زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
پیشرفت‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬بذور

پیشرفت‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬بذور

مطابق‭ ‬با‭ ‬نیاز‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬رشدی‭ ‬گیاه،‭ ‬تکنیکی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬Coating‭ ‬یا‭ ‬پوشش‌دار‭ ‬کردن‭ ‬بذر‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود،‭ ‬که‭ ‬براساس‭ ‬آن‭ ‬درنهایت‭ ‬دقت‭ ‬لایه‌هایی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬تذر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬
سیستم‭ ‬کوتینگ‭ ‬یک‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬70‭ ‬به‌صورت‭ ‬ساده‭ ‬با‭ ‬بذر‭ ‬چغندر‭ ‬وارد‭ ‬ایران‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬به‌صورت‭ ‬یک‭ ‬تکنیک‭ ‬تخصصی،‭ ‬انقلابی‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بذر‭ ‬پدید‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تکنیک‭ ‬به‌راحتی‭ ‬می‌توان‭ ‬لایه‌های‭ ‬کاملا‭ ‬هدفمند‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬کاهش‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تنش‌های‭ ‬محیطی،‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬یک‭ ‬رشد‭ ‬سالم‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬گیاهی‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬محیط‭ ‬رشدی‭ ‬بذر،‭ ‬لایه‌هایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اطرافش‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بالاترین‭ ‬درصد،‭ ‬جوانه‌زنی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬بذر‭ ‬رشد‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬بالایی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
کوتینگ‭ ‬بذر،‭ ‬پیشرفت‭ ‬عظیمی‭ ‬در‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬و‭ ‬مناسب‌سازی‭ ‬بذر‭ ‬برای‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬مزایای‭ ‬این‭ ‬ابتکار‭ ‬بسیار‭ ‬ارزشمند‭ ‬است‭ ‬به‌خصوص‭ ‬برای‭ ‬بذور‭ ‬ناهمگن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬برای‭ ‬مخلوط‭ ‬بذوری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‌صورت‭ ‬مکانیکی‭ ‬کشت‭ ‬می‌شوند‭.‬
در‭ ‬سطوح‭ ‬مشکل‌ساز‭ ‬مانند‭ ‬پشته‌ها‭ ‬و‭ ‬سطوح‭ ‬دارای‭ ‬ارتفاع‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬دامنه‭ ‬کوه‌ها‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬خاک‭ ‬کاهش‭ ‬می‌یابد‭.‬
وزن‭ ‬بالای‭ ‬هزار‭ ‬دانه‭ ‬بذر‭ ‬پوشش‌دار‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بذر‭ ‬بدون‭ ‬پوشش‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬کشت‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬باد‭ ‬شدید‭ ‬بذور‭ ‬مستقیما‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬قرار‭ ‬گیرند،‭ ‬در‭ ‬حالی‌که‭ ‬بذور‭ ‬بدون‭ ‬پوشش‭ ‬تحت‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬وزن‭ ‬پایینی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬غیرقابل‭ ‬کنترل‭ ‬است‭.‬
وزن‭ ‬بالاتر‭ ‬بذور‭ ‬کوتینگ‭ ‬همچنین‭ ‬سبب‭ ‬تماس‭ ‬مطمئن‌تر‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬راندمان‭ ‬رشد‭ ‬بالاتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بذر‭ ‬عادی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬کوتینگ‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬جوانه‭ ‬زنی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬نهال‌های‭ ‬بذری‭ ‬مؤثر‭ ‬است‭. ‬مهمترین‭ ‬نقش‭ ‬کوتینگ‭ ‬در‭ ‬جوانه‌زنی،‭ ‬متورم‭ ‬شدن‭ ‬پوشش‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬آبگیری‭ ‬و‭ ‬اندوخته‭ ‬آب‭ ‬بالای‭ ‬درون‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬
آینده‭ ‬کشاورزی،‭ ‬بذور‭ ‬کوتینگ‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬بذور‭ ‬توانایی‭ ‬کاشت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سطوح‭ ‬و‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬سطوح‭ ‬خاک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬کاهش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬بسیار‭ ‬مؤثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow