زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
مخالفت‭ ‬گُنگ با‭ ‬طرح‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی

مخالفت‭ ‬گُنگ با‭ ‬طرح‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی

جناب آقای مهندس طهماسبی
معاونت‭ ‬محترم‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی
با‭ ‬عرض‭ ‬سلام
ضمن‭ ‬عرض‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬ارادت‭ ‬غائبانه‭ ‬خدمت‭ ‬شما،‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬که‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬واردات‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬راهنمایی‭ ‬کردید،‭ ‬سعه‭ ‬صدر‭ ‬و‭ ‬روشنفکری‭ ‬شما‭ ‬مشهود‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬نخواستم‭ ‬این‭ ‬علاقه‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوی‭ ‬غرض‌ورزی‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬واردات‭ ‬اقدام‭ ‬کرده؛‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬با‭ ‬کوته‭ ‬فکری‭ ‬مسئولین‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬منطقه‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬شبانه‌روزی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬مهندسین‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬طراز‭ ‬اول‭ ‬استرالیا،‭ ‬درصدد‭ ‬فرو‭ ‬نشاندن‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬فرودگاه‭ ‬کیش‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جزیره‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬نرسید‭ ‬و‭ ‬همچون‭ ‬پروژه‭ ‬مدیریت‭ ‬جامع‭ ‬اراضی‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬22‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬7‭ ‬کارشناس‭ ‬استرالیایی‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اساتید‭ ‬ایرانی‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬بایگانی‭ ‬شد‭. ‬لذا‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬در‭ ‬کیش‭ ‬و‭ ‬اصفهان‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬های‭ ‬7‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق،‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬آقای‭ ‬مونسان‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬ترکان‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬عده‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬گفت‭: ‬ با‭ ‬احداث‭ ‬3‭ ‬هکتار‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬در‭ ‬کیش‭ ‬دریا‭ ‬شور‭ ‬می‌شود؛‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مخالف‭ ‬است‭!‬؛
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬بعضی‭ ‬مسئولین،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیدم‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬آن‌جا‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬سنگ‭ ‬کوبیدن‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬ایجاد‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬در‭ ‬15‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬شخصی‭ ‬در‭ ‬اصفهان،‭ ‬دیگر‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حرف‌ها‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭! ‬البته‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سردواندن‌هایی‭ ‬که‭ ‬7‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬انجامید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬ملاقات‭ ‬کوتاه‭ ‬با‭ ‬حضرتعالی‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬باغبانی‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬حضرتعالی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬پروژه،‭ ‬آخرین‭ ‬ایراد‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬مقدار‭ ‬زیاد‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬است‭! ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬اراضی‭ ‬اینجانب،‭ ‬مشاغل‭ ‬و‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬است‭. ‬نمی‌دانم‭ ‬چرا‭ ‬حدود‭ ‬6000‭ ‬مترمربع‭ ‬از‭ ‬150000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬باغ‭ ‬و‭ ‬گلخانهی‭ ‬اراضی‭ ‬اینجانب‭  - ‬15هکتار‭ -  ‬به‭ ‬نظرشان‭ ‬زیاد‭ ‬آمده‭ ‬است؟‭!‬
طرح‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬احداث‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬درختان‭ ‬برای‭ ‬تماشای‭ ‬گردشگران،‭ ‬تجار،‭ ‬خریداران‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬نمایی‭ ‬از‭ ‬منظره‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬چشم‌نواز‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬استاندارهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وسعت‭ ‬بایستی‭ ‬تنگ‭ ‬نظری‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬گذاشت‭.‬
این‭ ‬پروژه‭ ‬یک‭ ‬طرح‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬آقایان‭: ‬دکتر‭ ‬زینلی،‭ ‬دکتر‭ ‬ارزانی،‭ ‬دکتر‭ ‬قبادی،‭ ‬دکتر‭ ‬بصیری‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬آقایان‭ ‬جان‭ ‬لیک‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬ادوارد‭ ‬رانسکی‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬همکاری‭ ‬دارند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬نظریه‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬تفکر‭ ‬اشتباه‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬به‭ ‬علتی‭ ‬گنگ‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مخالفت‭ ‬میکنند؟
ضمن‭ ‬ارسال‭ ‬تصویر‭ ‬ماهواره‌ای‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬حضرتعالی‭  - ‬در‭ ‬سه‭ ‬قطعه‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬نقشه‭ ‬تنظیمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬و‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬باقی‭ ‬بصورت‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬درختان‭ ‬مثمر‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬می‌باشد‭ -  ‬خواهشمند‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬اصفهان‭ ‬تاکید‭ ‬فرمایید‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬ساختمان،‭ ‬تعمیرگاه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬راه‌سازی،‭ ‬فروشگاه‭ ‬اتومبیل،‭ ‬ویلا،‭ ‬سنگبری،‭ ‬مغازه‭ ‬و‭ ‬فروشگاه‌ها،‭ ‬احداث‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬چه‭ ‬مانعی‭ ‬دارد‭ ‬برای‭ ‬اعتلای‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬علاقمند‭ ‬کردن‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬کردن‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬آشتی‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬خداداد،‭ ‬خدمتی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬ارزنده‭ ‬توسط‭ ‬فردی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اموال‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬که‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬احیای‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬دارند،‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬آبیاری‭ ‬قطره‌ای‭ ‬و‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬انرژی‌های‭ ‬فسیلی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬آبادانی‭ ‬زمین‌های‭ ‬وسیع‭ ‬شهر‭ ‬اصفهان‭ ‬بنا‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬تقدیم‭ ‬احترامات‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬بصیری

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow