سم
اتحادیه‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬متحول‭ ‬شد

با‭ ‬اقدامات‭ ‬مؤثر اتحادیه‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬متحول‭ ‬شد

مهندس‭ ‬سیده‭ ‬سیمین‭ ‬حیدری

حدود‭ ‬7‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬تشکل‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬انجمن،‭ ‬اتحادیه،‭ ‬صنف‭ ‬و‭ ‬NGO‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬پیش‭ ‬توسط‭ ‬مهندس‭ ‬سیدمهدی‭ ‬حسینی‭ ‬یزدی‭ ‬و‭ ‬همفکرانش‭ ‬پایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬ادامه‭ ‬حیات‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
حسینی‭ ‬یزدی،‭ ‬سختکوشی،‭ ‬پرکاری‭ ‬و‭ ‬جمع‌گرایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پدر‭ ‬آموخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزندانش‭ ‬انتقال‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬اینک‭ ‬پسران‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬مجموعه‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬گزارش‌های‭ ‬تصویری‭ ‬بسیار‭ ‬روشنگرانه‭ ‬می‌پردازند‭.‬
حسینی‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬صنفی‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نهاده‭ ‬کشاورزی‭  - ‬Agricultech‭ -  ‬را‭ ‬علیرغم‭ ‬مخالفت‌ها‭ ‬و‭ ‬نقدها‭ ‬دایر‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬شاهد‭ ‬برپایی‭ ‬چهارمین‭ ‬آن‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نمایشگاه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬اروپا‭ ‬که‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬معمول‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬تخصصی‭ ‬دارد‭.‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬براساس‭ ‬مصوبه‭ ‬ستاد‭ ‬نمایشگاه‭ ‬انجمن،‭ ‬تمامی‭ ‬واردکنندگان‭ ‬بذر،‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سم‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬مجوز‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قانونی‭ ‬محصولاتشان‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬یا‭ ‬وارد‭ ‬میکنند‭ ‬امکان‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬حسینی‭ ‬هرساله‭ ‬با‭ ‬تقاضای‭ ‬زیاد‭ ‬سایر‭ ‬فعالان‭ ‬غیرعضو‭ ‬روبرو‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬امکان‭ ‬برآورده‭ ‬کردن‭ ‬خواسته‌ها‭ ‬رنجش‭ ‬خاطر‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭.‬

سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬فعالان‭ ‬نهاده‌ها
حسینی‭ ‬می‌گوید‭: ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬انجمن‭ ‬تا‭ ‬7‭ ‬الی‭ ‬8‌‭ ‬ماه‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬نمی‌شناخت‭ . ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬با‭ ‬انعکاس‭ ‬گزارش‌های‭ ‬خبری‭ ‬و‭ ‬رایزنی‭ ‬موفق‭ ‬شدیم‭ ‬جلسه‭ ‬راهبردی‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬و‭ ‬بنده‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬طهماسبی‌،‭ ‬مهندس‭ ‬کشاورز،مهندس‭ ‬شریعتمداری،‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات،رییس‭ ‬موسسه‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬معاونین‌شان،رییس‭ ‬موسسه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬آن‌ها‌،‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭  - ‬از‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬فقط‭ ‬چهار‭ ‬انجمن‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ -  ‬تشکیل‭ ‬می‌شود‭ ‬شرکت‭ ‬می‌نمایم‭. ‬
در‭ ‬جلسات‭ ‬راهبردی‭ ‬توانستیم‭ ‬جلوی‭ ‬ارسال‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬قانون‭ ‬کود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اشتباهات‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ارسال‭ ‬به‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بود،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬کود‭ ‬اصلا‭ ‬قانونی‭ ‬نداشت،‭ ‬بنابراین‭ ‬وزیر‭ ‬همکاری‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬با‭ ‬بررسی‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬تدوین‭ ‬شود‭.‬
به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬قانون‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حالت‭ ‬قدیمی‭ ‬و‭ ‬وحشتناک‭ ‬و‭ ‬دگم‭ ‬و‭ ‬بهم‌ریخته‭ ‬و‭ ‬ذره‭ ‬بینی‭ ‬خارج‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬جلسه‌های‭ ‬متعدد‭ ‬‮«‬انجمن‮»‬‌،‭ ‬‮«‬موسسه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‮»‬‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تصویب‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬ارسال‭ ‬گردید‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬کشاورز‭ - ‬معاون‭ ‬زراعت‭ -  ‬فرد‭ ‬بسیار‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬مشرف‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬روز‭ ‬است،‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬اصرار‭ ‬اینجانب‭ ‬و‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬ایشان‭ ‬جلسه‭ ‬راهبردی‭ ‬کود‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬جلسه‭ ‬راهبردی‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬کلیه‭ ‬مسائل‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسات‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬می‌شود‭. ‬
مساعدت‌های‭ ‬معاونین‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬استقبال‭ ‬شرکت‌های‭ ‬معتبر‭ ‬اروپایی‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬غذا‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬دعوت‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬غذا‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬رایزنی‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیک‭  - ‬20‭ ‬آبان‭ ‬امسال‭ -  ‬اعضاء‭ ‬کمیسیون‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬70‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬سفر‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬
اعضای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬شرکتکننده‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬راهبردی‭ ‬از‭ ‬کدام‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬هستند؟
علاوه‭ ‬بر‭ ‬حضور‭ ‬اینجانب،‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سم‌،‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‌،‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کود‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کودآلی‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬راهبردی‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسات،‭ ‬مشکلات‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬معمولا‭ ‬محور‭ ‬مباحث‭ ‬جلسات‭ ‬راهبردی‭ ‬تعرفه‌ها،‭ ‬ثبت‭ ‬سموم،‭ ‬موارد‭ ‬ثبتی‭ ‬کود،‭ ‬قانون‭ ‬کود،‭ ‬قانون‭ ‬سم‌،‭ ‬قانون‭ ‬گمرکات‌،‭ ‬استانداردها‭ ‬و‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬نقطه‭ ‬نظرات‭ ‬انجمن‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬اعلام‭ ‬می‌شود‭. ‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬نمایندگان‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬هستم،‭ ‬همچنین‭ ‬وارد‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬غذا‭ ‬نیز‭ ‬شده‌ام،‭ ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬از‭ ‬42‭ ‬نفر‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آقایان‭ ‬طهماسبی‌،‭ ‬کشاورز،‭ ‬شریعتمداری‌،‭ ‬افلاکی‌،‭ ‬کلانتر،‭ ‬دارابی‌،‭ ‬دکتر‭ ‬سروش،‭ ‬رییس‭ ‬گیاه‭ ‬پزشکی‌،‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬20‭ ‬نفر‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬21‭ ‬نفر‭ ‬روسای‭ ‬انجمن‌های‭ ‬مانند‭: ‬خرما‌،‭ ‬زعفران،سویا‭ ‬و‭ ‬پسته‭ ‬و‭ - ...  ‬7‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬14‭ ‬نفر‭ ‬روسای‭ ‬کشاورزی‭ ‬کمیسیون‌های‭ ‬استان‌ها‭ -  ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬می‌باشند‭.‬
انجمن‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬واردکنندگان‭ ‬کود‭ ‬چه‭ ‬تعداد‭ ‬عضو‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬پذیرش‭ ‬آن‌ها‭ ‬چگونه‭ ‬است؟‭ ‬
واردکننده‌های‭ ‬کود،‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬متمرکز‭ ‬یا‭ ‬متنوع‭ ‬هستند،‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬پذیرفته‌اند‭ ‬که‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬شوند،‭ ‬البته‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬غیرقانونی‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬حساسیت‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شود،‭ ‬بنابراین‭ ‬هر‭ ‬واردکننده‭ ‬سم‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬مجوز‭ ‬بگیرد،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬ما،‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬شرکت‌های‭ ‬واردکننده‭ ‬سم‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬مورد‭ ‬تخلف‭ ‬مواجه‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬هشدار‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬داده‭ ‬شد‭.‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دولتی‌‭ ‬اکثر‭ ‬شرکت‌های‭ ‬واردکننده‭ - ‬خصوصی‭ -  ‬سم‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬می‌باشند‭. ‬نحوهی‭ ‬پذیرش‭ ‬اعضاء‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬است،‭ ‬شخصیت‭ ‬حقیقی‭ ‬یا‭ ‬شرکت‭ ‬مربوطه‭ ‬باید‭ ‬دارای‭ ‬کارت‭ ‬بازرگانی،برگه‭ ‬سبز‭ ‬گمرکی‭ ‬دال‭ ‬برفعالیت‌،‭ ‬اساسنامه‭ ‬شرکت‌‭ ‬و‭ ‬روزنامه‭ ‬رسمی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬یا‭ ‬مدیرعامل‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نماینده‭ ‬معرفی‭ ‬شودو‭ ‬نحوه‭ ‬تایید‭ ‬عضویت‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره،‭ ‬موضوع‭ ‬درخواست‭ ‬حضور‭ ‬اعضای‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تأیید‭ ‬اینجانب،‭ ‬اجازه‭ ‬عضویت‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود،‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬جهت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬متخلفین‭ ‬به‭ ‬انجمن‭ ‬شرایط‭ ‬قانونی‭ ‬بسیار‭ ‬خوب‭ ‬اعمال‭ ‬می‌شود‭. ‬
عضویت‭ ‬دولتی‌ها‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬مجاز‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬درگیری‌های‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬پذیرش‭ ‬عضویت‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬بود‭. ‬
انجمن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬85‭ ‬نفر‭ ‬عضو‭ ‬دارد،‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬اعضای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬جهات‭ ‬مختلف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬حواشی‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬انجمن‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬ملاک‭ ‬انجمن‭ ‬اجرای‭ ‬مقررات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پذیرش‭ ‬افراد‭ ‬ناسالم‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‌شود‭. ‬
موقعیت‭ ‬فعلی‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬ارزیابی‭ ‬میکنید؟
در‭ ‬اثر‭ ‬تلاش‭ ‬اعضاء‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬اعضای‭ ‬محترم‭ ‬و‭ ‬بنده‭ ‬اقدامات‭ ‬مهمی‭ ‬درخصوص‭: ‬
•‭ ‬خرید‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬انجمن
•‭ ‬تشکیل‭ ‬جلسه‭ ‬راهبردی‭ ‬انجمن‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬محترم،‭ ‬معاونین‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مسئولین‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی
•‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬
•‭ ‬کسب‭ ‬موقعیت‭ ‬ممتاز‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حفاظت‭ ‬نمائیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تقویت‭ ‬آن‭ ‬حرکت‭ ‬کنیم،‭ ‬زیرا‭ ‬اقدامات‭ ‬فوق‭ ‬موجب‭ ‬گسترش‭ ‬ارتباطات‭ ‬با‭ ‬دستگاه،‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬اصناف‭ ‬در‭ ‬بعد‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
همچنین‭ ‬ما‭ ‬توانستیم‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬دیدار‭ ‬در‭ ‬مجامع‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬شخص‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬صحبت‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬قانون‭ ‬اساسی - ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬شبه‭ ‬دولتی‭  -  ‬را‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬خواستار‭ ‬شویم‭ .‬
نحوه‭ ‬خریداری‭ ‬مکان‌های‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت
به‭ ‬منظور‭ ‬ایجاد‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬انجمن،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬با‭ ‬پیگیری‌های‭ ‬فراوان‭ ‬در‭ ‬ضلع‭ ‬جنوبی‭ ‬خیابان‭ ‬مطهری‭ ‬ساختمان‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انجمن‭ ‬خریداری‭ ‬کردیم،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬شرکت‭ ‬خود‭ ‬پذیرا‭ ‬بودیم،‭ ‬سپس‭ ‬با‭ ‬تلاش‌های‭ ‬بی‌وقفه‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬محل‭ ‬ابتدایی‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬تدارک‭ ‬دیدیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬دوم‭ ‬مکان‭ ‬جدید‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬متراژ‭ ‬بالاتر‭ ‬خریدیم‭. ‬به‭ ‬هرحال‭ ‬خرید‭ ‬محل‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬انجمن‭ ‬کار‭ ‬سختی‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬مهارت‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬اعضا‭ ‬محقق‭ ‬شد. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬کوچک‭ ‬بودن‭ ‬دفتر‭ ‬انجمن‭  - ‬76‭ ‬مترمربع‭ -  ‬این‭ ‬محل‭ ‬جوابگوی‭ ‬جلسات‭ ‬یا‭ ‬سمینارهای‭ ‬انجمن‭ ‬نبود،‭ ‬بنابراین‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‭ ‬شد،‭ ‬حق‭ ‬عضویت‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬هرکدام‭ ‬از‭ ‬اعضاء‭ ‬همکاری‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬دفتر‭ ‬قبلی‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬180‭ ‬مترمربع‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬امکانات‭ ‬اولیه‭ ‬خریداری‭ ‬شد‭.‬
ایجاد‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬تهران
حدودا‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬اولین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تخصصی‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بوستان‭ ‬گفتگو‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آوردیم،‭ ‬هرچند‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬سنگینی‭ ‬مواجه‭ ‬شدیم‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬تلاش‭ ‬بی‌وقفه‭ ‬توانستیم‭ ‬سه‭ ‬انجمن‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬کنیم،‭ ‬متأسفانه‭ ‬انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کود‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬تمایل‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬نداشتند،‭ ‬لذا‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬انجمن‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬بذر‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کردیم‌،‭ ‬هرچند‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬پیگیری‌ها‭ ‬متأسفانه‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ضرر‭ ‬داد،‭ ‬اما‭ ‬پایه‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭ . ‬خوشبختانه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬کارهای‭ ‬اجرایی‭ ‬پنجمین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬ذکراست‭ ‬که‭ ‬در4‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬استقبال‭ ‬غرفه‭ ‬داران‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬کنندگان‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬بوده‭ ‬است‭ .‬
چهارچوبی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬غرفه‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭ :‬
•‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬میتوانند‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬غرفه‭ ‬بگیرند‭ ‬که‭ ‬عضو‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬های - ‬سم‌،‭  ‬کود، بذر‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭  - ‬باشند‭ ‬
•‭ ‬هیچ‭ ‬واسطه،‭ ‬توزیع‭ ‬کننده‌،‭  ‬فروشگاه‌های‭ ‬نهاده‌ها‌،‭ ‬دلال‌ها‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نهاده‌های‭ ‬غیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬اجازه‭ ‬حضور‭ ‬ندارند‭ ‬
•‭ ‬هیچ‭ ‬شرکت‭ ‬دولتی‭ ‬هم‭ ‬اجازه‭ ‬حضور‭ ‬ندارد
نمایشگاهی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬استانداردهای‭ ‬جهانی‭ ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌آید‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬کمیت‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬تمام‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬تاثیر‭ ‬به‭ ‬سزایی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬مهمانان‭ ‬خارجی‭ ‬سالانه‭ ‬پررنگ‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬تعدادشان‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬چون‭ ‬تمام‭ ‬استانداردهای‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬رعایت‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارهای‭ ‬موثر‭ ‬انجمن‭ ‬کود‌،‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬می‌باشد‭ . ‬
نکته‭ ‬پایانی
نکته‭ ‬پایانی‭ ‬اینکه‭ ‬الحمدالله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬توانستیم‭ ‬تریبون‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬آبرو،‭ ‬بحث‭ ‬مجوزها‌‭ ‬و‭ ‬مطرح‭ ‬کردن‭ ‬قانون‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬بدست‭ ‬بیاوریم،‭ ‬تریبون‌هایی‭ ‬مانند‭: ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود،‭ ‬نمایشگاه‭ ‬تخصصی‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬صنف‭ ‬مربوطه،‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬راهبردی‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬پرقدرت‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬تشکل‌ها‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow