زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
بسته‌بندی،‭ ‬پاشنه‭ ‬آشیل‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار

دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬گزارش‭ ‬می‌دهد‭:‬

بسته‌بندی،‭ ‬پاشنه‭ ‬آشیل‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار

زمانی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬خشكبار‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬می‌آید‭ ‬تنها‭ ‬چند‭ ‬قلم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬عرف‭ ‬معنا‭ ‬می‌یابد،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بازار،‭ ‬خشكبار‭ ‬مقوله‭ ‬وسیعتری‭ ‬دارد،‭ ‬میوه‌های‭ ‬خشك‭ ‬شده‭ ‬مانند‭ ‬كشمش،‭ ‬برگه‭ ‬آلو،‭ ‬خرما،‭ ‬انجیر‭ ‬خشك‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬مغز‭ ‬دانه‌ها‭ ‬مانند‭ ‬پسته،‭ ‬بادام،‭ ‬فندق،‭ ‬گردو‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬نیز‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود،‭ ‬عده‌ای‭ ‬معتقدند‭ ‬بین‭ ‬صادرات‭ ‬غیرنفتی،‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬استقلال‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فرایند‭ ‬توسعه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬كلان‭ ‬كشور‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬ایجاد‭ ‬نماید‭. ‬ در‭ ‬میان‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬آمار‌ها‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬جایگاه‭ ‬بالای‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬برخی‭ ‬اقلام‭ ‬خشكبار‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬پسته‭ ‬رتبه‭ ‬دوم،‭ ‬خرما‭ ‬رتبه‭ ‬دوم،‭ ‬بادام‭ ‬رتبه‭ ‬چهارم،‭ ‬گردو‭ ‬رتبه‭ ‬سوم،‭ ‬كشمش‭ ‬رتبه‭ ‬چهارم،‭ ‬فندق‭ ‬رتبه‭ ‬پنجم‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭ .‬هرچند‭ ‬گاه‭ ‬این‭ ‬رتبه‌ها‭ ‬اندكی‭ ‬جابه‌جا‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬تك‭ ‬رقمی‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬
به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬تجارت‭ ‬خشكبار‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬ارزشی‭ ‬معادل‭ ‬180‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‌،‭ ‬اما‭ ‬سهم‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬برآورد‭ ‬می‌شود‭.‬ در‭ ‬گذشته‭ ‬ایران‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬برخی‭ ‬اقلام‭ ‬را‭ ‬داشته‌،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سالیان‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آمارها‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬تنزل‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تقاضای‭ ‬بازارهای‭ ‬هدف‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬سال‭ ‬1394،‭  ‬بیش‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬خشكبار‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬یك‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬58‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬169‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬خشكبار‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اروپا‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬خشكبار‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬غیرنفتی‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬افت‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬طی‭ ‬نشستی‭ ‬با‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬موضوع،‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بوته‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭:‬

در‭ ‬صادرات‭ ‬موفق‭ ‬نیستیم
چون‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬شبكه‌ای‭ ‬عمل‭ ‬نمی‌كنیم

مهندس حبیب‭ ‬رادفر،‭ ‬مشاور‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬باغبانی‮ ‬و‭ ‬مسئول‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جایگاه‭  ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬میزان‭ ‬و‭ ‬كیفیت‭ ‬صادرات‭ ‬همه‌ی‭ ‬خشكبار‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬سطح‭ ‬نیست،‭ ‬به‭ ‬اندازه‌ای‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬مزیت‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬داریم‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬موفق‭ ‬نبوده‌ایم‭.‬ وی‭ ‬مهمترین‭ ‬مشكل‭ ‬صنعت‭ ‬خشكبار‭ ‬امروز‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬كیفیت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬غالبا‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬سنتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تكنولوژی‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬اقلام‭ ‬صادراتی‭ ‬مورد‭ ‬پسند‭ ‬مشتریان‭ ‬جهانی‭ ‬نیست‭.‬

بازارسازی‭ ‬اولویتی‭ ‬درخور‭ ‬توجه‭ ‬

رادفر‭ ‬افزود‭: ‬یكی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار،‭ ‬بازار‭ ‬رسانی‭ ‬یا‭ ‬بازاریابی‭ ‬شبكه‌ای‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ضعیف‭ ‬عمل‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬ضعف،‭ ‬فعالیت‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬صادر‌كننده‌ها‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬زعفران‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬93‭ ‬درصد‭ ‬زعفران‭ ‬دنیا‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬اسپانیا‭ ‬می‌شناسند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬زیرا‭ ‬زعفران‭ ‬از‭ ‬قدیم‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬فله‭ ‬به‭ ‬اسپانیا‭ ‬صادر‭ ‬می‌شده‭ ‬و‭ ‬اسپانیا‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬توانمندی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬زعفران‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬صادر‭ ‬می‌كند،
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬نیز‭ ‬هند‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬است‭ ‬كشمش‭ ‬ملایر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬فله‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬خود‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بسته‌بندی‌های‭ ‬استاندارد،‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬ثبت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اشتغال‌زایی،‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده،‭ ‬سود‭ ‬سرشاری‭ ‬را‭ ‬كسب‭ ‬كند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬‮«‬برندسازی‮»‬‭ ‬محصولات‭ ‬خشكبار‭ ‬یكی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬راهكار‌های‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬است‭.‬

برای مطالعه مطلب «بورس پسته خندان شد» کلیک کنید

تغییر‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬مقوله‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬بسته‌بندی
راه‭ ‬توسعه‭ ‬بازار‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬

هدایت‭ ‬اصغری،‭ ‬كارشناس‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مشكلات‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬گفت‭: ‬یكی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬توسعه‭ ‬بازار‭ ‬تغییر‭ ‬نوع‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬مقوله‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬است‭. ‬ این‭ ‬كارشناس‭ ‬كشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬مشكلات‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬این‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یك‭ ‬كنسرسیوم‭ ‬وارد‭ ‬بازار‌های‭ ‬هدف‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬هر‭ ‬شركت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بازرگانی،‭ ‬خشكبار‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬هدف‭ ‬عرضه‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬صادركنندگان‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬یكدیگر‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬درون‭ ‬تشكیلاتی،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ضرر‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬بدنه‭ ‬اصلی‭ ‬صادرات‭ ‬كشور‭ ‬نیز‭ ‬ضربه‭ ‬زده‌اند،‭ ‬به‭ ‬شكلی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬كاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

تجارت‭ ‬خشكبار‭ ‬ریسك‭ ‬بالایی‭ ‬دارد

حسین‭ ‬پهلوان‭ ‬پور،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬پوپك‭ ‬یزد‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ریسك‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬كشورها،‭ ‬دولت‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بیمه‌ی‭ ‬خشكبار،‭ ‬مشوق‭ ‬صادراتی‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬بازرگانان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬می‌گیرد‭. ‬در‭ ‬تركیه‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬به‭ ‬ترتیب‭ ‬14‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬درصد‭ ‬مشوق‭ ‬صادراتی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بیمه‭ ‬محموله‭ ‬برای‭ ‬بازرگانان‭ ‬خشكبار‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬این‭ ‬طور‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬خشكبار،‭ ‬ریسك‭ ‬بالایی‭ ‬دارد‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬صادق‭ ‬نبودن‭ ‬در‭ ‬عمل‌،‭ ‬یكی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬محصولات‭ ‬تحویل‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬خارجی،‭ ‬كیفیتی‭ ‬پایین‌تر‭ ‬از‭ ‬مورد‭ ‬توافق‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬نواسانات‭ ‬قیمتی،‭ ‬كیفیت‭ ‬پایین‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭... ‬سایر‭ ‬مشكلات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬هستند‭.‬

بسته‌بندی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬پارامترهای‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬مزیت‌های‭ ‬صادرات‭ ‬است

منوچهر‭ ‬رضایی،‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬صادركنندگان‭ ‬كشمش،‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬همدان‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬صادركنندگان‭ ‬استان‭ ‬همدان،‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬پارامترهای‭ ‬اصلی‭ ‬صادرات‭ ‬ذكر‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬سلیقه‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬هدف‭ ‬تولید‭ ‬شود،‭ ‬هنوز‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬قطع‭ ‬به‭ ‬یقین‭ ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬بر‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬و‭ ‬تعیین‌كننده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بسیار‭ ‬ضعیف‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬فله‭ ‬فروشی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬متنوع‌تر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬ازرش‭ ‬افزوده‭ ‬بیشتر،‭ ‬هنوز‭ ‬نهادینه‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬ رضایی‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬بهبود‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬گفت‭: ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬خشكبار‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬دغدغه‌ها‭ ‬و‭ ‬ریسك‌های‭ ‬احتمالی‭ ‬برطرف‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تسهیل،‭ ‬به‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬آن‭ ‬یاری‭ ‬كند‭.‬

ارتقای‭ ‬كیفیت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬از‭ ‬ملزومات‭ ‬صادرات‭ ‬است‭.‬

محمود‭ ‬صادقی‌،‭ ‬مدیر‭ ‬بازرگانی‭ ‬تعاونی‭ ‬پسته‭ ‬رفسنجان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جایگاه‭ ‬صنعت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬پسته‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬اقلام‭ ‬خشكبار‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬ارتقای‭ ‬كیفیت‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬از‭ ‬ملزومات‭ ‬اساسی‭ ‬صادرات‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬كه‭ ‬پسته‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬برداشت‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬دست‭ ‬مصرف‌كننده،‭ ‬كیفیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ندهد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬كاهش‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬خشكبار‭ ‬كشور،‭ ‬بالابردن‭ ‬تعرفه‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬موثر‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬صادرات‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬بعضاً‭ ‬این‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬اقلام‭ ‬به‭ ‬25‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬می‌رسد‭.‬

وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تعهدات‭ ‬خود‭ ‬وفا‭ ‬كند

محمد‭ ‬حسن‭ ‬شمس‭ ‬فرد،‭ ‬مسئول‭ ‬اتحادیه‭ ‬خشكبار‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬عملكرد‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬مقوله‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬گفت‭: ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تعهدات‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬كند،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬سالی‭ ‬كه‭ ‬گذشت‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬كشمش‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬داخلی‭ ‬پایین‌تر‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬بازار‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬كشور،‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬بازرگانان‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬قول‭ ‬مشوق‌هایی‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬داد،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬وعده‭ ‬خود‭ ‬وفا‭ ‬نكرد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬مشكلات‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مواردی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬فكری‭ ‬اندیشید،‭ ‬وصول‭ ‬پول‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬ثالث‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬هیچ‭ ‬بانكی‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬پول‭ ‬حواله‭ ‬نمی‌كند،‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬وزارت‭ ‬دارایی،‭ ‬درآمد‭ ‬بازرگانان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلار‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌كند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬دریافتی‭ ‬صادركنندگان‭ ‬خشكبار‭ ‬به‭ ‬ریال‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مابه‭ ‬التفاوت‭ ‬مشكلاتی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

جان‭ ‬كلام

آنچه‭ ‬در‭ ‬نوشتار‭ ‬بالا‭ ‬بدان‭ ‬پرداخته‭ ‬شد‭ ‬برآیندی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬خشكبار‭ ‬ایران‭ ‬می‌گذرد،‭ ‬راه‌حل‌ها،‭ ‬معضلات‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬صادركنندگان‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬بیان‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬وقتی‭ ‬رد‭ ‬مشكلات‭ ‬را‭ ‬می‌گیریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬به‭ ‬یافتن‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬مشكلات‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬بر‭ ‬می‌آییم،‭ ‬سخن‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مفید‭ ‬فایده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كلی‭ ‬باید‭ ‬گفت‭: ‬شرایط‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بستری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كاهش‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬ثمر‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ اینكه‭ ‬مشوق‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬چه‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬باشد،‭ ‬میزان‭ ‬ورود‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬از‭ ‬كجا‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬كدام‭ ‬چراغ‭ ‬قرمزی‭ ‬بایستد‭ ‬و‭ ‬اصلا‭ ‬چراغ‭ ‬قرمز‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬چگونه‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬اصلا‭ ‬خطوط‭ ‬مشخصی‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سوالات‭ ‬زیربنائی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬كرد‭.‬ كارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬عنصر‭ ‬صداقت‭ ‬در‭ ‬صادرات،‭ ‬مشوق‌های‭ ‬صادراتی،‭ ‬بیمه‭ ‬محموله‌ها،‭ ‬تسهیل‭ ‬روند‭ ‬بازگشت‭ ‬سرمایه‭ ‬بازرگانان،‭ ‬بالارفتن‭ ‬كیفیت‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬شبكه‌ای‭ ‬عمل‭ ‬كردن‭ -‬در‭ ‬قالب‭ ‬كنسرسیوم‭- ‬از‭ ‬جمله‭ ‬امور‭ ‬ضروری‭ ‬و‭ ‬راهكارهای‭ ‬برون‌رفت‭ ‬از‭ ‬تنگناهای‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬می‌باشد‭.‬ مسائلی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن،‭ ‬صادرات‭ ‬خشكبار‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬جایگاه‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افولی‭ ‬كه‭ ‬دچار‭ ‬آن‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬حركتی‭ ‬جهشی‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬دوباره‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.  ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷  و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow