زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
تب‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬گرماگرم‭ ‬تابستان

تب‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬گرماگرم‭ ‬تابستان

مهندس محمدرضا منصوریان

در‭ ‬باور‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬اعتقاد‭ ‬عجیبی‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬امور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬به‌نحوی‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬فصول‭ ‬مشخص،‭ ‬دچار‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬صیفی‭ ‬تا‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬مرغ‭ ‬نشوند‭ ‬متعجب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬مفقود‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬ناكجا‭ ‬آباد‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬نكته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬همچنان‭ ‬غافلگیر‭ ‬شدن‭ ‬مسئولین‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حادث‭ ‬شدن‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬است‭.‬ این‭ ‬بار‭ ‬آنقدر‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬غافلگیری‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬به‌عنوان‭ ‬رسانه،‭ ‬نامانوس‭ ‬جلوه‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید‭ ‬شاید‭ ‬متولی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ارگان‭ ‬دیگری‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬برهمین‭ ‬اساس،‭ ‬سری‭ ‬به‭ ‬سایت‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬شرح‭ ‬وظایف‭ ‬این‭ ‬معاونت‭ ‬را‭ ‬بازخوانی‭ ‬كردیم‭.‬ در‭ ‬بندی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬خیالمان‭ ‬را‭ ‬راحت‭ ‬كرد‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‌‮«‬پیش‌بینی‭ ‬و‭ ‬برآورد‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬عرضه‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬میزان‭ ‬كمبود‭ ‬یا‭ ‬مازاد‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬مزبور‮»‬

قسم‭ ‬حضرت‭ ‬عباس‭ ‬یا‭...‬
حال‭ ‬خلاقیت‭ ‬همین‭ ‬مسئولین‭ ‬در‭ ‬توجیه‭ ‬بدون‭ ‬تكرار‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬درخصوص‭ ‬گرانی‌های‭ ‬پیشامد‭ ‬كرده‭ ‬جالب‌تر‭ ‬است‭. ‬توجیهاتی‭ ‬از‭ ‬كمبود‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬و‭ ‬سیل‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬تا‭ ‬حضور‭ ‬دلالان‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬نفوذ‭ ‬كردهی‭ ‬دم‭ ‬كلفتی‭ ‬كه‭ ‬انگار‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها،‭ ‬اقدامات‭ ‬ریشه‌ای‌تر‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭.‬

قیمت‭ ‬پیاز‭ ‬متعادل‭ ‬خواهد‭ ‬شد
بر‭ ‬اساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬93‭-‬94‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬كشور‭ ‬63‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬217‭ ‬هكتار‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬نیز‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬426‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬تن‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬ این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مهندس‭ ‬حسین‭ ‬اصغری،‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬محصولات‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬و‭ ‬جالیزی‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬جهادكشاورزی،‭ ‬درخصوص‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬تولید‭ ‬تابستانه‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬95‭-‬96‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬808‭ ‬هكتار‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬تولید‭ ‬پاییزه‭ ‬24‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬298‭ ‬هكتار‭ ‬است‭ -‬جمعاً‭ ‬حدود‭ ‬29‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭- ‬و‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬96‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬دویست‌هزار‭ ‬تن‭ ‬محصول‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭.‬ وی‭ ‬مهمترین‭ ‬عوامل‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬تولید‭ ‬تابستانه‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬كمبود‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬امیدواری‭ ‬كرد‭. ‬با‭ ‬عرضه‭ ‬پیازهای‭ ‬تولیدی‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬بازار،‭ ‬قیمت‭ ‬متعادل‭ ‬شود‭.‬

تولید‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬محل،‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬همهی‭ ‬كشور‭ ‬
حسین‭ ‬مهاجران،‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬فروشندگان‭ ‬میوه‌‭ ‬و‭ ‬تره‌بار،‭ ‬درباره‭ ‬چرایی‭ ‬گرانی‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬اخیر،‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬خرداد‭ ‬و‭ ‬تیر‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬قیمت‭ ‬پیاز‭ ‬به‭ ‬كیلویی‭ ‬200‭ ‬تومان‭ ‬تقلیل‭ ‬یافت‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬باعث‭ ‬ضربه‭ ‬خوردن‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬شد،‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬اغلب‭ ‬كشاورزان‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬كاهش‭ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬موجب‭ ‬گرانی‭ ‬پیاز‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬شهرستان‌های‭ ‬اهواز‭ ‬و‭ ‬اندیمشك‭ ‬تنها‭ ‬تأمین‌كنندگان‭ ‬پیاز‭ ‬كشور‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬گرانی‭ ‬طی‭ ‬روزهای‭ ‬آینده‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬محصول‭ ‬از‭ ‬شهرستان‌های‭ ‬دیگر‭ ‬همچون‭ ‬بروجرد،‭ ‬كرج‭ ‬و‭ ‬ورامین‭ ‬شكسته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬فروشندگان‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‌بار،‭ ‬راه‌كار‭ ‬مواجه‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬كمبودهایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آگاه‭ ‬كردن‭ ‬كشاورزان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اگر‭ ‬شبكه‭ ‬سراسری‭ ‬تلویزیونی‭ ‬“صدای‭ ‬كشاورز”‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬مسائل‭ ‬روز‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله،‭ ‬تعیین‭ ‬الگوی‭ ‬كشت،‭ ‬آگاهی‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬مورد‭ ‬كشت‭ ‬بپردازد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬شاهد‭ ‬چنین‭ ‬گرانی‌هایی‭ ‬نخواهیم‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬
گرمای‭ ‬انگیزه‭ ‬كشاورزان در‭ ‬گرو‭ ‬سردخانه
مهندس‭ ‬بینا،‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬شركت‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬جیرفت،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬گرانی‭ ‬پیاز‭ ‬و‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬را‭ ‬نبود‭ ‬سردخانه‌های‭ ‬فنی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬خلأ‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬فواصل‭ ‬بین‭ ‬كشت،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پیاز‭ ‬انبار‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سردخانه‭ ‬رفع‭ ‬می‌شود‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬مشكل‭ ‬كمبود‭ ‬سردخانه‌ها‭ ‬باعث‭ ‬تخریب‭ ‬محصول‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬كشت‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬بی‌انگیزه‭ ‬می‌كند‭.‬ وی‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬متضرران‭ ‬اصلی‭ ‬ضعف‭ ‬مدیریت‭ ‬واحدهای‭ ‬متولی‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬قیمت‌های‭ ‬كاذب‭ ‬فعلی‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬زارعین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كشت‭ ‬پیاز‭ ‬و‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬كشانده‭ ‬كه‭ ‬می‌توان‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬كرد‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬كاشت‭ ‬بی‌رویه‌ای،‭ ‬افزایش‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬ عضو‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬شركت‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬جیرفت‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬می‌تواند‭ ‬راه‌كار‭ ‬مناسبی‭ ‬به‌منظور‭ ‬سروسامان‭ ‬دادن‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬معتدل‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬باشد‭.‬

خرده‭ ‬مالكان‭ ‬مقروض و‭ ‬تغییر‭ ‬الگوی‭ ‬كشت
مهندس‭ ‬داوود‭ ‬صبوری،‭ ‬كشاورز‭ ‬نمونه‭ ‬محصول‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95،‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬پیاز‭ ‬تولیدی‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬850‭ ‬تومان‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬براساس‭ ‬سال‭ ‬تولید،‭ ‬قیمت‭ ‬محصول‭ ‬می‌تواند‭ ‬تغییر‭ ‬كند‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اینكه‭ ‬قیمت‭ ‬خریدی‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬نداشت‭ ‬به‭ ‬زیر‭ ‬خاك‭ ‬كردیم‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬امسال‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پیش‌فرض‭ ‬و‭ ‬ضررهای‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬افت‭ ‬قیمت‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬كه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬خرده‭ ‬مالكان‭ ‬را‭ ‬مقروض‭ ‬كرد،‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬تغییر‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬ این‭ ‬كشاورز‭ ‬نمونه‭ ‬محصول‭ ‬پیاز،‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬كه‭ ‬“آیا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬ارائه‭ ‬شد”‭ ‬گفت‭: ‬اگر‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬داده‭ ‬می‌شد‭ ‬استقبال‭ ‬می‌كردیم‭ ‬اما‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬راهنمایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬نداشتیم‭.‬
صبوری‭ ‬قیمت‭ ‬خریداری‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬مساعد‭ ‬بودن‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬1800‭-‬2000‭ ‬تومان‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬البته‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬ظاهر،‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬می‌كند‭ ‬اما‭ ‬جز‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬چغندرقند‭ ‬محصول‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تضمینی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ -‬خراسان‭ ‬رضوی‭- ‬خریداری‭ ‬نمی‌شود‭.‬

پیاز‭ ‬سیری‭ ‬چند؟‭!‬
با‭ ‬مقایسه‭ ‬نمودار‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬كارشناس‭ ‬نشریه،‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬قیمت‌های‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬مذكور‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬كارشناسان‭ ‬امر‭ ‬این‌گونه‭ ‬برداشت‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬میزان‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت،‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬عامل‭ ‬در‭ ‬نوسان‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مقایسه‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬93‭-‬94‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬95‭-‬96‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬كاهش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‌تبع‭ ‬آن‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬نیز‭ ‬كم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬پیاز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬كیلوئی‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬رسانده‭ ‬است‭.‬ از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬اگر‭ ‬سیاست‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بدانیم،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نكته‭ ‬تأكید‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬درخصوص‭ ‬موضوع‭ ‬قدری‭ ‬حساب‭ ‬شده‌تر‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬این‌چنین‭ ‬بازار‭ ‬دست‌خوش‭ ‬تغییر‭ -‬از‭ ‬بهم‭ ‬ریختگی‭ ‬اوضاع‭ ‬كشاورزان‭ ‬تا‭ ‬قیمت‌های‭ ‬عجیب‭ ‬محصولی‭ ‬همچون‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬خرید‭- ‬نشود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬شاید‭ ‬تعیین‭ ‬الگوی‭ ‬كشت،‭ ‬سپردن‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬توسط‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬و‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مجاری‭ ‬غیردولتی‭ ‬راه‌كار‭ ‬برون‌رفت‭ ‬از‭ ‬چالش‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬باشد‭.‬
و‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬پیش‭ ‬می‌آید‭ ‬كه‭ ‬آیا‭ ‬برآوردی‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬تقاضای‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬فصول‭ ‬مختلف‭ ‬بدست‭ ‬نیامده‭ ‬كه‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬كمبود‭ ‬سردخانه‌های‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬كاهش‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬برطرف‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬زمان‌های‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جبران‭ ‬كمبود‭ ‬منابع‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفته‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬وقوع‭ ‬عوامل‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬اجتناب‌ناپذیر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت؟‭!‬ با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ -‬درصورت‭ ‬عدم‭ ‬بهره‌وری‭- ‬یكی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬اصلی‭ ‬كاهش‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید،‭ ‬چرا‭ ‬بررسی‭ ‬درخصوص‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كارشناسی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد؟

قیمت‌گذاری‭ ‬دولتی، تحمیل‭ ‬به‭ ‬تولید
با‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬محصول‭ ‬پیاز،‭ ‬براساس‭ ‬هزینه‭ ‬تولیدی‭ ‬كشاورز،‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شورای‭ ‬اقتصادی‭ ‬270‭-‬280‭ ‬تومان‭ ‬تعیین‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬رقم‭ ‬پیشنهادی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬متفاوت‭ ‬بود‭. ‬حال‭ ‬سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شورای‭ ‬اقتصاد‭ ‬بر‭ ‬چه‭ ‬اساسی‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬محصول‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬می‌كند‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬بسیار‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬است؟‭ ‬


¬¬¬ ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow