زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
‬گام‌های‭ ‬بلند‭ ‬در‭ ‬تحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی

شرکت‭ ‬سپیدان
با‭ ‬گام‌های‭ ‬بلند‭ ‬در‭ ‬تحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی

مهندس‭ ‬محمدیاسر‭ ‬ترابی،‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬رشته‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬علاقمندی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد،‭ ‬واردات‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬شیری‭ ‬و‭ ‬گوشتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬بزهای‭ ‬آلپاین‭ ‬و‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬گوسفند‭ ‬‮«‬رومن‮»‬‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬اشتغال‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬چندگانه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬واحدهای‭ ‬تعطیل‭ ‬شده،‭ ‬گسترده‭ ‬کردن‭ ‬دام‌های‭ ‬پر‭ ‬بازده‭ ‬و‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬نمودن‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬تعریف‭ ‬می‌کند‭. ‬
پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬شرکت‭ ‬اشراق‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بی‌شائبه‭ ‬و‭ ‬مشتاقانه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬عاملی‭ ‬شرکت‭ ‬سپیدان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬دارد،‭ ‬برگزیده‭ ‬شد‭.‬
خبرنگار‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬وصنعت‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬نشسته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پاسخ‌های‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬می‌خوانیم‭: ‬
شرکت‭ ‬سپیدان‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬هدفی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬نسل‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬شروع‭ ‬کرد؟
شرکت‭ ‬سپیدان‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬صنعتی‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬با‭ ‬نژاد‌های‭ ‬خالص‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬ابعاد،‭ ‬طراحی‭ ‬سازه‭ ‬و‭ ‬ساختمان‭ ‬پرورشی،‭ ‬تولید‭ ‬ترکیب‌های‭ ‬نژادی،‭ ‬به‌نژادی،‭ ‬شبیه‌سازی،‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬ژنتیکی‭ ‬مانند‭ ‬قوچ‭ ‬و‭ ‬نر‭ ‬بز،‭ ‬اسپرم‭ ‬و‭ ‬جنین‭ ‬تامین‭ ‬خوراک‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬تخصصی‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬زنجیره‭ ‬تامین‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬تلاش‭ ‬دارد‭ ‬بتواند‭ ‬سهم‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬تامین‭ ‬مولدهای‭ ‬پرتولید‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬کند‭. ‬فعالیت‭ ‬اصلی‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬قرچک‭ ‬بود‭ ‬درحال‌حاضر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬شروع‭ ‬کرده‎ایم‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬هر‭ ‬سیستم‭ ‬موفق‭ ‬حاصل‭ ‬تفکر‭ ‬مدیریتی‭ ‬درست‭ ‬می‌باشد،‭ ‬دکتر‭ ‬نوروزی،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬هلدینگ‭ ‬کشاورزی‭ ‬کوثر‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬میزان،‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬این‭ ‬موفقیت‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است؟
دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬راهنمایی‭ ‬از‭ ‬تیم‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬نوپای‭ ‬سپیدان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬حمایت‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬فراوان‭ ‬خود‭ ‬حامی‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسعه‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬هستند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬بسیار‭ ‬علاقمندند‭.‬
در‭ ‬دورانی‭ ‬که‭ ‬دکتر‭ ‬نوروزی‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی،‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬تکمیل‭ ‬ذخایر‭ ‬ژنتیکی‭ ‬است‭. ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬شرکت‭ ‬سپیدان‭ ‬شخصاً‭ ‬ورود‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬اسپانیا‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬بز‭ ‬و‭ ‬مذاکرات‭ ‬نهایی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬حساسیت‭ ‬موضوع،‭ ‬شخصاً‭ ‬وارد‭ ‬جزئیات‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬بود‭. ‬
در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬چه‭ ‬نژادهایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کدام‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارید؟
برای‭ ‬توسعه‭ ‬بز‭ ‬شیری‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬می‌دانید‭ ‬نژاد‌های‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬آلپاین‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬بهترین‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬شیر‭ ‬می‌باشند‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬نژادها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬فرانسه‭ ‬وارد‭ ‬نموده‌ایم‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مصرف‭ ‬گوشت‭ ‬بز‭ ‬نیز‭ ‬مرسوم‭ ‬است‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬پرورش‭ ‬بز‭ ‬سانن‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬جزء‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
بزهای‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬آلپاین‭ ‬جز‭ ‬بزرگ‭ ‬جثه‌ها‭ ‬هستند،‭ ‬لذا،‭ ‬انتخاب‭ ‬اول‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نژاد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬میانگین‭ ‬تولیدی‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬900‭ ‬کیلوگرم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬800‭ ‬کیلوگرم‭ ‬شیر‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬بز‌های‭ ‬شرکت‭ ‬سپیدان‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬میانگین‭ ‬1122‭ ‬کیلوگرم‭ ‬شیر‭ ‬درحال‭ ‬فعالیت‌اند‭.‬
مذاکراتی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬آمریکایی‭ ‬برای‭ ‬ارتقای‭ ‬ژنتیکی‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تیم‭ ‬فنی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرا‭ ‬می‌باشد‭. ‬همچنین‭ ‬نیم‌نگاهی‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬نژادها‭ ‬که‭ ‬تطبیق‌پذیری‭ ‬با‭ ‬اقلیم‌های‭ ‬ایران‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬داریم‭. ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬صنعتی‭ ‬گوسفند‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬نژادهای‭ ‬سافولک،‭ ‬شاروله،‭ ‬ایل‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬و‭ ‬بلانش‭ ‬مسیف‭ ‬سنترال‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نژاد‭ ‬Inra401‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنیم‭.‬
از‭ ‬شاروله‭ ‬و‭ ‬سافولک‭ ‬و‭ ‬ایل‭ ‬دوفرانس‭ ‬بعنوان‭ ‬پایه‭ ‬پدری‭ ‬و‭ ‬رومن‭  - ‬Inra401‭ -  ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پایه‭ ‬مادری‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنیم‭. ‬نژاد‭ ‬بلانش‭ ‬نژادی‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬بینابین‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬روستایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬هردوسامانه‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اختصاص‭ ‬به‭ ‬کشور‌های‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬انگلستان‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬گوسفندها‭ ‬بعضاً‭ ‬400‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬افزایش‭ ‬وزن‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬نژاد‭ ‬رومن‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬ضریب‭ ‬تبدیل‭ ‬خوراک‭ ‬چهار‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بیشتر‭ ‬خوراک‭ ‬می‌شود‭.‬
کیفیت‭ ‬و‭ ‬استانداردهای‭ ‬دام‌های‭ ‬سبک‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
در‭ ‬بخش‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬بزهای‭ ‬شیری،‭ ‬کشور‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬پیشتازان‭ ‬اصلی‭ ‬دو‭ ‬نژاد‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬آلپاین‭ ‬می‌باشند‭. ‬در‭ ‬بالا‭ ‬توضیح‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬میانگین‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نژاد‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬تقریباً‭ ‬800‭ ‬کیلوگرم‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬300‭ ‬روزه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬گله‌های‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬فارم‌های‭ ‬کلوشارد‭ ‬فرانسه‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬میانگین‭ ‬1122‭ ‬کیلوگرم‭ ‬می‌باشند‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بز‌های‭ ‬نری‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مادرانی‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬1700‭ ‬کیلوگرم‭ ‬شیر‭ ‬متولد‭ ‬شده‌اند‭.‬
مادران‭ ‬بز‌های‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬شکم‌های‭ ‬بالاتر‭ ‬تولید،‭ ‬3000‭ ‬کیلوگرم‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬داشته‌اند‭ ‬که‭ ‬واقعا‭ ‬چشمگیر‭ ‬است‭. ‬همه‭ ‬دام‌هایمان،‭ ‬چه‭ ‬فرانسوی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬متولد‭ ‬شده‌اند‭ ‬دارای‭ ‬شناسنامه‭ ‬هستند‭.‬
نحوه‭ ‬خرید‭ ‬دام‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬سپیدان‭ ‬چگونه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متقاضیان‭ ‬چه‭ ‬مراحلی‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬طی‭ ‬کنند؟
در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬تاکید‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬سپیدان‭ ‬قصد‭ ‬فروش‭ ‬دام‌های‭ ‬ژنتیکی‭ ‬به‭ ‬دامداران‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬خطرناک‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬خسارت‌هایی‭ ‬برای‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬عرصه‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬می‌شود‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داریم‭ ‬با‭ ‬دامدارانی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬صنعتی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬خوراک‌ریزی‭ ‬دستی‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬ارتباط‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬ابتدا‭ ‬آموزش‌های‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬ارایه‭ ‬خواهیم‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬اقلیم‭ ‬متقاضیان،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تامین‭ ‬دام‭ ‬مورد‭ ‬نیازشان‭ ‬اقدام‭ ‬می‌کنیم‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬فراوان‭ ‬بز‭ ‬سانن‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬شیر‭ ‬چه‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬برای‭ ‬فراوری‭ ‬شیر‭ ‬این‭ ‬دام‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟
خوشبخاته‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬چندین‭ ‬شرکت‭ ‬خریدار‭ ‬اصلی‭ ‬محصولات‭ ‬ما‭ ‬می‌باشند‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬محصولات‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬بز‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنند‭. ‬پنیر‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬شیر‭ ‬بز‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬دامدارانی‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬پایین‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬تحویل‭ ‬شیر‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬واحد‌های‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬تهران،‭ ‬البرز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مازندران،‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رسانند‭.‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تجربه‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬فعالیت‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬چه‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویجی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود؟
متاسفانه‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬فعالین‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬یعنی‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬دانشگاهیان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬پرورش‭ ‬صنعتی‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬پایین‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬اعضا‭ ‬محترم‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بزرگوار‭ ‬از‭ ‬اساتید‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬مستمر‭ ‬با‭ ‬طرف‌های‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬آزمون‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬صحیح‭ ‬پرورش‭ ‬این‭ ‬دام‌ها‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬این‭ ‬تجربیات‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دامداران‭ ‬طرف‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬
فعالیت‌های‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬با‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬همسو‭ ‬می‌باشد؟
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬فرآورده‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اسپرم‭ ‬بصورت‭ ‬پیوسته‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬همیشگی‭ ‬دام‭ ‬برای‭ ‬رعایت‭ ‬مسایل‭ ‬اصلاح‭ ‬نژادی‭ ‬لزومی‭ ‬ندارد،‭ ‬بنابراین‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حیث‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬گاو‭ ‬شیری‭ ‬و‭ ‬جوجه‌گوشتی‭ ‬دارای‭ ‬سهولت‭ ‬بیشتری‭ ‬است‭. ‬تولید‭ ‬هر‭ ‬تن‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬یعنی‭ ‬اشتغال‭ ‬5‭ ‬نفر،‭ ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬احیای‭ ‬مجدد‭ ‬واحد‌های‭ ‬راکد‭ ‬پرواربندی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬بدلیل‭ ‬فصلی‭ ‬بودن‭ ‬دام‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬نبودن‭ ‬بره‭ ‬آماده‭ ‬پروار‭ ‬تعطیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬پایین‭ ‬دام‌های‭ ‬بومی‭ ‬اجازه‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬را‭ ‬نداده‭ ‬است‭. ‬بز‌های‭ ‬شیری‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬خانوار‭ ‬روستایی‭ ‬مانند‭ ‬یک‭ ‬میخ‭ ‬طویله‭ ‬طلا‭ ‬هستند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬با‭ ‬خوراک‭ ‬4‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬روز،‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬شیر‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنند‭. ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬دو‭ ‬بزغاله‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‌آورند‭.‬
برنامه‌های‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
فروش‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬دامداران‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬از‭ ‬هدف‌های‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬فعالیت‌هایمان‭ ‬می‌باشد‭. ‬ارائه‭ ‬پروتکل‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تربیت‭ ‬نمودن‭ ‬نیروهای‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬کاربلد‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬ما‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬مشخصات‭ ‬دام‌ها‭ ‬و‭ ‬رصد‭ ‬مداوم‭ ‬براحتی‭ ‬امکان‭ ‬ارتقای‭ ‬گله‌های‭ ‬اقماری‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داریم‭ ‬برای‭ ‬تنوع‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬ژنتیک‭ ‬دام‌هایمان‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬اکتفا‭ ‬نکنیم‭.‬
انتظار‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬کشور‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬فعالیت‌هایتان‭ ‬چیست؟
توسعه‭ ‬سامانه‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬صنعتی‭ ‬نیازمند‭ ‬همراهی‭ ‬و‭ ‬همدلی‭ ‬بین‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬مرکز‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی،‭ ‬علی‭ ‬الخصوص‭ ‬بخش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬کمکی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬دریغ‭ ‬نکرده‌اند‭. ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وزارتخانه‭ ‬خود‭ ‬مدیریت‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬طرفی،‭ ‬تامین‭ ‬مولد،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬همراهی‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬آنجا‭ ‬هم‭ ‬خوشبختانه‭ ‬در‭ ‬یکسال‭ ‬اخیر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬نگذاشته‌اند‭.‬
یا‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬نهایت‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت،‭ ‬جهت‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬نمودن‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬برای‭ ‬فعالین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه،‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬شرایطی‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬دامداران‭ ‬حداقل‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬مولد‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬بانکی‭ ‬استفاده‭ ‬کنند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬زیرساخت‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
و‭ ‬سخن‭ ‬آخر‭ ...‬
دو‭ ‬دلیل‭ ‬عمده‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬این‌‭ ‬شکل‭ ‬پر‭ ‬قدرت‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬توسعه‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬بشویم‭:‬
اول‭ ‬گرانی‌های‭ ‬سرسام‌آور‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬نفعی‭ ‬برای‭ ‬دامداران‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬جامعه،‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬تحمل‭ ‬گرانی‭ ‬بیشتر‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬دوم،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنیم‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬چوپانی‭ ‬ندارد‭ ‬بیاید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کاملاً‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز،‭ ‬دامپروری‭ ‬کند‭. ‬نمی‌توان‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬کشور‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬گوشت‭ ‬گوساله‭ ‬گردد‭. ‬باتوسعه‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬ما‭ ‬می‌توانیم‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تنوع‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬تولیدات‭ ‬کوثر،‭ ‬واحدهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬پرورش‭ ‬طیور،‭ ‬چه‭ ‬گوشتی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬تخم‌گذار‭ ‬بدلیل‭ ‬آلودگی‌ها‭ ‬تعطیل‭ ‬شده‌اند‭ ‬مجدداً‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬برگردانیم‭. ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬تخصص‭ ‬ما،‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬واحد‌های‭ ‬بیکار‭ ‬و‭ ‬تعطیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۴  -  سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow