زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
کلزا‭ ‬آبروداری‭ ‬میکند‭!‬

کلزا‭ ‬آبروداری‭ ‬میکند‭!‬

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

موضوع‭ ‬کلزا‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پنجمین‭ ‬همایش‭ ‬سراسری‭ ‬کشت‭ ‬پائیزه‭ ‬وزنه‭ ‬سنگین‭ ‬تولید‭ ‬کلزا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬داد‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬را‭ ‬درآورد،‭ ‬که‭ ‬می‌گفتند‭ ‬برای‭ ‬جو،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نهاده‌هایی‭ ‬که‭ ‬سرجمع‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬یک‭ ‬دام‭ ‬را‭ ‬دربردارد‭.‬
همچنین‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬اهمیتی‭ ‬که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نهاده‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬استراتژیک‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬نهایی‭ ‬دامی‭ ‬ایفا‭ ‬میکند،‭ ‬باید‭ ‬جایگاهی‭ ‬ویژه‭ ‬برای‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهکار‭ ‬به‌منظور‭ ‬حل‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بورس،‭ ‬میزان‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬محور‌ها‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬این‭ ‬همایش‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شد‭.‬
در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬نیز‭ ‬غرفه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نشریات‭ ‬تخصصی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬تابلو‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬از‭ ‬کلزا‭ ‬مزین‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬همه‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬صاحب‭ ‬نظران،‭ ‬درباره‭ ‬چرایی‭ ‬اهمیت‭ ‬کلزا‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬بنشینیم‭.‬

حداقل‭ ‬تولید‭ ‬کلزا‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬باید‭ ‬3‭ ‬تن‭ ‬باشد

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬زراعت،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬دهه‭ ‬مبارک‭ ‬فجر‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬کلزای‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬پایداری‭ ‬کشاورزی،‭ ‬باید‭ ‬کلزا‭ ‬کشت‭ ‬شود،‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬کشت‭ ‬کلزا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬امسال‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ وی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬9‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬270‭ ‬کیلو‭ ‬کلزا‭ (‬در‭ ‬هکتار‭) ‬در‭ ‬کرمانشاه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬رکورد‭ ‬یاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬بیش‭ ‬از‭ ‬500‭ ‬کشاورز،‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬4‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬کلزا‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬تن‭ ‬کلزا‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬تولید‭ ‬شود‭.‬ کشاورز،‭ ‬به‭ ‬رغبت‭ ‬زارعین‭ ‬برای‭ ‬کشت‭ ‬کلزا‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬این‭ ‬تقاضا‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬توان‭ ‬پاسخگوئی‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬نکته‭ ‬مثبت‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه،‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬اقبال‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬بهینه‭ ‬بذر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فعلاً‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬کیلوگرم‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬4‭ ‬کیلوگرم‭ ‬برسد‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬کارنده‭ ‬دقیق‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬تدارک‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

کلزا،‭ ‬دومین‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬زراعی‭ ‬جهان

مهندس‭ ‬احمدعلی‭ ‬خواجه‭ ‬احمد‭ ‬عطاری،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬بازنشسته‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬کلزای‭ ‬ایران،‭ ‬درخصوص‭ ‬افزایش‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬کلزا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی،‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬دو‭ ‬محصول‭ ‬کلزا‭ ‬و‭ ‬گلرنگ،‭ ‬دیم‭ ‬پسند‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬زراعت‭ ‬کنجد،‭ ‬آفتابگردان‭ ‬و‭ ‬سویا‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬بهاره،‭ ‬تابستانه‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬ارقام‭ ‬متنوع‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬تیپ‭ ‬رشد‭ ‬بهاره‭ ‬و‭ ‬زمستانه‭ ‬قابلیت‭ ‬کشت‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬اراضی‭ ‬زراعی‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬تولید‭ ‬جهانی‭ ‬کلزا‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬72‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬کلزا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سویا‭ ‬دومین‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬زراعی‭ ‬جهان‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬چراکه‭ ‬مقدار‭ ‬روغن‭ ‬دانه‭ ‬آن‭ ‬بین‭ ‬40 - 45‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬روغن‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ترکیبات‭ ‬اسیدهای‭ ‬چرب،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬روغن‌های‭ ‬خوراکی‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭.‬
پدر‭ ‬کلزای‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬زیرکشت‭ ‬کلزا‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬جاری‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬کلزا‭ ‬حدود‭ ‬211‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬برآورد‭ ‬می‌شود،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬منطقی‭ ‬و‭ ‬اصولی،‭ ‬امکان‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬آتی‭ ‬تا‭ ‬میزان‭ ‬700 - 800‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬آیش‭ ‬زمستانه‭ ‬در‭ ‬تناوب‭ ‬با‭ ‬زراعت‌های‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬بیماری‌های‭ ‬خاکزی‭ ‬گندم  - Take - All‭  -  ‬کشت‭ ‬کلزا‭ ‬در‭ ‬تناوب‭ ‬با‭ ‬زراعت‭ ‬گندم‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬زراعت‭ ‬سعی‭ ‬میکنند‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬حدود30‭ ‬درصد‭ ‬سطح‭ ‬کشت‭ ‬گندم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زراعت‭ ‬کلزا‭ ‬اختصاص‭ ‬دهند‭.‬
عطاری‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬علوم‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬عملکرد‭ ‬کلزا‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬ارقام‭ ‬جدید‭ ‬کلزا‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬با‭ ‬انتقال‭ ‬ژن‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬ریزش‭ ‬دانه‭ ‬از‭ ‬گیاه‭ ‬تربچه‭ ‬سیاه‭ ‬وحشی‭ ‬و‭ ‬ژن‌های‭ ‬مقاومت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬متحمل‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬بیماری‭ ‬مهم‭ ‬“فوما”‭ ‬و‭ ‬“اسکلروتینیایی‭ ‬ساقه”‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬قدرت‭ ‬شاخه‌دهی‭ ‬جانبی،‭ ‬تحولی‭ ‬شگرف‭ ‬در‭ ‬ارقام‭ ‬هیبرید‭ ‬کلزا‭ ‬به‌وجود‭ ‬آورند،‭ ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬موادغذایی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬این‭ ‬محصول،‭ ‬برداشت‭ ‬عملکرد‭ ‬بیش‭ ‬از‭  ‬4تن‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬قابل‭ ‬دسترس‭ ‬است‭.‬

بذر‭ ‬خوب،‭ ‬افزایش‭ ‬عملکرد

مهندس‭ ‬کیهانی‭ ‬فر،‭ ‬کلزا‭ ‬کار‭ ‬نمونه‭ ‬سال‭ ‬95،‭ ‬میزان‭ ‬عملکرد‭ ‬کلزا‭ ‬در‭ ‬هکتار‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬سه‭ ‬تن‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬کاهش‭ ‬نزولات‭ ‬جوی،‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ ‬کلزا‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬قوه‭ ‬نامیه‭ ‬بذور‭ ‬کلزای‭ ‬کشت‭ ‬شده‭ (‬که‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬ضعف‭ ‬مدیریتی‭ ‬است‭) ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬بسیار‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬مناسب‭ ‬بودن‭ ‬بذور،‭ ‬عملکرد‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬میزان‭ ‬فعلی‭ ‬می‌رسد‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬تسهیلات‭ ‬تشویقی‭ ‬دولت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬کشت‭ ‬کلزا‭ ‬آوردند،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بذور‭ ‬بیکیفیت‭ ‬و‭ ‬دیر‭ ‬سبز‭ ‬شدن‭ ‬آنها‭ ‬بیشتر‭ ‬محصول‭ ‬دستخوش‭ ‬سرما‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬خسارت‌های‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬محصول‭ ‬دیگری‭ ‬رو‭ ‬آورند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۴  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow