زراعت و باغبانی و منابع طبیعی
کشاورزی‭ ‬ما،‭ ‬نُستراداموس‭ ‬می‌خواهد؟‬‬‬

مروری‭ ‬بر‭ ‬تبعات‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‬‬‬‬‬‬‬

کشاورزی‭ ‬ما،‭ ‬نُستراداموس‭ ‬می‌خواهد؟‬‬‬

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬منصوریان‬‬

رئیس‌جمهور،‭ ‬عصر‭ ‬روز دهم‭ ‬دی  ‬امسال‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬هیأت‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬آگاه‭ ‬شدن‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬احساس‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬نبض‭ ‬بازار‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬به‌طور‭ ‬روزانه‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بگذارید؛‭ ‬اگر‭ ‬آنفلوآنزا‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬مشکلاتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬طیور‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند،‭ ‬همان‌‭ ‬لحظه‭ ‬اول‭ ‬مردم‭ ‬باید‭ ‬مطلع‭ ‬شوند،‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬آثار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بفهمند؛‭ ‬اگر‭ ‬جنسی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬واردات‭ ‬انجام‭ ‬بگیرد،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬بازار‭ ‬احساس‭ ‬کمبود‭ ‬کند،‭ ‬مسئول‭ ‬مربوطه‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬کمبود‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬نماید‭. ‬مشکل‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬داریم‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬توضیح‭ ‬دهیم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬صحبت‭ ‬کنیم‭. ‬هیچ‭ ‬مسئولی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬بدون‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬استمداد‭ ‬و‭ ‬توضیح‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬خودش‭ ‬موفق‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ شاید‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سخنان‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬مثال‌هایی‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬کشاورزی،‭ ‬برای‭ ‬ملموس‌تر‭ ‬بودن‭ ‬تغییرات‭ ‬در‭ ‬سیاست‌های‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬خانه‭ ‬با‭ ‬قوت‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مثال‭ ‬بارز‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬سرمای‭ ‬زمستانه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬جستجو‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬گمانه‌زنی‌ها‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬اظهارات‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تکذیب‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬شاهد‭ ‬واردات‭ ‬مرکبات‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأمین‭ ‬میوه‭ ‬شب‭ ‬عید‭ ‬بودیم‭!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬سال‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬قصد‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬سه‭ ‬محصول‭ ‬پر‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬همیشگی‭ ‬در‭ ‬سبد‭ ‬خانوار‭ ‬یعنی‭ ‬پیاز،‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬و‭ ‬گوجه‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬درخصوص‭ ‬کنترل‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬محصول‌ها‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬90‭ ‬تا‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬96‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کنیم‭ ‬چراکه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬شاهد‭ ‬تغییرات‭ ‬قیمت‭ ‬حداقلی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬سفره‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بازار‭ ‬نیازمند‭ ‬مدیریت‭ ‬هوشمند‭ ‬است‬‬‬‬
مهندس‭ ‬علی‭ ‬اکبر‭ ‬مهرفرد،‭ ‬معاون‭ ‬توسعه‭ ‬بازرگانی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬کشاورزی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬درخصوص‭ ‬نوسان‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬انقلاب‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬نتوانسته‭ ‬ایم‭ ‬درباره‭ ‬نیازسنجی‭ ‬از‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬اطلاعات‭ ‬درستی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوریم‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬موجب‭ ‬عدم‭ ‬ثبات‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬سال‭ ‬93‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬سروسامان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬اوضاع‭ ‬هستیم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نمی‭ ‬توانیم‭ ‬برویم‭ ‬به‭ ‬تک‭ ‬تک‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬کشاورز‭ ‬برنامه‭ ‬بدهیم‭...‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مهندس‭ ‬عباس‭ ‬کشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬16‭ ‬بهمن‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جواب‭ ‬می‌رسند‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬نوع‭ ‬محصولی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬کشت‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬نشوند‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬همه‭ ‬محصولات‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬چندماه‭ ‬مانده‭ ‬به‭ ‬فصل‭ ‬کشت‭ ‬برنامه‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬استان‌ها‭ ‬اعلام‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬تمام‭ ‬تدابیر‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سفرهای‭ ‬استانی‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬البته‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬طبیعت‭ ‬غیرقابل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬اضافه‭ ‬یا‭ ‬کم‭ ‬شدن‭ ‬محصول،‭ ‬بازار‭ ‬دستخوش‭ ‬تغییر‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬محصولی‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬نصف‭ ‬شدن‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬نیست‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سازوکار‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مذکور‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دقت،‭ ‬براورد‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬برنامه‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬داریم،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬الگو‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬به‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬کشاورزان‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کنیم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬بوشهر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگی‭ ‬کشت‭ ‬نشود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ کشاورز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬زارعان‭ ‬در‭ ‬مواقعی‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬کارشناسان‭ ‬تمکین‭ ‬نمی‌کنند‭ ‬افزود‭: ‬گاهی‭ ‬نوسان‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬کشاورزان‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬طمع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کشت‭ ‬بعدی‭ ‬نظرات‭ ‬کارشناسان‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬گوش‭ ‬نکنند‭.‬ وی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬نگذاشتیم‭ ‬قیمت‭ ‬سیب‭ ‬زمینی‭ ‬از‭ ‬اسفند‭ ‬92‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬تغییر‭ ‬کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اظهارت‭ ‬معاون‭ ‬وزیر،‭ ‬امیدواریم‭ ‬این‭ ‬ثبات‭ ‬قیمت برای‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌خصوص‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬و‭ ‬پیاز‭ ‬نیز،‌‭ ‬اعمال‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشت‭ ‬نمونه‭ ‬خروار‭ ‬است؟‭!‬؟‬‬‬‬
محمد‭ ‬حیدری،‭ ‬باغدار‭ ‬نمونه‭ ‬محصول‭ ‬خرما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95،‭ ‬نبود‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬شیوع‭ ‬آفات‭ ‬نخیلات‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬همچون‭ ‬شهرستان‭ ‬جم‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سرخود‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سموم‭ ‬زیاد‭ ‬این‭ ‬گیاه‭ ‬را‭ ‬پرورش‭ ‬می‌دهند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬گوجه‭ ‬ناسالمی‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬خود‭ ‬زارع‭ ‬برای‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬حشرات‭ ‬مفید،‭ ‬آفات‭ ‬خرما‭ ‬شیوع‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬جدای‭ ‬از‭ ‬کاهش‭ ‬آب‭ ‬مصرفی‭ ‬نخیلات‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

بهمن‭ ‬کاویانی،‭ ‬کشاورز‭ ‬نمونه‭ ‬محصول‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95،‭ ‬درخصوص‭ ‬ارائه‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬حداقل‭ ‬5‭ ‬مرتبه‭ ‬کارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ارائه‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬راهنمایی‌های‭ ‬کارشناسی‭ ‬به‭ ‬مزارع‭ ‬سرکشی‭ ‬می‌کنند‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنم‭ ‬اگر‭ ‬کارشناسان،‭ ‬الگوی‭ ‬کشتی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬را‭ ‬برایم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرند‭ ‬نمی‌توانم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬کنم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‌ها‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬کشت‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬گلایه‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬پایین‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬دولت‭ ‬نیز‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬حدود‭ ‬380‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬از‭ ‬زارعین‭ ‬خریداری‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موجب‭ ‬دلسرد‭ ‬کردن‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬کشت‭ ‬توسط‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬زارعین‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬می‌تواند‭ ‬کمبود‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬تغییرات‭ ‬قیمت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اگر‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬داده‭ ‬می‌شد‭...‬‬‬‬‬‬‬‬
مهندس‭ ‬داوود‭ ‬صبوری،‭ ‬کشاورز‭ ‬نمونه‭ ‬محصول‭ ‬پیاز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95،‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬نشریه‭ ‬در‭ ‬تیرماه‭ ‬امسال‭ ‬‭(‬در‭ ‬بحبوحه‭ ‬بالا‭ ‬کشیدن‭ ‬قیمت‭ ‬پیاز‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬بازار‭)‬‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬“آیا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬ارائه‭ ‬شد”‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬هیچگونه‭ ‬راهنمایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬نداشتیم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آنچه‭ ‬که‭ ‬برداشت‭ ‬می‌شود‭...‬‬‬‬‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬اهم‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جاری‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تهیه‭ ‬نقشه‭ ‬تناسب‭ ‬اراضی‭ ‬برای‭ ‬کلیه‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آب،‭ ‬قابل‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬تناسب‭ ‬اراضی‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬تولید‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این‭ ‬سوال‌ها‭ ‬پیش‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬واحد‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دقیقا‭ ‬در‭ ‬کدام‭ ‬رتبه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اهمیت‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬وزارت‭ ‬خانه‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نمودارهای‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬کارشناس‭ ‬نشریه‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬قیمت‌های‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬90‭ ‬تا‭ ‬96‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فصل‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬محصولاتمان‭ ‬دست‭ ‬خوش‭ ‬تغییر‭ ‬قیمت‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬اما‭ ‬همگان‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬خاصی‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ (‬به‭ ‬هر‭ ‬دلیلی‭) ‬باید‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬تدابیری‭ ‬اندیشیده‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬تکرار‭ ‬نشود،‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬دلالانی‭ ‬که‭ ‬ید‭ ‬طولایی‭ ‬در‭ ‬پیشگویی‭ ‬بازارها‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬ازقضا‭ ‬خوب‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬کمک‭ ‬خواست‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 


آیا‭ ‬این‭ ‬اهمال،‭ ‬فرصتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سو‭ ‬استفاده‭ ‬کنندگان‭ ‬فراهم‭ ‬نمی‌کند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬گرانی،‭ ‬محصولات‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬احتکار‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ماه‌هایی‭ ‬که‭ ‬گرانی‭ ‬نمود‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬انبار‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬شهر‭ ‬منتقل‭ ‬کنند؟‭!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭...‬و‭ ‬در‭ ‬پایان‬‬‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬معنای‭ ‬تورم‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬لغت‭ ‬مسئولین‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬زندگی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬معنی‭ ‬می‌کنند‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow