زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
احیاء‭ ‬قنوات‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬آب‭ ‬تجدیدپذیر

زكات‭: ‬زلال‭ ‬جوشان‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬كشاورزی

احیاء‭ ‬قنوات‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬آب‭ ‬تجدیدپذیر

دین‭ ‬مبین‭ ‬اسلام‭ ‬با‭ ‬بیانی‭ ‬روشن‭ ‬در‭ ‬همه‌‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬شئون‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬حاكمیتی،‭ ‬شهروندی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فردی‭ ‬ارائه‭ ‬طریق‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬ قوانین‭ ‬شرع‭ ‬مقدس‭ ‬اسلام‭ ‬آنقدر‭ ‬موشكافانه،‭ ‬عمیق‭ ‬و‭ ‬جامع‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هیچ‭ ‬امری‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬راهكار‭ ‬وا‭ ‬نمی‌گذارد‭ ‬و‭ ‬عجب‭ ‬آنكه‭ ‬این‭ ‬ارائه‭ ‬طریق‭ ‬همواره‭ ‬مطلوب‌ترین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬حكمت‭ ‬در‭ ‬دین‭ ‬مبین‭ ‬اسلام‭ ‬جایگاهی‭ ‬بس‭ ‬والا‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬یك‭ ‬از‭ ‬قوانین‭ ‬آن‭ ‬رازی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬احكام‭ ‬آن‭ ‬حكمتی‭ ‬نهفته‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬حكیمانه‭ ‬نگریسته‭ ‬شود‭ ...‬؟!‭ ‬و یكی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬امور‭ ‬مهم‭ ‬زكات‭ ‬است‭ ‬"زكات"‭ ‬در‭ ‬لغت‭ ‬معنای‭ ‬پاكی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬نمو‭ ‬می‌دهد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬دامنه‭ ‬كاربردی‭ ‬آن‭ ‬معنای‭ ‬بسیار‭ ‬وسیعتر‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند،‭ ‬زكات‭ ‬علم،‭ ‬زكات‭ ‬نفس،‭ ‬زكات‭ ‬مال‭ ‬و‭... ‬ اخیراً‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬موضوع‭ ‬زكات‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬عواید‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ارتقاء‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬محرومین‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬محرومیت‌زدائی‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬روستاها‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬جدی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬عملیاتی‭ ‬نمودن‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نمایندگی‭ ‬ولی‭ ‬فقیه‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
قرار‭ ‬است‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬زكات‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬توسط‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ -‬ره‭- ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬روستاها‭ ‬صرف‭ ‬توسعه‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‌های‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬مرمت‭ ‬قنوات‭ ‬و‭ ‬كانال‌ها‭ ‬و‭... ‬گردد‭. ‬ خاطر‭ ‬نشان‭ ‬می‌سازد،‭ ‬هفت‭ ‬قلم‭ ‬از‭ ‬نه‭ ‬محصولی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬احكام‭ ‬اسلامی‭ ‬مشمول‭ ‬پرداخت‭ ‬زكات‭ ‬واجب‭ ‬هستند ‭ -‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬خرما،‭ ‬كشمش،‭ ‬طلا،‭ ‬نقره،‭ ‬شتر،‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ - ‬در‭ ‬زمره‭ ‬محصولات‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬نشانگر‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭. ‬
اهمیت‭ ‬موضوع‭ ‬زكات‭ ‬دستمایه‭ ‬تهیه‭ ‬گزارشی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬شورای‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی ‭ -‬ره‭- ‬ گردید‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭. ‬
حجت‭ ‬الاسلام‭ ‬و‭ ‬المسلمین‭ ‬مرتضی‭ ‬مهاجری‭ ‬مسئول‭ ‬پیگیری‭ ‬زكات‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬روحانی‭ ‬فاضلی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬روحیه‌ای‭ ‬امیدوارانه‭ ‬و‭ ‬مثبت‌نگر‭ ‬به‭ ‬رونق‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬كشاورزی،‭ ‬اشتغال‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬می‌نگرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬۲۵‭ ‬سال‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬تدریس‭ ‬در‭ ‬قم‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬مساجد‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬همایش‌ها‭ ‬و‭ ‬سمینارها‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬می‌پردازد‭ ‬و‭ ‬اینك‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬وجه‭ ‬همت‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینكه‭ ‬پرداخت‭ ‬زكات‭ ‬را‭ ‬پیامبر‭ ‬اكرم ‭ -‬ص‭- ‬ واجب‭ ‬نموده‌اند،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬احكام‭ ‬اسلامی‭ ‬۹‭ ‬محصول‭ ‬به‌عبارت‭: ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬خرما،‭ ‬كشمش،‭ ‬طلا،‭ ‬نقره،‭ ‬شتر،‭ ‬گاو‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬مشمول‭ ‬پرداخت‭ ‬زكات‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اقلام‭ ‬مذكور‭ ‬هفت‭ ‬قلم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬محصولات‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌باشند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع،‭ ‬از‭ ‬بدو‭ ‬شروع‭ ‬مسئولیت‭ ‬حضرت‭ ‬آیت‭ ‬ا‭ ... ‬عالمی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نماینده‭ ‬ولی‭ ‬فقیه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬شورای‭ ‬زكات‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬كلیه‭ ‬معاونت‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬مسئولینی‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬نمایندگی‭ ‬ولی‭ ‬فقیه‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‌ها‭ ‬تشكیل‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬مسئولین‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی ‭ -‬ره‭- ‬ از‭ ‬جمله‭ ‬جلسه‭ ‬با‭ ‬ریاست‭ ‬كمیته‭ ‬اقای‭ ‬مهندس‭ ‬فتاح‭ -‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬زكات‭- ‬تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬زكات‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬استان‌ها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مسائل‭ ‬كشاورزی‭ ‬سوق‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬كه‭ ‬خوشبختانه‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬حاصل‭ ‬شد‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬فتوا‭ ‬از‭ ‬محضر‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬مقرر‭ ‬گردید،‭ ‬زكات‭ ‬با‭ ‬رویكرد‭ ‬محرومیت‭ ‬زدایی‭ ‬در‭ ‬زیرساخت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬بویژه‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬نیز‭ ‬هزینه‭ ‬گردد‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬احیاء‭ ‬قنوات،‭ ‬پمپاژ،‭ ‬احداث‭ ‬كانال‭ ‬و‭ ... ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬مسئله‭ ‬قنوات‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬آبیاری‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬
مشاور‭ ‬نماینده‭ ‬ولی‭ ‬فقیه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نمایندگی‭ ‬ولی‌فقیه‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬۳‭ ‬ماهه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬مبلغ‭ ‬۱۴۰‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬زكات‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬زكات‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬شده‭ ‬طبق‭ ‬دستوری‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬حاكم‭ ‬شرع‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬است‭ ‬صرف‭ ‬امور‭ ‬خیریه‭ ‬و‭ ‬عام‭ ‬المنفه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬ما‭ ‬تابع‭ ‬دستور‭ ‬هستیم‭.‬

اثر‭ ‬مستقیم‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت
و‭ ‬خودكفایی‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬
انتظاری‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۷۳‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مشاهده‭ ‬آثار‭ ‬خدمات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬لذت‭ ‬معنوی‭ ‬و‭ ‬اخروی‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی ‭ -‬ره‭ - ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كرد‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدیریت‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬در‭ ‬دامغان‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬۳‭ ‬سال‭ ‬نیز‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬در‭ ‬كردستان‭ ‬و‭ ‬۸‭ ‬سال‭ ‬مسئول‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬سمنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬كاری‭ ‬خود‭ ‬دارد،‭ ‬اینك‭ ‬نیز‭ ‬یك‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬مدیر‭ ‬كل‭ ‬امور‭ ‬اجرایی‭ ‬زكات‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬است‭. ‬ اكنون‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬مسئولیت‭ ‬موضوع‭ ‬پر‭ ‬اهمیت‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬گفتگوی‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬آغاز‭ ‬می‌كند‭: ‬زكات‭ ‬اثر‭ ‬مستقیم‭ ‬بر‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬خودكفایی‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬دارد‭ . ‬
وی‭ ‬در‭ ‬تشریح‭ ‬این‭ ‬سخن‭ ‬می‌گوید،‭ ‬وقتی‭ ‬ما‭ ‬معنویات‭ ‬را‭ ‬سرلوحه‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬بركت‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند‭. ‬پرداخت‭ ‬زكات‭ ‬نیز‭ ‬یك‭ ‬امر‭ ‬معنوی‭ ‬است‭ ‬وقتی‭ ‬كسی‭ ‬زكات‭ ‬می‌دهد‭ ‬یك‭ ‬منطقه‭ ‬احیاء‭ ‬می‌شود‭. ‬ در‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬روزی‭ ‬می‌آید‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬اثر‭ ‬مستقیم‭ ‬زكات‭ ‬بر‭ ‬كشاورزی،‭ ‬دامداری‭ ‬و‭ ... ‬بخش‭ ‬غیر‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬زكات‭ ‬ناخالصی‭ ‬از‭ ‬مال‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬نزول‭ ‬بركات‭ ‬می‌گردد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬مباحث‭ ‬بصورت‭ ‬پیوست‭ ‬فرهنگی‭ ‬طرح‭ ‬زكات‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬
ایشان‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬شكل‭ ‬گیری‭ ‬ستاد‭ ‬احیاء‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۳‭ ‬حاج‭ ‬آقای‭ ‬قرائتی‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دادند‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬و‭ ‬دبیرخانه‭ ‬فعال‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬اصلی‭ ‬ستاد،‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬بودند‭. ‬ در‭ ‬آبان ‬سال‭ ‬۹۰‭ ‬قانون‭ ‬زكات‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬۱۱‭ ‬ارگان‭ ‬مسئول‭ ‬شورای‭ ‬زكات‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬ریاست‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬به‌عهده‭ ‬نماینده‭ ‬ولی‭ ‬فقیه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬رئیس‭ ‬شورا‭ ‬و‭ ‬دبیرخانه‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬می‌نمایند‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬تبصره‭ ‬ذیل‭ ‬ماده ۱‭ ‬مسئولیت‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬كرد‭ ‬آن‭ ‬به‌عهده‭ ‬دبیرخانه‭ ‬است‭.‬ مطابق‭ ‬تبصره‭ ‬۴‭ ‬قانون‭ ‬مذكور‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دبیرخانه‭ ‬مكلف‭ ‬است‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬و‭ ‬كمیسیون‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ - ‬به‌عنوان‭ ‬ناظر‭ - ‬گزارش‭ ‬عملكرد‭ ‬ارائه‭ ‬بدهد‭.‬

نیاز‭ ‬به‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌سازی
انتظاری‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬قانونی‭ ‬محكم‌تر‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬زكات‭ ‬نداریم‭ ‬چون‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تصویب‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬شورای‭ ‬نگهبان‭ ‬با‭ ‬انتصاب‭ ‬حضرت‭ ‬آیت‭ ‬ا‭ ... ‬عالمی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬تشكیل‭ ‬شورا‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬مشروعیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬شورا‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نقش‭ ‬ذاتی‭ ‬دارند،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬زكات‭ ‬خواهد‭ ‬افتاد‭ ‬هرچند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬از‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬چندانی‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬كه‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬آن‌ها‭ ‬خصوصاً‭ ‬رسانه‭ ‬ملی‭ ‬كه‭ ‬وظیفه‭ ‬فرهنگ‌سازی،‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬به‌عهده‭ ‬دارد‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬گزارش‭ ‬و‭ ‬اخبار‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬بیشتری‭ ‬صورت‭ ‬پذیرد‭ ‬همین‌طور‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬تبلیغات‭ ‬اسلامی‭ ‬برای‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬باید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬بهره‭ ‬جست‭. ‬

بخش‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی ‭ -‬ره‭- ‬ دایر‭ ‬است‭ ‬
وی‭ ‬گفت‭: ‬ریاست‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬رئیس‭ ‬شورا‭ ‬و‭ ‬دبیر‭ ‬دستور‭ ‬اكید‭ ‬داده‌اند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬حاصل‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬توانمندی‭ ‬مددجویان‭ ‬استفاده‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬حكم‭ ‬حوزه‭ ‬های‭ ‬امدادی‭ ‬تطهیر‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬ساختمان،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬خودكفایی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬مودت‭ ‬خانواده‭ ‬سهم‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬رفع‭ ‬مشكل‭ ‬مددجویان‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬اعمال‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬درآمد‭ ‬زكات‭ ‬بشود‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬مددجویان‭ ‬عزیز‭ ‬مرتفع‭ ‬گردد‭. ‬
دبیرخانه‭ ‬شورای‭ ‬زكات‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬زكات‭ ‬واجب‭ ‬با‭ ‬تبلیغ‭ ‬چهره‭ ‬به‭ ‬چهره‭ ‬با‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬دامداران‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬خصوصاً‭ ‬باغداران‭ ‬عزیز‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬كمك‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬عزیزان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬زكات‭ ‬مستحبی‭ ‬نیز‭ ‬اقدام‭ ‬نموده‭ ‬كه‭ ‬طرح‭ ‬‮-‬شجره‭ ‬طیبه‮-‬‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬طرح‌های‭ ‬موفق‭ ‬بود‭.‬
به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬كه‭ ‬عزیزان‭ ‬با‭ ‬پلاك‭ ‬زدن‭ ‬یك‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬درخت‭ ‬مثمر‭ ‬با‭ ‬نیت‭ ‬قربت‭ ‬الی‭ ‬الله‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬زكات‭ ‬مستحبی‭ ‬ثمره‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬این‭ ‬درختان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دبیرخانه‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬توزیع‭ ‬بین‭ ‬نیازمندان‭ ‬اقدام‭ ‬گردد‭. ‬به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬شاهرود‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬سمنان‭ ‬باغداری‭ ‬كه‭ ‬برادر‭ ‬بزرگوار‭ ‬شهید‭ ‬می‬باشد‭ ‬و‭ ‬پلاك‭ ‬كوبی‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬درخت‭ ‬انگو‭ ‬كل‭ ‬ثمره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دبیرخانه‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬خودش‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬هكتار‭ ‬به‌طور‭ ‬چشمگیری‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‌گونه‌ای‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬میانگین‭ ‬پیش‌بینی‌‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ .. ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬محصول‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭  ‬دست‭ ‬نمونه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬استان‭ ‬ها‭ ‬یافت‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬

پیش‭ ‬بینی‭ ‬تشكیل‭ ‬۱۵۰۰۰‭ ‬شورای‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬روستاها
انتظاری‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬جهت‭ ‬تشكیل‭ ‬حداقل‭ ‬۱۵۰۰۰‭ ‬شورای‭ ‬زكات‭ ‬روستاها‭ ‬اقدامات‭ ‬اولیه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬روستا‭ ‬یك‭ ‬شورا‭ ‬زكات‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬دبیرخانه‭ ‬شورای‭ ‬زكات‭ ‬همان‭ ‬شهرستان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬زكات‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬محل‭ ‬بین‭ ‬نیازمندان‭ ‬اقدام‭ ‬نماید‭. ‬
وی‭ ‬همچنین‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬زكات‭ ‬حتی‭ ‬اثر‭ ‬مستقیم‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولیدات،‭ ‬رشد‭ ‬جامعه،كسب‭ ‬لقمه‭ ‬حلال‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬فقرزدایی‭ ‬نیز‭ ‬نقش‭ ‬به‌سزایی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬امید‭ ‬داریم‭ ‬با‭ ‬احیاء‭ ‬این‭ ‬فریضه‭ ‬الهی‭ ‬بتوان‭ ‬فقر‭ ‬را‭ ‬ریشه‭ ‬كن‭ ‬كرد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow