زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
طلوع‭ ‬گلخانه‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬مغرب

طلوع‭ ‬گلخانه‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬مغرب

مهندس محمدرضا منصوریان

زمانی‭ ‬كه‭ ‬سخن‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬غیرنفتی‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬می‌آید‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬تیررس‭ ‬نگاه‭ ‬همگان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خبرهای‭ ‬یكی‭ ‬مانده‭ ‬به‭ ‬آخر‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬تیتر‭ ‬اول‭ ‬می‌شود‭.‬ حال‭ ‬كه‭ ‬تحریم‌های‭ ‬ظالمانه‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬نظر‭ ‬همگان‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬می‌كند‭.‬ همین‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬به‌منظور‭ ‬ثبت‭ ‬خبر‭ ‬امضا‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬مراكش‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬معاون‭ ‬باغبانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬وارد‭ ‬شدیم،‭ ‬مهندس‭ ‬طهماسبی‭ ‬از‭ ‬فرط‭ ‬خوشحالی‭ ‬صادرات‭ ‬سازه‌های‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬مغرب،‭ ‬برای‭ ‬تنها‭ ‬رسانه‭ ‬دعوت‌شده‭ ‬به‌منظور‭ ‬پوشش‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬بنای‭ ‬شاهنامه‌خوانی‭ ‬را‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چیز‭ ‬این‭ ‬بیت‭ ‬از‭ ‬فردوسی‭ ‬حكیم‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬ماندگار‭ ‬شد‭ ‬كه‭:‬
ستون‭ ‬كرد‭ ‬چپ‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬خم‭ ‬كرد‭ ‬راست
                                                    خروش‭ ‬از‭ ‬خم‭ ‬چرخ‭ ‬چاچی‭ ‬بخاست

جلب‭ ‬توجه‭ ‬گلخانه‌های‭ ‬به‭ ‬صرفه
در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬طهماسبی،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬مراكش‭ ‬به‭ ‬امضا‭ ‬رسید‭ ‬مهندس‭ ‬سید‭ ‬سعید،‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬مغرب،‭ ‬درخصوص‭ ‬نحوه‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬گلخانه‭ ‬فراز‭ ‬هامون،‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬سهند‭ ‬تبریز‭ ‬با‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬این‭ ‬گلخانه‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬میزان‭ ‬صرفه‭ ‬جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬انرژی‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬مذاكرات‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تكنولوژی‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬گلخانه‭ ‬مراكش‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬
وی‭ ‬درباره‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مغرب‭ ‬نیز‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬ زراعت‭ ‬غلات‭ ‬و‭ ‬حبوبات‭ ‬عمده‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ما‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬میوه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬مالیات‭ ‬به‭ ‬سهولت‭ ‬امكان‌پذیر‭ ‬است‭.‬ رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬مغرب‭ ‬به‭ ‬گلخانه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭:‬‭ ‬مقدار‭ ‬دقیق‭ ‬آن‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بررسی‌های‭ ‬كارشناسی‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬گلخانه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬ سعید‭ ‬درباره‭ ‬نحوه‭ ‬انتقال‭ ‬مبلغ‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬شركت‭ ‬ایرانی‭ ‬فراز‭ ‬هامون‭ ‬نیز‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬مبلغ‭ ‬قرارداد‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بانك‭ ‬واریز‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬مشكلی‭ ‬وجود‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬

فرود‭ ‬‮«‬گلخانه‌های‭ ‬فراز‮»‬‭ ‬در‭ ‬دنیا
مهندس‭ ‬توكلی،‭ ‬كارشناس‭ ‬جهاد‭ ‬استقلال،‭ ‬درباره‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬كشور‭ ‬مغرب‭ ‬با‭ ‬گلخانه‭ ‬ایرانی‭ ‬فراز‭ ‬هامون‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬مهندس‭ ‬سعید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بسیار‭ ‬مصمم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬این‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬تهیه‭ ‬پروپوزال‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬میزان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬حركت‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬ارسال‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬برای‭ ‬احداث‭ ‬گلخانه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مغرب‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬انتقال‭ ‬گلخانه‌های‭ ‬آماده،‭ ‬صرفه‭ ‬اقتصادی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬بهترین‭ ‬روش‭ ‬حضور‭ ‬كارشناسان‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬امیرسیدی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬هامون‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬گلخانه‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬مغرب‭ ‬می‌باشد‭.‬ كارشناس‭ ‬جهاد‭ ‬استقلال،‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬صادرات‭ ‬گلخانه‭ ‬ضعیف‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دانش‭ ‬امیرسیدی‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬این‭ ‬دانش‭ ‬زمینه‌ای‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬صادراتی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬گلخانه‭ ‬ایجاد‭ ‬كند‭.‬
خاطر‭ ‬نشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬جهانى‭ ‬خود‭ - ‬بخش‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬اقلیم - ،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تعداد‭ ‬معدودى‭ ‬از‭ ‬مراكز‭ ‬علمى‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتى‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬در‭ ‬تغییرات‭ ‬اقلیمى‭ ‬كره‭ ‬زمین‭ ‬شركت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬"فراز‭ ‬هامون" را‭  ‬نیز‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جهانیان‭ ‬معرفى‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬ همچنین‭ ‬حمید‭ ‬امیرسیدی،‭ ‬بنیانگذار‭ ‬هامون،‭ ‬در‭ ‬نیمه شهریور‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬به‌عنوان‭ ‬سخنران‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬تخصصی‭ ‬پژوهشكده‭ ‬علوم‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬دانشگاه‭ ‬صنعتی‭ ‬شریف‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬گلخانه‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬هیدروپونیك‭ ‬شركت‭ ‬كرد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow