زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
آهن‭ ‬در‭ ‬چنگ‭ ‬دانش

برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬ایرانی
موفق‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬کود‭ ‬آهن‭ ‬مورد‭ ‬تایید،‭ ‬شده‭ ‬است

آهن‭ ‬در‭ ‬چنگ‭ ‬دانش

گیاهان‭ ‬بدون‭ ‬عناصر‭ ‬غذائی‭ ‬پر‭ ‬مصرف -  کربن،‭ ‬اکسیژن،‭ ‬هیدروژن،‭ ‬نیتروژن،‭ ‬فسفر،‭ ‬پتاسیم،‭ ‬کلسیم،‭ ‬منیزیم‭ ‬و‭ ‬گوگرد‭ - ‬‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬عناصر‭ ‬غذایی‭ ‬کم‌مصرف‭ ‬یا‭ ‬ریزمغذی‭  - ‬آهن،‭ ‬منگنز،‭ ‬روی،‭ ‬مس،‭ ‬بر،‭ ‬مولیبدن‭ ‬و‭ ‬کلر‭ -  ‬قادر‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬حیات‭ ‬نخواهند‭ ‬بود‭. ‬ تنها‭ ‬تفاوت‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬در‭ ‬مقدار‭ ‬نیاز‭ ‬گیاهان‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬است‭ . ‬از‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬عنصر‭ ‬آهن‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬نتایج‭ ‬مطالعات‭ ‬خاک‭ ‬شناسی،‭ ‬زرد‭ ‬برگی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آهک ‭  - ‬Lime induced chlorosis‭  -  ‬بخش‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬میهن‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علت‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬کمبود‭ ‬آهن‭ ‬در‭ ‬گیاه‭ ‬است‭.‬
آهن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عناصر‭ ‬میکرو‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تغذیه‭ ‬گیاهی‭ ‬دارد‭ . ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬حاشیه‭ ‬ساحلی‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬عمده‭ ‬اراضی‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬آهن‭ ‬یا‭ ‬شرایطی‭ ‬همچون‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬pH‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬جذب‭ ‬آهن‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬
از‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬کودهای‭ ‬کلات‌شده‭ ‬عناصری‭ ‬ازجمله؛‭ ‬آهن‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ کلات‌های‭ ‬EDTA‭ ،‬EDDH‭ ‬و‭ ‬HBED‭ ‬و‭ ... ‬نمونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کلات‌ها‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬تماماً‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عمده‭ ‬مصرف‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬کودها‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آهن،‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬فرمول‭ ‬EDDHA‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬کشور - عمدتاً‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭) ‬وارد‭ ‬می‌گردد؛‭ ‬به‌دلیل‭ ‬پیچیدگی‭ ‬و‭ ‬انحصار‭ ‬تجاری‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال،‭ ‬چند‭ ‬شرکت‭ ‬معدود‭ ‬این‭ ‬کالای‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنند‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬دانش‌بنیان‭ ‬ایرانی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدت‌ها‭ ‬تحقیق‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬جزییات‭ ‬این‭ ‬فرمول‌ها‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬تجاری‭ ‬برساند‭. ‬

‮«‬شرکت‭ ‬دانش‌بنیان‭ ‬شیمی‌کاران‭ ‬سبز‭ ‬طوبی‮»‬‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬فرمول‌هایEDDHA‭ EDDHSA و SHBED ‭، ‬مدعی‭ ‬است‭ ‬فرمول‭ ‬EDDHSA‭ ‬به‌دلیل‭ ‬ساختار‭ ‬گوگردی‭ ‬برای‭ ‬خاک‌های‭ ‬ایران‭ ‬مناسب‌تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید،‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬می‌باشد‭.‬
بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬ترتیب‭ ‬داده‌ایم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭:‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬نقشه‌های‭ ‬خاک‌شناسی‭ ‬نیاز‭ ‬عمده‭ ‬آهن‭ ‬اراضی -  زراعی‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ -  ‬چگونه‭ ‬است؟
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬ویژه‭ ‬جذب‭ ‬آهن‭ ‬در‭ ‬گیاهان‭ ‬تنها،‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬بخش‭ ‬کوچکی‭ ‬از‭ ‬کناره‌جنوبی‭ ‬دریای‭ ‬خزر،‭ ‬جلگه‭ ‬مغان‭ ‬و‭... ‬ که‭ ‬دارای‭ ‬شرایط‭ ‬مناسب‭ ‬جذب‭ ‬آهن‭ ‬هستند،‭ ‬سایر‭ ‬اراضی‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬فقر‭ ‬آهن‭ ‬مواجه‭ ‬است‭.‬
کودهای‭ ‬آهن‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬چگونه‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬امکان‌سنجی‭ ‬توان‭ ‬آنها‭ ‬چگونه‭ ‬مشخص‭ ‬می‌گردد؟
بر‭ ‬اساس‭ ‬شواهد‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬هزارتن‭ ‬کلات‭ ‬آهن‭ ‬مصرفی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬95‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬15درصد‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬شده‌است‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬را‭ ‬‮«‬شرکت‭ ‬شیمی‌کاران‭ ‬سبز‭ ‬طوبی‮»‬‭ ‬تولید‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬
برندهای‭ ‬موجود‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کود‭ ‬آهن‭ ‬چه‭ ‬عملکردی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬معتبر‭ ‬تولیدکننده‭ ‬کود‭ ‬آهن‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬چگونه‭ ‬عملکردی‭ ‬دارند؟
برندهای‭ ‬اروپایی‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬خوبی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬برندهای‭ ‬چینی‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬متوسط‭ ‬و‭ ‬برندهای‭ ‬ایرانی‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬ضعیف‭ ‬در‭ ‬رتبه‌های‭ ‬بعدی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭.‬
روش‭ ‬شناسایی‭ ‬کود‭ ‬مرغوب‭ ‬از‭ ‬نامرغوب‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬صورتی‭ ‬است؟
کود‭ ‬کلات‭ ‬آهن‭ ‬مرغوب‭ ‬باید‭ ‬داری‭ ‬شرایطی‭ ‬ازجمله؛‭ ‬قدرت‭ ‬کلات‌کنندگی‭ ‬مناسب -  آهن‭ ‬نامحلول‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬محلول‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬آورد - ،‭ ‬حلالیت‭ ‬در‭ ‬آب‭  - ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭ ‬بهتر‭ ‬است‭‬،‭ ‬توان‭ ‬محلول‭ ‬نگه‌داشتن‭ ‬آهن‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شوک‌های‭ ‬محیطی‭ - ‬کلسیم،‭ ‬بی‌کربنات - ‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬قابلیت‭ ‬زیست‭ ‬تخریب‌پذیری‭ ‬داشته‌باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۵  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow