سم
هدایت‭ ‬اشتباه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی

رونق‭ ‬قاچاق‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬بی‌رویه‭ ‬تعرفه‌ها

هدایت‭ ‬اشتباه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی

سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬بی‌رویه‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۹۲‭ ‬الی‭ ‬سال‭ ‬۹۶‭ ‬و‭ ‬به‌تبع‭ ‬گران‭ ‬شدن‭ ‬سموم‭ ‬آگاهاًنه‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬محصولات‭ ‬قاچاق،‭ ‬بدون‭ ‬شناسنامه‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬بی‌كیفیت‭ ‬سوق‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬افزایش‭ ‬بی‌رویه‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬خصوصا‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬گذشته‭ ‬كه‭ ‬سهوا‭ ‬یا‭ ‬عمدا‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬امور‭  ‬بازرگانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬گردیده،‭ ‬ضربات‭ ‬مهلكی‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬نیمه‭ ‬جان‭ ‬كشاورزی‭ ‬وارد‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اختصاراً‭ ‬به‭ ‬تشریح‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬عدم‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬قیمت‭ ‬آن‌ها‭  - ‬آنچه‭ ‬مورد‭ ‬رضایت‭ ‬مسئولین‭ ‬كشور‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ - ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬اجازه‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬نخواهد‭ ‬داد‭. ‬
•‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ركود‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬بخش‌ها‭ ‬بیشتر‭ ‬درگیر‭ ‬ركود‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬اقدامات‭ ‬مشابه‭ ‬برخلاف‭ ‬انتظار‭ ‬و‭ ‬تدابیرلازم‭ ‬برای‭ ‬رونق‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬می‌باشد‭. ‬
•‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬مسیر‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬واردات‭ ‬سموم،‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬دلیل‭ ‬ذیل،‭ ‬حركتی‭ ‬غیرمنطقی،‭ ‬غیركارشناسی،‭ ‬مخرب‭ ‬و‭ ‬تهدیدكننده‭ ‬برای‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬است‭.‬
الف‭ ‬–‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تعرفه‭ ‬سموم‭ ‬در‭ ‬كمترین‭ ‬میزان‭ ‬سم‭ ‬وارداتی‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬لیتر‭/‬كیلوگرم‭ ‬۲۱‭ ‬درصد‭  - ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬۶%‭ ‬هزینه‭ ‬لحاظ‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ - ‬و‭ ‬بالاترین‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬لیتر‭/‬كیلوگرم‭ ‬۲۶‭ ‬درصد‭  - ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬۶%‭ -  ‬می‌باشد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬درصد‭ ‬تعرفه‭ ‬مجوزهای‭ ‬دولتی،‭ ‬مالیات‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬قاچاق‭ ‬سم‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مزیت‌های‭ ‬فراوان‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬برای‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬برخوردار‭ ‬می‌باشد‭. ‬مطالعه‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬روند‭ ‬قاچاق‭ ‬سموم‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬
ب‭-‬‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬طی‭ ‬شدن‭ ‬مراحل‭ ‬تشریفات‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬امری‭ ‬ضروری‭ ‬و‭ ‬حیاتی‭ ‬جهت‭ ‬حفظ‭ ‬سلامتی‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬می‌باشد‭. ‬خارج‭ ‬كردن‭ ‬مسیر‭ ‬واردات‭ ‬سم‭ ‬از‭ ‬مجرای‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نظارت‌های‭ ‬فنی،‭ ‬مسلماً‭ ‬موجب‭ ‬عدم‭ ‬كنترل‭ ‬كیفیت‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬سلامتی‭ ‬جامعه‭ ‬می‌گردد‭. ‬
ج‭-‬‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬واردات‭ ‬سموم،‭ ‬واردكننده‭ ‬مسئولیت‭ ‬خطیری‭ ‬در‭ ‬جوابگوئی‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬كیفیتی‭ ‬سم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئولیت‭ ‬همیشه‭ ‬ضامن‭ ‬كنترل‭ ‬كیفیت‭ ‬كالا‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬سپردن‭ ‬بازار‭ ‬سم‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬بی‌نام‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬و‭ ‬پاسخگو‭ ‬نبودن‭ ‬و‭ ‬نامشخص‭ ‬بودن‭ ‬واردكننده‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دولت‭ ‬تمام‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬قطعاً‭ ‬جبران‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬گریبان‌گیر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
•‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬مدتی‭ ‬است‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬كشور‭ ‬بخشنامه‌های‭ ‬متعددی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬برخی‭ ‬سموم‭ ‬عمومی‭ ‬كه‭ ‬غالباً‭ ‬سابقه‭ ‬ثبت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۳۰‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬دارند‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬بخشنامه‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬هیچ‭ ‬دلیل‭ ‬منطقی‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬پشتیبان‭ ‬آن‭ ‬نیست،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬دلایل‭ ‬صدور‭ ‬بخشنامه،‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬زیر‭ ‬سؤال‭ ‬بردن‭ ‬عملكرد‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬تحقیقات‭ ‬محققین‭ ‬اسبق‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬سموم‭ ‬می‌باشد‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬جهت‭ ‬ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬سموم‭ ‬بسیار‭ ‬سنگین‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خود‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬شركت‌های‭ ‬واردكننده‭ ‬و‭ ‬موجبات‭ ‬رشد‭ ‬قاچاق‭ ‬سموم‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كند‭. ‬
براساس‭ ‬نمودارهای‭ ‬وزارتخانه‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬تغییرات‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۲‭ ‬تا‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬نگاه‭ ‬اجمالی‭ ‬بشود‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬نرخ‭ ‬تعرفه‭ ‬غیركارشناسی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬توجیه‭ ‬منطقی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوره‌هایی‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬۲۶۰‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬به‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬به‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬تحمیل‭ ‬می‌گردد‭. ‬
•‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌های‭ ‬تشویقی‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬محصولات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬اتكاء‭ ‬صرف‭ ‬در‭ ‬روش‌های‭ ‬تنبیهی‭ ‬قطعاً‭ ‬موجب‭ ‬عدم‭ ‬توفیق‭ ‬جامعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬باكیفیت‭ ‬می‌گردد‭. ‬
•‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تأمین‭ ‬درآمد‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬كنترل‭ ‬كیفیت،‭ ‬بهتر‭ ‬بود‭ ‬حداقل‭ ‬چند‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬مجهز‭ ‬ساخته‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬كیفیت‭ ‬سموم‭ ‬وارداتی‭ ‬فعال‌تر‭ ‬و‭ ‬دقیق‌تر‭ ‬اعمال‭ ‬كنترل‭ ‬شود‭. ‬مایه‭ ‬شرمساری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬پهناور‭ ‬و‭ ‬عزیز‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬قریب‭ ‬به‭ ‬۲۰‭ ‬میلیون‭ ‬لیتر‭ ‬سم‭ ‬فقط‭ ‬یك‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬
•‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬مسیر‭ ‬۳‭ ‬تا‭ ‬۴‭ ‬ساله‭ ‬ثبت‭ ‬سموم‭ ‬جدید‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬اتخاذ‭ ‬روش‌های‭ ‬مناسب،‭ ‬شامل‭ ‬قبول‭ ‬اسناد‭ ‬ثبت‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مبداً‭ ‬و‭ ‬بازرسی‭ ‬و‭ ‬یكسان‭ ‬نمودن‭ ‬مراحل‭ ‬واردات‭ ‬موجبات‭ ‬جایگزینی‭ ‬سموم‭ ‬بهتر‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كرد‭. ‬
كارشناسان‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬معتقدند‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تأمین‭ ‬درآمد‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬قوت‭ ‬غالب‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬كالاهای‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬پرمخاطره‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬امكان‭ ‬و‭ ‬موجبات‭ ‬دسترسی‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نهاده‌هایی‭ ‬با‭ ‬كیفیت‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مخاطره‭ ‬كمتر‭ ‬را‭ ‬ممكن‭ ‬ساخت‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow