زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
صنایع‭ ‬تبدیلی كلید‭ ‬قفل‭ ‬بازار‭ ‬جهانی

قرار‭ ‬است ‭ -‬مانند‭ ‬دیگر‭ ‬قرارها‭- ‬ سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬۱۴۰۴
به‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭!‬

صنایع‭ ‬تبدیلی كلید‭ ‬قفل‭ ‬بازار‭ ‬جهانی

نویسنده: محبوبه قرمزچشمه

گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬۲‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضای‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬صنعتی‭ ‬مجزا‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬اقتصادهای‭ ‬جهانی‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭. ‬صنعتی‭  ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬۱۱‭ ‬اقلیم‭ ‬اب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬از‭ ‬۱۳‭ ‬اقلیم‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬انحصار‭ ‬تولید‭ ‬۱۷۲۸‭ ‬گونه‭ ‬گیاهی،‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬سهم‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬بود‭.‬
هر‭ ‬چند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬تشدید‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬توجه‭ ‬كافی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬سهم‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬كاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬متولیان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬معتقدند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تدوین‭ ‬سند‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬به‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬می‌توان‭ ‬مجدداً‭ ‬سهم‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬بكر،‭ ‬ارتقاء‭ ‬داد‭.‬

سقوط‭ ‬27‭ ‬پله‌ای‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی

در‭ ‬حالی‌كه‭ ‬كارشناسان‭ ‬بر‭ ‬بازاریابی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬عامل‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬نام‭ ‬می‌برند‭ ‬اما‭ ‬خبرها‭ ‬حاكی‭ ‬از‭ ‬سقوط‭ ‬۲۷‭ ‬پله‌ای‭ ‬جایگاه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬جلیل‭ ‬مغازه‌ای‭ ‬رییس‭ ‬اتحادیه‭ ‬صادركنندگان‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬به‭ ‬دام،‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬ایران‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬۸۰‭ ‬رتبه‭ ‬پنجم‭ ‬صادرات‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬به‌دلیل‭ ‬تشدید‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬و‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬مسئولان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گیاهان‭ ‬ارزشمند،‭ ‬به‭ ‬رتبه‭ ‬‮٣٢‬‭ ‬جهانی‭ ‬سقوط‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬ وی‭ ‬بالاترین‭ ‬میزان‭ ‬صادرات‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬زعفران،‭ ‬ریشه‭ ‬شیرین‌‌بیان،‭ ‬زیره‭ ‬و‭ ‬آویشن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬زمانی،‭ ‬كتیرای‭ ‬ایران‭ ‬بازار‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬ماه‌ها‭ ‬قبل‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش‭ ‬می‌كردند،‭ ‬اما‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬كاملاً‭ ‬متوقف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‌كه‭ ‬كشورهای‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمریكا‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مراكز‭ ‬خرید‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬هستند،‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تشدید‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬امكان‭ ‬مبادلات‭ ‬تجاری،‭ ‬متقاضیان‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬انتقال‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬تركیه‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬این‭ ‬كشورها‭ ‬را‭ ‬خواستار‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬حذف‭ ‬بیشتر‭ ‬برندهای‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬منجر‭ ‬شد‭. ‬
مغازه‌ای‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬صدور‭ ‬خام‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬گفت‭: ‬اكثر‭ ‬كشورهای‭ ‬متقاضی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬تكنولوژی‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬فرآورد‌های‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كنند‭.‬ وی‭ ‬گفت‭: ‬۱۳‭ ‬اقلیم‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬۱۱‭ ‬اقلیم‭ ‬آن‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬. همچنین‭ ‬تحقیقات‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۳۰۰‭ ‬گونه‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬كشور‭ ‬دارای‭ ‬خواص‭ ‬دارویی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬۱۷۲۸‭ ‬گونه‭ ‬گیاهی‭ ‬بومی‭ ‬مناطق‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ظرفیت‭ ‬انحصاری‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭.‬

نحوه‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‌ها‭ ‬رصد‭ ‬می‌شود‭!‬

ماریا‭ ‬اعتبار،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬كیمیاگران‭ ‬بوستان،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فرآوری‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬كرمان‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬درباره‭ ‬وضعیت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬گفت‭: ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬طبیعی‭ ‬رشد‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‭ ‬بالایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬دهه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬قوانین‭ ‬مدون‭ ‬شاهد‭ ‬افزایش‭ ‬بی‌رویه‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬بومی‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬غیربومی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬گذران‭ ‬زندگی،‭ ‬این‭ ‬گیاهان‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‌های‭ ‬ناچیز‭ ‬به‭ ‬دلالان‭ ‬كشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬فروخته‌اند؛‭ ‬به‌گونه‌ای‌كه‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬برداشت‌ها‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مناطق،‭ ‬شاهد‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬چرخه‭ ‬گیاهی‭ ‬بوده‌ایم‭.‬ علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬استقبال‭ ‬دیگر‭ ‬كشورها‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی،‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مبادی‭ ‬غیررسمی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
اعتبار‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬كرمان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬منطقه‭ ‬تولید‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬یاد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬جهت‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬استان‭ ‬كرمان،‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬به‭ ‬وفور‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬یافت‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬متأسفانه‭ ‬روند‭ ‬برداشت‌های‭ ‬بی‌ضابطه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬نیز‭ ‬صدمات‭ ‬جبران‌ناپذیری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اكوسیستم‭ ‬گیاهی‭ ‬منطقه‭ ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬ اعتبار‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬تدوین‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬آیین‌نامه‌ها‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬روند‭ ‬تخریبی‭ ‬برداشت‌های‭ ‬غیراصولی‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬قوانینی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬مستمر‭ ‬نحوه‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‌ها‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬می‌كند‭. ‬همچنین‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬بذر‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬گیاه،‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬جایگزین‭ ‬می‌كند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬تخریب‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬اكوسیستم‭ ‬گیاهی‭ ‬منطقه‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬

شناسایی‭ ‬حدود‭ ‬۸۰۰‭ ‬گونه‭ ‬گیاه‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬ایران

علی‌حسین‭ ‬بیرانوند‭ ‬عضو‭ ‬جامعه‭ ‬جنگل‌بانی‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬متنوعی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬گیاهان‭ ‬طبی‭ ‬و‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬رشد‭ ‬كنند‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬منطقه‭ ‬زاگرس‭ ‬كه‭ ‬استان‭ ‬لرستان‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬واقع‭ ‬شده،‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬رویشگاه‌های‭ ‬گیاهی‭ ‬مرتعی‭ ‬و‭ ‬جنگلی‭ ‬متنوع،‭ ‬دارای‭ ‬انواع‭ ‬محصولات‭ ‬جنگلی‭ ‬و‭ ‬مرتعی‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬ایران‭ ‬حدود‭ ‬۸‭ ‬هزار‭ ‬گونه‭ ‬گیاه‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬۸۰۰‭ ‬گونه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬لرستان‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬زاگرس‭ ‬۴۰۰‭ ‬تا‭ ‬۵۰۰‭ ‬گونه‭ ‬گیاه‭ ‬دارویی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬متأسفانه‭ ‬۴۰‭ ‬تا‭ ‬۵۰‭ ‬گونه‭ ‬آن‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

افزایش‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتاری‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت

برخورداری‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬زیستگاه‌های‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬دولت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬مدیركل‭ ‬مركز‭ ‬جنگل‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬به‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬۱۴۰۴‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬سند‭ ‬ملی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬جامع،‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬از‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬كشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬۱۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬البته‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬بازاریابی‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نبود‭ ‬متقاضی،‭ ‬گیاهان‭ ‬كیفیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬نخواهند‭ ‬بود‭.‬

۱۵۰‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬درآمد‭ ‬بدون‭ ‬احتساب‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬محمدی

دكتر‭ ‬پیمان‭ ‬یوسفی‭ ‬آذر،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬درباره‭ ‬صادرات‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬۲۰‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬اقتصاد‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مجزا‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬تشكیل‭ ‬دفتر‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیك‭ ‬تولید،‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬ساماندهی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ وی‭ ‬مقصد‭ ‬اصلی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬كشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬امارات‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬مشكل‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬عدم‭ ‬فرآوری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬بازار‭ ‬محور‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬پررنگ‌تری‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬‭ ‬یوسفی‭ ‬آذر‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬استاندارد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شرط‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬كشت‌،‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬غیراقتصادی‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬پرداخته‭ ‬شود‭.‬
یوسفی‭ ‬آذر‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬پایانه‌های‭ ‬صادراتی‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬احداث‭ ‬نخستین‭ ‬پایانه‭ ‬صادراتی‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬كلید‭ ‬خورده‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬پیش‌بینی‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬۲‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬می‌رسد‭. ‬ مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬برنامه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬براساس‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬۱۰‭ ‬ساله‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬۲۰‭ ‬گونه‭ ‬گیاه‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬شود‭. ‬
وی‭ ‬ارزش‭ ‬صادرات‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬بدون‭ ‬محاسبه‭ ‬ارزش‭ ‬صادراتی‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬محمدی‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬۱۵۰‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬عنوان‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬اصولی‭ ‬از‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬مراتع‭ ‬كشور‭ ‬تأكید‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬خشكسالی‌های‭ ‬پی‌درپی‭ ‬و‭ ‬چرای‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬مراتع‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬حفظ‭ ‬این‭ ‬عرصه‌ها،‭ ‬طرح‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬۵‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬طرح‭ ‬برداشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬انجام‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬اجازه‭ ‬ندهیم‭ ‬گیاهی‭ ‬به‭ ‬معرض‭ ‬انقراض‭ ‬برسد‭. ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow