زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
مخالفت‭ ‬گُنگ با‭ ‬طرح‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی

مخالفت‭ ‬گُنگ با‭ ‬طرح‭ ‬باغ‭ ‬گیاهشناسی

جناب آقای مهندس طهماسبی
معاونت‭ ‬محترم‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی
با‭ ‬عرض‭ ‬سلام
ضمن‭ ‬عرض‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬ارادت‭ ‬غائبانه‭ ‬خدمت‭ ‬شما،‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬که‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬واردات‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬راهنمایی‭ ‬کردید،‭ ‬سعه‭ ‬صدر‭ ‬و‭ ‬روشنفکری‭ ‬شما‭ ‬مشهود‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬نخواستم‭ ‬این‭ ‬علاقه‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوی‭ ‬غرض‌ورزی‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬واردات‭ ‬اقدام‭ ‬کرده؛‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬با‭ ‬کوته‭ ‬فکری‭ ‬مسئولین‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬منطقه‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬سال‭ ‬فعالیت‭ ‬شبانه‌روزی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬مهندسین‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬طراز‭ ‬اول‭ ‬استرالیا،‭ ‬درصدد‭ ‬فرو‭ ‬نشاندن‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬فرودگاه‭ ‬کیش‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جزیره‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬نرسید‭ ‬و‭ ‬همچون‭ ‬پروژه‭ ‬مدیریت‭ ‬جامع‭ ‬اراضی‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬22‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬7‭ ‬کارشناس‭ ‬استرالیایی‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اساتید‭ ‬ایرانی‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬بایگانی‭ ‬شد‭. ‬لذا‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬احداث‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬در‭ ‬کیش‭ ‬و‭ ‬اصفهان‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬های‭ ‬7‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق،‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬آقای‭ ‬مونسان‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬ترکان‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬عده‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬گفت‭: ‬ با‭ ‬احداث‭ ‬3‭ ‬هکتار‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬در‭ ‬کیش‭ ‬دریا‭ ‬شور‭ ‬می‌شود؛‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مخالف‭ ‬است‭!‬؛
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬بعضی‭ ‬مسئولین،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیدم‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬آن‌جا‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬سنگ‭ ‬کوبیدن‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬ایجاد‭ ‬باغ‭ ‬گیاه‌شناسی‭ ‬در‭ ‬15‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬شخصی‭ ‬در‭ ‬اصفهان،‭ ‬دیگر‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حرف‌ها‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭! ‬البته‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سردواندن‌هایی‭ ‬که‭ ‬7‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬انجامید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬ملاقات‭ ‬کوتاه‭ ‬با‭ ‬حضرتعالی‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬باغبانی‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬حضرتعالی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬پروژه،‭ ‬آخرین‭ ‬ایراد‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬مقدار‭ ‬زیاد‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬است‭! ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬اراضی‭ ‬اینجانب،‭ ‬مشاغل‭ ‬و‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬است‭. ‬نمی‌دانم‭ ‬چرا‭ ‬حدود‭ ‬6000‭ ‬مترمربع‭ ‬از‭ ‬150000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬باغ‭ ‬و‭ ‬گلخانهی‭ ‬اراضی‭ ‬اینجانب‭  - ‬15هکتار‭ -  ‬به‭ ‬نظرشان‭ ‬زیاد‭ ‬آمده‭ ‬است؟‭!‬
طرح‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬احداث‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬درختان‭ ‬برای‭ ‬تماشای‭ ‬گردشگران،‭ ‬تجار،‭ ‬خریداران‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬نمایی‭ ‬از‭ ‬منظره‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬چشم‌نواز‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬استاندارهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وسعت‭ ‬بایستی‭ ‬تنگ‭ ‬نظری‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬گذاشت‭.‬
این‭ ‬پروژه‭ ‬یک‭ ‬طرح‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬آقایان‭: ‬دکتر‭ ‬زینلی،‭ ‬دکتر‭ ‬ارزانی،‭ ‬دکتر‭ ‬قبادی،‭ ‬دکتر‭ ‬بصیری‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬آقایان‭ ‬جان‭ ‬لیک‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬ادوارد‭ ‬رانسکی‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬همکاری‭ ‬دارند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬نظریه‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬تفکر‭ ‬اشتباه‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬به‭ ‬علتی‭ ‬گنگ‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مخالفت‭ ‬میکنند؟
ضمن‭ ‬ارسال‭ ‬تصویر‭ ‬ماهواره‌ای‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬حضرتعالی‭  - ‬در‭ ‬سه‭ ‬قطعه‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬نقشه‭ ‬تنظیمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬و‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬باقی‭ ‬بصورت‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬درختان‭ ‬مثمر‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬می‌باشد‭ -  ‬خواهشمند‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬اصفهان‭ ‬تاکید‭ ‬فرمایید‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬ساختمان،‭ ‬تعمیرگاه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬راه‌سازی،‭ ‬فروشگاه‭ ‬اتومبیل،‭ ‬ویلا،‭ ‬سنگبری،‭ ‬مغازه‭ ‬و‭ ‬فروشگاه‌ها،‭ ‬احداث‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬چه‭ ‬مانعی‭ ‬دارد‭ ‬برای‭ ‬اعتلای‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬علاقمند‭ ‬کردن‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬کردن‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬آشتی‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬خداداد،‭ ‬خدمتی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬ارزنده‭ ‬توسط‭ ‬فردی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اموال‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬که‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬پیشرفت‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬احیای‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬دارند،‭ ‬انجام‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬آبیاری‭ ‬قطره‌ای‭ ‬و‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬انرژی‌های‭ ‬فسیلی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬آبادانی‭ ‬زمین‌های‭ ‬وسیع‭ ‬شهر‭ ‬اصفهان‭ ‬بنا‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬تقدیم‭ ‬احترامات‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬بصیری

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

نظر در مورد این مطلب

tans.By محمد سعید توکل- عضو هیئت علمی( بازنشسته ) باغ گیاهشناسی ملی ایران- تهران در تاریخ 1398/12/29

جناب مهندس بصیری عزیز ضمن عرض خسته نباشی و تبریک صمیمانه درخصوص راه اندازی موفق مجموعه باغ گیاهشناسی، توفیق بیشتر را برایتان از درگاه خداوند متعال خواستارم.

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow