زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
میوه؛‭ ‬قاچاق‭ ‬یا‭ ‬واردات

در،‭ ‬همچنان‭ ‬بر‭ ‬پاشنه‭ ‬اصلی‭ ‬می‌چرخد

میوه؛‭ ‬قاچاق‭ ‬یا‭ ‬واردات

مهتاب‭ ‬علیزاده
اگر‭ ‬سرما‭ ‬و‭ ‬برف‭ ‬و‭ ‬یخبندان‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬خسارت‭ ‬وارد‭ ‬نمیکرد،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬یافت‭ ‬می‌شد‭. ‬جالب‭ ‬اینکه‭ ‬امسال‭ ‬مرکبات‭ ‬با‭ ‬تعرفه‭ ‬۵‭ ‬درصد‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬حتی‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬۵‭ ‬درصد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬خسارات‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬باغداران‭ ‬اختصاص‭ ‬نداد‭ ‬و‭ ‬صد‭ ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬واردات‭ ‬قانونی‭ ‬هم‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گرفت‭ ‬قاجاق‭ ‬آن‭ ‬مثل‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬امروز‭ ‬رواج‭ ‬داشت،‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
اگرچه‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬آمارهای‭ ‬ارایه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مراکز‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬غیررسمی‭ ‬اطمینان‭ ‬داشت،‭ ‬اما‭ ‬روال‭ ‬رشد‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬از‭ ‬۳‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬تا‭ ‬۲۳‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار،‭ ‬آن‌هم‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬آشفته‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬تعطیلی‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬قابل‌تأمل‭ ‬است‭. ‬قاچاق‭ ‬امری‭ ‬همیشگی‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬ریشهکن‭ ‬شدن‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬آن‌گاه‭ ‬که‭ ‬بحث‭ ‬ضربه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی،‭ ‬تضعیف‭ ‬یا‭ ‬تعطیلی‭ ‬مراکز‭ ‬تولیدی‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬صنعتی،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خدماتی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬باشد،‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌توان‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬چشم‭ ‬بست‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬آنکه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬ده‭ ‬کشور‭ ‬اول‭ ‬تولیدکننده‭ ‬میوه‭ ‬جهان‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دوم‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬به‌دلیل‭ ‬قاچاق‭ ‬انواع‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬میوه‌هایی‭ ‬که‭ ‬مشابه‭ ‬داخلی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬مطامع‭ ‬افرادی‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬اَشکال‭ ‬مختلف‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬می‌شوند،‭ ‬بعضاً‭ ‬باغداران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬جدی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬شرایط‭ ‬چهار‭ ‬فصل‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬ذخیره‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬میوه‌ها‭ ‬تا‭ ‬فرا‭ ‬رسیدن‭ ‬زمان‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬واردات‭ ‬میوه‭ ‬را‭ ‬ناموجه‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬بنابر‭ ‬تصمیم‭ ‬مسئولان‭ ‬کشاورزی‭ ‬فقط‭ ‬واردات‭ ‬موز‭ ‬دارای‭ ‬مجوز‭ ‬رسمی‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬انواعی‭ ‬از‭ ‬میوه‌های‭ ‬گرمسیری‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬غیرگرمسیری‭ ‬نظیر‭ ‬گلابی‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نارنگی‭ ‬پاکستانی،‭ ‬آناناس،‭ ‬نارگیل،‭ ‬انبه،‭ ‬شاه‭ ‬بلوط‭ ‬ترکیه،‭ ‬زیتون‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ... ‬در‭ ‬بازار‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬
واقعیت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬اندکی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حاشیه‭ ‬سود‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬چنین‭ ‬میوه‌هایی،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬رسمی،‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قراردادن‭ ‬مسئولان‭ ‬دولتی،‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬ویران‭ ‬کردن‭ ‬باغ‌های‭ ‬داخلی‭ ‬برنمی‌دارند‭ ‬و‭ ‬آن‌گونه‭ ‬عمل‭ ‬میکنند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬لطایف‭ ‬الحیلی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سود‭ ‬باد‭ ‬آورده‭ ‬دست‭ ‬یابند‭. ‬

پایان‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬تکراری‭ ‬تامین‭ ‬میوه

باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌شویم‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬تکراری‭ ‬تأمین‭ ‬میوه‭ ‬موردنیاز‭ ‬ایام‭ ‬عید‭ ‬نوروز‭ ‬موجب‭ ‬گفت‌وگوها‭ ‬و‭ ‬جروبحث‌های‭ ‬فراوان‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬دیگر‭ ‬نخ‌نما‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬بازی‭ ‬بی‌مایه،‭ ‬البته‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬است‭. ‬اگرچه‭ ‬به‌دلیل‭ ‬داشتن‭ ‬ذخیره‭ ‬کافی‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬میوه‭ ‬تولید‭ ‬داخل،‭ ‬دستور‭ ‬محدودیت‭ ‬واردات‭ ‬داده‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬پارادوکسی‭ ‬بین‭ ‬کارشناسان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬تبدیل‭ ‬و‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برزخ‭ ‬تردید‭ ‬و‭ ‬نگرانی‭ ‬به‭ ‬واقعی‭ ‬بودن‭ ‬چنین‭ ‬تصمیم‌گیری،‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬افراد‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬واردات،‭ ‬مستمسکی‭ ‬برای‭ ‬قاچاق‭ ‬میوه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوبه‌خود‭ ‬پذیرفتن‭ ‬قدرت‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬سازمان‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬است‭. ‬متأسفانه‭ ‬مراجع‭ ‬رسمی،‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عوامل‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬تعیینکننده‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تجارت‭ ‬پذیرفته‌اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نشأت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬وابستگی‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬گرمی‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬به‭ ‬مراکز‭ ‬قدرت‭ ‬است‭. ‬قاچاق‭ ‬میوه،‭ ‬سازوکار‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬لاستیک‭ ‬یا‭ ‬پارچه‭ ‬تفاوت‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬می‌بایست‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فسادپذیر‭ ‬بودن‭ ‬تحت‭ ‬شرایط‭ ‬کنترل‭ ‬شده‌ای‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرفکننده‭ ‬برسد،‭ ‬بنابراین‭ ‬نمی‌توان‭ ‬باور‭ ‬داشت‭ ‬در‭ ‬کانتینرهای‭ ‬مهروموم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فاقد‭ ‬سیستم‭ ‬برودتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬میدان‌های‭ ‬تره‌بار‭ ‬شهرها‭ ‬می‌رسند‭ ‬بدون‭ ‬اطلاع‭ ‬مسئولان‭ ‬می‌باشد‭.‬

قاچاقچی‭ ‬درکی‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬ندارد

مجتبی‭ ‬شادلو،‭ ‬نائب‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬باغداران‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آزادی‭ ‬واردات،‭ ‬شاهد‭ ‬رشد‭ ‬قاچاق‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬تشخیص‭ ‬میوه‌های‭ ‬قاچاق‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬رسمی‭ ‬کار‭ ‬مشکلی‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬عنایت‭ ‬ا‭... ‬بیابانی،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬دبیرکل‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬نیز‭ ‬می‌گوید‭: ‬هر‭ ‬محدودیتی،‭ ‬بحث‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬به‌همراه‭ ‬دارد،‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬قاچاقچی‭ ‬درکی‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬منحصراً‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬کسب‭ ‬سود‭ ‬خود‭ ‬می‌باشد،‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬باغداری‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بلندمدت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬برنامه‭ ‬بلندمدت‭ ‬داشت‭.‬
سیدرضا‭ ‬نورانی،رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬ارگانیک‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬متولی‭ ‬داشتن‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیک‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سرمای‭ ‬شدیدی‭ ‬که‭ ‬حادث‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬مرکبات‭ ‬به‌ویژه‭ ‬پرتقال‭ ‬شمال‭ ‬خسارت‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نزدیکی‭ ‬به‭ ‬ایام‭ ‬عیدنوروز،‭ ‬تامین‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬باید‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬صورت‭ ‬گیرد،‭ ‬چراکه‭ ‬رعایت‭ ‬این‭ ‬اصول‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬اجناس‭ ‬بیکیفیت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬جلوی‭ ‬یارانه‭ ‬گرفتن‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬می‌گیرد‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر،‭ ‬اگر‭ ‬مجوز‭ ‬عام‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬صادر‭ ‬شود‭ ‬اتفاقی‭ ‬شبیه‭ ‬آن‌چه‭ ‬برای‭ ‬برنج‭ ‬پیش‭ ‬آمد‭ ‬دوباره‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭. ‬به‌هرحال،‭ ‬اگرچه‭ ‬قاچاق‭ ‬میوه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬وارد‭ ‬آوردن‭ ‬خسارات‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بهداشتی‭ ‬و‭ ‬سلامتی‭ ‬نیز‭ ‬قابل‭ ‬پی‌گیری‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬بیماری‌هایی‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬قرنطینه‌ای‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬می‌شوند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬تهدیدی‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬باغداری‭ ‬باشند‭. ‬

وزارت‭ ‬ناتوان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی

وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متولی‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬برپایی‭ ‬سازوکاری‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬میوه‭ ‬ناتوان‭ ‬است،‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬ارگان‌های‭ ‬دیگری‭ ‬همچون‭ ‬گمرک‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬انتظامی،‭ ‬مرزداری،‭ ‬قرنطینه‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬وظایفی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬بعضاً‭ ‬به‌صورت‭ ‬ناقص‭ ‬و‭ ‬عکس‌العملی‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درمی‌آیند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت،‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬همچنان‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬پاشنه‭ ‬خواهد‭ ‬چرخید‭! ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۳ - سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow