زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
کمباین‭ ‬برداشت‭ ‬شالی‭ ‬با‭ ‬جیب‭ ‬خالی

کشاورزان‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬راست‭ ‬قامت‌ترین‭ ‬ماشین‭ ‬برداشت

کمباین‭ ‬برداشت‭ ‬شالی‭ ‬با‭ ‬جیب‭ ‬خالی

مهندس محمدرضا منصوریان

لزوم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کمباین‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬شالیزارها‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بالای‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬کشاورزان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوراهی‭ ‬استفاده‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ماشین‭ ‬برداشت‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬شرکت‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ادوات‭ ‬برداشت‭ ‬زراعی‭ ‬با‭ ‬صحّه‌گذاری‭ ‬بر‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬تسهیلات‭ ‬دولتی‭ ‬انتقادهایی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬سردوانی‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بانک‭ ‬را‭ ‬عنوان‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬تسهیلات‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بانک‭ ‬به‭ ‬کشاورزانی‭ ‬تعلق‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬آورده‭ ‬نقدی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬ شاید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬شالیکاران‭ ‬توان‭ ‬خرید‭ ‬کمباین‭ ‬مخصوص‭ ‬برداشت‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کمباین‌های‭ ‬زراعی‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬خرده‭ ‬برنج‭ ‬به‭ ‬18‭ ‬درصد ‭ -‬بیش‭ ‬از‭ ‬استاندارد‭ - ‬شده‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬مسئولین‭ ‬امر‭ ‬از‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کمباین‭ ‬مخصوص‭ ‬شالی‭ ‬در‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬شالیزارها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬خبر‭ ‬می‌دهند‭.‬

کمباین‌های‭ ‬زراعی‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬برنج

مجتبی‭ ‬نوایی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬صنعتی‭ ‬خزر‭ ‬الکتریک،‭ ‬درخصوص‭ ‬چگونگی‭ ‬استفاده‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬کمباین‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بیشتر‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬کمباین‭ ‬استفاده‭ ‬میکنند‭ ‬اما‭ ‬مسئله‭ ‬مهم،‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬برنجکاران‭ ‬در‭ ‬شالی‌زارهای‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬اشتباه‭ ‬از‭ ‬کمباین‭ ‬گندم‭ ‬برای‭ ‬برداشت‭ ‬شلتوک‭ ‬استفاده‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬افزایش‭ ‬18‭ ‬درصد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬استاندارد‭ ‬خرده‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬می‌تواند‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬موجبات‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭. ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬صنعتی‭ ‬خزر‭ ‬الکتریک‭ ‬به‭ ‬تسهیلات‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬کمباین‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬مرکز‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬تسهیلاتی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬مراجعه‭ ‬میکنند‭ ‬با‭ ‬وعده‌ها‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شوند‭. ‬
نوایی‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬وجود‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬استعداد‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬تیراژ‭ ‬تولید‭ ‬کمباین‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬از‭ ‬500‭ ‬دستگاه‭ ‬تجاوز‭ ‬نمیکند‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬توجیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬نداشته‭ ‬چراکه‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬1 ‭ -‬2‭ ‬کشور‭ ‬صادرات‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬با‭ ‬تیراژ‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬190‭ ‬کشور‭ ‬صادرات‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬امکان‭ ‬رقابت‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬ضعیف‭ ‬میکند‭.‬

برای مطالعه مطلب «در‭ ‬مورد‭ ‬برنج‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬تضاد‭ ‬منافع‭ ‬وجود‭ ‬دارد» کلیک کنید

تسهیلات‭ ‬به‭ ‬شرط‭ ‬توان‭ ‬کشاورزان

بهزاد‭ ‬نیکخواه،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬اعتبارات‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬سرمایه‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی،‭ ‬درخصوص‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬کیف‭ ‬وام‌های‭ ‬تخصیصی‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خرید‭ ‬کمباین‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬وصنعت‭ ‬گفت‭: ‬کشاورزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬آورده‭ ‬نقدی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬کمباین‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬است،‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬سهم‭ ‬کشاورز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بانک‭ ‬با‭ ‬تسهیلات‭ ‬تقبل‭ ‬میکند‭ ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬آورده‭ ‬نقدی‭ ‬کشاورز‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬است،‭ ‬بانک‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬وام‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کشاورز‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬

برداشت‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬از‭ ‬شالیزارها‭ ‬توسط‭ ‬کمباین

حیدر‭ ‬کامیاب،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬فناوری‌های‭ ‬مکانیزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬گیلان،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬درباره‭ ‬میزان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کمباین‭ ‬در‭ ‬شالیزارها‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬از‭ ‬238‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬شالیزار،‭ ‬محصول‭ ‬112‭ ‬هزار‭ ‬هکتار،‭ ‬توسط‭ ‬کمباین‌های‭ ‬مخصوص‭ ‬برنج‭ ‬برداشت‭ ‬می‌گردد‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬برای‭ ‬امسال‭ ‬به‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬برسد‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬تسهیلات‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬خرید‭ ‬کمباین‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬دولت‭ ‬تسهیلات‭ ‬با‭ ‬سود‭ ‬15‭ ‬درصدی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خرید‭ ‬کمباین‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬جوابگوی‭ ‬متقاضیان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬کامیاب‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬کمباین‭ ‬برداشت‭ ‬برنج‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬نیاز‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کمباین‌های‭ ‬مخصوص‭ ‬شالیزارها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬واردات‭ ‬تأمین‭ ‬میکنند‭. ‬البته‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬کمباین‌های‭ ‬شالی‭ ‬و‭ ‬زراعی‭ ‬تفاوت‌های‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مکانیزم‭ ‬حرکتی‭ ‬و‭ ‬خرمن‭ ‬کوب‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow