زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
مكانیزاسیون‭ ‬ناپلئونی‭ ‬قبول‭ ‬شد

مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬وضعیت‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬كرد‭:‬
مكانیزاسیون‭ ‬ناپلئونی‭ ‬قبول‭ ‬شد‭!‬

مهندس محمدرضا منصوریان

در‭ ‬نوزدهمین‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬ماه‭ ‬تابستان‭ ‬نشست‭ ‬فنی‭ ‬تخصصی‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬توسعه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی،‭ ‬دكتر‭ ‬كامبیز‭ ‬عباسی،‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬مهندس‭ ‬نامی،‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬مكانیزاسیون،‭ ‬مهندس‭ ‬بهزاد‭ ‬نیكخواه،‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی،‭ ‬دكتر‭ ‬شیروی،‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت،‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬واردكنندگان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬
در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬كه‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوی‭ ‬ارزیابی‭ ‬وضعیت‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬داشت‭ ‬دومینوی‭ ‬انتقادات‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هرچیز‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌آمد‭. ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬ابتدا‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬یك‭ ‬سوزن‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬خود‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬نارضایتی‭ ‬از‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬را‭ ‬ابراز‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬توسعه‭ ‬مكانیزاسیون،‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دیر‭ ‬رسیدن‭ ‬یا‭ ‬هرگز‭ ‬نرسیدن‭ ‬در‭ ‬اینگونه‭ ‬جلسات‭ ‬مورد‭ ‬انتقاد‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬بدون‭ ‬حساب‭ ‬مخاطب‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭.‬

مكانیزاسیون‭ ‬یعنی‭ ‬سازماندهی‭ ‬حلقه‭ ‬عملیات‭ ‬محصول

در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬مشكل‭ ‬كمبود‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬معضل‭ ‬همه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬مكانیزاسیون‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬برطرف‭ ‬كردن‭ ‬مشكل‭ ‬آب‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬ترسیم‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬درنظر‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬هیچ‭ ‬خاك‌ورزی‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬كردن‭ ‬خاك‭ ‬نباید‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬بجز‭ ‬محصولاتی‭ ‬همچون‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬كه‭ ‬خاك‌ورزی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬اجتناب‌ناپذیر‭ ‬است‭.‬ معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬ورود‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬محصولات‭ ‬دیم‭ ‬را‭ ‬ضعیف‭ ‬توصیف‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬دیم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬بالا‭ ‬ببریم؛‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬تقویت‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬می‌تواند‭ ‬كمك‭ ‬شایانی‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬دیم‌كار‭ ‬كند‭.‬

عباس‭ ‬كشاورز‭:‬
از‭ ‬وضع‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬ناراضی‌ام

وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬هیچ‭ ‬زمانی‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬راضی‭ ‬بود‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬ناراضی‌ام‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬چرخه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬فاصله‭ ‬داریم‭. ‬باید‭ ‬قبول‭ ‬كنیم‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬مزرعه،‭ ‬دشت،‭ ‬واحد‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭... ‬برنامه‌های‭ ‬مناسبی‭ ‬در‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬نداریم‭. ‬مكانیزاسیون‭ ‬یعنی‭ ‬حلقه‭ ‬عملیات‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬دهیم‭ ‬كه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تدارك‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬ناوگان‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬لازمه‭ ‬كار‭ ‬است‭.‬

صنعتگران‭ ‬ما‭ ‬همیشه‭ ‬ناراضی‭ ‬هستند‭!‬

دكتر‭ ‬عباسی،‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون،‭ ‬دیدگاه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬را‭ ‬مشورت‭ ‬طلبی‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اعتقاد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هرچه‭ ‬میزان‭ ‬مشاركت‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬حوزه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬منطقی‌تر‭ ‬پیش‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭.‬ رئیس‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬افزود‭: ‬نگاه‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬به‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬برداشت،‭ ‬كاشت‭ ‬و‭ ‬داشت‭ ‬محصول‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬ عباسی‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تولید‭ ‬ادواتی‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬شاخص‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬می‌شود‭ ‬ترغیب‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬هر‭ ‬وسیله‌ای‭ ‬از‭ ‬بذركار‭ ‬تا‭ ‬سمپاش‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬مدیریت‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬سازمان‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬را‭ ‬برنامه‌مند‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬تراكتورهای‭ ‬نیمه‌سنگین‭ ‬موجود‭ ‬كشور‭ ‬طی‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬2‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬برنامه‌مند‭ ‬بودن‭ ‬حوزه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬می‌باشد‭. ‬ رئیس‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬نارضایتی‭ ‬صنعتگران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬ماشین‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ (‬از‭ ‬جمله‭ ‬افزایش‭ ‬موجودی‭ ‬خاك‌ورزهای‭ ‬حفاظتی‭ ‬280‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬سمپاش‌های‭ ‬بوم‌دار‭ ‬35درصد‭) ‬غیرمنطقی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬سؤال‭ ‬كرد‭: ‬این‭ ‬میزان‭ ‬نارضایتی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬صنعتگران‭ ‬برای‭ ‬چیست‭!‬؟‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬اعداد‭ ‬و‭ ‬ارقام‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬رضایت‌مندی‭ ‬با‭ ‬همدیگر‭ ‬هم‌فهم‭ ‬شویم‭.‬
عباسی‭ ‬خودكفایی‭ ‬در‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬مدیون‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬30-35‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬مدیون‭ ‬حوزه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬حوزه‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬ادوات‭ ‬موردنیاز‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬نیز‭ ‬فعالین‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬باید‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬افزایش‭ ‬دهند‭. ‬وی‭ ‬درخصوص‭ ‬انتقاد‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورز‭ ‬گفت‭: ‬علاقه‌مندی‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورز،‭ ‬نزدیك‭ ‬شدن‭ ‬مدیران‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬به‭ ‬مزرعه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬انتقاد‭ ‬متوجه‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬حوزه‭ ‬مدیران‭ ‬نیست‭.‬

ماشین‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬خودش‭ ‬جور‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬می‌كشد‭!‬

مهندس‭ ‬حمیدرضا‭ ‬نامی،‭ ‬رییس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬ماشین‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران،‭ ‬طی‭ ‬سخنانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬افزود‭: ‬همكاری‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬پرقدرت‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬در‭ ‬تحقق‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات،‭ ‬كه‭ ‬سیاست‭ ‬اصلی‭ ‬انجمن‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬هدف،‭ ‬بازدهی‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‌هاست‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بازار‭ ‬600-700‭ ‬میلیونی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬ایران‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬ضمن‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬بی‌كیفیت‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬راهكار‭ ‬كاهش‭ ‬فشارهای‭ ‬اقتصادی‭ ‬فعالین‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬حمایت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬مشابه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬نداشته‌ایم‭ ‬و‭ ‬خودمان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬توانسته‌ایم‭ ‬به‭ ‬شاهراه‭ ‬ارتباط‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬كنیم‭.‬ نامی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدكننده‭ ‬ماشین‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فرزند‭ ‬ناخوانده‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬نباشد،‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬انتقاد‭ ‬كرد‭.‬

ارائه‭ ‬تسهیلات،‭ ‬بدون‭ ‬محدودیت

مهندس‭ ‬بهزاد‭ ‬نیكخواه،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬اعتبارات‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬سرمایه‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی،‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬گزارشی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬سیاست‌های‭ ‬پولی‭ ‬دولت‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬كنترل‭ ‬تورم‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬سهم‭ ‬پرداختی‭ ‬به‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬بدون‭ ‬محدودیت‭ ‬با‭ ‬نرخ‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬درصد‭ ‬سوبسید‭ ‬لحاظ‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

صنعت،‭ ‬پیرو‭ ‬سیاست‌گذاری‌های
وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی

سپس‭ ‬دكتر‭ ‬شیروی،‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬انتقاد‭ ‬فعالین‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬از‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬اركان‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬قبول‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬دفتر‭ ‬ما‭ ‬زمان‭ ‬كمتری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬كشاورزی‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬كمبود‭ ‬كارشناس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تقویت‭ ‬بخش‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬كارشناسان‭ ‬مربوطه‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬وزارت‭ ‬صنایع‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كنند‭.‬
مدیر‭ ‬كل‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬درباره‭ ‬نوسازی‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬طرحی‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬هیات‭ ‬دولت‭ ‬ارائه‭ ‬شد‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬جایگزینی‭ ‬تراكتور‭ ‬و‭ ‬كمباین‭ ‬فرسوده‭ ‬تا‭ ‬سبب‭ ‬افزایش‭ ‬انگیزه‭ ‬كشاورزان‭ ‬شود‭.‬
شیروی‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬وزرات‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬پیرو‭ ‬سیاست‌گزاری‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬می‌باشد‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬كارگروهی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬صنایع‭ ‬تشكیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬تدوین‭ ‬استراتژی‭ ‬چندین‭ ‬ساله‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توسعه‭ ‬صنعت‭ ‬گلخانه،‭ ‬صنعت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مباحث‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‭ ‬گمركی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬پیشنهاد‭ ‬تعرفه‌های‭ ‬گمركی‭ ‬برای‭ ‬امسال‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬6‭ ‬ماهه‭ ‬دوم‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬اعمال‭ ‬می‌شود‭.‬

كشاورزان‭ ‬را‭ ‬دریابیم‭!‬

مهندس‭ ‬عباسی،‭ ‬مدیر‭ ‬بازرگانی‭ ‬تراكتورسازی‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬تراكتور‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬گفت‭: ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬متقاضیان،‭ ‬تراكتورهای‭ ‬متوسط‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬تراكتوری‭ ‬كه‭ ‬150‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬حدود‭ ‬174‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬قیمت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬قیمت‭ ‬مشابه‭ ‬خارجی‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬چرا‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬كیفیت‭ ‬بالای‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬ضمن‭ ‬اینكه‭ ‬موضوع‭ ‬خدمات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬برای‭ ‬كشاورزانی‭ ‬كه‭ ‬تراكتور‭ ‬وارداتی‭ ‬خریداری‭ ‬می‌كنند‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ عباسی‭ ‬ظرفیت‭ ‬شركت‭ ‬تراكتورسازی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬هزار‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬ذكر‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬میانگین‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬تراكتور‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭.‬‭ ‬باید‭ ‬تمهیدات‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬همچون‭ ‬دیگر‭ ‬صنایع‭ ‬خودروسازی،‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬تأمین‭ ‬شود‭.‬

كمباین‌های‭ ‬وارداتی
دست‭ ‬دوم‭ ‬است

مهندس‭ ‬حمیدی‭ ‬فرد،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬كمباین‭ ‬سازی‭ ‬ایران،‭ ‬سخنران‭ ‬بعدی‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬یك‭ ‬دستگاه‭ ‬كمباین‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬تولید‭ ‬می‌شد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬انتهایی‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬واردات،‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دستگاه‭ ‬كمباین‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬افزایش‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬3‭ ‬دستگاه‭ ‬كمباین‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬شروع‭ ‬كرده‌ایم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬پاسخگوی‭ ‬متقاضیان‭ ‬باشیم‭.‬ وی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صنعتگران‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬گزارش‌های‭ ‬رسیده‭ ‬حاكی‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬كمباین‌های‭ ‬كاركرده‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬می‌باشد‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬صنعتگر‭ ‬داخلی‭ ‬ضربه‭ ‬می‌زند‭ ‬كه‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬مجاری‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬پیگیری‭ ‬است‭.‬

ممكن‭ ‬است
یكی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بیشتر‭ ‬دوام‭ ‬نیاورم‭!‬

مهندس‭ ‬عبیری،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬گلپا‭ ‬صنعت‭ ‬ایرانیان،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬ادوات‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تولیدكننده‭ ‬سم‌پاش،‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬تركیه‭ ‬كاری‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬یا‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬تعدیل‭ ‬نیرو‭ ‬هستم‭ ‬یا‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬25‭ ‬ساله‭ ‬پیشه‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬اختیار‭ ‬كنم‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬واردات‭ ‬چنین‭ ‬محصولی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬ رئیس‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬انتقاد‭ ‬مذكور‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬متولی‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬نیستیم‭. ‬البته‭ ‬ذائقه‭ ‬افراد‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬حدود‭ ‬95‭ ‬درصد‭ ‬تسهیلات‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬پس‭ ‬واژه‭ ‬"واردات‭ ‬بی‌رویه"‭ ‬درست‭ ‬نیست‭.‬

تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬در‭ ‬‮«‬شهر‭ ‬آفتاب‮»‬

حامد‭ ‬ایرانی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬برساز‭ ‬رویداد‭ ‬پارس،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬محل‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬اتماك‭-‬آی‌فارم‭ ‬را‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬بررسی‌های‭ ‬عمل‭ ‬آمده‭ ‬بهترین‭ ‬مكان‭ ‬به‌منظور‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حجم‭ ‬ترافیك‭ ‬و‭ ‬تردد‭ ‬ماشین‌های‭ ‬مخصوص‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬دنباله‌بندها‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬تعیین‭ ‬شده‌است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow