زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
دلسرد‭ ‬کردن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی

راهی‭ ‬خلاف‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬

دلسرد‭ ‬کردن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی

در‭ ‬سال‌های‭ ‬دهه‭ ‬30‭ ‬یک‭ ‬جوان‭ ‬ایرانی‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬می‌رود،‭" ‬ژن‭ ‬و‭ ‬هوش"‭ ‬سرشار‭ ‬ایرانی‭ ‬موجبات‭ ‬برتری‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬هم‭ ‬رشته‭ ‬خود‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬شرکت‌های‭ ‬آلمانی‭ ‬و‭ ‬اساتید‭ ‬وی‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬دکتر‭ ‬جوان‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬رشته‭ ‬تغذیه‭ ‬گیاه‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬ایران‭ ‬زمین،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬غربی‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬می‌کشاند‭.‬‭ ‬دکتر‭ ‬محمد‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬دوستی‭ ‬بنای‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدی‭ ‬را‭ ‬می‌گذارد‭ ‬که‭ ‬بعدها‭ ‬مستقل‭ ‬می‌شود‭.‬
دکتر‭ ‬جوان‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬تولیدکننده‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1346‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬روغن‭ ‬ولک - برای‭ ‬سمپاشی‭ ‬زمستانه‭ ‬از‭ ‬کارخانه‭ ‬شورن‭ ‬امریکا - ‭ ،‬ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬می‌شد‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گیرد‭ ‬این‭ ‬روغن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬کیفیت‭ ‬اما‭ ‬یک‭ ‬پنجم‭ ‬قیمت‭ ‬امریکا‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گرمدره‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬روغن‭ ‬باکیفیتی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬امریکا‭ ‬می‌شود‭.‬
حرکت‭ ‬دیگر‭ ‬ملی‭ ‬وی،‭ ‬تحقیق‭ ‬درباره‭ ‬سموم‭ ‬گرانوله‭ ‬و‭ ‬دیازینون‭  - ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬کرم‭ ‬ساقه‭ ‬خوار‭ ‬برنج‭ -  ‬بود‭.‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬سموم‭ ‬دیازینون‌گرانول‭ ‬را‭ ‬شن‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬50،‭ ‬سالانه‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬حدود‭ ‬18‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬شن - تحت ‬عنوان‭ ‬سموم‭ ‬گرانوله‭ -  ‬ارز‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬می‌شد‭ ‬دکتر‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آموخته‌های‭ ‬علمی‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬این‭ ‬سم‭ ‬می‌کند‭.‬
در‭ ‬سال‭ ‬56‭ ‬دکتر‭ ‬خصوصی‭ ‬جوان‭ ‬با‭ ‬ترفند‭ ‬خاصی‭ ‬مواد‭ ‬تکنیکال‭ ‬دیازینون‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ژاپنی‌ها‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬سوئیس‭ ‬و‭... ‬ تهیه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مناقصه‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬وقت‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬شرکت‌های‭ ‬سوئیسی،‭ ‬ژاپنی،‭ ‬لهستانی،‭ ‬اسرائیلی،‭ ‬یونانی،‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬
جالب‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬نخست‭ ‬وی‭ ‬برنده‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬1000‭ ‬تن‭ ‬سم‭ ‬گرانوله‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬جالبتر‭ ‬اینکه‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬وقت،‭ ‬نرخ‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬را‭ -   ‬ به دلیل‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬آن‭ -  ‬با‭ ‬قدردانی‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬گرانتر،‭ ‬از‭ ‬مشابه‭ ‬خارجی‭ ‬خریداری‭ ‬می‌کند‭. ‬
همسر‭ ‬دکتر‭ ‬خصوصی،‭ ‬خانم‭ ‬امیر‭ ‬طهماسب،‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬بازرگانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬گذرانده‭ ‬در‭ ‬خاطراتش‭ ‬می‌گوید‭ : ‬ایامی‭ ‬که‭ ‬دکتر‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬آزمایشگاه‭ ‬و‭ ‬کارخانه‭ ‬مشغول‭ ‬تولید‭ ‬دیازینون‭ ‬بود‭ ‬فرصت‭ ‬نداشت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬فرزندانمان‭  - ‬امیرحسن‭ ‬و‭ ‬تابنده‭  -  ‬را‭ ‬برای‭ ‬دیدار‭ ‬پدرشان‭ ‬به‭ ‬گرمدره - محل‭ ‬کارخانه‭ -  ‬می‌بردم‭.‬
حضور‭ ‬فرزندان‭ ‬دکتر‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬کارخانه‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بعدها‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تحصیل،‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬افتخارآفرین‭ ‬در‭ ‬تحقیق،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬انواع‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬مهمتر‭ ‬مواد‭ ‬بیولوژیک‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آفات‭ ‬شوند‭. ‬
مهندس‭ ‬امیرحسن‭ ‬خصوصی؛‭ ‬قائم‌مقام‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬مدیربازرگانی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نماینده‭ ‬انحصاری‭ ‬شرکت‭ ‬کوپرت‌هلند‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬تابنده‭ ‬خصوصی؛‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬گیاه‭ ‬عهده‌دار‭ ‬مسئولیت‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬اعضاء‭ ‬خانواده‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تجارب‭ ‬پدر؛‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کیفی‭ ‬هستند‭.‬‭ ‬
دکتر‭ ‬خصوصی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬مدیر‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬مسیر‭ ‬کاری‭ ‬به‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬از‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬رسیده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نگاه‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬سودآوری‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬صرف‭ ‬اقتصادی‭ ‬فراتر‭ ‬رفته‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬سال‌های‭ ‬دهه‭ ‬50‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬امریکایی‌ها‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬وقت‭  - ‬امیر‭ ‬پرویز‭ -  ‬ قرار‭ ‬است‭ ‬سم‭ ‬فرودان‭ ‬امریکایی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬کشور‭ ‬مصرف‭ ‬شود‭. ‬
خصوصی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ارتباطات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬مراودات‭ ‬خود‭ ‬دریافته‭ ‬بود‭ ‬این‭ ‬سم‭ ‬هنگام‭ ‬مصرف‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬فیلیپین،‭ ‬اندونزی‭ ‬و‭ ‬مالزی‭ ‬هاله‌ای‭ ‬ابر‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬مزرعه‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬زارعین‭ ‬مسموم‭ ‬می‌شوند،‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬علیه‭ ‬واردکنندگان‭ ‬اعلام‭ ‬جرم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مانع‭ ‬ورود‭ ‬این‭ ‬سم‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬پسر‭ ‬ژنرال‭ ‬مک‌آرتور‭ -  ‬فاتح‭ ‬ژاپن در جنگ جهانی دوم‭ -  ‬ تاجر ذی‌نفوذ‭ ‬و‭ ‬واردکننده‭ ‬این‭ ‬سم‭  -  ‬تهدید‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬شد؛‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬اعتقادات‭ ‬ملی‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬برنداشت‭ ‬و‭ ‬موجبات‭ ‬ممنوعیت‭ ‬ورود‭ ‬آن‭ ‬سم‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭.‬
دکتر‭ ‬خصوصی‭ ‬که‭ ‬انگار‭ ‬اهل‭ ‬مماشات‭ ‬بی‌دلیل‭ ‬و‭ ‬امتیاز‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬خارجی‌ها‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خارجی -  با ‬حفظ‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭  -  ‬ترجیح‭ ‬می‌داد؛‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬مسئول‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬سمپاشی‭ ‬هوایی‭ ‬مزارع‭ ‬پنبه‭ ‬و‭... ‬ در‭ ‬گرگان‭ ‬و‭ ‬گنبد‭ ‬بود‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭ ‬خلبانان‭ ‬انگلیسی‭ ‬و‭ ‬نیوزلندی‭ ‬بی‌توجه‭ ‬به‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬خواسته‌های‭ ‬کارشناسان‭ ‬ایرانی‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬تفننی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ارتفاع‭ ‬پرواز‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬سموم‭ ‬پاشیده‭ ‬شده‭ ‬بخار‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬زارعین‭ ‬ناراضی‭ ‬هستند‭.‬
با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬تیمسار‭ ‬جهانبانی،‭ ‬با‭ ‬ذکر‭ ‬دلایل،‭ ‬اعلام‭ ‬استعفا‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬تیمسار،‭ ‬2‭ ‬خلبان‭ ‬کاردان‭ ‬و‭ ‬منظم‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬وی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬روز‭ ‬تمام‭ ‬مزارع،‭ ‬با‭ ‬اصول‭ ‬مهندسی‭ ‬سمپاشی‭ ‬شد‭. ‬ دکتر‭ ‬خصوصی‭ ‬اوایل‭ ‬انقلاب‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ساماندهی‭ ‬و‭ ‬نیازسنجی‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬کالای‭ ‬باکیفیت‭ ‬درصدد‭ ‬تأسیس‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬فعالان‭ ‬تولیدکننده‭ ‬سم‭ ‬برآمد‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1394‭ ‬نیز‭ ‬مدیر‭ ‬آن‭ ‬بود‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬انجمن،‭ ‬حافظ‭ ‬منافع‭ ‬کشاورزان،‭ ‬حقوق‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬صنف‭ ‬خود‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬زحمات‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬خدماتی‭ ‬فروگذاری‭ ‬نمی‌کرد‭.‬
در‭ ‬کتاب‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬شدن‭ ‬شاخص‌های‭ ‬ترکیبی‭ ‬EPA ، WHO ‬و‭ ‬LD50 ،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬مانند‭ ‬حشره‌کش‭ ‬اتیون‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬امسال،‭ ‬جزو‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬اول‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬جزو‭ ‬سموم‭ ‬کمتر‭ ‬خطر‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬هنگام‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬تعرفه،‭ ‬کدام‭ ‬حکم‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬چه‭ ‬شاخصی‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬ساری‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬سموم‭ ‬کم‭ ‬خطر‭ ‬تعرفه‭ ‬5درصد‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬خطر‭ ‬تعرفه‭ ‬20‭ ‬درصدی  -   400   درصد‭ ‬بیشتر‭ -  ‬ دارند‭. ‬
مسئله‭ ‬مهمتر‭ ‬اینکه‭ ‬ظاهرا‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬براساس‭ ‬برخی‭ ‬فاکتورها‭  - ‭ ‬نه همگی‭ ‬آن‌ها‭ -  ‬مثلا‭ ‬سرطان‌زا،‭ ‬پرخطر‭ ‬و‭ ‬مشمول‭ ‬تعرفه‭ ‬20‭ ‬درصدی‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
حال‭ ‬سؤال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چنانچه‭ ‬فردی‭ ‬پول‭ ‬بیشتری‭ ‬پرداخت‭ ‬نماید‭ ‬مجاز‭ ‬است‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬که‭ ‬سلامت‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬می‌اندازد‭ ‬وارد‭ ‬کند‭ ‬یعنی‭ ‬پول،‭ ‬مجوز‭ ‬ورود‭ ‬سموم‭ ‬پرخطر‭ ‬است‭. ‬
نگاهی‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬سالانه‭ ‬22‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬انواع‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شیفت‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬سم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬می‌باشد‭. ‬ یک‭ ‬محاسبه‭ ‬سرانگشتی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬اگر‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬76‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدکننده‭ ‬موجود‭ ‬فقط‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬چندین‭ ‬برابر‭ ‬کل‭ ‬مصرف‭ ‬سالانه‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬داریم‭. ‬
اما‭ ‬داعیه‌داران‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬سم‭ ‬فرموله‭ ‬شده‭ ‬آماده‭ ‬مصرف‭   -  ‬نه مواد‭ ‬تکنیکال‭ -  ‬یعنی‭ ‬معادل‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬سم‭ ‬مصرفی‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬می‌کنند‭. ‬متأسفانه‭ ‬چنین‭ ‬تصمیم‌گیری‌هایی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تولیدکننده‭ ‬از‭ ‬خیر‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬بگذرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬سم‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬روی‭ ‬آورد‭. ‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭  - ‬قابل‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬ایران‭ -  ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تبعات‭ ‬منفی‭ ‬در‭ ‬مزارع،‭ ‬پایه‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لرزه‭ ‬درمی‌آورد،‭ ‬دکتر‭ ‬خصوصی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬تحلیلی‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سموم‭ ‬درخواست‭ ‬نمود‭ ‬درگام‭ ‬اول‭ ‬متقاضیان‭ ‬و‭ ‬پذیرفته‭ ‬شدگان‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬نمایند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬جنس‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬وارد‭ ‬نکنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬همه‭ ‬اعضاء‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬رعایت‭ ‬آن‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬گویا‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ملی‭ ‬مورد‭ ‬موافقت‭ ‬قرار‭ ‬نگرفت‭. ‬
شوربختانه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬شاهد‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬انواع‭ ‬سموم‭ ‬فرموله‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬مارک‌ها‭ ‬و‭ ‬برندهای‭ ‬بعضاً‭ ‬جعلی‭ ‬و‭ ‬بی‌کیفیت‭ ‬هستیم‭. ‬کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬هم‭ ‬اینک‭ ‬حدود‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬سموم‭ ‬وارداتی‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬تولید‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬سرازیر‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬مزرعه‌دار‭ ‬و‭ ‬باغدار‭ ‬و‭ ‬دامدار،‭ ‬ناتوان‭ ‬در‭ ‬تشخیص‭ ‬کیفیت‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مزارع‭ ‬آزمایشگاهی‭ ‬صرفاً‭ ‬خریدار‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬است‭. ‬

چرا‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬برنامه‌ی‭ ‬مدونی‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬نیست‭ !‬

برخی‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬معتبر‭ ‬تولیدکننده‭ ‬جزو‭ ‬مودیان‭ ‬بزرگ‭ ‬مالیاتی‭ ‬بودند -  ‬دارایی‭ ‬غرب‭ ‬تهران‭) ‬پرونده‭ ‬مالیاتی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬استقرار‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬کرج‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1392‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬انتقال‭ ‬یافت‭. ‬ جالب‭ ‬توجه‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬93‭ - ‬94‭ ‬براساس‭ ‬آدرس‭ ‬قبلی‭ ‬شرکت -  محدوده‭ ‬خیابان‭ ‬بهشتی‭ - ‬تهران‭ -  ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سوابق‭ ‬مالیاتی‭ ‬مؤدی‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬مؤدیان‭ ‬بزرگ،‭ ‬بدون‭ ‬هیچگونه‭ ‬مستنداتی‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬برگ‭ ‬تشخیص‭ ‬مالیات‭ ‬مشاغل‭ (‬برای‭ ‬شخص‭ ‬حقوقی‭) ‬جهت‭ ‬سال‌های‭ ‬87‭ ‬و‭ ‬88‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬
پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬تشخیص‭ ‬مالیات‭ ‬فوق،‭ ‬اداره‭ ‬دارایی‭ ‬استان‭ ‬البرز‭ ‬راساً‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬هیأت‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭ ‬جهت‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬برگ‌های‭ ‬تشخیص‭ ‬فوق‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬سال‌های‭ ‬87‭ ‬و‭ ‬88‭ ‬را‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬ این‭ ‬کار‭ ‬عملاً‭ ‬موجب‭ ‬دلسرد‭ ‬کردن‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬کاغذبازی‭ ‬می‌شود‭. ‬خاطرنشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬کارخانه‌ای‭ ‬بزرگ‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬استقرار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آدرس‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬صدها‭ ‬پرسنل‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬کد‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مجهول‌المکان‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬منویات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عملی‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬پاسخگویی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬مدرک‭ ‬از‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬سلب‭ ‬شود‭. ‬

پیشگیری‭ ‬از‭ ‬جعل‭ ‬برند‭ ‬شرکت‌ها

در‭ ‬همه‭ ‬دنیا‭ ‬مرسوم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬برندهای‭ ‬معتبر‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬نام‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬ویژه‭ ‬دولت‌ها‭ ‬برخوردار‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬اطلاعاتی،‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬قضایی‭ ‬همواره‭ ‬پیگیر‭ ‬این‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬تخلف‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد‭ . ‬اما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬شرکتی‭ ‬با‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬تولید‭ ‬انواع‭ ‬سموم‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬تقلب‭ ‬و‭ ‬جعل‭ ‬برند‭ ‬خود‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مرجع‭ ‬مربوطه‭ ‬شکایت‭ ‬می‌برد‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬می‌گویند‭ ‬فرد‭ ‬خاطی‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کن‭ ‬تا‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬مجازات‭ ‬کنیم‭!‬
مگر‭ ‬شرکت‭ ‬تولیدی،‭ ‬پلیس‭ ‬آگاهی‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬توان‭ ‬پیگیری‭ ‬قضایی‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬مگر‭ ‬نیروهای‭ ‬پلیس‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬حقوق‭ ‬نمی‌گیرند؟‭ ‬
در‭ ‬مجموع‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬سالم‭ ‬این‭ ‬ضرورت‭ ‬را‭ ‬دو‭ ‬چندان‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدکننده‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬سموم‭ ‬قابل‭ ‬ساخت‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬جلوگیری‭ ‬نمایند‭. ‬
آنچه‭ ‬مهم‌تر‭ ‬است‭ ‬اینکه‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬بنیه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬تعرفه‭ ‬مواد‭ ‬تکنیکال‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬انگیزه‭ ‬به‌وجود‭ ‬آورد‭ ‬تا‭ ‬شرکت‌ها،‭ ‬عطای‭ ‬تکنیکال‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لقای‭ ‬واردات‭ ‬نبخشند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۵  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow