زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
واردات‭ ‬کیوی صحت دارد؟

واردات‭ ‬کیوی توسط‭ ‬چهارمین‭ ‬کشور‭ ‬تولید‌کننده صحت‭ ‬دارد؟

مهندس محمدرضا منصوریان

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬اعلام‭ ‬شده،‭ ‬کل‭ ‬باغات‭ ‬کیوی‭ ‬بارور‭ ‬و‭ ‬غیربارور‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬مازندران،‭ ‬گیلان‭ ‬و‭ ‬گلستان‭ ‬در‭ ‬مساحتی‭ ‬حدود‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬هکتار‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬حدود‭ ‬290‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬محصول -  حدود ۲۵  ‬تن‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هکتار‭ -  ‬برداشت‭ ‬شده‭ ‬است‭ . ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬اطلاعات‭ ‬حدود‭ ‬95‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬صادرات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سوم‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تازه‭ ‬خوری‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
اما‭ ‬مسئله‭ ‬زمانی‭ ‬جالب‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬کمیسیونر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬تمایل‭ ‬صادرات‭ ‬میوه‭ ‬تازه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ (‬از‭ ‬جمله‭ ‬کیوی‭ -  ‬به‭ ‬ایران‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬آورد‭.‬ به‭ ‬گزارش‭ ‬خبرگزاری‭ ‬مهر،‭ ‬‮«‬فیل‭ ‬هوگان‮»‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ایران‭ ‬میوه‭ ‬کیوی‭ ‬را‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬نیوزیلند‭ ‬وارد‭ ‬می‌کند‭. ‬ ما‭ ‬نمی‌خواهیم‭ ‬با‭ ‬نیوزیلند‭ ‬رقابت‭ ‬کنیم،‭ ‬اما‭ ‬تمایل‭ ‬داریم‭ ‬محصولاتمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬صادر‭ ‬کنیم‭.‬
خاطرنشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬فیل‭ ‬هوگان‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬هیأتی‭ ‬70‭ ‬نفره،‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬عالی‌رتبه‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬20‭ ‬کشور‭ ‬اروپایی‭ ‬در‭ ‬20‭ ‬مهرماه‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬آمده‭ ‬بود‭.‬
این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علی‭ ‬اکبر‭ ‬مهرفرد،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬بازرگانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاحیه‭ ‬دومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬محصولات‭ ‬پروتئینی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬وابسته‭ ‬درجمع‭ ‬خبرنگاران‭ ‬در‭ ‬واکنش‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬میوه‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭: ‬ واردات‭ ‬میوه‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬چند‭ ‬تعاونی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گیلان‭ ‬و‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬تعاون‭ ‬نیوزلندی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬شرکت‭ ‬خارجی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬بازار‭ ‬کیوی‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬عنوان‭ ‬بحث‭ ‬واردات‭ ‬کیوی‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬مطرح‭ ‬نبوده‭ ‬است‭.‬
حال‭ ‬سوال‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬تولید،‭ ‬باید‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬نیز‭ ‬واردات‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تصور‭ ‬برای‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬یخ‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬قطب‭ ‬شمال‭ ‬بفروشند؟ چرا‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬نقش‭ ‬کمرنگی‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬محصولاتی‭ ‬همچون‭ ‬کیوی‭ ‬دارند؟

واردات‭ ‬کیوی‭ ‬اتفاق‭ ‬نخواهد‭ ‬افتاد‭!‬

دکتر‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬حسن‭ ‬پور،‭ ‬مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬میوه‌های‭ ‬گرمسیری‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬گرمسیری‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬موضوع‭ ‬واردات‭ ‬کیوی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬ ایران‭ ‬چهارمین‭ ‬کشور‭ ‬تولیدکننده‭ ‬کیوی‭  - ‭ ‬از نظر‭ ‬مقدار‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت‭  -  ‬در‭ ‬جهان‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬سوم‭ ‬کیوی‭ ‬تولیدی‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬نخواهیم‭ ‬داد‭.‬
وی‭ ‬ایتالیا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬متقاضی‭ ‬کیوی‭ ‬ایران‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭ : ‬کیوی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬روزهای‭ ‬آفتابی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اختلاف‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬ ‬شهریور‭ ‬و‭ ‬مهر‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬تقاضای‭ ‬زیاد‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

برداشت‭ ‬50تنی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هکتار

مهندس‭ ‬مصطفی‭ ‬بابکی،‭ ‬مدیر‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‭ ‬آذر‭ ‬فروغ‭ ‬گوهر،‭ ‬درباره‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬کیوی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گیلان‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬ باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬تولیدات‭ ‬کیوی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬جوابگوی‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬بوده‭ ‬بلکه‭ ‬با‭ ‬برداشت‭ ‬40‭ - ‬50‭ ‬تنی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هکتار‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد؛‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬35‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬صادرات،‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬فراوری‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تازه‭ ‬خوری‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کند‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ : ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کارخانه‌ها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬خشک‭ ‬کردن‭ ‬میوه‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬کیوی‌هایی‭ ‬که‭ ‬مناسب‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬داخل‭ ‬نبوده‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تهیه‭ ‬میوه‭ ‬خشک‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭.‬

تولید‭ ‬هست‭ ‬اما‭ ‬صادرات‭...‬

قره‭ ‬داغی،‭ ‬مدیر‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‭ ‬یکتا‭ ‬شهد‭ ‬ایرانیان،‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬کیوی‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭ : ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬بالای‭ ‬محصول‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬موانع‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬کارت‭ ‬بازرگانی‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬مدارک‭ ‬نامرتبط‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬شرایط‭ ‬سخت،‭ ‬صادرات‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬مقصد‭ ‬کیوی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬کشورهای‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬گرجستان‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭ : ‬روس‌ها‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌پسندند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬محموله‌های‭ ‬میوه‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کیوی‭ ‬اخیرا‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬استفاده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬کودهای‭ ‬شیمیایی،‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬برگشت‭ ‬خورد.

خدا‭ ‬به‭ ‬همراهتان‭...‬

همانطور‭ ‬که‭ ‬پژوهشگران‭ ‬کشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬اعتمادبه‌‌نفس‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دلبستگی‌های‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تجاری‭ ‬تقویت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اتاق‌های‭ ‬بازرگانی‭ ‬کشورمان‭ ‬اکنون‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬افتادن‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬وسوسه‌های‭ ‬واردات‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬و‭ ‬تدارک‭ ‬صادرات‭ ‬باشند‭.‬‭ ‬حال‭ ‬که‭ ‬مسئولین‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬واردات‭ ‬محصول‭ ‬کیوی‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬می‌آورند،‭ ‬ما‭ ‬نیز‬ ‬به‭ ‬روی‭ ‬کیوی‌های‭ ‬بعضاً‭ ‬مارک‌دار‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار‬ چشم می‌بندیم‭ ‬و‭ ‬"دعای‭ ‬خیرمان"‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دلسوزان،‭ ‬مسئولیت‭ ‬پذیران‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬زحمت‌کش‭ ‬مملکتمان‭" ‬روانه"‭ ‬می‌کنیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۵  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow