نساجی
طلای‭ ‬سفید،‭ ‬در‭ ‬ردای‭ ‬سیاه

طلای‭ ‬سفید،‭ ‬در‭ ‬ردای‭ ‬سیاه

مهندس مهدی‭ ‬رجول‭ ‬دزفولی

بی‌مهری‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬سوءتدبیر‭ ‬دولتمردان‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬دادند‭ ‬تا‭ ‬تولید‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬‮«‬مُهر‮»‬‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬شناسنامه‭ ‬آن‌ها‭ ‬خورده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬از‭ ‬صفحه‭ ‬مزارع‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬کناری‭ ‬گذاشته‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬چند‭ ‬وجهی‭ ‬بودن‭ ‬مزایای‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬محصولات،‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خدماتی،‭ ‬خسارات‭ ‬جبران‭ ‬ناپذیری‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملکت‭ ‬وارد‭ ‬شود‭. ‬
به‭ ‬یاد‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬قبل،‭ ‬تقریباً‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬خوزستان‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬کشور‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬گلستان‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬که‭ ‬آبی‭ ‬برای‭ ‬آبیاری‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬پنبه‭ ‬کاشته‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬تشک‭ ‬و‭ ‬لحاف‌های‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬الیاف‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬مصنوعی‭ ‬ساخته‭ ‬شوند‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬منازل،‭ ‬وسایل‭ ‬خواب‭ ‬و‭ ‬لباس‌ها‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬سلامت‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬رفتگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬می‌انداخت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬کشاورزان،‭ ‬نگران‭ ‬و‭ ‬بی‌انگیزه‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬بودند‭.‬
اگرچه‭ ‬صنعت‭ ‬تولید‭ ‬الیاف‭ ‬مصنوعی‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ساخت‭ ‬انواع‭ ‬منسوجات‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ایجاد‭ ‬مشکلات‭ ‬بهداشتی،‭ ‬هنوز‭ ‬منسوجات‭ ‬پنبه‌ای‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬تقاضای‭ ‬مصرفکنندگان‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬دارند،‭ ‬بنابراین‭ ‬نمی‌توان‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬بدیل‭ ‬به‭ ‬کناری‭ ‬نهاد‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬عذر‭ ‬و‭ ‬بهانه‭ ‬کمبود‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬امراض‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دلایلی‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬کشاروزان‭ ‬برای‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬ارایه‭ ‬نمود،‭ ‬اما‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬داشتن‭ ‬جنبه‌ها‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬مدیریتی‭ ‬قابل‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬هستند‭. ‬اما‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬می‌تواند‭ ‬ضربات‭ ‬جبران‭ ‬ناپذیری‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬یک‭ ‬محصول‭ ‬وارد‭ ‬نماید‭ ‬تصمیمات‭ ‬غلط‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬کارشناسانه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬رده‭ ‬بالا،‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬اتخاذ‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬برگرداندن‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬پیشین،‭ ‬سال‌ها‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬هزینه‌های‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬تحمیل‭ ‬می‌گردد‭.‬
محصول‭ ‬پنبه،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مزایای‭ ‬چندگانه،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سوء‭ ‬تدبیر‭ ‬مسئولان‭ ‬رده‭ ‬بالا،‭ ‬خسارات‭ ‬بسیاری‭ ‬به‭ ‬کشتکنندگان‭ ‬آن،‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی،‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬روغنکشی،‭ ‬خوراک‭ ‬دام،‭ ‬منافع‭ ‬دولتی،‭ ‬بازارهای‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬مصرفکنندگان‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭ ‬
در‭ ‬دولت‭ ‬نهم،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬باره‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نداشتند‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬پای‭ ‬گذاشتند‭. ‬چنین‭ ‬اقدام‭ ‬غلطی‭ ‬موجب‭ ‬تعطیلی‭ ‬بازار‭ ‬فروش‭ ‬پنبه‭ ‬داخلی،‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬ورشکستگی‭ ‬رسیدن‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬خریدار‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬توقف‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬توسط‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬تخصیص‭ ‬مزارع‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬کشت‌های‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬غیر‭ ‬ضروری‭ ‬و‭ ‬فانتزی‭ ‬شد‭. ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬350‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬تقریبی‭ ‬40‭ ‬هزارتن‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭. ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬وضعیت‭ ‬وخیمی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬آب‭ ‬رفته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جوی‭ ‬بازگرداند‭. ‬
به‭ ‬دلیل‭ ‬همان‭ ‬اقدامات‭ ‬غلط،‭ ‬سال‭ ‬85‭ ‬کمترین‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬زیادی‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬150‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬نیاز‭ ‬داشتیم،‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬نصف‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬پنبه‭ ‬برداشت‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تقلیل‭ ‬سطح‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬چهارم‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬80،‭ ‬پنبه‭ ‬کاران‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬میکردند،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬85‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬واردکنندگان‭ ‬پنبه‭ ‬قرار‭ ‬گرفتیم‭. ‬
بدیهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تبدیل‭ ‬شدن‭ ‬یک‭ ‬صادرکننده‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬واردکننده‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬تصمیم‌گیرندگان‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزان‭ ‬پاسخ‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬بگویند‭ ‬چرا‭ ‬180‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گلستان‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬13‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬تا‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬صادر‭ ‬میکرده،‭ ‬حالا‭ ‬باید‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬وارد‭ ‬نماید؟‭!‬

برای مطالعه مطلب «حلاجی کشت نشدن پنبه، واردات پشم» کلیک کنید

چرا‭ ‬نمی‌توانیم؟

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬علیرغم‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬برای‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬پنبه،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬زودی‌ها‭ ‬نتوانیم‭ ‬خطاهای‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬نماییم‭. ‬محمد‭ ‬حسین‭ ‬کاویانی،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬صندوق‭ ‬پنبه‭ ‬ایران‭ ‬عقیده‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کاهش‭ ‬پنبه‭ ‬تولید‭ ‬داخل،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬ورشکست‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬سودآور‭ ‬نبودن‭ ‬آن،‭ ‬کشاورزان‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬بی‌علاقه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬دیگری‭ ‬آورده‌اند‭.‬
از‭ ‬باب‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬قانونگذاری‭ ‬نیز‭ ‬تاکنون‭ ‬چندان‭ ‬درصدد‭ ‬جبران‭ ‬خطاهای‭ ‬گذشته‭ ‬نبوده‌ایم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها،‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬دیگری‭ ‬مانند‭ ‬گندم،‭ ‬ذرت،‭ ‬چغندر‭ ‬و‭... ‬توجه‭ ‬شده،‭ ‬موضوع‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬
اظهارات‭ ‬ابراهیم‭ ‬هزار‭ ‬جریبی،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬پنبه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬دلسوزی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬می‌باشد،‭ ‬اما‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬روی‭ ‬دیگر‭ ‬سکه‭ ‬چندان‭ ‬خوشایند‭ ‬و‭ ‬مطلوب‭ ‬نیست‭. ‬هزار‭ ‬جریبی‭ ‬می‌گوید‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬گفته‭ ‬بدان‭ ‬معنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬سال‌های‭ ‬آتی،‭ ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬پنبه‭ ‬وابسته‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سال‌های‭ ‬دهه‭ ‬80‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬اقتصادی‭ ‬که‭ ‬تامین‭ ‬کننده‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬تجارت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باشد،‭ ‬فاصله‭ ‬بسیاری‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭. ‬هزار‭ ‬جریبی‭ ‬وعده‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم،‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬350‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬قبل‭ ‬تفاوت‭ ‬بسیار‭ ‬دارد‭.‬

جاده‭ ‬صاف‭ ‬کن‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬

عقب‌نشینی‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬که‭ ‬شرح‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اهمالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬صحنه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ورود‭ ‬محصولات‭ ‬خارجی‭ ‬خالی‭ ‬کرد‭. ‬از‭ ‬تایلند‭ ‬و‭ ‬هندوستان‭ ‬و‭ ‬کره‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬کشورهای‭ ‬مشابه،‭ ‬انواع‭ ‬البسه‭ ‬دوخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬سرازیر‭ ‬شد‭. ‬کارخانه‌های‭ ‬نساجی‭ ‬چندی‭ ‬تعطیل‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬کارگرانشان‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادند‭. ‬با‭ ‬به‭ ‬محاق‭ ‬رفتن‭ ‬کشت‭ ‬پنبه،‭ ‬مشاغل‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬رفتند‭. ‬جمشید‭ ‬بصیری،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مصاحبه،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬تولید‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬پنبه‭ ‬برای‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬نفر‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬جا‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تناقض‭ ‬آشکار‭ ‬برمی‌خوریم‭. ‬مسئولان‭ ‬مملکتی،‭ ‬بنابر‭ ‬گفته‎هایشان،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬امکانات‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬محصولی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬هریک‭ ‬کیلوی‭ ‬آن‭ ‬می‌تواند‭ ‬بین‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬شغل‭ ‬مرتبط‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد،‭ ‬از‭ ‬صفحه‭ ‬روزگار‭ ‬محو‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬جاده‭ ‬صافکن‭ ‬واردات‭ ‬منسوجات‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬می‌شوند‭. ‬بدتر‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬واردات،‭ ‬قاچاق‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬منسوجات‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مبدا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬قاچاق‭ ‬می‌شوند،‭ ‬چنانکه‭ ‬بنابرگفته‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق،‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬البسه‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قاچاق‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬منسوجات‭ ‬ترکیه‌ای‭ ‬جایگاه‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬دارند‭. ‬
کراراً‭ ‬در‭ ‬گزارش‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وسایل‭ ‬ارتباط‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬نشریات‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬پخش‭ ‬می‌شود،‭ ‬قاچاق‭ ‬منسوجات‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علل‭ ‬کسادی‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬تعطیل‭ ‬شدن‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬منسوجات‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬آن‭ ‬دانسته‌اند،‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حذف‭ ‬صاحب‭ ‬خانه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مسئولان،‭ ‬عرصه‭ ‬بازار‭ ‬تقاضا‭ ‬جولانگاه‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬منسوجات‭ ‬خارجی‭ ‬گردیده‭ ‬که‭ ‬نتایج‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬مشاهده‭ ‬میکنیم‭. ‬

به‭ ‬نام‭ ‬سلامت،به‭ ‬کام‭ ...‬

وجود‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬نامطلوب‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تولید‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬منسوجات‭ ‬عینیت‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬انکاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مسئولان‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬چشم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬ببندند‭. ‬اما‭ ‬ادعای‭ ‬الزام‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬تحول‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬خطاهای‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬قاجاری‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جازدن‭ ‬در‭ ‬صده‌های‭ ‬پیش،‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬واقعیت‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬است‭. ‬آن‭ ‬چه‭ ‬تاکنون‭ ‬تامینکننده‭ ‬نیازهای‭ ‬جمعیت‭ ‬روبه‭ ‬رشد‭ ‬جهان‭ ‬بوده،‭ ‬تحولات‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬متعددی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬علوم‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬شاید‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬کنونی‭ ‬جهان‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬گرداب‭ ‬گرسنگی‭ ‬و‭ ‬سوء‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬نیازهای‭ ‬اولیه‭ ‬خود‭ ‬گرفتار‭ ‬بودند‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تکثیر‭ ‬گیاهان‭ ‬تراریخته‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬ذرت،‭ ‬سویا،‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پنبه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دستکاری‭ ‬ژنتیکی،‭ ‬ضمن‭ ‬حفظ‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آسیب‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬آفات،‭ ‬امکان‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬تامین‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‌اند‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬اظهار‭ ‬نظرهایی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬احتمال‭ ‬آسیب‌رسانی‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬ارایه‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬تاکنون‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬دهه،‭ ‬صدق‭ ‬این‭ ‬گفته‌ها‭ ‬تایید‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬دلایلی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬مضر‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬ارایه‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پیش‭ ‬بینی‌های‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬ناچار‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬علوم‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کاشت‭ ‬پنبه‭ ‬تراریخته‭ ‬می‌باشیم‭. ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬عَلَم‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬کشت‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬باید‭ ‬بدانند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬180‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬جهان‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬هندوستان‭ ‬فقط‭ ‬12‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬پنبه‭ ‬تراریخته‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬88‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬پنبهکاری‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬دربرمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬سالیانه‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬برداشت‭ ‬می‌شود‭.
 ‬بنابراین،‭ ‬مخالفت‌های‭ ‬کورکورانه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سلامت،‭ ‬شبه‌انگیز‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآوردن‭ ‬اهداف‭ ‬رانتی‭ ‬در‭ ‬واردات‭ ‬است،‭ ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬تمام‭ ‬تمهیدات‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬تراریخته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردند‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬باید‭ ‬پاسخی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬شکاف‭ ‬عمیقی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬را‭ ‬بدهند‭. ‬دیگر‭ ‬نمی‌توان‭ ‬ادعا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬پنبه‭ ‬تراریخته‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬سرطان‌زایی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مخالفت‭ ‬کرد‭.‬
ردای‭ ‬سیاهی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬قامت‭ ‬پنبه‭ ‬سفید‭ ‬پوشانده‭ ‬شد‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬زودی‌ها‭ ‬از‭ ‬تن‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬صنعتی،‭ ‬اشتغالزا‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬خارج‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬همچنان‭ ‬عواقب‭ ‬تصمیمات‭ ‬خسارت‌زا‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬نماید‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۴ - سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow