زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
شش‭ ‬طرح‭ ‬درخشان‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بیابان‌زایی

شش‭ ‬طرح‭ ‬درخشان‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بیابان‌زایی

نویسنده: مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬ناراحت‭ ‬بالا‭ ‬آمدن‭ ‬آب‭ ‬دریاها‭ ‬باشیم،‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬موضوع‭ ‬مهمتری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تهدیدی‭ ‬جهانی‭ ‬درآمده‭ ‬معطوف‭ ‬نمائیم‭ ‬که‭ ‬همان‭ ‬‮«‬بیابان‌زایی‮»‬‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روند‭ ‬به‭ ‬تشدید‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬اراضی‭ ‬قابل‭ ‬کشت‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬صحرای‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬بی‌آب‭ ‬و‭ ‬علف‭ ‬است،‭ ‬پروسه‌ای‭ ‬که‭ ‬انسان‌ها‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬و‭ ‬نابودی‭ ‬گیاهان‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬اند
اگر‭ ‬چه‭ ‬بیابان‌زایی‭ ‬یک‭ ‬معضل‭ ‬جهانی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬برآوردهای‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬سالیانه‭ ‬12‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬علت‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود،‭ ‬اما‭ ‬اثرات‭ ‬شدید‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬فقیر‭ ‬روستایی‭ ‬آفریقا‭ ‬و‭ ‬آسیا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خطر‭ ‬افزایش‭ ‬مهاجرت‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬بهتری‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬تمام‭ ‬امیدها‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬نرفته‭ ‬است‭.‬
طراحان‭ ‬جهانی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بیابان‌زایی‭ ‬با‭ ‬تجمیع‭ ‬تفکرات‭ ‬و‭ ‬اندیشه‌هایشان،‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬را‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬شش‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌پردازیم‭:‬
1 - ‭ ‬یک‭ ‬طراح‭ ‬صنعتی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬‭ ‬شلومی‭ ‬میر‮»‬،‭ ‬روبات‭ ‬کارنده‭ ‬بذر‭ ‬علف‭ ‬Tumbleweed‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬انرژی‭ ‬باد‭ ‬حرکت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬مناطق‭ ‬بیابانی‭ ‬است‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬
GPS‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬روبات‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ساختار‭ ‬تپه‌های‭ ‬شنی‭ ‬و‭ ‬بذور‭ ‬گیاهان‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬را‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬ردیفی‭ ‬این‭ ‬بذور‭ ‬می‌کند‭. ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬چهارچوب‭ ‬دایره‌ای‭ ‬و‭ ‬بادبان‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خودکار،‭ ‬دستگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬سخت‭ ‬است،‭ ‬هدایت‭ ‬می‌کند‭.‬
هدف‭ ‬طراح‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬تشکیل‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬نوآورانه‭ ‬از‭ ‬روبات‌ها‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬مناطق‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬بیابان‌زایی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدید‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کشت‭ ‬علف‌ها‭ ‬است‭.‬
2 - ‭ ‬ماشین‭ ‬سبز‭ ‬وسیله‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬آرشیتکت‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬استفان‭ ‬مالکا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬طراحی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬یک‭ ‬وسیله‭ ‬نقلیه‭ ‬معمولی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬انرژِی‭ ‬خورشیدی‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬صحراها‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬چرخ‭ ‬زنجیرهای‭ ‬شنی‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬شخم‭ ‬زدن‭ ‬زمین،‭ ‬بذر‭ ‬گیاهان‭ ‬را‭ ‬کشت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬آبیاری‭ ‬می‌کند‭. ‬
3 - ‭ ‬تولید‭ ‬ماسه‌سنگ‭ ‬از‭ ‬ماسه‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬Magnus Larsson‭ ‬دانشجوی‭ ‬معماری‭ ‬در‭ ‬لندن‭ ‬بود‭ ‬ایده‭ ‬درخشانی‭ ‬ارایه‭ ‬داد‭. ‬او‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬عرضه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬باکتری‭ ‬Bacillus Pasteurii‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مرطوب‭ ‬یافت‭ ‬می‌شود،‭ ‬بتوان‭ ‬از‭ ‬ماسه‌ها،‭ ‬ماسه‭ ‬سنگ‭ ‬تولید‭ ‬کرد‭. ‬برنامه‭ ‬بیابان‌زدایی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تولید‭ ‬دیوارهای‭ ‬طویل‭ ‬از‭ ‬ماسه‭ ‬سنگ‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬تا‭ ‬غرب‭ ‬صحرای‭ ‬افریقا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬بیابان‌زایی‭ ‬می‌شود،‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آوارگان‭ ‬می‌تواند‭ ‬محل‭ ‬سکونتی‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭. ‬
4 - ‭ ‬معکوس‭ ‬کردن‭ ‬روند‭ ‬بیابان‌زایی،‭ ‬طرحی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ایده‭ ‬برتر‭ ‬شناخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬هرم‌های‭ ‬باستانی‭ ‬مصری‌ها‭ ‬بود‭. ‬ساختاری‭ ‬مشابه‭ ‬یک‭ ‬گلخانه‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬انرژی‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬محتاطانه‭ ‬از‭ ‬خرده‭ ‬اقلیم‌ها‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشت‌های‭ ‬عمودی،‭ ‬تصفیه‭ ‬آب،‭ ‬تولید‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬هِرَم‌زیستی‭ ‬شامل‭ ‬کاربری‭ ‬چندگانه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ایجاد‭ ‬مغازه‌ها،‭ ‬رستوران‌ها،‭ ‬آزمایشگاه‌های‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬دانشگاهی‭ ‬بود‭.‬
5 - ‭ ‬طرح‭  ‬Groasis Water Box،‭ ‬وسیله‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬آن‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬گیاهان‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬در‭ ‬صحراها‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬ماشین‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬انکیوباتور‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬نهال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬عناصر‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬شبنم‭ ‬و‭ ‬باران‭ ‬برای‭ ‬آبیاری‭ ‬آن‭ ‬مراقبت‭ ‬می‌کند‭. ‬تکنولوژی‭ ‬رده‭ ‬پائین‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬بدون‭ ‬آبیاری‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬برگرداندن‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬به‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬مشکل‭ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬آزمایش‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
6 - ‭ ‬گلخانه‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬کننده‭ ‬شبنم‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬آب‭ ‬شیرین‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشت‌های‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬صحرا،‭ ‬توسط‭ ‬گروه‭ ‬Root Up‭ ‬تولید‭ ‬شد‭. ‬متاسفانه‭ ‬سازنده‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬نیافت‭ ‬اما‭ ‬گلخانه‭ ‬گنبدی‭ ‬شکل‭ ‬آن‭ ‬هنوز‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬سبزی‌ها‭ ‬در‭ ‬فضاهای‭ ‬خشک‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.  ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۵ -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow