زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
دوپینگ‭ ‬ذرت‭ ‬در‭ ‬تلاقی‭ ‬نسل‌ها

استفاده‭ ‬بذر‭ ‬ذرت‭ ‬هیبریدی‭ ‬افزایش‭ ‬۲‭ ‬برابری‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد

دوپینگ‭ ‬ذرت‭ ‬در‭ ‬تلاقی‭ ‬نسل‌ها

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

استفاده‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬ذرت‭ ‬هیبریدی‭ ‬میان‌رس‭ ‬و‭ ‬زودرس‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬تأثیر‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬دو‭ ‬برابری‭ ‬عملكرد،‭ ‬زمینه‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ -‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬كاهش‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭- ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭. ‬ در‭ ‬واقع‭ ‬تولید‭ ‬ذرت‭ ‬هیبرید‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬صفات‭ ‬برتر‭ ‬دو‭ ‬گونه‭ ‬گیاهی‭ ‬هم‌خانواده‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬ارتقاء‭ ‬شرایط‭ ‬گیاه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬كشورها‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬ موضوعی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬تولید‭ ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬۲۰‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬توانسته‭ ‬موجبات‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬ذرت‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭.‬ هر‭ ‬چند‭ ‬كه‭ ‬كارشناسان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬معتقدند‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬شوربختانه‭ ‬واردات‭ ‬۱۵‭ ‬درصد‭ ‬بذر‭ ‬ذرت‭ ‬هیبرید‭ ‬توجیه‌پذیر‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬متضرر‭ ‬شدن‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬می‌شود‭.‬

دكتر‭ ‬صمد‭ ‬مبصر‭:‬
دو‭ ‬برابر‭ ‬توان‭ ‬تولید‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬ذرت‭ ‬هیبرید

دكتر‭ ‬صمد‭ ‬مبصر،‭ ‬معاون‭ ‬تحقیقات‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بذر،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬درباره‭ ‬میزان‭ ‬عملكرد‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬ذرت‭ ‬گفت‭: ‬مفهوم‭ ‬هیبرید‭ ‬به‭ ‬گیاه‭ ‬جدیدی‭ ‬اطلاق‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬صفات‭ ‬دوگونه‭ ‬گیاهی‭ ‬هم‌خانواده‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬تفاوت‭ ‬ژنتیكی‭ ‬بین‭ ‬والدین‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬اثر‭ ‬هتروزیس‭ ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬اثر‭ ‬هتروزیس‭ ‬در‭ ‬ذرت‭ ‬بالاست‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬برابر،‭ ‬توان‭ ‬تولید‭ ‬بیشتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬والدین‭ ‬دارند‭.‬ معاون‭ ‬تحقیقات‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بذر‭ ‬درباره‭ ‬میزان‭ ‬واردات‭ ‬بذور‭ ‬ذرت‭ ‬هیبریدی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬كشور‭ ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬۲۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬بذر‭ ‬ذرت‭ ‬هیبرید‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬حدود‭ ‬۱۳‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬آن‭ ‬نیاز‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌كند‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬تنوع‭ ‬ارقام‭ ‬زودرس‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬شاهد‭ ‬تأمین‭ ‬۱۵‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬وادرات‭ ‬هستیم‭.‬

مهندس‭ ‬فرزاد‭ ‬حكیمی‭:‬
بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬یكبار‭ ‬مصرف

مهندس‭ ‬فرزاد‭ ‬حكیمی،‭ ‬مدیر‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬شركت‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬دشت‭ ‬سبز‭ ‬داناب،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬درباره‭ ‬اهمیت‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬گفت‭: ‬رویكرد‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬مقاومت‭ ‬بذور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی،‭ ‬بیماری‌ها،‭ ‬آفات،‭ ‬علف‌های‭ ‬هرز‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬خاص‭ ‬جهت‭ ‬فرآوری‌های‭ ‬مختلف‭ ‬غذایی،‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬بذور‭ ‬هیبریدی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬مهندس‭ ‬اصلاح‭ ‬نباتات‭ ‬با‭ ‬اطلاعات‭ ‬كامل‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬ارقام‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬صفات‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬مختلف‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬محصولاتی‭ ‬متمایز‭ ‬و‭ ‬برتر‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬تولید‭ ‬می‌كند‭.‬ مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬داناب‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بذر‭ ‬تولیدی‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تلاقی‭ ‬دو‭ ‬والدی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ژنتیكی‭ ‬متفاوت‭ ‬هستند‭ ‬تولید‭ ‬می‌گردد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬صفات‭ ‬كیفی‭ ‬و‭ ‬مفید‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬والد‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬تركیب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬برتری‌های‭ ‬نسبی،‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬در‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬قیمت‭ ‬بذور‭ ‬هیبریدی‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬دانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بالا،‭ ‬ارایه‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬این‭ ‬بذور‭ ‬بصورت‭ ‬دانه‌ای‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬حكیمی‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬ذرت‭ ‬هیبریدی‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬گیاه‭ ‬ذرت‭ ‬بدلیل‭ ‬جدا‭ ‬بودن‭ ‬اندام‭ ‬نر‭ ‬از‭ ‬ماده،‭ ‬تلقیح‭ ‬راحت‭ ‬اندام‭ ‬ماده‭ ‬توسط‭ ‬تاسل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬مقرون‭ ‬بصرفه‭ ‬بودن‭ ‬انجام‭ ‬می‌گردد‭.‬

مهندس‭ ‬كلبادی‭:‬
یكی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید،‭ ‬كاهش‭ ‬نیاز‭ ‬آبی‭ ‬است

مهندس‭ ‬كلبادی،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬نگین‭ ‬سبز‭ ‬برنا،‭ ‬میزان‭ ‬واردات‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬را‭ ‬نامشخص‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬بیشتر‭ ‬بذور‭ ‬هیبرید‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬ذرت‭ ‬علوفه‌ای‭ ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬تركیه‭ ‬وارد‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آزاد‭ ‬بودن‭ ‬واردات،‭ ‬میزان‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬پیشرو‭ ‬صنعت‭ ‬بذر،‭ ‬تولید‭ ‬بذور‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬این‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬آب‭ ‬محور‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬بذور‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مزرعه‭ ‬می‌تواند‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬متفاوت‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬هیبرید‭ ‬كاهش‭ ‬نیاز‭ ‬آبی‭ ‬گیاه‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow