زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
کفه‭ ‬ترازو‭ ‬به‭ ‬نفع تله کابین

وعده‭ ‬شهرداری‭ ‬برای‭ ‬درختان‭ ‬ناهار‭ ‬خوران

کفه‭ ‬ترازو‭ ‬به‭ ‬نفع تله کابین ‭‬سنگین‭ ‬شد

نویسنده: مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

شهرداری‭ ‬گلستان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬14‭ ‬سال‭ ‬وقفه‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬تلهکابین‭ ‬جنگل‌های‭ ‬ناهارخوران‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬عزم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جزم‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مخالفت‌های‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬مردمی‭ ‬که‭ ‬نگران‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬هستند‭ ‬طرح‭ ‬گردشگری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬متولیان‭ ‬شهرداری‭ ‬با‭ ‬وعده‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‭ ‬درختی‭ ‬قطع‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تلهکابین‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬بیشتر‭ ‬گردشگر‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬ساکنان‭ ‬منطقه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬تلاش‌اند‭ ‬ضمن‭ ‬متقاعد‭ ‬کردن‭ ‬مخالفان‭ ‬مردمی‭ ‬متولیان‭ ‬سازمان‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬همراه‭ ‬کنند‭.‬
فارغ‭ ‬از‭ ‬اظهار‭ ‬نظراتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬روی‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬آسیب‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬درختان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‭ ‬امری‭ ‬گریزناپذیر‭ ‬می‌داند،
اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬وعده‭ ‬مدیران‭ ‬شهری‭ ‬گلستان‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬کارگر‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬اینکه‭ ‬نگرانی‭ ‬بابت‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬همراهی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬شهرداری‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بلکه‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬مکاتبات‭ ‬فروان‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬کارکردهای‭ ‬اکوتوریسمی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بررسی‭ ‬خسارات‭ ‬احتمالی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬موکول‭ ‬کرده‭ ‬است
که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬باید‭ ‬مردم‭ ‬گلستان‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬تلهکابین‭ ‬شهرشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬جشن‭ ‬بگیرند‭ ‬حال‭ ‬باید‭ ‬منتظر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬آیا‭ ‬وعده‌های‭ ‬شهرداری‭ ‬برای‭ ‬عدم‭ ‬آسیب‭ ‬رساندن‭ ‬به‭ ‬درختان‭ ‬این‭ ‬جنگل‭ ‬که‭ ‬جزو‭ ‬معدود‭ ‬جنگل‌های‭ ‬باقیمانده‭ ‬هیرکانی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬محقق‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

قطع‭ ‬درختان‭ ‬گریز‭ ‬ناپذیر‭ ‬است

الهه‭ ‬موسوی‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬کمپین‭ ‬‮«‬مخالفان‭ ‬تخریب‭ ‬جنگل‭ ‬ناهارخوران‭ ‬با‭ ‬تلهکابین‮»‬‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دلایل‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬احداث‭ ‬تلهکابین‭  ‬گفت‭: ‬طی‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬و‭ ‬عمق‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬که‭ ‬جزو‭ ‬تنها‭ ‬بازماندگان‭ ‬این‌گونه‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌ایم‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬برخی‭ ‬اظهار‭ ‬نظرات‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬آسیب‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬بی‌نیازی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قطع‭ ‬درختان‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬احداث‭ ‬تلهکابین‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬تلهکابین‭ ‬به‭ ‬ستون‌ها‭ ‬و‭ ‬لوله‌هایی‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬35‭ ‬متر‭ ‬ارتفاع‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬ارتفاع‭ ‬درختان‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬متر‭ ‬می‌رسد،‭ ‬بنابراین‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آسیب‭ ‬به‭ ‬درختان‭ ‬وجود‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬طرح‭ ‬فوق‭ ‬با‭ ‬اصل‭ ‬50‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬تضاد‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬احداث‭ ‬تلهکابین‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬سودجویی‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نفس‭ ‬جنگل‌های‭ ‬هیرکانی‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬گردشگر‭ ‬کافی‭ ‬است‭.‬

همخوانی‭ ‬تله کابین‭ ‬با‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬

همچنین‭ ‬علی‭ ‬اسماعیلی،‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬محمودآباد‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬گفت‌و‌گو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬لزوم‭ ‬احداث‭ ‬تلهکابین‭ ‬گفت‭: ‬لازم‭ ‬است‭ ‬طرح‌های‭ ‬عمرانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬منافاتی‭ ‬ندارند‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬شوند،‭ ‬اما‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬ارایه‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬احداث‭ ‬تلهکابین‭ ‬جنگل‭ ‬ناهارخوران‭ ‬آسیبی‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬درختان‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬کند‭.‬

تله کابین‭ ‬ناهارخوران‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬تصمیم‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬

درخصوص‭ ‬احداث‭ ‬تلهکابین‭ ‬در‭ ‬جنگل‌های‭ ‬ناهارخوران‭ ‬مسعود‭ ‬منصور‭ ‬معاون‭ ‬حفاظت‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اراضی،‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬اساسا‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬طرحی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی،‭ ‬اکولوژیکی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مسائل‭ ‬مربوطه‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
منصور‭ ‬ضمن‭ ‬اظهار‭ ‬بی‌اطلاعی‭ ‬درخصوص‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬حدود‭ ‬17‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬جنگلی‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬طرح‌های‭ ‬عمرانی‭ ‬گفت‭: ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬احداث‭ ‬تلهکابین‭ ‬جنگل‭ ‬ناهار‌خوران‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کارکردهای‭ ‬اکوتوریسمی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بررسی‭ ‬خسارات‭ ‬احتمالی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬منتهی‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مکاتبات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬درحال‭ ‬بررسی‭ ‬موضوع‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow