زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
سیلوهای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی خاک‭ ‬گرفته

سیلوهای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی خاک‭ ‬گرفته‭ ‬نگرش‭ ‬دولتی‌ها

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان

آمار‭ ‬ارایه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬14‭.‬5‭ ‬میلیون‭ ‬تنی‭ ‬سیلوهای‭ ‬کشور‭ ‬خبر‭ ‬میدهد‭ ‬ظرفیتی‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آنچه‭ ‬تاکید‭ ‬متولیان‭ ‬بخش‭ ‬خریدهای‭ ‬تضمین‭ ‬برای‭ ‬اتکاء‭ ‬بر‭ ‬سیلوهای‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬ظرفیتهای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مغفول‭ ‬مانده‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬شاهد‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬غلات‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬نبود‭ ‬ظرفیت‭ ‬خالی‭ ‬در‭ ‬سیلوهای‭ ‬دولتی‭ ‬هستیم‭.‬
هر‭ ‬چند‭  ‬مسئولان‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬متولی‭ ‬خریدهای‭ ‬تضمینی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزان‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬نامناسب‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬ظرفیت‭ ‬سیلوهای‭ ‬دولتی‭ ‬کفاف‭ ‬نیاز‭ ‬گندم‌های‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اخذ‭ ‬مجوزهای‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬امکان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سیلوهای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬است‭.‬
اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬کارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬که‭ ‬نقشی‭ ‬مکملی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خریدهای‭ ‬تضمینی‭ ‬برعهده‭ ‬دارند‭ ‬معتقدند‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬سیلوهای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬غلات‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬فقط‭ ‬نیازمند‭ ‬تغییر‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬سیستم‭ ‬خریدهای‭ ‬تضمینی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬تغییر‭ ‬مدیریت‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬ظرفیتهای‭ ‬خالی‭ ‬سیلوهای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬که‭ ‬قطعا‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بالایی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نیازمند‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیریهای‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬دولت‭ ‬است
اما‭ ‬آنچه‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬خالی‭ ‬ماندن‭ ‬ظرفیتهای‭  ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬ضمن‭ ‬فرار‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬میتواند‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬بکشد‭.‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی

مهندس‭ ‬غلامحسین‭ ‬طباطبایی،‭ ‬معاون‌فنی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬ایران،‭ ‬درخصوص‭ ‬میزان‭ ‬اعتبار‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬وضعیت‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬اما‭ ‬مسئله‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬3‭ - ‬4‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬اعتبار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬گسترش‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭ ‬که‭ ‬توانستیم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اعتبار‭ ‬کم،‭ ‬396‭ ‬پروژه‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬شامل‭ ‬سیلو،‭ ‬سردخانه‭ ‬و‭ ‬انبار‭ ‬مکانیزه‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرانجام‭ ‬برسانیم‭.‬
این‭ ‬موفقیت‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬حمایت‭ ‬با‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬می‌تواند‭ ‬دستاوردهای‭ ‬عینی‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
برهمین‭ ‬اساس‭ ‬اعتباری‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بسته‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬با‭ ‬مبلغی‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬تابعه‭ ‬درخواست‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬درصورت‭ ‬تصویب،‭ ‬حدود‭ ‬600‭ ‬پروژه‭  - ‬بیشتر‭ ‬سیلو،‭ ‬سردخانه‭ ‬و‭ ‬انبار‭ ‬مکانیزه‭ -  ‬در‭ ‬حجم‌های‭ ‬سنگین‌تر‭ ‬مورد‭ ‬شناسایی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬طباطبایی‭ ‬ظرفیت‭ ‬سیلو‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬غله‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ممانعت‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬سیلوسازی‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬اقدام‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه‌گذاری‌ها‭ ‬متمرکز‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬دارای‭ ‬سیلو‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬پراکنش‭ ‬درستی‭  - ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ -  ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حفظ‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬موجود،‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬صحیح‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬جدید‭ ‬نیز‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬
به‭ ‬ویژه‭ ‬اینکه‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬امکان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬هرمزگان،‭ ‬بوشهر،‭ ‬کهگیلویه‭ ‬و‭ ‬بویر‭ ‬احمد‭ ‬و‭ ‬یزد‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬احداث‭ ‬سیلو‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬اما‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬با‭ ‬علم‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬پراکنش‭ ‬سیلوها‭ ‬تناسبی‭ ‬با‭ ‬مراکز‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬ندارد‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬تاسیس‭ ‬سیلو‭ ‬در‭ ‬مراکزی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬محل‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬است‭.‬
طباطبایی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬ایران‭ ‬نظر‭ ‬GTC‭  - ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران‭ -  ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت‭ ‬سیلو‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬میکند‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پراکنش‭ ‬نامتناسب‭ ‬با‭ ‬قطب‌های‭ ‬تولید‭ ‬گندم،‭ ‬سازمان‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬سیلوی‭ ‬استاندارد‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬نقاط‭ ‬همچون‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬کردستان‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬ظرفیت‭ ‬ذخیره‭ ‬گندم‭ ‬سازمان‭ ‬است‭.‬
طباطبایی‭ ‬درخصوص‭ ‬برنامه‌های‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬دریافت‭ ‬اعتبارت‭ ‬گفت‭: ‬حدود‭ ‬390‭ ‬پیشنهاد‭ ‬احداث‭ ‬سردخانه،‭ ‬انبار‭ ‬و‭ ‬سیلو‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬109‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مکانیزم‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دولت‭ ‬مباشری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬تعریف‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتکا‭ ‬سیلوهای‭ ‬متعددی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬ایفا‭ ‬میکند‭.‬
اما‭ ‬شبکه‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬کمک‭ ‬کننده‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خرید‭ ‬حدود‭ ‬40‭ - ‬45‭ ‬درصد‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬قابلیت‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬کل‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬سیاست‌گذار‭ ‬شبکه‭ ‬خرید،‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬درآید‭ ‬از‭ ‬سیلوهای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬که‭ ‬خالی‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬کمک‭ ‬می‌گیریم‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬متقاضی‭ ‬خرید‭ ‬شرکت‌های‭ ‬14‭ ‬گانه‭ ‬غله‭ ‬استان‌ها‭ ‬نیز‭ ‬هستیم‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬فرایند‭ ‬سنتی‭ ‬بین‭ ‬کارخانجات‭ ‬آرد،‭ ‬سیلوهای‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬خریداری‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬سازمان‭ ‬غله‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نهادینه‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
طباطبایی‭ ‬درخصوص‭ ‬رابطه‭ ‬بین‭ ‬سیلوهای‭ ‬ذخیره‭ ‬غله‭ ‬با‭ ‬کارخانجات‭ ‬آردسازی‭ ‬گفت‭: ‬بین‭ ‬نانوایی‌ها،‭ ‬کارخانجات‭ ‬آرد،‭ ‬سیلوها،‭ ‬مراکز‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬مزرعه‭ ‬رابطه‭ ‬افقی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬قسمت‌ها‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬GTC‭ ‬رابطه‭ ‬عمودی‭ ‬دارند‭ ‬چراکه‭ ‬مسئول‭ ‬راهبری‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭.‬
مسئولیت‭ ‬با‭ ‬سازمان‭ ‬غله‭ ‬است‭!‬
مهندس‭ ‬حسن‭ ‬عباسی‭ ‬معروفان،‭ ‬معاون‭ ‬بازرگانی‭ ‬داخلی‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬گفتگوی‭ ‬تلفنی‭ ‬کوتاهی‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬ما‭ ‬ضمن‭ ‬تایید‭ ‬مازاد‭ ‬ظرفیت‭ ‬سیلوها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬بین‭ ‬سیلوها‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬سیلوی‭ ‬50‭ ‬ساله‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬پروانه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬دریافت‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬اجازه‭ ‬ذخیره‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سیلوها‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭.‬

سیلوهای‭ ‬استاندارد،‭ ‬راهکار‭ ‬افزایش‭ ‬ظرفیت

مهندس‭ ‬حسینی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬الوند‭ ‬گام‭ ‬یکتا‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‭ ‬مای‭ ‬سیلو،‭ ‬متوسط‭ ‬کل‭ ‬ظرفیت‭ ‬سیلوهای‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬14‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬کل‭ ‬ظرفیت‭ ‬سیلوهای‭ ‬کشور‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سیلوهای‭ ‬نیمه‭ ‬مکانیزه‭ ‬و‭ ‬انبارهای‭ ‬سنتی‭ ‬هستند،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬حداقل‭ ‬استانداردهای‭ ‬نگهداری‭ ‬غلات‭ ‬برخوردار‭ ‬نیستند‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬حرکت‭ ‬خوبی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬نهضت‭ ‬سیلوسازی‭ ‬آغاز‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬نظارت‌های‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پراکنش‭ ‬نامناسب،‭ ‬شاهد‭ ‬بدون‭ ‬استفاده‭ ‬ماندن‭ ‬سیلوها‭ ‬هستیم‭.‬
مدیرفروش‭ ‬شرکت‭ ‬مای‭ ‬سیلو‭ ‬درمورد‭ ‬نیازمندی‌های‭ ‬فعلی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬سیلوسازی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬مزارع‭ ‬تولید‭ ‬گندم،‭ ‬کارخانجات‭ ‬تولیدی‭ ‬همچون‭ ‬آرد،‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬غلات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ترمینال‌ها‭ ‬و‭ ‬بنادر‭ ‬دریایی‭ ‬شمال‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬بالایی‭ ‬برای‭ ‬ساخت‭ ‬سیلو‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭.‬
حسینی‭ ‬به‭ ‬عوامل‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬میزان‭ ‬ضایعات‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬سیلوها‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬صورت‭ ‬کنترل‭ ‬میزان‭ ‬حرارت‭ ‬و‭ ‬رطوبت‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬حشرات‭ ‬و‭ ‬پرندگان‭ ‬در‭ ‬سیلوها‭ ‬می‌توان‭ ‬ضایعات‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬درصد‭ ‬کاهش‭ ‬داد،‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سنسورهای‭ ‬تشخیص‭ ‬گاز‭ ‬ 2Co‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬فعل‭ ‬و‭ ‬انفعالات‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬میکروزیستی‭ ‬به‭ ‬تهویه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬انبارگردانی‭ ‬غلات‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬سیلوها‭  ‬پرداخت‭.‬

آوار‌گی‭ ‬گندم‭!‬

مهندس‭ ‬ابوالفضل‭ ‬خلیلی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬سیلو‭ ‬سازان‭ ‬تهران،‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬تولید‭  ‬14‭.‬5‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬گفت‭: ‬میزان‭ ‬سیلوهای‭ ‬کشور‭ ‬توان‭ ‬10 - 11‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬ذخیره‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬مازاد‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سنتی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اماکن‭ ‬همچون‭  ‬سیلوهای‭ ‬حبوبات‭ ‬استان‭ ‬مرکزی‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬ذخیره‌سازی‭ ‬سنتی،‭ ‬زمینه‭ ‬افزایش‭ ‬حشرات‭ ‬و‭ ‬آلودگی‭ ‬هوا‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬شاهد‭ ‬ایجاد‭ ‬کپک‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬نان‌های‭ ‬آلوده‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬
مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬سیلو‭ ‬سازان‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬120‭ ‬درصد‭ ‬کمبود‭ ‬میزان‭ ‬سیلو‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محصولی‭ ‬استراتژیک‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭ ‬لازم‭ ‬زمینه‭ ‬افزایش‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭.‬

سیلوی‭ ‬خالی‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬سنتی

رحیم‭ ‬محمدیان‭ ‬گرامی،‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬سیلو‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬آرد‭ ‬خوشه‭ ‬طلایی‭ ‬هشترود،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اشباع‭ ‬شدن‭ ‬سیلوسازی‭ ‬گفت‭: ‬شرکت‭ ‬ما‭ ‬2‭ ‬سیلو‭ ‬برای‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ساخته‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬صنعت‭ ‬سیلوسازی‭ ‬اشباع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سودی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬ندارد،‭ ‬چراکه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬غله‌ها‭ ‬دولتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬سیلو‭ ‬ندارند‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سنتی‭ ‬انبار‭ ‬کنند‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬نداشتن‭ ‬ظرفیت‭ ‬خالی‭ ‬سیلو‭ ‬نیست‭.‬

برای مطالعه مطلب «شش طرح درخشان در مبارزه با بیابان‌زایی» کلیک کنید

ورود‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬سیلوسازی‭ ‬منطقی‭ ‬نیست‭!‬

یونس‭ ‬زارعی،‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬مهندسین‭ ‬آرمان‭ ‬توسعه‭ ‬غرب،‭ ‬گفت‭: ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬سیلوی‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬برای‭ ‬نیاز‭ ‬شرکت‭ ‬خود‭ ‬ساختیم‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬توجیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬سیلوسازی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬نامشخص‭ ‬غله‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬منطقی‭ ‬نیست‭.‬

استاندارد‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خارجی

جمشید‭ ‬باوفا،‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬سیلوی‭ ‬بیست‭ ‬هزارتنی‭ ‬مشکین‭ ‬شهر،‭ ‬ابزار‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬استاندارد‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬تنها‭ ‬سیلوی‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬توسط‭ ‬شرکتی‭ ‬ترکیه‌ای‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬از‭ ‬ورق‌های‭ ‬غیراستاندارد‭ ‬استفاده‭ ‬میکنند‭.‬
سیلوهای‭ ‬بتنی‭ ‬با‭ ‬کیفیت‌تر‭ ‬است‭.‬
دکتر‭ ‬حسن‭ ‬صیانتی،‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬توسعه‭ ‬طرح‌های‭ ‬زیربنایی‭ ‬اسرار‭ ‬سبزوار،‭ ‬در‭ ‬با‭ ‬کیفیت‌تر‭ ‬بودن‭ ‬سیلوهای‭ ‬بتنی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬فلزی‭ ‬گفت‭: ‬شرکت‭ ‬توسعه‭ ‬طرح‌های‭ ‬زیربنایی‭ ‬اسرار‭ ‬سبزوار‭ ‬سیلوی‭ ‬فلزی‭ ‬ساخت‭ ‬برزیل‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬خود‭ ‬شرکت‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬سیلوی‭ ‬بتنی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬کیفیت‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬بودن‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬سفارشاتی‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬سیلوی‭ ‬بتنی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬
چرا‭ ‬طلبکار‭ ‬شویم؟‭!‬
محمد‭ ‬نیازی،‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬ساختمانی‭ ‬تولیدی‭ ‬بانیار،‭ ‬درخصوص‭ ‬عدم‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬سیلوسازی‭ ‬گفت‭: ‬وقتی‭ ‬کارفرما‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬طلبکار‭ ‬دولت‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬حقمان‭ ‬در‭ ‬ادارات‭ ‬مربوطه‭ ‬التماس‭ ‬نمائیم‭.‬

سیلوهای‭ ‬بتنی‭ ‬مناسب‭ ‬مناطق‭ ‬گرمسیری

محمد‭ ‬امیری،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬سامان‭ ‬نغمه‭ ‬جام،‭ ‬دلیل‭ ‬اصلی‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬سیلوسازان‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬کم‌تجربگی‭ ‬آن‌ها‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تازه‭ ‬کار‭ ‬بودن‭ ‬سیلوسازان‭ ‬داخلی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬سیلو‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ترکیه‌ای‭ ‬شدیم‭ ‬این‭ ‬درحالیست‭ ‬که‭ ‬تجارب‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سیلوهای‭ ‬بتنی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گرمسیری‭ ‬از‭ ‬صرفه‭ ‬بیشتری‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.  ‬

ظرفیت‭ ‬واقعی‭ ‬سیلوهای‭ ‬کشور

هدف‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬انبار‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬ذخیره‌سازی،‭ ‬حفظ‭ ‬کمیت‭ ‬وکیفیت‭ ‬گندم‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ذخیره‌سازی،‭ ‬خواص‭ ‬اصلی‭ ‬دانه‭ ‬حفظ‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود،‭ ‬بدیهی‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬زیر‭ ‬ساختها‭ ‬انجام‭ ‬صحیح‭ ‬عملیات‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬تأسیس‭ ‬سیستمهای‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬مناسب،‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬بستری‭ ‬مطلوب‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬گندم‭ ‬ایجاد‭ ‬میشود‭. ‬برپایی‭ ‬تجهیزات‭ ‬مکانیزه،‭ ‬هزینه‌های‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬حمایت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬غیراجرایی‭ ‬است‭.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬کارشناسان‭ ‬حوزه‭ ‬غله،‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬سیلوهایی‭ ‬که‭ ‬توان‭ ‬نگهداری‭ ‬دانه‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬چندین‭ ‬ماهه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬محدودند‭.‬
براساس‭ ‬آمار،‭ ‬مجموع‭ ‬ظرفیت‭ ‬کل‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬کشور‭ ‬تا‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬1391،‭ ‬حدود‭ ‬14‭/‬5‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬9‭/‬4‭ ‬میلیون‭ ‬تن،‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سیلوهای‭ ‬بتنی‭ ‬و‭ ‬فلزی‭ ‬و‭ ‬انبارهای‭ ‬مکانیزه‭ ‬و‭ ‬5‭/‬1‭ ‬میلیون‭ ‬تن،در‭ ‬انبارهایی‭ ‬نیمه‌‭ ‬مکانیزه،‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬روباز‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شود‭. ‬
همچنین‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬کل‭ ‬ظرفیت‭ ‬مراکز‭ ‬ذخیره‌سازی‭ ‬کشور،‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬میلیون‭ ‬تن،‭ ‬معادل‭ ‬41‭ ‬درصد،‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬8‭/‬5 ‬میلیون‭ ‬تن،‭ ‬معادل‭ ‬59‭ ‬درصد،‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۵ -  سال ۱۳۹۶

 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow