زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
آشتی‭ ‬مجدد‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال

مهندس‭ ‬علی‌آبادی‭ ‬مسئول‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی

آشتی‭ ‬مجدد‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬علی‌آبادی‭ ‬متولد‭ ‬دیار‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬سختکوش‭ ‬و‭ ‬هنرمند‭ ‬شهر‭ ‬شهیدپرور‭ ‬اصفهان،‭ ‬طی‭ ‬سال‌ها‭ ‬مدیریت،‭ ‬چهره‌ای‭ ‬جدی،‭ ‬پرکار،‭ ‬مطمئن‭ ‬و‭ ‬اثرگذار‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬می‌گذارد‭. ‬وی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۰۰‭ ‬واحد‭ ‬درسی‭ ‬رشته‭ ‬مهندسی‭ ‬عمران‭ ‬را‭ ‬نگذارنده‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬انقلاب،‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬کرد‭. ‬
علی‭ ‬آبادی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۵۸‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬دوستانش‭ ‬که‭ ‬جزو‭ ‬هسته‌های‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬جهاد‭ ‬بودند‭ ‬راهی‭ ‬جبهه‌ها‭ ‬شدند‭. ‬علی‌آبادی‭ ‬در‭ ‬محاصره‭ ‬آبادان،‭ ‬مسئولیت‭ ‬مهندسی‭ ‬ستاد‭ ‬جنگ‭ ‬آبادان‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬۵۹‭ ‬خمپاره‭ ‬دشمن‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خیل‭ ‬عظیم‭ ‬جانبازان‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬آغاز‭ ‬مجدد‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬اخذ‭ ‬درجه‭ ‬مهندسی‭ ‬عمران‭ ‬در‭ ‬پلی‌تکنیک‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬درس‭ ‬و‭ ‬جبهه‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬انقلاب‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬فوق‭ ‬لیسانس‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬سپاه‭ ‬پاسداران،‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬بعدی‭ ‬خدمتگزاری‭ ‬وی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬جبهه‌ها‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬کرد‭. ‬
قرارگاه‭ ‬خاتم‌النبیاء‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬تجاری‭ ‬بنیاد،‭ ‬دیگر‭ ‬میزبانان‭ ‬کار‭ ‬مدیریتی‭ ‬علی‌آبادی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۷۰‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬استمرار‭ ‬بخشید‭ ‬که‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭. ‬با‭ ‬شناختی‭ ‬که‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬مدیریتی‭ ‬علی‌آبادی‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬پاییز‭ ‬امسال‭ ‬وی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬"مسئول‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی"‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬تجارب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬فعالان‭ ‬تشکل‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬تولیدکنندگان،‭ ‬تأمینکنندگان‭ ‬و‭ ‬توزیعکنندگان‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬مهندس‭ ‬علی‌آبادی،‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬تنها‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجرای‭ ‬ترکیب‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬باز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬اگر‭ ‬ظرفیت‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬بالفعل‭ ‬شود‭ ‬امکان‭ ‬تولید،‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬تعادل‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬تا‭ ‬منافع‭ ‬کشور،‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‭ ‬حفظ‭ ‬شود‭.‬
خبرنگاران‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬نشستی‭ ‬با‭ ‬وی،‭ ‬تحلیل‌های‭ ‬کارشناسی‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬علی‭ ‬آبادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬منافع‭ ‬باغداران‭ ‬و‭ ‬آشتی‭ ‬مردم‭ ‬کشور،‭ ‬با‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال‭ ‬پس‭ ‬ازخسارت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬ریختگی‭ ‬بازار،‭ ‬قلم‭ ‬زدند‭. ‬
مهندس‭ ‬علی‭ ‬آبادی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سرمازدگی‭ ‬و‭ ‬خسارت‭ ‬باغات‭ ‬مرکبات‭ ‬که‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬باغات‭ ‬شمال‭ ‬را‭ ‬غیرقابل‭ ‬مصرف‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬بررسی‌های‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمده‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬مرکبات‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سرمازدگی‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬دسته‭ ‬تقسیم‌بندی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
الف‭.‬‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬صددرصد‭ ‬یخ‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬عرضه‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬آن،‭ ‬امحاء‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خرید‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬نرخ‭ ‬تضمینی‭ ‬امحاء‭ ‬آن‭ ‬انجام‭ ‬شد‭.‬
ب‭.‬‭ ‬بخش‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬خسارت‭ ‬دیده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬مخلوط‭ ‬کردن‭ ‬پرتقال‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬پرتقال‭ ‬سالم،‭ ‬امنیت‭ ‬روانی‭ ‬جامعه‭ ‬خریداران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬سلامتی‭ ‬پرتقال‭ ‬شمال‭ ‬سلب‭ ‬شود‭. ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬محصول‭ ‬یکدست‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‭ ‬نرسد‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬خریدار،‭ ‬به‭ ‬نقاط‭  ‬پرتقال‌خیز‭ ‬دیگر‭ ‬توجه‭ ‬یابد‭ ‬که‭ ‬دود‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬وحله‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬باغدار‭ ‬شمال‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬موجب‭ ‬خسران‭ ‬و‭ ‬خسارت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‭ ‬شد‭.
‬البته‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پرتقال‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬بود‭ ‬وارد‭ ‬چرخه‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬گردید‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬مطالبات‭ ‬فروشندگان‭ ‬پرداخت‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬مهندس‭ ‬علی‭ ‬آبادی‭ ‬که‭ ‬۴۰‭ ‬الی‭ ‬۵۰‭ ‬مرکز‭ ‬نگهداری‭ ‬پرتقال‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۳۰۰‭ ‬محموله‭ ‬مرکبات‭ ‬را‭ ‬تست‭ ‬و‭ ‬چک‭ ‬کرده‭ ‬می‌گوید‭ ‬مشکلات‭ ‬مخلوطکردن‭ ‬پرتقال‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬معیوب،‭ ‬امروز‭ ‬جاذبه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬خریدار‭ ‬باقی‭ ‬نگذاشته‭ ‬است‭.‬
ج. بخش‭ ‬سوم‭ ‬پرتقال‭ ‬هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سرمازدگی‭ ‬چیده‭ ‬و‭ ‬انبار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مشکلات‭ ‬بی‭ ‬اعتمادی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬خریدار‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬دیگر‭ ‬مردم‭ ‬رغبت‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال‭ ‬ندارند‭.‬

چه‭ ‬باید‭ ‬کرد

مهندس‭ ‬علی‌آبادی‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬ملی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬کشور‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬باید‭ ‬نگاه‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬مردم‭ ‬پاک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬آشتی‭ ‬بین‭ ‬مصرفکنندگان‭(‬مردم‭) ‬با‭ ‬باغداران‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال‭ ‬یافت‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬اینصورت‭ ‬مردم‭ ‬صرفا‭ ‬به‭ ‬مرکبات‭ ‬جنوب‭ ‬یا‭ ‬خرید‭ ‬مرکبات‭ ‬وارداتی‭ ‬روی‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬موجبات‭ ‬تضعیف‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬باغداران‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال‭ ‬فراهم‭ ‬می‭ ‬شود‭.
 ‬وی‭ ‬در‭ ‬عین‌حال‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬عرضه کنندگان‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال،‭ ‬با‭ ‬صداقت‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬سلامت‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬محصول‭ ‬سالم‭ ‬به‭ ‬هموطنان‭ ‬می‌توانند‭ ‬مجدداً‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬مرکبات‭ ‬شمال‭ ‬را‭ ‬احیاء‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬زمین‌گیر‭ ‬شدن‭ ‬باغداران‭ ‬شمال‭ ‬جلوگیری‭ ‬نماید‭. ‬
با‭ ‬تشکر‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬بالان‭ ‬مدیریت‭ ‬محترم‭ ‬روابط‭ ‬عمومی
و‭ ‬بین‭ ‬الملل‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آوردند‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۲  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow