وری‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬ادوات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬تهیه‭ ‬زمین،‭ ‬بذر،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌ها،‭ ‬كود‭ ‬و‭ ‬سم،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‭ ‬شده،‭ ‬مدیریت‭ ‬آبیاری،‭ ‬مسائل‭ ‬خاكورزی،‭ ‬برداشت،‭ ‬مدیریت‭ ‬منابع‭ ‬انسانی،‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭... ‬همه‭ ‬از‭ ‬مسائلی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬بهره‌وری‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬نقش‭ ‬حاكمیتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬داراست‭.‬

مدیریت‭ ‬آب،‭ ‬ضرورت‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬
اكبری،‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬حساس‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬نداشته‭ ‬باشیم‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬روبرو‭ ‬خواهیم‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬كه‭ ‬نسل‭ ‬آینده‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬در‭ ‬برطرف‭ ‬كردن‭ ‬این‭ ‬مشكل‭ ‬كار‭ ‬چندانی‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۳۵۰‭ ‬هزار‭ ‬حلقه‭ ‬چاه‭ ‬غیرمجاز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬سالانه‭ ‬بالای‭ ‬۱۵‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬به‭ ‬غارت‭ ‬می‌رود‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬مدیریت‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفت‭ ‬اوضاع‭ ‬آب‭ ‬بهتر‭ ‬بود‭.‬ معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬تعادل‭ ‬بخشی‭ ‬آب‌های‭ ‬زیرزمینی‭ ‬افزود‭: ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تعادل‭ ‬بخشی‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬به‭ ‬سرانجام‭ ‬مطلوب‭ ‬برسد‭.‬

عقب‭ ‬ماندگی‭ ‬تاریخی‭ ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬
اكبری‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭: ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬تاریخی‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بایستی‭ ‬براساس‭ ‬تقاضا‭ ‬محوری‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬و‭ ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬شبكه‌های‭ ‬۲‭ ‬یا‭ ‬ابتدای‭ ‬شبكه‌های‭ ‬۲‭ ‬و‭ ‬۳‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬ بنابراین‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬مهم،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬ابزار‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬شبكه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬فرعی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬این‭ ‬مشكل‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬شبكه‌های‭ ‬ما‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬اما‭ ‬به‌‭ ‬هرصورت‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬عملیاتی‭ ‬گردد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬نحوه‭ ‬اجرائی‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬تدبیر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

كارآئی‭ ‬روش‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری
معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك،‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬آبیاری‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬میكرو‭ ‬را‭ ‬الزامی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۳۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬گندم‭ ‬بصورت -‬ تیپ‭ ‬Tape‭- ‬ قطره‌ای‭ ‬كاشته‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬ركورد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۳‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬برداشت‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬بودیم‭.‬ اكبری‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬ارزیابی‭ ‬موفقیت‭ ‬آمیز‭ ‬ Tape‬در‭ ‬كاشت‭ ‬ذرت‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬۱۰۰‭ ‬تن‭ ‬ذرت‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬میزان‭ ‬آب‭ ‬مصرفی‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬حدود‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬گزارش‭ ‬شده،‭ ‬كه‭ ‬نشانگر‭ ‬كاهش‭ ‬مصرف‭ ‬است‭.‬

راستی‭ ‬آزمایی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی شركت‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬مهندسی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬
معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك،‭ ‬شركت‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مهندسی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬را‭ ‬۱۲۰۰‭ ‬شركت‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬این‭ ‬شركت‌ها‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬درجه‌بندی‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬مهندسی‭ ‬لازم‭ ‬برخوردار‭ ‬نیستند‭ ‬از‭ ‬لیست‭ ‬حذف‭ ‬می‌شوند‭ ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬شركت‭ ‬حذف‭ ‬شدند‭.‬
اكبری‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬توان‭ ‬اجرایی‭ ‬سیستم‌های‭ ‬مدرن‭ ‬آبیاری‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬است ‬و‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬۹۵‭ ‬درصد‭ ‬لوازم‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬بخش‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭.‬

اجرای‭ ‬طرح‭ ‬سنجش میزان‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬كشاورزی
وی‭ ‬به‭ ‬برنامه‌های‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرای‭ ‬معاونت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بروز‭ ‬كردن‭ ‬سند‭ ‬ملی‭ ‬آب‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برنامه‌هاست‭ ‬كه‭ ‬احتمالاً‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬رو‭ ‬نمایی‭ ‬می‌شود‭. ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬دیگر،‭ ‬طرح‭ ‬تعیین‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬مزرعه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬میدانی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬مسئول‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬۳۵‭ ‬دشت‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬گندم،‭ ‬برنج،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬لوبیا‭ ‬بدون‭ ‬دخالت‭ ‬كشاورز‭ ‬یا‭ ‬توصیه‭ ‬وی،‭ ‬ابزار‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭. ‬فقط‭ ‬آبی‭ ‬كه‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬می‌كنیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬هر‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬راندمان‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مقایسه‭ ‬در‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬میزان‭ ‬كاهش‭ ‬یا‭ ‬افزایش‭ ‬مصرف‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مزرعه‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تصحیح‭ ‬مدیریت‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬می‌شود‭.‬

مصرف‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬است
اكبری‭ ‬آمار‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬ارگان‌های‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬رسمی‭ ‬درخصوص‭ ‬مصرف‭ ‬۹۰‭ ‬درصد‭ ‬آب‌های‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬نادرست‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمار‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬میزان‭ ‬آب‭ ‬موجود‭ ‬كشور‭ ‬حدود‭ ‬۱۰۴‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬۱۰‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬استفاده‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده،‭ ‬حدود‭ ‬۱۱‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬شمالی‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬دریا‭ ‬روانه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬حدود‭ ‬۶‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬استان‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬به‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬می‌ریزد‭.‬ سالانه‭ ‬۵‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬آب‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬شبكه‌های‭ ‬روباز‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬سدها‭ ‬تبخیر‭ ‬می‌شود‭. ‬آب‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬شرب‭ ‬نیز‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬۶‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬محاسبه‭ ‬مقدار‭ ‬آبی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬رهاسازی‭ ‬می‌گردد‭ ‬جمعاً‭ ‬حدود‭ ‬۴۰‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬امور‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬۶۰‭ ‬درصد‭ ‬مابقی‭ ‬آب‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬مصرف‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬

مكانیزاسیون‭ ‬كمك‭ ‬حال‭ ‬بخش
اكبری‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬كمك‭ ‬حال‭ ‬معاونت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اگر‭ ‬شركتی‭ ‬از‭ ‬مركز‭ ‬تست‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬گواهی‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬حق‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬

جشن‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬خاك
وی‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬جشن‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬كلیه‭ ‬استان‌ها‭ ‬ابلاغ‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬جشن‭ ‬روز‭ ‬جهانی‭ ‬خاك‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬معاون‭ ‬سازمان‭ ‬فائو‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

هدیه‭ ‬زكات‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬احیای‭ ‬قنات‭ ‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬جلسات‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬نماینده‭ ‬ولی‭ ‬فقیه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬معاونت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬پیشنهاد‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأمین‭ ‬اعتبار‭ ‬احیای‭ ‬قنوات،‭ ‬از‭ ‬زكات‭ ‬دریافت‭ ‬شده‭ ‬كشاورزان‭ ‬كه‭ ‬حركتی‭ ‬عام‭ ‬المنفعه‭ ‬نیز‭ ‬است‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭.‬ معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬بودجه‭ ‬امسال‭ ‬قنات‭ ‬را‭ ‬۶۶‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ -‬۳‭ ‬برابر‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭- ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬بودجه‭ ‬كافی‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭.‬

خاك‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد
وی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬به‭ ‬گنجانده‭ ‬شدن‭ ‬امور‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬سالانه‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬بهبود‭ ‬و‭ ‬حاصلخیزی‭ ‬خاك‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭. ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬۶۰‭ ‬درصد‭ ‬خاك‌های‭ ‬كشور‭ ‬زیر‭ ‬نیم‭ ‬درصد‭ ‬مواد‭ ‬آلی‭ ‬دارند‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲‭ ‬درصد‭ ‬باشد‭.‬ معاون‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬تهیه‭ ‬نقشه‭ ‬مواد‭ ‬آلی‭ ‬در‭ ‬خاك‌های‭ ‬كشور‭ ‬تأكید‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تزریق‭ ‬بودجه‭ ‬این‭ ‬نقشه‭ ‬می‌تواند‭ ‬بسیار‭ ‬موثر‭ ‬واقع‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجمع‭ ‬جهانی‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬سازمان‭ ‬فائو‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬ایران‭ ‬ارائه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دنیا‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬ اكبری‭ ‬درخصوص‭ ‬عقد‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬فائو‭ ‬نیز‭ ‬گفت‭: ‬دو‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬كشورهای‭ ‬خاور‭ ‬نزدیك‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ارتقا‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow