زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
قاچاق‭ ‬گل‭ ‬‮«‬اظهر‭ ‬من‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬است

بازار‭ ‬پر‭ ‬رونق‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬سكوت‭ ‬مسئولان
قاچاق‭ ‬گل‭ ‬‮«‬اظهر‭ ‬من‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬است

مهندس محمدرضا منصوریان

بعضی‭ ‬از‭ ‬اخبار‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬دنبال‭ ‬می‌كنیم‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬ما‭ ‬می‌آید‭. ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬فعالین‭ ‬صنعت‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬افتادیم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬قضیه‭ ‬باخبر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روال‭ ‬معمول‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬آن‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬
در‭ ‬اولین‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬متولیان‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬رفتیم‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬رفتار‭ ‬كجدار‭ ‬مریزانه‭ ‬روبرو‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬توصیه‭ ‬دوستانه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ادامه‭ ‬تحقیق‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬منع‭ ‬می‌كرد‭. ‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬كیایی،‭ ‬مدیر‭ ‬اسبق‭ ‬دفتر‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬نخستین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬بومی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬فروردین‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬واردات‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬ممنوع‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬مجوزی‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬گل‌های‭ ‬شاخه‌بریده،‭ ‬گلدانی‭ ‬و‭ ‬درختچه‭ ‬صادر‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬وارداتی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬همگی‭ ‬قاچاق‭ ‬هستند‭.‬
وی‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬تنها‭ ‬محصولی‭ ‬كه‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬دارد،‭ ‬اندام‌های‭ ‬تكثیری‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬شرایط‭ ‬قرنطینه‌ای،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭.‬ این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مسئولین‭ ‬ستاد‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬منكر‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬می‌دانند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬رسالت‭ ‬بازگو‭ ‬كردن‭ ‬حقایق‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬بضاعت‭ ‬و‭ ‬عرف‭ ‬خبرنگاری‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیمودن‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬انگیزه‭ ‬داد‭. ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‌خوانید‭ ‬مصاحبه‌ها‭ ‬و‭ ‬گفت‌وگوهایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬چه‭ ‬پیش‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬افتد‭...‬

دستور‭ ‬العمل‭ ‬اجرایی‭ ‬برای‭ ‬گروه‭ ‬كالایی‭ ‬كشاورزی
علی‭ ‬اكبر‭ ‬مهرفرد‭ ‬معاون‭ ‬توسعه‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬كشاورزی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬پایش‭ ‬قاچاق‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬اخیراً‭ ‬در‭ ‬نامه‌ای‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تابعه‭ ‬و‭ ‬استانی‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنایع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور،‭ ‬دستورالعمل‭ ‬اجرایی‭ ‬ثبت‭ ‬شناسنامه،‭ ‬اخذ‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬شناسه‭ ‬كالا‭ ‬برای‭ ‬گروه‭ ‬كالایی‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬ابلاغ‭ ‬كرد‭.‬ در‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬تكالیف‭ ‬اجرایی‭ ‬ماده‭ ‬13‭ ‬قانون‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز،‭ ‬دستورالعمل‭ ‬فوق‌الذكر‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬كالاهای‭ ‬كشاورزی‭ ‬برای‭ ‬اقدام‭ ‬لازم‭ ‬ابلاغ‭ ‬می‌شود‭.‬

رسانه‌ها‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬قاچاق
مهندس‭ ‬حبیب‭ ‬رادفر،‭ ‬مشاور‭ ‬بازرگانی‭ ‬معاون‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی،‭ ‬درباره‭ ‬تلاش‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬درآمد‭ ‬نفتی‭ ‬قاچاق‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسانیم‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬موفق‭ ‬بوده‌ایم‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬عوامل‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬رسانه‌ها‭ ‬نقش‭ ‬بسزایی‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬آمار‭ ‬قاچاق‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬معضل‭ ‬قاچاق‭ ‬میوه‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شدند‭.‬
مشاور‭ ‬بازرگانی‭ ‬معاون‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬افزود‭: ‬تولیدكنندگان‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شناختی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬دارند‭ ‬باید‭ ‬مراكز‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مراجع‭ ‬ذیربط‭ ‬گزارش‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬برخورد‭ ‬شود‭. ‬رادفر‭ ‬عدم‭ ‬شناخت‭ ‬مامورین‭ ‬گمرك‭ ‬را‭ ‬یكی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬آمار‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬انوع‭ ‬مشخصی‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬در‭ ‬ردیف‭ ‬تعرفه‌ای‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬آزاد‭ ‬است،‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬از‭ ‬بی‌اطلاعی‭ ‬مامورین‭ ‬گمرك‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬گل‌های‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬آزاد‭ ‬نیست‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬می‌كنند‭.‬

‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬نداریم‭!‬
در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬مشاور‭ ‬معاون‭ ‬باغبانی‭ ‬ضمن‭ ‬تأیید‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬تلاش‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬می‌گوید،‭ ‬آنوش‭ ‬رحام،‭ ‬تحلیل‌گر‭ ‬ارشد‭ ‬امور‭ ‬گمركی،‭ ‬مشاور‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانى‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬كارگروه‭ ‬آمار‭ ‬ستاد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬بعضی‭ ‬اظهارات‭ ‬درباره‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬بی‌اساس‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬قاچاق‭ ‬معمولا‭ ‬برای‭ ‬كالاهایی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬كه‭ ‬مزیت‭ ‬تعرفه‌ای‭ ‬یا‭ ‬مصرف‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬حال‭ ‬آنكه‭ ‬گل،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬داخل،‭ ‬عدم‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬نیازمند‭ ‬بودن‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬لجستیك‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬خاص،‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬نیز‭ ‬مانع‭ ‬قاچاق‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬می‌شود‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬عمده‭ ‬گل‌هاى‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬تولید‭  ‬داخل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رنگ‌ها‭ ‬و‭ ‬گونه‌هاى‭ ‬متنوع‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اینگونه‭ ‬استنباط‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬قاچاق‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
عضو‭ ‬كارگروه‭ ‬آمار‭ ‬ستاد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز،‭ ‬شرایط‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تحریم‭ ‬را‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبی‭ ‬براى‭ ‬صادرات‭ ‬گل‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬تحریم‭ ‬بود،‭ ‬صادرات‭ ‬مطلوبی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گرفت‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬امكان‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬لجستیك‭ ‬و‭ ‬گمركی‭ ‬این‭ ‬امكان‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فعالین‭ ‬اقتصادى‭ ‬و‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬حوزه‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬بازارهاى‭ ‬صادراتى‭ ‬كشورهاى‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬اروپایی‭ ‬كنند‭.‬

من‭ ‬نگویم‭ ‬كه‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬قفس‭ ‬آزاد‭ ‬كنید‭...‬
محمدمهدی‭ ‬شریفی،‭ ‬رئیس‭ ‬تعاونی‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬رامسر‭ ‬و‭ ‬بزرگترین‭ ‬تولیدكننده‭ ‬آزالیا،‭ ‬بازار‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬راكد‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬نظر‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬غرب‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬حدود‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬گل‌های‭ ‬آپارتمانی‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌كند،‭ ‬هجوم‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬مشابه‭ -‬به‭ ‬صورت‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬از‭ ‬مبادی‭ ‬قانونی‭- ‬باعث‭ ‬ضربه‭ ‬زدن‭ ‬به‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬عدم‭ ‬پیگیری‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬را‭ ‬معضل‭ ‬بزرگی‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬داخلی،‭ ‬واردات‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬توان‭ ‬تولید،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬بالا‭ ‬موجود‭ ‬است‭.‬
بزرگترین‭ ‬تولیدكننده‭ ‬آزالیا‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬رفتارهای‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬قاچاق‭ ‬گفت‭: ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬می‌كنند‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬عرضه‭ ‬گل،‭ ‬دارای‭ ‬غرفه‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬این‌طور‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬ارگان‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬ذینفعانی‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬موضوع‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬نمی‌گیرد‭. ‬ شریفی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬امكان‌پذیر‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬برنامه‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬ثابت،‭ ‬كوچكترین‭ ‬اعتراض‌ها‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬پاسخ‭ ‬"شداد‭ ‬و‭ ‬غلاظ"‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬دستگاه‭ ‬قضایی‭ ‬و‭ ‬ستاد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬كمك‭ ‬كند‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬هزینه‭ ‬بالای‭ ‬تولید‭ ‬گل‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬امكانات‭ ‬اعم‭ ‬از‭: ‬نیروی‭ ‬انسانی،‭ ‬ادوات‭ ‬مناسب‭ ‬و‭... ‬همه‭ ‬موجب‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬ضایعات‭ ‬گل‭ ‬می‌شود؛‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬كشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬هنوز‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬گل‭ ‬از‭ ‬ایران‭ -‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ماندگاری‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬سازگاری‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬اقلیم‭ ‬این‭ ‬كشورها‭- ‬را‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬زمانی‭ ‬میسر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تضمین‭ ‬كنترل‭ ‬كیفی‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

محصولات‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسد‭!‬
مهندس‭ ‬مخبری،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬فعالین‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه،‭ ‬درخصوص‭ ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬قاچاق‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬نیز‭ ‬همچون‭ ‬دیگر‭ ‬كالاهای‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مبارزه‌ای‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬گیاهان‭ ‬"بنسای"‭ ‬و‭ ‬"لاكی‭ ‬بامبو"‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬نمی‌شوند‭ ‬علی‌رغم‭ ‬اعلام‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬واردات‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬وفور‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬این‭ ‬گیاهان‭ ‬به‌صورت‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬كشورهای‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسیا‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬می‌شوند‭.‬

در‭ ‬شماره‌های‭ ‬بعدی‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬خواهیم‭ ‬نوشت‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬بیشتری‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷  و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow