آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری
اَبَر‭ ‬اولویت‭ ‬ما‭ ‬بهینه‭ ‬سازی‭ ‬مصرف‭ ‬آب

چالش‌های‭ ‬پیش‌رو صدارت‭ ‬حجتی
از‭ ‬زبان‭ ‬صاحب‌منصبان

دولت‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬متهم‭ ‬اصلی‭ ‬بحران‭ ‬آب
اَبَر‭ ‬اولویت‭ ‬ما‭ ‬بهینه‭ ‬سازی‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬است

نویسنده: محبوبه قرمزچشمه

محسن‭ ‬بهرامی‭ ‬ارض‭ ‬اقدس‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬روزنامه‌نگاران‭ ‬برجسته‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬اقتصادی‭ ‬كشور‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سوابق‭ ‬وی‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬بازرگانی،‭ ‬مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬وزیر‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولت‭ ‬اصلاحات،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬مركز‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬ایران،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬نمایندگان‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬معادن‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬دوره،‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬روزنامه‭ ‬حیات‭ ‬نو‭ ‬اقتصادی،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬مركز‭ ‬داوری‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنایع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭.‬
بهرامی‭ ‬اكنون‭ ‬به‌عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬كمیسیون‭ ‬تسهیل‭ ‬تجارت‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬معاون‭ ‬اجرایی‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬مشغول‭ ‬خدمت‭ ‬است‭.‬

بزرگترین‭ ‬چالش‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬است
بزرگترین‭ ‬چالش‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حفر‭ ‬چاه‌های‭ ‬غیر‭ ‬مجاز‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب‌های‭ ‬زیر‭ ‬زمینی‭ ‬این‭ ‬بحران‭ ‬تشدید‭ ‬شد‭.‬ ابر‭ ‬اولویت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬باید‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬باشد،‭ ‬كشت‭ ‬مجازی‭ ‬محصولاتی‭ ‬كه‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬بالایی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬كشت‭ ‬محصولاتی‭ ‬كه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬كمتر‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بیشتری‭ ‬دارد،‭ ‬می‌تواند‭ ‬راه‌گشا‭ ‬باشد‭.‬

خودكفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬بهایی‭ ‬باشد
همچنین‭ ‬خودكفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬بهایی‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم،‭ ‬شكر‭ ‬دوبرابر‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬تولیدات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬دقیق‭ ‬می‌تواند‭ ‬محقق‭ ‬شود‭. ‬ اشتغال‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬معیشت‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬جدی‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور‭ ‬است؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬مشكلات‭ ‬اجتماعی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬آسیب‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭ ‬وقتی‭ ‬درباره‭ ‬معیشت‭ ‬صحبت‭ ‬می‌كنیم‭ ‬توجه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬خانوار‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‭ ‬سبد‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬كردن‭ ‬سفره‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬دیگر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬است؛‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬اولویت‭ ‬به‌پیش‌نیازهای‭ ‬اساسی‭ ‬احتیاج‭ ‬دارد‭.‬ چنانچه‭ ‬زمینه‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬خطوط‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬مرغوب‭ ‬و‭ ‬برندهای‭ ‬معتبر‭ ‬جهانی‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬جای‭ ‬رشد‭ ‬دارد‭. ‬اگر‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬هم‭ ‬برنامه‭ ‬ترویجی‭ ‬مناسبی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬ظرفیت‭ ‬بالایی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬استفاده‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬آب،‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بالاتری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬البته‭ ‬صنعت‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬كشاورزی‭ ‬مكانیزه‭ ‬باشد‭.‬
در‭ ‬بعد‭ ‬دیگر‭ ‬نگاه‭ ‬ویژه‭ ‬به‭ ‬مزیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬هم‌اكنون‭ ‬مزیت‭ ‬اصلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭. ‬ایران‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬كرد‭.‬
باید‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نكته‭ ‬توجه‭ ‬شود؛‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬سرمایه‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود؛‭ ‬تلاش‭ ‬شود‭ ‬سرمایه‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬جذب‭ ‬شود‭.‬ ‬متأسفانه‭ ‬این‭ ‬حلقه‭ ‬مفقوده‭ ‬كمتر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬خارجی‭ ‬خود‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬پیش‌نیازهایی‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬ساختارهای‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬كشور‭ ‬موردتوجه‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow